CRO-trends-and-behaviour-neg-energies-generic

1. Uvod u utjecaj negativnih energija na društvo

U kojem god vremenu osoba živjela svoj život, uvjetovana je normama i ponašanjem u društvu. Obrazovanje ostavlja vrlo snažan utjecaj na to kako ona ili on gledaju svijet oko sebe. Ono oblikuje um osobe u pogledu onoga što vidi kao prihvatljivo ili neprihvatljivo ponašanje ili normu. Kada krenemo u školu i kasnije u adolescenciji, počinje utjecaj učitelja i vršnjaka na naše razmišljanje. Ukratko, ponašanje, tradicija i norme s kojima smo odrastali održavaju stanje onakvim kakvo je trenutno u našem životu. Ako roditelji nešto učine i prijatelji to učine, a društvo prihvaća takav način razmišljanja, osoba uglavnom to prihvaća kao nešto što je u redu. Uglavnom, ljudi se ne pitaju kakav je utjecaj takvih normi, a pogotovo kakav je njihov duhovni utjecaj.

toronto-zombie-walk-2012-75-pics-video_1Uzmimo za primjer zombi povorke, društveni događaj koji je počeo u ranim 2000-im i koji je sada postao nešto poput kulta u raznim gradovima širom svijeta. Roditelji (zajedno sa djecom) paradiraju ulicama sa lažnim mozgovima koji vire iz glava i sa lažnom krvlju koja curi iz usta djece. To je morbidan obiteljski događaj i današnja djeca će odrastati misleći kako je to primjer jednog zabavnog događaja. Jednako će učiti i svoju djecu jer ne znaju za bolje. S vremenom, ovakve tradicije jačaju i prihvaćaju se kao norme, koliko god bile duhovno štetne.

2. Neprimjerenost modernog obrazovanja i ljudska sposobnost da percipiraju suptilno

Naši suvremeni obrazovni sustav ne uči učenike razumijevanju utjecaja onoga što rade i da razmišljaju na suptilnoj razini. Kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti SSRF-a, primjećeno je da se suptilni utjecaj takvog ponašanja i takvih praksi može nastaviti i tijekom vremenskog razdoblja koje se proteže daleko nakon vremena u kojem se osjećao samo fizički utjecaj. Društvo je u velikoj mjeri izgubilo sposobnost promatranja stvari i događaja na razini vibracija i kao posljedica toga ljudi hvataju slijedeći val, trend ili ponašanje, ne pitajući se može li to biti duhovno štetno za njih ili njihove obitelji. U SSRF-u smo iznijeli činjenice da negativne energije ili demoni napadaju i zaposjedaju ljude iz raznih razloga. Duhovni zakon ovdje govori da se “sličan sličnom raduje”. Svaki događaj, praksa, ponašanje ili norma koji emitiraju negativne ili uznemirujuće suptilne vibracije, najvjerojatnije će privući negativne energije iz suptilne dimenzije. Negativnim energijama je potrebno manje energije za napad ili zaposjedanje osobe koja je zbog svojeg ponašanja ili akcija okružena uznemirujućim vibracijama. Negativne energije često ubacuju misli u ljudske umove da ljudi započnu ovakve negativne trendove i ponašanja, kako bi one to mogle iskoristiti i štetno djelovati na društvo.

3. Brzi porast negativnih trendova i ponašanja

Posljednjih pedesetak godina svjedoci smo brzog povećanja trendova i normi koje emitiraju uznemirujuće vibracije. Kao posljedica toga, negativne energije su iskoristile takve trendove i pojačale svoj utjecaj na društvo. One često manipuliraju ljudskim mislima i ponašanjem kako bi ispunile svoje demonske namjere. Poznate osobe koje počinju ili odobravaju modne trendove često su meta negativnih energija, jer takve osobe, kada su pod kontrolom negativnih energija, mogu postati moćni zagovornici da negativni trendovi dobiju svjetsku pozornost.

U ovom odjeljku SSRF-ove internet stranice, analizirali smo razne negativne trendove koji prevladavaju na području umjetnosti, poslovanja, odijevanja, pića, obitelji, njege kose, zdravlja, načina života i društva. Također, neke od ovih trendova i ponašanja detaljnije smo analizirali kako bi čitateljima omogućili razumijevanje raznih negativnih aspekata kojeg ima svaki od ovakvih aktivnosti.

4. Učinak negativnih trendova i ponašanja

Svaki takav trend i ponašanje nosi sa sobom mnoštvo negativnih utjecaja na fizičkoj, psihološkoj i duhovnoj razini. U sljedećoj tablici prikazali smo glavne aspekte negativnog utjecaja. Jačina utjecaja mijenjati će se u zavisnosti od trenda.

Vrsta negativnog utjecaja Jačina utjecaja

Komentar

Povećanje uznemirujućih vibracija u kući Srednja do visoka

Većina ljudi ne može opaziti povećanje uznemirujućih vibracija u prostoru zbog takvih događaja. Osoba može opaziti ove vibracije kada radi redovitu duhovnu praksu. Ipak, to što osoba ne može opaziti negativne vibracije, ne znači da one ne utječu i na osobu i na okolinu.

Povećanje mogućnosti zaposjedanja Osoba: Srednja do visoka Promatrač: Niska do srednja

Kada je povećana razina uznemirujuće energije u i oko osobe ili promatrača, mogućnost ometanja demonskih entiteta se povećava. Kada duh jednom zaposjedne osobu, jako se teško osloboditi zaposjednutosti. To može potrajati i nekoliko života sve dok se osoba iskreno ne potrudi obavljati intenzivnu duhovnu praksu.

Vremensko razdoblje u kojem može trajati utjecaj Osoba: Par minuta do nekoliko života Promatrač: Par minuta do nekoliko mjeseci

Upuštanje u ovakve događaje može imati utjecaj na osobu vrlo dugo. Posebno ako se događaji ponavljaju.

Razina stečenoga grijeha Osoba: 1-50%  Promatrač: 1-10%

Zasluge i grijesi osobu drže u krugu rađanja i umiranja. Grijesi mogu izazvati veliku patnju osobi u ovom ili u sljedećem životu. Poslije smrti, suptilno tijelo te osobe će najvjerojatnije završiti u nižim ravnima Pakla. Što se više događaj ponavlja, više se grijeha gomila. Glavni razlog nakupljanja grijeha je taj da svi takvi događaji doprinose povećanju negativnosti u društvu i također odvlače osobu/promatrača od njihove istinske svrhe života, a to je duhovni rast.

Povećanje ega Osoba: 0.5-5% Promatrač: 1-3%

Na primjer, manekenka koja sudjeluje u modnoj reviji može osjetiti porast ega zbog pohvala ili laskanja. Iz duhovne perspektive ego je vrlo štetan jer stvara jednu od najvećih prepreka u duhovnoj praksi. Najveći ego prosječne osobe je 30%. Da bi se ego smanjio za 5% mogu biti potrebne godine duhovne prakse.

5. Zaključak

Postoji mnogo trendova i ponašanja koji su direktno ili indirektno pod utjecajem negativnih energija. Neke od njih smo, kao što je prije napomenuto, detaljno analizirali. Ostale smo teme samo naveli kako bi vam predočili sliku raznih trendova koji su iz duhovne perspektive štetni.

Razumijevanjem štetnosti takvih događaji za vas i za vaše bližnje, možete promijeniti svoj način života kako bi ih mogli ukloniti.

U članku – Rješenja za nepravedne postupke koje odvlače ljudski rod od Blaženstva (Boga) – dali smo informacije o tome kako prevladati štetne učinke takvih trendova.