Sattva, Raja i Tama

Sažetak

Tri suptilne osnovne komponente, Sattva (Satva), Raja (Rađa) i Tama, čine osnovnu građu stvaranja. Nepoznati modernoj znanosti, oni prodiru kroz sve žive i nežive, opipljive i neopipljive stvari. O tome koja je od ovih osnovnih komponenti nadmoćna ovisi svaka poslana vibracija. Isti takav je utjecaj na ponašanje svih stvari. Veličinu i međusobni odnos ovih komponenti u ljudskim bićima moguće je promijeniti samo duhovnom praksom.

1. Uvod i definicija

Namjera ovog članka je pružiti našim čitateljima snažne temelje o konceptu tri suptilne osnovne komponente. S obzirom da predstavlja osnovu mnogih članaka na ovim web stranicama, on ima posebnu važnost.

Prema modernoj znanosti, Univerzum se sastoji od osnovnih fizičkih čestica koje uključuju elektrone, protone, neutrone, mezone, gluone i kvarkove.

No, na duhovnoj razini, Univerzum je sačinjen od nečeg još osnovnijeg. Te osnovne čestice poznate su kao tri suptilne osnovne komponente (trigunas) pod imenom Sattva, Raja i Tama. U riječi trigunas, „tri“ označava broj tri, a „gunas“ označava suptilne komponente.

Karakteristike svake od ovih komponenti ukratko su opisane u sljedećoj tablici:

Ove komponente nazivamo u biti suptilnima jer su one neopipljive, po prirodi nisu fizičke i ne postoji instrument kojim bi se mogle registrirati. Čak ni u skoroj budućnosti, s tehnički unaprijeđenim instrumentima, neće ih biti moguće izmjeriti. One, naime, mogu biti uočene samo našim, isto tako suptilnim, organom zvanim šesto čulo (ESP).

 • Suptilna osnova Sattva elementa je najfinija i najnedodirljivija između ove tri suptilne osnovne komponente. To je komponenta najbliža Božanskom. Otuda je prevladavanje ovog elementa u nekoj osobi karakterizirano srećom, zadovoljstvom, posjedovanjem vrlina kao što su strpljenje, tolerancija, sposobnost praštanja, žudnja za duhovnošću itd.
 • Suptilna osnova Tama elementa je najosnovnija od triju komponenti. Njena prevlast u nekoj osobi karakterizirana je lijenošću, pohlepom, vezanošću za materijalne stvari itd.
 • Suptilna osnovna Raja (Rađa) komponenta „dobavlja“ gorivo dvjema prvim komponentama i donosi akciju. Pa ovisno o tome je li osoba pretežno sattvik (satvik) ili tamasik (tamasik), osnovni elemenat Raja donijeti će Sattva ili Tama pripadajuću akciju.

S obzirom na nedodirljivu prirodu Sattva, Raja i Tama komponenti, škole i fakulteti, koje podučavaju modernu znanost, nesvjesne su njihova postojanja, što rezultira time da se koncept triju suptilnih osnovnih komponenti mnogima od nas može učiniti stranim. No to ne umanjuje činjenicu o njihovom prožimanju cijelog našeg postojanja kao i svijeta u kojem živimo. Utjecaj onog elementa koji u nama prevladava određuje kako ćemo mi:

 • Reagirati na određene situacije
 • Donositi odluke
 • Činiti izbor
 • Živjeti svoje živote

S obzirom da po svojoj prirodi ova tri elementa nisu ni vidljiva, ni opipljiva, teško je pokazati prstom na njih i dati im neku fizičku karakteristiku. Putem ovog članka, nastojali smo vam dati saznanje o tome što ove tri suptilne komponente jesu i kako utječu na naše živote.

2. Usporedba najmanjih fizičkih elemenata i triju suptilnih osnovnih komponenti

Sljedeća tablica nudi nam neke osnovne razlike između najmanjih fizičkih elemenata poznatih modernoj znanosti i još manjih osnovnih suptilnih elemenata poznatih duhovnoj znanosti.

