Rasipanja pepela sa posmrtnim ostacima iz urne – duhovna perspektiva

Koja je duhovna perspektiva rasipanja pepela s posmrtnim ostacima iz urne?

Sažetak

Način na koji rasipamo pepeo naših voljenih nakon što su kremirani, ili im pomaže u životu poslije smrti ili ometa njihov daljnji put. Provedeno duhovno istraživanje pokazalo je da samo potapanje pepela u vodu može pomoći našim precima. Ovaj članak također pruža informacije o razlozima iza duhovno ispravnih metoda koje treba usvojiti – od sakupljanja pepela do njegovog krajnjeg odlaganja.

1. Uvod

Ovih dana raste trend biranja kremiranja umjesto sahrane kao pogrebnog običaja. Pogrebni običaj kremiranja koji se provodi bilo putem spaljivanja tijela na vatri ili u krematoriju ne uništava tijelo u potpunosti. Ostaci su poznati kao pepeo i vraćaju se obitelji u urni. Cijeli postupak od primanja urne do rasipanja pepela značajan je iz duhovnog ugla. Ovisno od toga koji je postupak izabran, možemo pomoći našim voljenima koji odlaze da se pomaknu u životu poslije smrti ili možemo doprinijeti da ostanu vezani za zemlju. Preživjeli rođaci, međutim, obično nisu upoznati s duhovno ispravnim načinom rasipanja pepela.

U članku, ‘Koja je duhovna perspektiva kremacije, sahrane i konzumiranja tijela od strane lešinara?’ opisali smo kako leš mogu napasti duhovi i tako spriječiti napredovanje suptilnog tijela nakon smrti. Pepeo nakon kremiranja predstavlja posljednji ostatak osobe i zbog toga ima iste frekvencije kao i preminuli predak.

Znamo da je moguće medicinski identificirati raspadnuto tijelo, koje je nemoguće prepoznati, uz pomoć DNK testova jer se i mali ostatak zuba ili kose savršeno slaže s DNK osobe. Istovjetno tome, na suptilnoj, nedodirljivoj razini, najmanji ostaci leša, čak i u pepelu imaju iste frekvencije i vibracije kao i osoba.

Frekvencije su generalno negativne prirode. Budući da je 50% stanovništva na duhovnoj razini nižoj od 30%, tijelo emitira suptilne osnovne Raja-Tama frekvencije. Isto tako, kako je 100% populacije pod utjecajem duhova (negativnih energija ), frekvencije koje emitira tijelo i pepeo su varijacije tame. Stoga su na suptilnoj razini neugodne za nas.

Pogledajte članak – “Tri suptilne osnovne komponente Sattva, Raja i Tama u odnosu na duhovnu razinu”.

Između pepela i preminulog pretka postoji i duhovna veza koja egzistira uslijed njihovih istih frekvencija. Duhovi mogu iskoristiti ove frekvencije i suptilnu vezu da stvore prepreke u putovanju suptilnog tijela nakon smrti. Stvaranjem prepreka u putovanju nakon smrti duhovi (negativne energije) hvataju i na kraju kontroliraju suptilno tijelo. To im omogućuje raditi probleme suptilnom tijelu ili ga prisiliti da čini mnoge neželjene stvari prema njihovoj želji, kao što je stvaranje problema drugima. U gotovo svim slučajevima u kojima su preci vezani za zemlju, oni završe tako što izazivaju probleme svojim potomcima.

Pogledajte članak – Zašto bi me moji preminuli voljeni i drugi moji preci željeli povrijediti?

U ovom članku vam predstavljamo duhovno istraživanje provedeno s ciljem da identificira duhovno najbolju metodu koju treba primjeniti od trenutka preuzimanja pepela nakon kremacije pa do njegovog rasipanja. Primarna svrha je pomoći preminulim precima da nastave svoje putovanje nakon smrti s minimalnim negativnim utjecajem na preživjele rođake.

2. Gdje trebamo držati urnu dok se pepeo ne raspe?

Kao što je prethodno pojašnjeno, pepeo bilo koje osobe koja nije Svetac obično ima vrlo visoku suptilnu osnovnu Raja-Tama komponentu. Svaki kontakt s njim povećava suptilnu osnovnu Raja-Tama komponentu u nama i može izazvati neugodnosti. Zato je preporučljivo pepeo rasuti odmah čim je sakupljen. Donošenje pepela u kuću također povećava vezanost suptilnog tijela preminulog pretka i čini ga vezanim za Zemlju umjesto da mu dade ubrzanje u životu nakon smrti.

Ukoliko iz nekog razloga pepeo ne može biti rasut odmah, zapečaćenu urnu je najbolje držati van kuće, vezanu za drvo i sl.

