Tko je Svetac?

1. Uvodni slide

U uvodu smo objasnili duhovne koncepte o tome koga prema duhovnoj znanosti možemo smatrati Svecem. Ako želite vidjeti ovu prezentaciju na punom ekranu, molimo vas kliknite na opciju „full screen“ u donjem desnom uglu slidea.

2. Praćenje Svetaca kroz stoljeća

Stoljećima je svijet štovao duhovne vođe i smatrao ih Svecima.

3. Razne osobine  Svetaca

Različite religije i kulture navode različite osobine i kriterije potrebne da bi se netko proglasio Svecem.

4. Zajedničke osobine Svetaca

Nakon provođenja kratkog istraživanja sa osvrtom na ovo pitanje, utvrdili smo da su postojali zajednički kriteriji koje su ljudi različitih religija navodili da bi nekoga smatrali Svecem.

 • Prvi je da osoba mora biti pravedna i moralna.

 • Osoba mora pripadati određenoj religiji. Drugim riječima, ljudi iz jedne religije općenito nisu prihvaćali Svece drugih religija zbog činjenice da pripadaju drugoj religiji.

 • Neke religije zahtijevaju da osoba umre i dosegne mjesto u Raju prije nego što je razmatrana za Sveca. Drugi pak Svetost priznaju kao stanje koje se može dostići dok je osoba još uvijek živa.

 • Za neke su Sveci morali izvoditi čuda dok su bili živi, ali i poslije smrti. Čuda poslije smrti mogla su uključivati ne raspadanje tijela osobe. Također, to je moglo biti iscjeljenje koje se dogodilo nakon izgovaranja molitve Svecu, kao i vjerovanje da je Svetac komunicirao sa Bogom. U nekim slučajevima osoba je nakon kontakta sa posmrtnim ostacima Sveca čudotvorno izliječena. Stoga je važno da Svetac ima moć komunicirati sa Bogom u ime poklonika.

5. Proces proglašavanja Sveca

Sada ćemo se dotaknuti nekih popularnih načina proglašavanja Sveca.

 • Formalna / Neformalna procedura: Ako osoba ispunjava kriterije religije, općenito prolazi ili kroz formalnu ili kroz neformalnu proceduru proglašavanja za Sveca. Ova formalna procedura je primjerice, u Rimokatoličkoj crkvi, poznata kao kanonizacija. U nekim slučajevima ona može trajati godinama.

 • Ljudi koji provode postupak procjene nisu Sveci: U većini slučajeva ljudi koji izvode ove formalne i neformalne procedure proglašavanja Sveca, nisu Sveci već su samo religiozni ljudi ili ljudi na institucionalno višim pozicijama u nekoj religiji.

 • Glas naroda: U nekim slučajevima presudan je samo glas naroda u kojem je osoba bila vrlo popularna.

 • Usredotočenost na religiju: Bez obzira o kojoj je religiji riječ, ljudi općenito dodjeljuju titulu Sveca osobi koja pripada samo toj religiji. Obično ne uzimaju u obzir mogućnost da Svetac može pripadati drugoj religiji ili kulturi.

 • Pokazivanje natprirodnih moći: u nekim slučajevima ljudi postaju samozvani Sveci i mnogi ljudi ih mogu pratiti ako pokažu natprirodne moći dobivene kroz neku određenu duhovnu praksu.

6. Definicija Sveca prema duhovnoj znanosti

Kako bismo vidjeli duhovnu zrelost ili duhovnu razinu osobe na skali od 1 do 100%, gdje je Bog 100%, istraživanjem zasnovanim na duhovnoj znanosti smo korištenjem naprednog šestog čula otkrili da je duhovna razina prosječne osobe u današnjem svijetu na oko 20%.

Također, kroz duhovno istraživanje smo otkrili da je preko 80% svjetske populacije ispod duhovne razine od 35%.

Prema Duhovnoj znanosti, osoba je dostojna stanja Sveca kada dosegne duhovnu razinu od barem 70%, bez obzira na religiju ili put duhovne prakse. Nakon što objasnimo od čega se sastojimo kao ljudska bića, objasnit ćemo pojam duhovne razine.

7. Od čega smo sačinjeni?

Kao ljudska bića sačinjeni se od sljedećih dijelova:

 • Fizičko tijelo (sthuladeha) koje uključuje naše fizičko tijelo i pet osjetila: dodira, okusa, sluha, mirisa i vida.

 • Um ili mentalno tijelo (manodeha) koji se sastoji od svjesnog i podsvjesnog uma. Um je izvor svih naših osjećaja i emocija.

 • Intelekt ili kauzalno tijelo (kara?deha) koji daje sposobnost obrade informacija.

 • Suptilni ego ili suprakauzalno tijelo (mahakara?deha)  koji nam daje osjećaj odvojenosti od Boga

 • Duša (atma) koja je Božji princip u svakome od nas..

Što je ego? Prva četiri dijela čine ego ili osjećaj da smo odvojeni od Boga. Duša je duhovni ili Božji princip u svakome od nas. Prema duhovnoj znanosti, Duša je pravo stanje naše svijesti.

8. Što određuje duhovnu zrelost, duhovnu uzvišenost ili duhovnu razinu?

‘Duhovna uzvišenost’ ili duhovna zrelost ili duhovna razina osobe ovisi o tome koliko se osoba poistovjećuje sa dušom, ili ima doživljaj duše u sebi, ili koliko se odvaja od Boga poistovećivanjem sa svojim osjetilima, umom i intelektom, sa kojima je rođena, odnosno svojim egom.

9. Još informacija o Svecu

Svetac je, iz gore navedenih razloga, osoba koja ima vrlo mali ego jer osjeća Boga u sebi i promatra druge kao Božji princip u njima samima.

10. Kako netko može postati Svetac

Jedini način podizanja svoje duhovne razine je progresivna duhovna praksa viših razina koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Molimo pogledajte ostala SSRF predavanja gdje su ovi principi detaljno objašnjeni.

Hvala vam na sudjelovanju i radujemo se susretu s vama u našoj sljedećoj on-line prezentaciji.