Parametar

Najmanja fizička čestica

Suptilne osnovne komponente

Oznaka Tjelesni, fizički Suptilan ili nedodirljiv
Kako se mjeri? Eksperimentalno putem snažnih akceleratora čestica Šestim čulom, kroz medij suptilnih čula
Izgrađuje Cijeli fizički svijet Sve što je stvoreno, bilo da je na fizičkom, psihičkom ili duhovnom području. Čak je i najmanja fizička čestica učinjena od Sattva, Raja i Tama kombinacije. Pa čak i naše misli, same po sebi nedodirljive, sačinjene su od ovih triju suptilnih komponenti
Njihove karakteristike Utječu na fizičke atribute stvorenog, npr. je li nešto tekuće, kruto itd. Utječe na ponašanje svega stvorenog, na odluke i izbore koje činimo itd. No, Sattva, Raja i Tama elementi utječu čak i na fizičke atribute, npr. Tama element uzrokuje materijalizaciju ili skrućivanje.

 

3. Kako tri osnovne suptilne komponente (trigunas) ustvari izgledaju?

Sljedeći dijagram dobiven je kroz šesto čulo (ESP) i pokazuje kako tri suptilne osnovne komponente izgledaju kada su aktivne.

osnovni-suptilni-elementi

Tri suptilne osnovne komponente u svojoj su biti neopipljive čestice. Kada su one aktivne, tj. kada ih energija pokrene, pojavljuju se u formi valova.

Objašnjenje dijagrama

 • Boja: Kada se percipira kroz visoko aktivno šesto čulo, suptilna osnovna Sattva komponenta pojavljuje se u žutoj boji, suptilna osnovna Raja komponenta u crvenoj, dok se suptilna osnovna komponenta Tama pojavljuje u crnoj boji.
 • Valna dužina: Kao najaktivnija, suptilna osnovna Raja komponenta, takvom se očituje i u svojoj valnoj dužini, dok Sattva komponenta, kao mirnija, ima nešto duže valove. Neorganizirana i poremećena priroda suptilne osnovne komponente Tama ogledava se u njenim nepravilnim valnim dužinama.
 • Opseg valova : Opseg Raja komponente je najviši i najaktivniji. Kod suptilne osnovne komponente Sattva je niži i pravilan, dok je kod suptilne osnovne Tama komponente nizak i nepravilan.
 • Trajanje : Trajanje njihovih valova diktirano je funkcijom koju obavljaju.

4. Tri suptilne osnovne komponente i pet kozmičkih elemenata

Apsolutna Zemlja, Apsolutna Voda, Apsolutna Vatra, Apsolutni Zrak i Apsolutni Eter, pet su Apsolutnih kozmičkih elemenata (Panchamahabhutas, Panchamahabhoota/Pančamabute), sačinjenih od tri osnovne suptilne komponente koje ih grade i njima upravljaju. Kozmički elementi su u svojoj prirodi nedodirljivi i čine najfiniji aspekt stvarnih elemenata koje možemo vidjeti i opipati. Naprimjer, kozmički element Apsolutna Voda je, ustvari, najsuptilnija forma vode koja čini rijeke, oceane itd. Ukratko, pet Apsolutnih kozmičkih elemenata građa su od kojih je Univerzum sagrađen, ali su i oni sačinjeni od tri suptilne osnovne komponente.

Sljedeća tablica pokazuje razlike u građi Apsolutnih kozmičkih elemenata s obzirom na proporcije triju suptilnih osnovnih komponenti koje se u njima nalaze.

kozmički-elementiKao što se u tablici gore može vidjeti, Apsolutni element Zemlja ima najveću količinu Tama komponente, što ju čini najtežom od svih pet elemenata. Suptilna osnovna komponenta Tama ograničava postojanje, dok komponenta Sattva uzrokuje ekspanziju. To objašnjava zašto je element Zemlje najnepokretniji od svih kozmičkih elemenata. Također, objašnjava zašto je element Etera najsuptilniji i sattvik pa, prema tome, i najsnažniji. Što je prisustvo Tama komponente u nekom od pet elemenata manje, taj će elemenat biti i manje opipljiv. Naprimjer, Vatra je manje kruta i nedodirljivija od Zemlje.

