U kojoj mjeri duhovna razina pruža zaštitni omotač protiv duhova (negativnih energija)?

Duhovi (negativne energije) nas ometaju iz raznih razloga. Objašnjenje možete pogledati u članku „Što je cilj duhova“ Oni utječu na nas fizički, psihološki i duhovno na razne načine.

(Molimo vas pročitajte članak Primjeri površnih i stvarnih uzroka problema u našem životu).

Da bismo iz našeg života otklonili probleme koji su prouzrokovani duhovima (tj. koji imaju duhovni uzrok) treba nam duhovna mjera. Prakticiranje Duhovnosti dovodi do podizanja duhovne razine, što  je ključni čimbenik  u zaštiti od jakih ometanja duhova (negativnih energija). Ovdje vrijedi princip da tko je duhovno jači, pobjeđuje.

(Molimo vas pročitajte članak Što je duhovna razina?)

Pogledajmo nekoliko primjera o tome kako ovaj princip djeluje u praksi:

 • Naš prvi primjer je osoba koja je duhovnom praksom dostigla duhovnu razinu od 40%. Ako ovu osobu ometa običan duh duhovne razine od 25%, učinci ometanja bi bili vrlo ograničeni ili zanemarivi. Molimo vas pogledajte sljedeći dijagram.

1-cro_Attack-level

2-cro_YN-strong-ghosts

 • Obični duh (duhovne razine od 25%) ponekad izvršava naloge moćnijih duhova (negativnih energija) kao što je jači negativni entitet (mantrik) iz nižih ravni Pakla (Patal). U tom slučaju situacija bi se mogla promijeniti i postati vrlo nepovoljna za ranije spomenutu osobu (duhovne razine od 40%). Jaki negativni entiteti koriste obične duhove da za njih izvršavaju zadatke i daju im potrebnu crnu energiju da pomoću nje ometaju osobe koje su na višoj duhovnoj razini od običnog duha.

Napomena: Što se tiče ravni Pakla, što je niža ravan, to je veća negativnost. Na primjer, sedma ravan Pakla je niža od prvih šest ravni i ovdje su duhovi (negativne energije) najveće duhovne snage tj. sa najviše crne energije.

3-cro_Attack-level1

 • Čak i ljudi koji su na visokoj duhovnoj razini Sveca mogu biti ometani od duhova više razine. U ovom slučaju duh ne može utjecati  na um i intelekt Sveca, jer su oni do određene mjere spojeni s Bogom. Zato im je meta fizičko tijelo Sveca. Poznato je da su neki Sveci imali teške fizičke probleme kao što su krvarenja ili gubitak vitalne energije (Prāa-shakti / Prana-šakti) kao posljedice ometanja od duhova (negativnih energija) više razine.

 • Tragatelji koji se bave duhovnom praksom za dobrobit društva su više ometani od strane duhova (negativnih energija) u usporedbi sa onima koji obavljaju samo individualnu duhovnu praksu. Razlog ometanja tragatelja za Bogom od strane duhova (negativnih energija) je objašnjen u članku „Koji su ciljevi postojanja duhova?“.  Tragatelji koji služe Bogu šireći Duhovnost za dobrobit društva, kao dio svoje duhovne prakse,  su pod Božjom zaštitom i Njegova milost ih štiti od duhova (negativnih energija).

U sljedećoj tablici prikazane su pojedinosti o ometanjima koje su osobe doživjele od duhova (negativnih energija) u odnosu na duhovnu razinu i vrstu duhovne prakse.

Ometanja uzrokovana duhovima (negativnim energijama) u odnosu na duhovnu razinu osobe

Duhovna razina

Individualna duhovna praksa

Duhovna praksa za dobrobit društva

20%

Ravan ¹

Čistilišta/Pakla

Težina4 ometanja

Ravan

Čistilišta/Pakla

Težina4 ometanja

Suptilna tijela preminulih predaka ²

10

Suptilna tijela preminulih predaka

10

30%

Suptilna tijela preminulih predaka

10

Suptilna tijela preminulih predaka/Čistilište

20

40%

Suptilna tijela preminulih predaka

20

Čistilište, 1 i 2

30

50%

Čistilište ²

25

3

35

60%

Čistilište i 1³

30

4³

40

70%

2

40

5

50

80%

3

30

6

70

90%

4

10

7

80

100%

Iz prethodne tablice možemo vidjeti da:

 • Sa povećanjem duhovne razine osobu ometaju duhovi više razine. To je zato što je osoba otporna na ometanja duhova čija duhovna razina za 10% manja od njene. Na primjer, duh koji je na duhovnoj razini manjoj od 30% ne može omesti osobu na duhovnoj razini od 40%.

