Vegetarijanska nasuprot nevegetarijanskoj prehrani

Napomena čitateljima: Za bolje razumijevanje ovog članka, molimo vas pročitajte: Tri suptilne osnovne komponente stvaranja – Sattva, Raja i Tama.

1. Uvod u duhovno stajalište o vegetarijanskoj prehrani nasuprot  mesne

Postoji široka debata što je bolje, biti vegetarijanac ili konzument mesa. Ljudi iz oba tabora prilično su se potrudili kako bi dokazali dobrobiti vegetarijanstva, odnosno ne vegetarijanstva. Međutim, širom svijeta postoji trend da sve više i više ljudi prelazi na vegetarijanstvo. U ovom članku predmet debate istražujemo s duhovnog stajališta.

2. Duhovna čistoća vegetarijanske prehrane nasuprot mesnoj 

U našem članku o tri suptilne komponente Univerzuma – Sattva, Raja i Tama  objasnili smo kako se na suptilnoj razini sve u Univerzumu sastoji od ove tri suptilne komponente.

Hrana nije izuzetak i na suptilnoj razini, ona je također sastavljena od Sattva, Raja iTama suptilnih komponenti. Udio ovih komponenata variraju ovisno o vrsti hrane, tj. da li je vegetarijanska ili mesna. Sattva označava čistoću i znanje, dok Tama označava neznanje i inertnost. Sve što ima više Sattva komponente pomaže našem duhovnom putovanju, a sve što je prevladavajuće Tama, umanjuje ili ometa našu duhovnu praksu.

Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj znanosti dobili smo očitanja o udjelu suptilnih komponenti u vegetarijanskoj i ne vegetarijanskoj hrani.

Duhovna usporedba između vegetarijanske i mesne prehrane

Suptilna komponenta Vegetarijanska prehrana Mesna ili nevegetarijanska prehrana
Sattva (%) 30 10
Raja (%) 20 20
Tama (%) 50 70
Ukupno 100 100

Izvor: Istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti koje je proveo SSRF. org – rujan 2020.god.

Napomena: Ova očitanja predstavljaju prosjek za svaku kategoriju hrane. Riba je uključena u nevegetarijansku hranu i ima neznatno manje Tama komponente u odnosu na bijelo i crveno meso. Hrana unutar iste kategorije neznatno se razlikuje jedna od druge. Na primjer, ovčetina i piletina u kategoriji nevegetarijanske hrane neznatno se razlikuju u smislu njihove Sattva, Raja i Tama komponente.

Razlog povećane Tame u mesu poslije smrti životinje je zbog produžetka patnje koju je osjećala pri klanju. Također, misli životinje o ljutnji i osveti mnogo su izraženije nego kod biljaka koje imaju manje razvijen um i intelekt. To je glavni razlog povećane Tama komponente.

Kao što se vidi iz prethodne tablice vegetarijanska prehrana ima mnogo veći udio suptilne Sattva komponente. Kao rezultat prevladavajuće Tama komponente u mesu, čin konzumiranja mesa je tamasik aktivnost i nepovoljno utječe na osobu na duhovnoj razini.

2.1 Suptilna slika mesa

Slika ispod prikazuje kako izgleda naizgled zdrav komad mesa viđen trećim okom. Sliku je nacrtala Gđa Yoya Vallee (Pariz, Francuska).

2.2 Suptilna slika banane

Slika ispod prikazuje kako sattvik voće, kao što je banana, izgleda kada se gleda trećim okom. Sliku je nacrtala Gđa Yoya Vallee (Pariz, Francuska).

Zbog povišene Sattve, banana se nudi Bogu u ritualnim bogoslužjima.

2.3 Učinak tretiranja životinja u farmerskim industrijama za meso

2.3.1 Tretiranje životinja prije klanja

U industrijskim farmama širom svijeta životinje često tretiraju kao robu samo za eksploatiranje u cilju profita. Ovakav odnos je doveo do institucionaliziranog nasilja nad životinjama u poljoprivredi i mesoprerađivačkoj industriji te masovne destrukcije okoliša i trošenje resursa i rizika po zdravlje životinja i ljudi. Slijedi video snimka s Farme utočišta koja prikazuje zlostavljanje životinja.

S duhovne točke gledanja, grijeh je loše tretirati i klati životinje. Pogledaj poglavlje 3.3.