Čovjek je uglavnom sačinjen od Apsolutnih Zemlja i Voda elemenata. No, kada se započne duhovno razvijati, on počinje postupno djelovati na višim razinama kao što su element Vatre itd., što je karakterizirano dojmom zračenja koje izbija iz duhovno napredovale osobe. Jednom, kad se to dogodi, osoba ima manju potrebu za hranom i snom. Njeno poimanje i kapacitet da obavlja različite aktivnosti izrazito se povećavaju, kako na kvantitativnoj tako i na kvalitativnoj razini.

5. Tri osnovna elementa i svijet

5.1. Prirodne katastrofe

Ako se na svijetu događa povećanje Raja i Tama komponenti, to se direktno odražava na povećanju ratova, terorističkih aktivnosti i prirodnih katastrofa. Povećanje Raja i Tama komponenti uzrokuje destabilizaciju pet kozmičkih elemenata što rezultira katastrofalnim prirodnim nepogodama. Molimo, pogledajte članak što se krije iza povećanog intenziteta prirodnih katastrofa.

5.2. Nežive stvari

Sljedeća tablica pokazuje odnos između neživih stvari i tri suptilne komponente

razlika-svetih-i-običnih-mjesta

5.3. Živa bića

Sljedeća tablica pokazuje odnos između živih subjekata i tri suptilne komponente. Kao što se može vidjeti kroz cijelu tablicu, po pitanju Sattva suptilne osnovne komponente, život ima veću vrijednost čak i od religioznih mjesta, što nam gornja tablica zorno prikazuje.

razlika-između-sveca-i-običnog-čovjeka

Napomene

 1. U osobi intelekt ima veći udio Sattve u usporedbi s fizičkim i mentalnim tijelom (pogledajte tabelu u odjeljku 6.). Kada je intelekt ugoržen kao kod osobe s intelektualnim poteškoćama, ukupna Sattva komponenta u osobi se smanjuje, stoga smo tu naveli 10% za Sattva komponentu, što je manje od Sattva komponente kod prosječne osobe koja iznosi 20%. Ugrožen intelekt je, u većini slučajeva, rezultat teške sudbine s kojom je osoba rođena.
 2. S druge strane, zla osoba koristi svoj intelekt samo za zla djela, stoga se Sattva komponenta u njezinom intelektu smanjuje, čime se smanjuje njezina ukupna Sattva komponenta. Prema tome, razlog smanjenja Sattva komponente kod osobe s intelektualnim poteškoćama i zle osobe je različit.
 3. U nekim slučajevima kada je životinja vrlo Sattvik kao što je slučaj s indijskom kravom, udio Sattva komponente može biti čak i veći od 20%.

To je ujedno jedan od glavnih razloga zašto razina duhovnog razvoja osobe koja boravi u nekom prostoru ima više utjecaja na sveukupne vibracije tog prostora nego prostor sam po sebi. Naprimjer, ako osoba na razini Sveca uđe na neko mjesto koje, uslijed svoje loše konstrukcije, ima negativne vibracije, to će na Sveca imati beznačajan, zanemariv utjecaj.Stoga su znanost o Feng-Shui i znanost o proučavanju prostora (vastushastra) važnije za osobe niže duhovne razine ili za one koje ne obavljaju nikakvu duhovnu praksu.

6. Tri suptilne osnovne komponente i ljudska bića

U sljedećim dijelovima biti će rečeno nešto više o tome kako tri suptilne osnovne komponente utječu na različite aspekte naših života.

6.1 U odnosu na to od čega se sastojimo

od-čega-se-sastoji-ljudsko-tijelo

Pošto se suptilna osnovna Raja komponenta odnosi na funkcioniranje tijela, njena zastupljenost je ista u svim tijelima. Međutim, kao što možete vidjeti iz gornje tablice, značajna je razlika između Sattva i Tama komponenti u različitim tijelima. Ovo ima direktan utjecaj na sposobnost tijela da nam pruži održivu i stalnu sreću. Na primjer, Sattva komponenta je u intelektu visoko zastupljena u odnosu na fizičko tijelo. Zato je kvaliteta sreće veća i trajnija kad smo intelektualno stimulirani, nego kad sreću doživimo posredstvom fizičkog tijela.

