Kako prepoznati Sveca?

Prosječna osoba nikako ne može prepoznati Sveca, osobu koja je na vrhu svog duhovnog razvoja. Kako bismo ovo bolje razumjeli, promotrimo primjere sljedećih analogija.

Isto tako, ako netko želi mjeriti duhovnu zrelost ili razinu Sveca koji je na vrhu razvoja u Duhovnosti, onda on mora biti Svetac na istoj razini.

Prosječna osoba, pa čak i religiozna osoba ili zreli tragatelj nije u stanju procijeniti da li je određena osoba Svetac. Čak i tragatelj može osjetiti frekvencije osobe na višoj duhovnoj razini samo ako razlika i njihovim duhovnim razinama nije veća od 20%.  Razlog tome je taj što razlike u frekvencijama postaju daleko suptilnije za razumijevanje kada je razlika u duhovnoj razini veća od 20%.

Procjenjivanje razlike između dva Sveca

Prema istoj logici, nemoguće je da prosječni tragatelj koji radi redovitu duhovnu praksu, a kamoli osoba koja je ne ne radi, sama procjenjuje o razlici u duhovnoj zrelosti između dva Sveca.

Koje Svece treba slijediti?

Za prosječnu osobu, razumijevanje Univerzima se zasniva na pet čula, umu i intelektu.

Veoma često se susrećemo sa ljudima koji imaju unaprijed zacrtano mišljenje o tome kakav bi Svetac trebao biti i kako bi se trebao ponašati. To može biti zasnovano na veoma uskom duhovnom razumijevanju. Ovo zatim vodi do velikog nerazumijevanja sa njihove strane o tome koga smatrati Svecem i koga pratiti.
Kao posljedica toga:

  1. Oni nisu sposobni osjetiti suptilne pozitivne frekvencije koje duhovno uzvišena osoba emitira.
  2. Ne prepoznaju duhovno uzvišene osobe, sve dok im neka osoba koja je autoritet u Duhovnosti ne kaže da je ta određena osoba duhovno uzvišena.

Prosječnoj osobi to ostavlja sumnju: „S jedne strane znamo da su Sveci svjetla duhovnog znanja, ali ja ne mogu prepoznati Sveca, pa za koga onda da vjerujem da je Svetac?”

Odgovor na ovo pitanje je da je potrebno fokusirati se na osobnu duhovnu praksu koja je zasnovana na šest općih principa duhovne prakse. Ako učenik u Duhovnosti napravi jedan korak kako bi spoznao Boga, onda Bog pravi deset koraka da pomogne tragatelju i omogući mu da dođe u kontakt sa pravim duhovnim vodičem koji odgovara njegovim žudnjama i kapacitetu.