2.3.2 Ima li metoda klanja duhovni utjecaj na meso?

Neki običaji i religije u svijetu zahtijevaju klanje životinja na određen način, inače nije dozvoljeno da ju ta zajednica jede. U klaonicama je uobičajena praksa da se životinje omamljuju električnim šokovima ili pištoljem. To životinju onesvijesti prije nego što tijelo bude odvučeno niz liniju za obradu gdje joj se nožem presijecaju karotidna arterija i vratna vena. Ova radnja dovodi do izljeva krvi i životinja umire od iskrvarenja.

Međutim, u nekim zajednicama jedan od zahtjeva prilikom klanja životinja je presijecanje arterijske vene bez prethodnog omamljivanja tako da životinja iskrvari do smrti. Samo tada je dozvoljeno jesti meso. Ovo krvarenje do smrti može trajati i do dvije minute. Skupine za zaštitu životinja negoduju protiv ove metode jer smatraju da je okrutna i da životinja tako osjeća veliku bol. Glasnogovornici tih zajednica tvrde suprotno smatrajući kako nema razlike u razini boli. Oni tvrde da rezanje glavne arterijske vene rezultira naglim i brzim iskrvarenjem. Zbog brzog gubitka krvnog tlaka, mozak trenutno ostaje bez krvi i nema vremena za osjećaj boli. (Ref: BBC.com 2003)

Kada smo radili istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti o ovom problemu otkrili smo da:

 • Kada životinja ugiba,osjeća jednaku bol kao i ljudi koji su ubijeni. Međutim, može postojati razlika u shvaćanju te boli, ovisno o razvijenosti uma i intelekta životinje. Život životinje uglavnom je ograničen na hranu i seks, no ljudsko biće ima mnogo više aspekata u životu za koje je vezano pa je time i ljudska bol mnogo veća.
 • Kada se kolje na način potreban za navedene zajednice, patnja životinje znatno se povećava. Na skali od 1 do 100, ako je 100 jedinica boli koju životinja osjećakada je polako usmrćena odsijecanjem dijelova njenog tijela tada je,
  • 30 jedinica bol koju životinja osjećakada je zaklana uobičajenom metodom u klao
  • 50 jedinica bol koju osjećajuživotinje zaklane u skladu s običajima prethodno navedenih zajednica.
 • Kao rezultat povećanja boli,u mesu raste suptilna Tama Uzrok je djelomično i u tome što životinja ima povećane misli bijesa prema ljudima koji ju ubijaju na način koji zahtijevaju ove zajednice.

Paradoks je u tome što dok ove zajednice kolju životinje metodom koja je dopuštena prema njihovoj vjeri, duhovna nečistoća mesa zapravo raste te jedu meso s povišenom Tama komponentom. Suptilna očitavanja dobivena istraživanjem zasnovanim na duhovnoj znanosti u nastavku, ukazuju na isto.

Usporedba duhovne nečistoće u mesu kada se životinja prvo omami i ubije nasuprot tome  kada se životinja ne omami prije presijecanja vrata

Suptilna komponenta Životinju prije ubijanja omame Životinju ubijaju presjecanjem vrata ali ne i kičmenog stupa i puštanjem da iskrvari
Sattva (%) 10 5
Raja (%) 20 15
Tama (%) 70 80
Ukupno 100 100

Izvor: Istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti koje je proveo SSRF.org – rujan 2020.god.

Iz navedenih očitavanja možemo vidjeti da postoji značajan porast Tama komponente s popratnim smanjenjem Sattva komponente.

2.4 Ne osjećaju li i biljke bol prilikom ubijanja?

Da, biljke također osjećaju bol prilikom ubijanja ili trganja njihovih dijelova. Razumijevanje boli, međutim, kod njih je manje, nego kod životinja. Razlog tome je što je um i intelekt biljke manje razvijen u odnosu na životinju. Međutim, ako se voće ili povrće bere kada je sasvim zrelo ili je palo s drveta, gotovo da nema boli kod biljke.

2.5 Način pripremanja mesa

Meso, općenito govoreći, pečemo na tri načina, tj. slabo, srednje ili jako. Slabo pečeno je blizu sirovom mesu. Ima crvenkastu nutrinu i kuhanu vanjštinu. Na drugoj strani je jako pečeno meso koje je izvana spaljeno, a iznutra potpuno smeđe i jestivo.

Za ljude koji vole slabo pečen odrezak postoji veća vjerojatnost da budu iskorišteni, odnosno, obuzeti duhovima (negativnim energijama). To je zato što slabo pečeno meso više privlači demonski tip negativne energije. Jako pečeni odresci u sebi imaju manje Tama suptilne komponente u odnosu na odreske koji su srednje ili slabo pečeni. 