6.2 U odnosu na duhovnu razinu

Duhovna razina i njezin odnos sa zastupljenošću tri suptilne osnovne komponente su usko vezani. Njihov odnos je, međutim, prilično sličan pitanju što je starije, kokoš ili jaje. Možemo reći da je duhovna razina neke osobe definirana predominacijom Sattva, Raja i Tama komponenti. Mogli bismo i reći da predominacija bilo koje od tri komponente, Sattva, Raja ili Tama, definira nečiju duhovnu razinu. Kako radimo duhovnu praksu, tako počinjemo mijenjati odnos tri suptilne osnovne komponente u nama ka većoj zastupljenosti Sattva komponente. Drugim riječima, Tama komponentu pretvaramo u Sattva komponentu.

Kako u sebi generiramo više Sattva komponente (u odnosu na druge dvije suptilne komponente) to pozitivno djeluje na našu duhovnu razinu i naše osobnosti.

Sljedeći grafikon pokazuje različite proporcije tri suptilne osnovne komponente u nama dok povećavamo duhovnu razinu putem duhovne prakse.

Napomene:

 1. Iznad razine od 50%, proporcija tri suptilne komponente se ne mijenja. Razlog za to je u činjenici da osoba ne može imati manje od 20% Tama komponente. Ukoliko bi se to dogodilo, osoba bi se počela dematerijalizirati. Dok god netko ima tijelo, Tama komponenta ne može biti manja od 20%. Međutim, učinak komponenti na osobu je razblažen daljnjim duhovnim rastom toliko da je na duhovnoj razini od 80% zanemarljiv. U narednom odjeljku detaljnije opisujemo ovaj učinak razblažavanja.
 2. Sve dok je napredni Svetac na razini od 100% u tijelu, biti će sačinjen od tri suptilne osnovne komponente. Čim umre i napusti tijelo sve tri suptilne osnovne komponente dobivaju nultu vrijednost i Svetac se u potpunosti spaja s Bogom.

6.3 Smanjenje utjecaja tri komponente s povećanjem duhovne razine

Dok duhovno rastemo, ono što se zapravo događa je da se zamračenost naših pet čula, uma i intelekta počinje smanjivati i kao posljedica toga Duša (tj. Bog) u nama počinje svijetliti. Pogledajte donji dijagram. Ovo je poznato i kao razgradnja pet čula, uma i intelekta. Ovih pet čula, um i intelekt nazivamo mrakom ili neznanjem jer nas onemogućuju da se identificiramo sa svojom pravom prirodom, tj. Bogom u nama ili Dušom.

Duša, koja je Bog u nama, je izvan tri suptilne osnovne komponente i nije od njih sačinjena. Prema tome, što nas svjetlo Duše, putem duhovne prakse, više prosvijetli, to je manji utjecaj tri komponente u određivanju naših osobnosti, izbora ili akcija. U finalnom stadiju našeg duhovnog rasta, kada nas svjetlo Duše skoro potpuno prosvijetli, svoje živote živimo u potpunom sjedinjenju s Božjom voljom, a tri komponente su razrijeđene i vrše zanemariv utjecaj na naše osobnosti.

6.4 U odnosu na našu osobnost

U sljedećoj tablici smo naveli nekoliko odrednica koje će vam pomoći razlikovati vrstu osobnosti koju neka osoba prezentira ovisno od predominantne suptilne komponente. Ovo su samo primjeri koji trebaju omogućiti osnovno razumijevanje. Točna analiza predominantne suptilne osnovne komponente može biti utvrđena samo pomoću šestog čula (ESP).

