Pun i mlad mjesec - duhovni utjecaj

1. Uvod

Kroz desetljeća su provedena mnoga znanstvena istraživanja za i protiv utjecaja Mjeseca na ljudsko ponašanje. Istraživanja su analizirala pojačane umne aktivnosti, povećane posjete općim ili psihijatrijskim hitnim odjelima i osobe koje se žale na pojačanu razinu fizičkih i psihičkih problema.

Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (SSRF), istražila je utjecaj Mjeseca na ljudsko ponašanje upotrebom duhovnih istraživačkih metoda. U duhovnom istraživanju, koje smo proveli kako bismo utvrdili utjecaj Mjeseca na ljudsko ponašanje, dobili smo potvrdan odgovor- Mjesec ima utjecaj na ljude. U nastavku su prikazani različiti vidovi kako Mjesec utječe na naš život.

2. Utjecaj Mjeseca na suptilnoj (nevidljivoj) razini

Svi objekti uključujući zvijezde, planete i satelite zajedno sa svojim materijalnim (vidljivim) karakteristikama emitiraju suptilne (nevidljive) frekvencije. Ove fizičke karakteristike i suptilne frekvencije utječu na nas u različitim stupnjevima na fizičkoj i suptilnoj razini.

Frekvencije emitirane od Mjeseca utječu na frekvencije mentalnog tijela, tj. na ljudski um. Pod ’umom’ mislimo na naše misli, osjećaje i žudnje. Um se sastoji od svjesnog i podsvjesnog uma. Unutar podsvjesnog uma imamo utisnute mnoge impresije koje određuju našu osnovnu prirodu i osobnost. Međutim, mi nismo svjesni misli i impresija u našem podsvjesnom umu. Ove impresije su skupljane tijekom mnogobrojnih prijašnjih života.

Ove impresije u našem umu su katalizator za sve naše misli i radnje koje proizlaze iz njih. Impresije i naše misli emitiraju vlastite suptilne frekvencije.

Pročitajte članak ’Kako impresije u našem umu utječu na naše ponašanje’.

Pun i mlad mjesec - reprezentacija uma

Mjesečeve frekvencije su suptilnije (neopipljivije) od frekvencije naših misli, ali manje suptilne od  frekvencija impresija u našem podsvjesnom umu. Mjesečeve frekvencije mogu utjecati na pojavljivanje frekvencija misli iz podsvjesnog u svjesni um. Kada su u svjesnom umu, postajemo ih svjesni. Prema tome, osoba će biti pod utjecajem dominantne impresije u podsvjesnom umu. Ovo ćemo detaljnije objasniti u sljedećem dijelu.

Slično Mjesec utječe i na um životinja. No, s obzirom da se podsvjesni um životinja sastoji od impresija koje se odnose samo na osnovne žudnje kao što su glad, seks, spavanje itd., pojačane misli se odnose samo na ove osnovne instinkte.

3. Utjecaj Mjeseca zasnovan na osvjetljenosti ili fazama

U fazi mladog Mjeseca, neosvjetljenoj fazi, tamna strana Mjeseca okrenuta je prema Zemlji. Tama emitira Raja-Tama (Rađa-Tama) dominantne frekvencije. Prema Zemlji se emitira više suptilnih Raja-Tama frekvencija nego kada je osvijetljena strana okrenuta prema Zemlji.

Pročitajte članak: Sattva, Raja i Tama, tri osnovne suptilne komponente.

Nasuprot tome, kod punog Mjeseca je smanjen utjecaj Raja-Tame zbog povećanog osvjetljenja. Međutim, na dan punog Mjeseca, kada su mjesečeve frekvencije pojačane, primijećena je pojačana aktivnost uma, kako je objašnjeno u točki dva. Ovisno o tipu impresija koje su aktivirane u podsvjesnom umu, pojačana aktivnost može varirati od pojačanih slučajnih misli do pojačane umne aktivnosti sa određenim mislima.

Na primjer, pisac fokusiran na pisanje knjige, vjerojatno će imati pojačanu aktivnost misli koje se odnose na knjigu i kreativnost u pisanju. Ovaj tip misli nastat će iz njegovog centra za talent. Štoviše, otkrit će kako može više pisati na dan punog Mjeseca.