2.6 Koliko dugo traje učinak porasta Tama komponente?

Kada se redovito konzumira pretežno Tama hrana, tijelo je opterećeno viškom Tama komponente. Porast Tama komponente u osobi ima puno negativnih popratnih pojava. Ova Tama komponenta se može raspasti jedino ako netko radi duhovnu praksu u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Međutim, budući da većina ljudi ne radi duhovnu praksu, ova Tama komponenta se akumulira u čovjekovom tijelu, umu i intelektu.

 

Ako se osoba prosječne duhovne razine odrekne mesa i postane vegetarijanac trebat će joj otprilike 30 godina da prevlada učinke povišene suptilne Tama komponente zbog konzumiranja pretežno Tama nevegetarijanske hrane.

Čak i ako osoba radi duhovnu praksu koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse, u prosjeku bi joj trebalo pet godina da prevlada loše učinke stvorene konzumiranjem pretežno Tama hrane i to ako je od nevegetarijanske prehrane odustala odjednom, a duhovnu praksu (prema šest osnovnih principa) obavljala četiri do pet sati dnevno. Ako postupno odustane od nevegetarijanske prehrane trebati će joj deset godina da prevlada loše učinke mesne prehrane u kojoj prevladava Tama komponenta. 

2.7 Nisu li čovjekovi očnjaci stvoreni za jedenje mesa?

Funkcija očnjaka kod čovjeka je trganje hrane. Zagovornici nevegetarijanske prehrane tvrde da nam je Bog dao očnjake za mesnu prehranu. To nije argument. To je kao da kažemo da bismo, zato što imamo nokte, trebali grebati druge, kao životinje. Samo zato što imaju očnjake ne znači da bi ljudi trebali jesti meso.
S duhovne točke gledišta smisao ljudskog rođenja je razumijevanje i ostvarenje Boga. Ključna razlika između ljudi i životinja je u tome što samo ljudi imaju razvijen um i intelekt koji se može usmjeriti prema sattvik aktivnostima i dalje prema razumijevanju i ostvarenju Boga. U skladu s tim, duhovno je preporučljivo da ljudi ne kopiraju ono što životinje mesožderi rade i jedu.

2.8 Duhovno gledište na jedenje češnjaka i luka

Onion and garlic

Neke zajednice se suzdržavaju od jedenja češnjaka i luka. Koje je duhovno gledište u vezi s tim pitanjem? Luk i češnjak imaju povišenu proporciju suptilne Raja komponente. Iz tog se razloga prema ayurvedskoj znanosti prehrana sa češnjakom i lukom preporuča za poboljšanje čovjekovog apetita. Povišena Raja komponenta od umjerenog jedenja luka i češnjaka vrlo brzo biva prevladana povišenom Sattva komponentom osobe koja radi srednje (četiri-pet sati) do intenzivnu duhovnu praksu (10-12 sati). 

2.9 Duhovno gledište na mlijeko, sirutku i sir

 • Konzumiranje kravljeg mlijeka pomaže povišenju Sattva komponente u toj osobi. Od svih mlijeka, kravlje je najviše sattvik.

 • Sirutka i maslac su manje sattvik od mlijeka

 • Kada se od mlijeka spravljaju drugi proizvodi (pogotovo procesom kiseljenja mlijeka kao i pravljenjem bijelog kravljeg sira – paneer) Sattva komponenta se smanjuje, a povećava se suptilna Tama komponenta.

3. Učinci prehrane na čovjeka

3.1 Na tjelesnoj razini

Konzumiranjem nevegetarijanske hrane povećava se Tama komponenta pa postoji velika vjerojatnost nastanka raznih bolesti.

3.2 Na psihičkoj razini

Povećanje Tama komponente od nevegetarijanske prehrane dovodi do povećanja raznih požudnih misli i drugih tamasik misli kao što su seksualne misli, pohlepa, ljutnja itd.