3. Koliko dugo treba čuvati pepeo?

Ako je kremiranje obavljeno spaljivanjem na pogrebnoj vatri, pepeo se obično sakuplja trećeg dana, jer je toliko potrebno da se žar ugasi i ohladi. Ukoliko je kremiranje obavljeno u krematoriju, pepeo se može dobiti već sljedećeg dana. Koja god bila metoda kremacije, što se pepeo prije raspe, manji je negativan utjecaj Raja-Tama frekvencija.

U nekim slučajevima, rođaci koji žive daleko i koji nisu mogli stići na sahranu, žele biti dio rituala prosipanja pepela. I tada treba izvagati duhovnu dobrobit za suptilno tijelo preminulog pretka i prevenciju vlastitih nelagodnosti ukoliko se pepeo raspe odmah u odnosu na zadovoljenje emotivnih potreba rođaka.

4. Koji je duhovno najbolji način za prosipanje pepela iz urne?

4.1 Potapanje pepela u vodu

Nakon kremiranja tijela, potapanje pepela u vodu je duhovno najbolji način njegova pepela. Razlozi za to su sljedeći:

 1. Duhovi (negativne energije) lakše ostvare kontrolu nad pepelom i suptilnim tijelom i zlouporabe ga ukoliko nađu pepeo na jednom mjestu u zemlji. Potapanjem pepela u vodu on se rasipa i duhovi ga ne mogu naći u sakupljenom obliku i uspostavili kontrolu nad njim.

 2. Kako voda sve upija, ona upija i neugodne vibracije koje su ostale od mrtvog tijela iz pepela i druge Apsolutne kozmičke elemente koji se odnose na suptilno tijelo, kao što su element Apsolutne Zemlje, Vatre, Zraka itd. To pomaže da se prekine preostala vezanost suptilnog tijela za njegovo fizičko tijelo na Zemlji. Kao rezultat, vjerojatnost da će suptilno tijelo ostati zarobljeno u ravni Zemlje i da će biti napadnuto od strane duhova drastično se smanjuje.

 3. Grijesi osobe dodaju se na suptilne osnovne Raja-Tama frekvencije pepela. Rasipanjem pepela u vodu, grijesi tj. Raja-Tama frekvencije koje se odnose na grijehe operu se u vodi. 

 4. Morska voda je najbolja za odlaganje pepela zato jer ima najveću sposobnost upijanja svega u usporedbi sa svim drugim vrstama vode. Među drugim vodama, svete rijeke su najbolje. Svete rijeke su one rijeke čija voda ima vrlo visok sadržaj suptilne osnovne sattva komponente. Na primjer, u rijekama kao što je Ganga u Indiji, suptilna osnovna Sattva komponenta je visoka iako je voda izuzetno zagađena. Općenito, tekuća voda je bolja za prosipanje pepela jer ga bolje rasipa i čini pokušaje duhova u uspostavljanju kontrole nad suptilnim tijelom putem pepela praktično nemogućim.

4.1.1 Što treba učiniti s urnom nakon prosipanja pepela u more?

Kada se pepeo sakuplja u urnu, urna postaje nabijena vibracijama iz pepela. Čuvanje urne ili njeno kasnije korištenje može povećati nelagodu zbog uznemirujućih vibracija koje prate većinu pepela, kao što je prethodno pojašnjeno. Zato je najbolje urnu potopiti u vodu zajedno sa pepelom.

4.2 Zakopavanje pepela

Neke kulture propisuju zakopavanje pepela u urni nakon kremiranja. One također tvrde da je tijelo Božji hram i da ga treba sahraniti, a ne kremirati.

Kao što je prethodno pojašnjeno, zakopavanje pepela u urni čini ga lakom metom za duhove (negativne energije) kojima je tada daleko lakše ostvariti kontrolu nad suptilnim tijelom preminulog pretka. Na duhovnoj razini, negativan učinak zakopanog pepela na suptilno tijelo jednak je zakopavanju tijela samo je manjeg intenziteta. Sahranjivanje leša ili sahranjivanje pepela je vrlo pogrešan način. Uzimajući u obzir dosadašnji broj sahrana tijekom vjekova, i onih koje će tek doći, razvidno je da se svi moraju suočiti s posljedicama povećanja suptilnih osnovnih Raja-Tama vibracija koje su stvorene ovakvim pogrešnim postupcima. Kada na Zemlji dođe do ukupnog porasta Raja-Tama vibracija, dolazi i do porasta prirodnih katastrofa, ratova, terorizma, socijalnih nemira itd.

