Vrijeme smrti

U nekom trenutku svi moramo umrijeti i taj trenutak određen je našom sudbinom. Postoji neko sudbinski predodređeno vremensko razdoblje u našim životima u kojima, u skladu sa našom sudbinom, može nastupiti smrt. Sljedeća tablica daje više detalja o ovim razdobljima u životu neke osobe.

Sljedeći navedeni faktori utječu na to hoće li osoba umrijeti tijekom njenog/njegovog sudbinski predodređenog razdoblja ’vjerovatne smrti’ (apamrutyuyoga / apamrutjajoga) ili ’smrti’ (mrutyuyoga / mrutjajoga).

  • Račun uzimanja i davanja: Količina računa uzimanja i davnja koji postoji sa drugim ljudima na Zemlji i koji može biti poravnat ukoliko osoba ne umre. Račun uzimanja i davanja koji osobi preostaje u odnosu na njegovu sudbinu u ovom životu također je važan čimbenik koji odlučuje hoće li osoba umrijeti prije stadija ’sigurne smrti’ (mahamrutyuyoga / mahamrutjajoga).
  • Suptilna tijela preminulih predaka i duhovi: Utjecaj suptilnih tijela preminulih predaka i duhovi ponekad mogu izazvati ranu smrt. Kako biste bolje razumjeli, molimo vas pročitajte: Zašto bi me moji preminuli preci željeli povrijediti?
  • Duhovna praksa: Vrsta i intenzitet duhovne prakse pomaže osobi izbjeći ranu smrt, tj. smrt prije stadija sigurne smrti.

Kada dođe stadij sigurne smrti, znači da je osoba završila sudbinu života koji trenutno živi na Zemlji kao jednoj od ravni postojanja.

Kako biste bolje razumjeli, molimo vas pročitajte članak: Gdje odlazimo poslije smrti?