Sattvik osoba

Rajasik ( Rađasik) osoba

Tamasik osoba

Defekti osobnosti

Potpuna kontrola emocija, misli i akcija

Ljutita, ljubomorna, ponosna, egoistična, šefuje, traži pažnju, pohlepna, ne preza ni od čega da bi zadovoljila svjetovne ambicije i žudnje, zabrinuta, sanjalica

Lijena, neaktivna, depresivna, ekstremno sebična, ne misli o drugima niti o tome povrijeđuje li druge dok ispunjava svoje sebične želje, razdražljiva

Vrline

Sve vrline, istinoljubiva i pravedna, tolerantna, iskrena, stabilnog intelekta, nije egoistična. Na kraju, ide i preko vrlina i defekata, ne plaši se ni smrti

Ustrajni, ali besciljni napori u smislu duhovnog rasta

Nema

Glavni način za postizanje sreće

Stjecanje znanja, vještina, pomaganje drugima, meditacija, povećanje duhovne razine. Na kraju prevazilazi sreću-nesreću i ide ka Blaženstvu

Zadobivanje autoriteta, posjedovanje svjetovnog imetka

Jedenje, pijenje, seksualni odnos itd.

U odnosu prema drugima

Živi da bi služila društvu i pomogla ljudima da duhovno rastu. Ovdje duhovni rast ima univerzalnije značenje prema šest osnovnih principa duhovne prakse.

Egocentričan ili pomaže drugima uz jako prisutan ego o pomoći koju pruža

Povrijeđuje druge. Uglavnom tamasik – šteti društvu kao cjelini u ime religije ili neke ideologije

Spavanje

četiri-šest sati

sedam-devet sati

12-15 sati

Duhovna moć

Visoka

Mala

Vrlo mala 1

Napomena:

 1. Izuzetak od ovoga je mantrik (mantrik, snažnija negativna energija) koji može imati veliku duhovnu snagu zbog obavljanja duhovne prakse iz zlih motiva, ali je predominantno tamasik.

Ove osobine nisu međusobno isključive. Na primjer, nekoj sattvik osobi može trebati devet sati sna ili tamasik osoba može imati vrlinu kao što je tolerancija. Međutim, priroda neke osobe je određena ukupnom sumom svih vrlina i svih defekata. Zato netko ne treba suditi o sebi ili drugima na osnovu jedne ili dvije karakteristike već u obzir treba uzeti ukupnu sliku.

Također, vrlo je rijetko da osoba bude potpuno sattvik, rajasik ili tamasik. Uglavnom osobom dominira Sattva-Raja ili Raja-Sattva ili Raja-Tama. Sattva- Raja osoba bi imala karakteristike i Sattva i Raja u gotovo istom odnosu sa predominacijom Sattve. U slučaju Raja-Sattva osobe,  situacija bi bila obrnuta.

Ovisno od suptilne komponente koja dominira unutar neke osobe, ona će ispoljiti taj tip osobnosti. Koliko god se netko trudio kamuflirati oblačenjem u skupu odjeću i sofisticiranim govorom, osnovne frekvencije koje emitira će biti bazirane na komponenti koja je u njemu predominantna. Osobe s razvijenim šestim čulom mogu vidjeti izvan vanjske slike koju ljudi odašilju svijetu i mogu pokupiti ove suptilne i neopipljive frekvencije. Kao rezultat toga, mogu lako reći koja je nečija osnovna priroda, tj. je li sattvik, rajasik ili tamasik i koje će osobine najvjerojatnije ispoljiti.

Pravi lakmus test određivanja predominantne komponente je kada je osoba prepuštena sama sebi. Na osnovu ponašanja u situaciji u kojoj ih nitko ne gleda, osoba obično pokazuje svoje pravo lice. Sljedeći primjer će pomoći u razumijevanju ove točke.

