Mehanizam djelovanja nakon uzimanja svetog sakramenta (prasad)

Sveti-sakrament-mehanizam-djelovanja

Sveti sakrament (Prasad) u obliku hrane (često zalogaj ili slatkiš) daje duhovno visoko razvijena osoba ili Svetac , koji je iznad 70%  duhovne razine.

Kada osoba primi Prasad ili Sveti sakrament od Sveca, ona tim činom prima i Božansku energiju. Božanska, pozitivna energija širi se tijelom kao što je prikazano na ovim suptilnim crtežima.

Budući da Božanska energija primljena kao Prasad ili Sveti sakrament traje relativno kratko, neophodan i jedini način njezinoga stalnoga pritoka je kroz redovitu duhovnu praksu prema šest osnovnih principa duhovnosti, kao i pojanje Božjeg imena prema religiji rođenja.