1. Uvod u spavanje sa stopalima okrenutim prema jugu

U ovom članku serija o sattvik životu, uz  pripadajući članak  o tome kako spavati, tražimo razne parametre o dobrom spavanju. U ovom članku istražiti ćemo učinke spavanja sa nogama okrenutim prema južnoj strani svijeta. Ova studija o dobrom spavanju provedena je potpuno iz duhovne perspektive i pomoći će nam u donošenju odluke o smjeru naših stopala tijekom spavanja kako bismo imali dobar san.

1.1 Duhovno istraživanje o dobrom spavanju – učinci spavanja sa stopalima okrenutim prema jugu

Učinak spavanja sa stopalima okrenutim prema jugu istražen je na duhovnoj razini od strane tragatelja Fundacije za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) sa naprednim šestim čulom, tj. nadčulnom percepcijom (ESP). Božansko znanje koje su primili je potvrdio Njegova Svetost Dr. Athavale.

2. Duhovni učinak spavanja sa stopalima okrenutim prema jugu

 2.1 Povećanje u aktivnosti u silaznim i  tiryak frekvencijama

Postoje razne frekvencije prirodno prisutne u atmosferi. Njihova prisutnost i tijek je nadmoćan u izvjesnim smjerovima. Kada je naše tijelo usklađeno sa smjerom njihovog tijeka mi ulazimo u njihovo polje i pod većim smo utjecajem, nego kada nismo u tom polju. Unutar tih frekvencija postoje dva uznemirujuća ili negativna tipa frekvencije. Jedna je silazna tekuća frekvencija koja ide prema ravni Pakla (Paataal), a drugi je tip frekvencije znan kao Tiryak frekvencija. Tiryak doslovno znači iskrivljeno. Budući da su te frekvencije iskrivljene (asimetrične), uzrokuju uznemirenost. Obje te frekvencije se kreću prema južnom smjeru. Stoga je taj smjer ispunjen sa tim frekvencijama.

Kada spavamo sa stopalima okrenutim prema jugu, naše je tijelo najviše izloženo aktivnosti silaznih frekvencija kao i Tiryak frekvencija. Time se  povećava aktivnost osnovnih suptilnih raja-tama čestica unutar i izvan tijela. Ova povećana aktivnost osnovne suptilne raja-tama komponente pomaže aktivnost duhova (negativnih energija). Dakle najviše smo u riziku od utjecaja ili opsjednutosti duhovima.

2.2 Povećani tijek vibracija iz ravni Mrtvih (Yamaloka) i ravni Pakla (Paataal)

Smjer juga je povezan sa ravni Mrtvih (Yamaloka), osnovnim suptilnim raja-tama frekvencijama i uznemirenošću. Kada spavamo sa stopalima okrenutim prema jugu, vibracije Yamaloke (ravni Mrtvih) i Paataala (ravni Pakla) se udružuju.

Zbog toga privlačimo osnovne suptilne raja-tama frekvencije ili duhove. Zbog kombiniranog učinka gore navedenog, kada spavamo sa stopalima okrenutim prema jugu, možemo doživjeti uznemirenost u formi teškog ulaska u san, noćnih mora, osjećaja straha u snu ili hodanja u strahu.

3. U sažetku

Dakle iz perspektive kako spavati, važno je uzeti na znanje smjer našeg kreveta kada planiramo raspored u kući. Čak i kada kampiramo vani ili spavamo u hotelu ili u tuđoj kući najbolje je da pazimo da naša stopala nisu okrenuta prema jugu.

U sljedećim člancima u ovoj seriji, uzet ćemo u obzir učinke spavanja s nogama okrenutim prema drugim smjerovima.