4.3 Čuvanje pepela u nakitu

Neki ljudi izrađuju nakit za kremiranje, spremajući uvojak kose preminulog, osušenog cvijeta sa sahrane itd. u medaljon, privjesak, narukvicu i slično. Na taj način nanosimo štetu suptilnom tijelu našeg pretka tako što:

 • Povećavamo njegovu svjetovnu vezanost, ometamo njegovo napredovanje na putu nakon smrti i vežemo ga za Zemlju. Sam čin nošenja pepela uzrokuje višu razinu vezanosti suptilnog tijela preminulog pretka za potomka i njegov prethodni život na Zemlji.

 • Izlažemo ga riziku napada od strane duhova.

Ovakav nakit je štetan i za nas:

 • Blisko se izlažemo suptilnoj osnovnoj Raja-Tami tijekom dužeg perioda.

 • Izlažemo se riziku napada od strane suptilnog tijela pretka kao i duha koji  ga putem pepela može kontrolirati.

4.4 Rasipanje ostataka iz aviona ili na omiljeno mjesto preminulog

Najbolje je pepeo rasuti tiho i bez puno gungule kao znak poštovanja prema preminulom i kao način da njegove svjetovne vezanosti ograničimo na minimum.

Kao što je prethodno opisano, najbolje je pepeo rasuti u vodu.

5. Tko treba obaviti obred rasipanja pepela?

Bilo tko može rasuti pepeo; obično je to najbliži rođak. Najbolje je ako to učini samo jedna osoba kako bi se kontakt s pepelom ograničio i bio minimalan.

6. Od kakvog materijala treba biti urna?

Proizvođači urni za kremaciju nude širok izbor proizvoda. Urne za kremaciju variraju u odnosu na materijal od kojeg su proizvedene, njihov dizajn i oblik. 

Iz duhovne perspektive, kod izbora urne treba voditi računa o sljedećem:

 • Materijal: Za sakupljanje i čuvanje pepela najbolje je koristiti običnu zemljanu urnu. Urna ne bi trebala biti od materijala kao što su keramika, staklo, porculan itd. Nakon potapanja u vodu zemljana urna se potpuno rastvori i uzrokuje minimalno ili nikakvo zagađenje. Ona također ima visok sadržaj elementa Apsolutne Zemlje. I pepeo je dominantno načinjen od elementa Apsolutne Zemlje. Kako oboje pripadaju istom Apsolutnom kozmičkom elementu njihove frekvencije nisu u sukobu. Zbog toga je dobro upotrebljavati zemljane urne.

 • Dizajn: Bilo koji tip dizajna može biti sattvik, rajasik ili tamasik. Samo ako je osoba napredovala do razine na kojoj može osjetiti čistoću u umjetnosti ili dizajnu, moći će osjetiti pozitivne ili negativne vibracije koje izviru iz dizajna urne. Zbog toga se preporučuje da na urni ne bude nikakvog dizajna. Ukoliko dizajnom suptilno prevladava raja-tama, on će povećati već postojeću raja-tamu pepela. Tako će prouzročiti dodatne nelagodnosti ili prepreke suptilnom tijelu preminulog pretka na njegovom daljnjem putovanju.

 • Oblik: Urne se proizvode u svim oblicima i veličinama. One su obično kockaste, cilindrične, u obliku piramide i slično. Urne s oštrim uglovima kao u spomenutim oblicima povećavaju oštre, suprotne frekvencije kojima dominira suptilna osnovna raja-tama. Time se povećavaju neugodne frekvencije pepela. To također znači povećanje suptilne osnovne Raja-Tame na suptilno tijelo. Suptilno istraživanje je pokazalo da je najbolje imati običan kružni pravilni oblik jer on nema negativni učinak povećavanja suptilnih osnovnih Raja-Tama frekvencija.

Pojedini proizvođači urni za kremaciju reklamiraju nakit koji omogućuje preživjelim rođacima da zadrže dio pepela u nekoj narukvici ili privjesku. U takvim privjescima oni čuvaju i pramen kose preminule osobe, nešto suhog cvijeća ili nešto zemlje sa mjesta sahrane. Iz duhovne perspektive ovo je vrlo štetno za suptilno tijelo preminule osobe kao i za osobu koja ga nosi. Molimo pogledajte točku 4  radi cjelovitog pojašnjenja zašto ne treba čuvati pepeo.

Za zapečatiti urnu, najbolje je od trenutka sakupljanja pepela pa do konačnog rasipanja, koristiti bijelu pamučnu tkaninu.

7. Što da radim sa pepelom mog kućnog ljubimca?

Iz istih prethodno navedenih razloga, preporučuje se i prosipanje pepela kućnog ljubimca u vodi.

Neki ljudi su izrazili želju da zakopaju pepeo psa ili mačke zajedno sa svojim pepelom. Duhovno istraživanje pokazuje da je tako nešto vrlo štetno. To je zato što održavaju vezanost i time povećavaju mogućnost da ostanu vezani za Zemlju. Uz to, pepeo kućnih ljubimaca je više Tama dominantan od ljudskog.