3.3 Na duhovnoj razini

 • Uzimajući pretežno Tama predominantnu nevegetarijansku prehranu, osoba je više sklona napadima duhova (negativnih energija). Pod jednakim okolnostima, mogućnost zaposijedanja duhovima je 20% veća kod osoba koje jedu meso, nego kod vegetarijanaca. Razlog je u tome što meso pripada gupi hrane koju vole demonske sile. Tragatelji koji rade duhovnu prakslu širenja Duhovnosti u društvu, skloniji su oboljevanjima ako konzumiraju nevegetarijansku hranu. Duhovi na višim razinama se koriste povećanom Tama osnovnom suptilnom komponentom kako bi tim osobama stvarali probleme.
 • Veći omjer Sattva komponente u vegeterijanskoj hrani pogoduje duhovnoj praksi.

   

  Primjer: Matthew je na duhovnoj razini od 30%. On počinje raditi četiri do pet sati duhovne prakse dnevno prema šest osnovnih principa. Ako su svi faktori jednaki i ako se opredijeli za vegetarijanstvo, duhovnu razinu od 40% dosegnut će 20 godina brže nego da je bio nevegetarijanac.

  Za razumijevanje i ostvarenje Boga mi moramo transcendirati tri suptilne komponente. Stoga, kroz duhovnu praksu moramo prevladati svoja sviđanja i nesviđanja jer su sačinjena od tri suptilne komponente. Ovo se iz sasvim praktičnih razloga događa na duhovnoj razini iznad 90% . Iznad te razine, ono što unosimo u želudac u nama ne stvara razliku u pogledu uzajamnog odnosa triju suptilnih komponenti.

 • Stvaramo li grijeh konzumirajući nevegetarijansku hranu?

  Činimo li grijeh uzimajući nevegetarijansku hranu? Odgovor je da, ubijanjem životinja mi činimo grijeh. Mesari i ljudi koji rade u klaonici čine 50% grijeha, a drugih 50% počine ljudi koji jedu meso. Ovih posljednjih 50% se ne dijeli na sve ljude koji jedu meso životinja, već svaka osoba koja jede meso čini grijeh ravan dijelu od 50% ukupnog grijeha nastalog ubijanjem životinje. U slučaju kada mesar uživa u samom činu ubijanja životinja, tada njegov udio grijeha raste. U mnogim slučajevima ljudi koji rade u klaonicama su ometani ili zaposjednuti od strane duhova. Takav stav i njihove mane osobnosti, razlog su njihovog bešćutnog ponašanja prema životinjama. Radnici u klaonicama i mesari češće mogu biti zaposjednuti od strane duhova jer njihova vrsta posla emitira Tama vibracije što pogoduje negativnim energijama.

 • Kada osoba dostigne duhovnu razinu od 60%, manje je važno je li njezina ishrana nevegetarijanska ili vegetarijanska jer, sa stajališta duhovnog rasta, njezina sposobnost pojanja s duhovnom emocijom daleko premašuje značenje njezine vrste ishrane. Prema duhovnoj znanosti, relativan omjer ova dva čimbenika kod osobe s duhovnom razinom od 60% jest:

  • Suptilna Sattva komponenta osobe koja je vegetarijanac povećava se za 0,0001%.
  • Međutim, ako netko poja s duhovnom emocijom, suptilna Sattva komponenta raste za 5%.

  Važno je napomenuti da tragatelj s duhovnom razinom iznad 60%, koji nastavi uzimati nevegetarijansku hranu, može ozbiljno ugroziti svoj duhovni rast jer se njezina, odnosno njegova duhovna praksa koristi za izravnanje počinjenog grijeha. Općenito, povećanjem duhovne razine osoba postaje više sattvik. Posljedično tome, ona je osjetljivija i osjeća veću odbojnost prema nevegetarijanskoj hrani u kojoj prevladava Tama komponenta. Zbog toga su ljudi s višom duhovnom razinom većinom vegetarijanci i osjećaju se loše kada jedu nevegetarijansku hranu.

  4. Za i protiv nevegetarijanske hrane

  • Ako se netko ne može odreći mesa preporuča se da  barem u nekim razdobljima obavezno apstinira od njega. Ta razdoblja su: zora, sumrak, tijekom pomrčine Sunca ili Mjeseca, noću, za vrijeme punog i mladog Mjeseca, kao i dva dana prije i poslije spomenutih Mjesečevih mijena. U svakom od spomenutih razdoblja duhovi su aktivni i mogu iskoristiti povišenu Raja-Tama komponentu u okruženju (iako se smatra sattvik vremenom, u navedeni niz ubrojili smo i zoru jer u zoru je još prisutan utjecaj mraka u kojem prevladava Tama komponenta).

  • Ako je netko ozbiljan u vezi sa svojom duhovnom praksom, preporuča mu se isključivo vegetarijanska prehrana.