Utjecaj napada negativnih energija na Njegovu Svetost Dr. Athavalea, okoliš i promatrača predmeta pogođenog napadom

U mnogim slučajevima napada negativnih energija na nežive predmete, prikazali smo učinke pojedinog napada u postotku. Pružili smo znanstveni pristup u odnosu na tri parametra – utjecaj napada na Njegovu Svetost Dr. Athavalea, na okoliš i promatrača predmeta pogođenog napadom.

U sljedećoj tablici, objašnjavamo potpuni mogući ishod tih napada.

Kada bi napadi negativnih energija bili 100% učinkoviti, to bi dovelo do sljedećeg:

Na koga ili što bi se učinak osjetio Učinak od 100% bi doveo do
Njegova Svetost Dr. Athavale Njegove smrti *
Okoliš Ukupnog duhovnog zagađenja okoliša u kojem su raja i tama (raja/rađa) komponente dominantne. Takvo zagađenje okoliša uzrokuje prirodne nepogode poput vulkana, potresa i sl., iIi druge katastrofe poput ratnih ili terorističkih napada, u kojima su gubici života veliki (od ljudi, životinja, biljaka, itd.).**

[Za ideju o opsegu uništenja koje takvo potpuno, 100% zagađenje može prouzročiti, tsumani koji je pogodio jug Azije 2004. godine, bio je primjer 20 do 30 % uništenja].

Promatrač (prosječna osoba promatra ili korisiti napadnuti objekt) Napad na osobu na sve tri razine: fizičkoj (npr. njegovi organi budu oštećeni), psihološkoj (npr. postaje psihički nestabilan) i duhovnoj (npr. ometanja u duhovnoj praksi). Na kraju bi napad izazvao smrt. ***

* Da bi dovele do smrti Sveca na najvišoj razini, negativne energije bi trebale potrošiti neviđenu količinu svoje energije.

** Ovisno o jačini napada energije, utjecaj na okoliš može biti neposredan (npr. prirodne katastrofe), može nastupiti odmah ili to može potrajati neko vrijeme. Ovdje je važno napomenuti da se zbog Božje milosti katastrofa može izbjeći, ali za to je važna kolektivna duhovna emocija (samashti bhav /samašti bav). Ne može se izbjeći zbog duhovne emocije jedne osobe. Bhav (duhovna emocija) svih ljudi mora biti tu. Ako samo nekoliko ljudi ima bhav, prirodne katastrofe će se dogoditi, ali ljudski životi mogu biti spašeni. (Zabilježeni su slučajevi tragatelja koji su spašeni od prirodnih katastrofa ili terorističkih napada zbog njihovog bhava.)

*** Utjecaj na promatrača može biti izbjegnut suptilnim okvirom kojeg smo stavili oko slike napadnutog predmeta. Međutim obim dobrobiti koju svaka osoba može dobiti od suptilnog okvira ovisi o njezinoj duhovnoj razini i duhovnoj emociji. Gdje god nedostaje duhovna emocija, negativna energija će lakše pronaći način za napad, jer je zaštitni omotač osobe slab i ne traje dugo. Tragatelj sa većom duhovnom razinom neće biti napadnut zbog duhovne emocije i Božjeg zaštitnog omotača oko njega ili nje.