Suptilna slika Svami Vivekanande

 Svami Vivekananda (Siječanj 12, 1863–Srpanj 4, 1902), je rođen kao Narendranath Dutta. Bio je glavni učenik Sveca Sri Ramakrishne Paramahamse koji je živio u 19. stoljeću. On je jedan od poznatijih Svetaca modernog doba. Više informacija o Svami Vivekanandi možete pronaći na Wikipediavivekanand.org ili ramakrishna.org

Ispod smo prikazali suptilnu sliku raznih duhovnih vibracija koje je On emitirao. Suptilnu sliku je nacrtala Gđa Yoya Vallee, tragatelj SSRF-a sa razvijenim šestim čulom vida. Ispravnost slike je provjerio i Njegova Svetost Dr. Athavale.

 

1

Stvaranje prstena Blaženstva. Kada razmišlja o Svom Guruu,  Bogoljublje u Njemu se povećava i osjeća blaženo stanje

2

Stvaranje  prstena  Chaitanye (Božanske svjesnosti) i njena aktivacija

2A

Emisija  prstena  Chaitanye (Božanske svjesnosti)

3

Stvaranje  prstena  Dharma-shakti (Božanske Energije Pravičnosti)

3A

Emisija  prstena   Dharma-shakti (Božanske Energije Pravičnosti)

3B

Emisija  prstena  Dharma-shakti (Božanske Energije Pravičnosti)

3C

Emisija čestica Dharma-shakti (Božanske Energije Pravičnosti)

4

Privlačenje protoka Božanske Energije od Boga

4A

Stvaranje  prstena  Karya-shakti (Energija Akcije) neophodne za misiju

5

Stvaranje  prstena  Božanskog općenja

6

Stvaranje  prstena nemanifestirane duhovne emocije

7

Stvaranje prstena duhovne žudnje

8

Stvaranje prstena vyashti (individualne) duhovne emocije zbog Njegove radoznalosti o Duhovnosti

9

Privlačenje protoka Znanja od Boga

9A

Stvaranje prstena Energije Znanja u  Ādnyā-chakri

9B

Aktivacija prstena Energije Znanja

10

Stvaranje prstena samashti (kolektivne) duhovne emocije i njena aktivacija