Uzmimo za primjer odjeljenje učenika četvrtog. razreda. Oni su bučno, nasilno društvo, s nastavnicom koja se muči disciplinirati ih. Ako je nastavničin glas vrlo strog, ona ima dobre šanse da u učionici održi tišinu. Kao rezultat, u razredu je tišina samo kad je ona prisutna. Međutim, u trenutku kada nastavnica izađe iz učionice, učenici se vraćaju razuzdanom ponašanju. Ovo je zato što su ova djeca uglavnom rajasik i tamasik prirode. Ako se u drugom slučaju u razredu nalazi sattvik dijete, a njegovi prijatelji ga pokušavaju natjerati da učestvuje u nekoj od loših aktivnosti kao što je zadirkivanje, pravljenje podvala ili učestvovanje u prijevari, dijete se nikako ne bi moglo uklopiti u te aktivnosti jer je njegova osnovna priroda  sattvik. On će prije dobiti grčeve u želucu nego što će uživati u aktivnostima koje predlažu njegovi kolege iz razreda. Ne bi mogao podnijeti samoga sebe ako bi učestvovao u nekoj nepriličnoj radnji.

Prema tome, umjesto površnog pokušavanja da promijenimo djecu, tako što im držimo moralne lekcije, trajna promjena bi se mogla postići ukoliko bismo ih ohrabrili da obavljaju duhovnu praksu i ukoliko bismo ih odgajali u okruženju koje je stimulativno za duhovnost i koje bi povećalo Sattva komponentu u njima.

7. Tri suptilne osnovne komponente i naš stil života

Sve oko nas može biti okarakterizirano kao sattvik, rajasik ili tamasik ovisno od predominantne suptilne komponente od koje je sačinjeno. Predominantna suptilna komponenta u bilo čemu može se mjeriti samo pomoću šestog čula (ESP).

Dali smo nekoliko općih primjera različitih aspekata svijeta u kojem živimo i dominantnih suptilnih komponenti. Ovisno od toga jesmo li sattvik, rajasik ili tamasik pojedinci, gravitirati ćemo prema onome što je sattvik, rajasik ili tamasik. Isto tako, poistovjećivanje s različitim komponentama povećava tu komponentu u nama.
suptilne-komponente-hrane-glazbe-odjeće

8. Tri suptilne osnovne komponente i duhovi (negativne energije)

Duhovi (negativne energije) su primarno RajaTama predominantni. Duhovi koji su niže u hijerarhiji, tj. s duhovnom snagom manjom od 50%, kao što su obični duhovi, su Raja-Tama predominantni. Duhovi koji su viši u hijerarhiji, tj. s duhovnom snagom iznad 50%, kao što su mantrici iz šeste ili sedme ravni Pakla, su Tama-Raja predominantni.

Kako duhovima dominira Raja-Tama, oni posjećuju Raja-Tama okruženja na Zemlji jer će tamo najlakše naći Raja-Tama predominantne ljude. Ovi ljudi sličnog razmišljanja su idealne mete za zaposjedanje i izvršavanje planova koje duhovi imaju na Zemlji. Drugim riječima, osoba koja je predominantno tamasik i koja voli povrijeđivati druge izložena je velikom riziku da će biti kontrolirana od strane duhova da bi štetila društvu.

Princip koji stoji iza zaštite od duhova je povećanje osobne sattvikte (sattvikta/sattvikta/čistoća). Kako su duhovi predominantno Tama oni ne mogu tolerirati sattvik okruženje ili ljude. Zbog ovog razloga oni ne mogu zaposjednuti Sveca na visokoj duhovnoj razini ili Guru-a.

Pročitajte članak ‘Zašto se zaposjednuta osoba manifestira kada dođe u kontakt sa sattvik utjecajem više razine?

9. Zaključak

Ključne točke koje treba zapamtiti iz ovog članka su:

 • Svi mi emitiramo Sattva, Raja ili Tama frekvencije ovisno od toga koja suptilna komponenta nam je predominantna. Što je u nama više Sattva komponente to je bolja naša osobnost, veći je i dugotrajniji uspjeh i zadovoljstvo u našoj karijeri, odnosi i životi.
 • Sattva komponenta može se uvećati obavljanjem duhovne prakse usporedo s izbjegavanjem Raja i Tama utjecaja koliko god je to moguće.
 • Društvo u kojem boravimo značajno nam pomaže u duhovnoj praksi.
 • Duhovi iskorištavaju okruženje u kojem je predominantna Tama i zloupotrebljavaju ljude da izvode aktivnosti koje nanose štetu društvu i smanjuju Pravičnost u svijetu.