 • Na osobe koje imaju nižu duhovnu razinu uglavnom utječu suptilna tijela njihovih preminulih predaka. To je posebno slučaj kod osoba koje rade individualnu duhovnu praksu.

Fusnote:

 1. Ovaj stupac pokazuje suptilne ravni ili ravni postojanja iz kojih dolaze duhovi. Oni mogu dolaziti iz Čistilišta (Bhuvalok) ili jednog od sedam ravni Pakla. Brojevi u stupcu odnose se na ravni Pakla. Što je niža ravan Pakla, kao recimo šesta i sedma, to je duh (negativna energija) moćniji.
 2. 4-cro_YN-subtle-realmsIako većina suptilnih tijela preminulih predaka boravi u Čistilištu, u tablici smo razdvojili „suptilna tijela preminulih predaka“ od „duhova iz Čistilišta“. Pojam Čistilište je ovdje korišteno da označi kako je ometanje od duha iz Čistilišta, a koji nije suptilno tijelo preminulog pretka osobe.

 3. Duhovi (negativne energije) više ometaju one osobe koje kao dio svoje duhovne prakse šire Duhovnost, ali one imaju i više Božje zaštite. S druge strane, duhovi (negativne energije) manje ometaju osobe koje rade individualnu duhovnu praksu kada dosegnu duhovnu razinu od 70%, ne žele na njih trošiti energiju jer su sigurni da ove osobe rade samo individualnu duhovnu praksu. Ljudi koji gledaju svoja posla i rade duhovnu praksu samo radi osobne dobrobiti ne predstavljaju prijetnju duhovima (negativnim energijama). S druge strane, ljudi koji šire Duhovnost  pomažu povećanju satvikte u društvu. To je direktna prijetnja za duhove i njihov način života jer u njima prevladava Raja i Tama i ne mogu tolerirati satviktu.

 4. Ovaj stupac odnosi se na težinu ometanja koju trpi osoba koja je pod utjecajem duhova. Težina ometanja je predstavljena skalom od 0 do 100% gdje 100% predstavlja smrt osobe.

Zaštita koju dobivamo od Boga je oko 10% i 20% veća od snage duhova (negativnih energija) kod ljudi koji rade individualnu duhovnu praksu i onih koji obavljaju duhovnu praksu za dobrobit društva. Božja zaštita je ista za sve, ali osobe više duhovne razine i osobe koje rade duhovnu praksu za dobrobit društva zbog svog nižeg ega mogu primiti više zaštite.

To ne znači da je osoba potpuno otporna ako je Božja zaštita veća. Božja zaštita podrazumijeva:

 • da će ometanje stvoriti manje problema osobi tj. da će osoba moći podnijeti ova ometanja.

 • da će se sačuvati život osobe.

 • da će osobe koje rade duhovnu praksu za dobrobit društva dobiti dodatnu duhovnu energiju jer je njima potrebno više duhovne energije za širenje Duhovnosti. To je jedan od razloga zašto je zaštita veća za osobe koje obavljaju duhovnu praksu širenja Duhovnosti u društvu. Drugi razlog leži u činjenici da ove osobe imaju više ometaju i da su ometanja od duhova puno jača.

Ljudi koji ne obavljaju duhovnu praksu nemaju mogućnost dobiti potrebnu zaštitu od Boga. Razlog tome je što je oko njihove duše veliki ego. Kao posljedica, zaštita koju prime je manja od ometanja duha. Zbog toga duhovi (negativne energije) mogu stvoriti kaos u životu tih ljudi na fizičkoj, emocionalnoj, intelektualnoj i duhovnoj razini.