No, za većinu ljudi misli su slučajne. Ako osoba ima više dominantnih osobnih mana kao što su ljutnja, pohlepa itd., tada one mogu izaći na površinu i dominirati mislima kroz taj period. Npr., na taj dan alkoholičar će dobiti misli o potrebi za alkoholom.

Također je moguće probuditi misli o Duhovnosti koje neaktivne leže u podsvjesnom umu duhovne osobe, iskoristivši pojačanu aktivnost uma i povećati duhovnu praksu na dan punog Mjeseca.

4. Utjecaj Mjeseca zasnovan na gravitacijskoj privlačnoj snazi

Kada je pun ili mlad Mjesec, gravitacijske privlačne snage Mjeseca i Sunca su združene. Mjesec svojom gravitacijskom snagom utječe na Zemlju i u drugim danima, ali ne toliko snažno kao na dan punog ili mladog Mjeseca.

Pretpostavimo da moramo duboko udahnuti, količina zraka koju udahnemo triput je veća nego kada normalno udahnemo. Ovu usporedbu možemo primijeniti na Mjesec i njegov utjecaj na Zemlju. Tijekom punog i dana mladog Mjeseca, cijeli Mjesec vuče Zemlju i utječe na nju. Učinak je kao da je, prema navedenom primjeru, Mjesec duboko udahnuo. Otkrili smo da je od Zemlje ka Mjesecu privučena kružna atmosfera triput veća od Mjeseca.

Utjecaj mjeseceve gravitacijske sile - pun i mlad mjesec

U danima punog Mjeseca i mladog Mjeseca, Apsolutni kozmički elementi (Panchatattva/Pančatatva) na Zemlji, kao što su Apsolutna Zemlja (Pruthvi/Prutvi), Apsolutna Voda (Apa) i Apsolutni Zrak (Vayu/Vaju), privučeni su na Mjesec. Ovo stvara vrstu suptilnoga visokotlačnog pojasa.

U ovom procesu na fizičkoj razini, kada je voda privučena k Mjesecu, plinoviti elementi vode (vodena para) uzdignu se iznad vode i uđu u suptilni visokotlačni pojas. S obzirom da je dominantna forma negativnih energija plinovita, one su također uvučene u suptilni visokotlačni pojas. Ovdje se udružuju i međusobno si uvećavaju snagu. Uslijed toga, tijekom tih dana pojačano napadaju čovječanstvo. Napadi duhova na čovječanstvo na fizičkoj i mentalnoj razini mogu biti čak triput jači.

U SSRF Ashramima diljem svijeta uočen je pojačan napad negativnih energija i suptilni negativni pritisak u dane punog i mladog Mjeseca. Počinje dva dana prije i završava dva dana nakon punog i mladog Mjeseca.

5. Pun Mjesec i mlad Mjesec – posljedice njihovog povećanog utjecaja

U dane mladog Mjeseca, Raja-Tama duhovi (negativne energije), ljudi koji se bave okultnim ritualima i pretežno rajasik i tamasik  ljudi, pod jakim su utjecajem i dobivaju crnu energiju za svoje Raja-Tama aktivnosti. Kako je taj dan povoljan za negativne aktivnosti, smatra se da je nesretan za sve pozitivne aktivnosti. Mjesečeva Raja-Tama utječe na um, pa je učestalost događaja sa Raja-Tama tendencijom kao što su bijeg, samoubojstvo ili zaposjednutost duhovima, najveća na dan mladog Mjeseca. Budući da je tijekom noći, inače prirodno, pročišćavanje Apsolutnim kozmičkim elementom Vatre (Tejtattva/Tejtatva) putem Sunca odsutno, noć mladog Mjeseca je duhovima “zlatna prilika” da uzrokuju smetnje ljudima.

Na dan punog Mjeseca, s obzirom da je osvijetljena strana Mjeseca okrenuta prema Zemlji, u usporedbi s ostalim noćima, emitira se minimalna količina suptilne Raja-Tame. Međutim, i minimalna Raja-Tama energija je dostupna duhovima, Raja-Tama ljudima i onima koji se bave okultnim ritualima. Tako da duhovi (negativne energije) koriste gravitacijsku privlačnu snagu punog Mjeseca i uzrokuju povećane smetnje.

Duhovno istraživanje je otkrilo kako postoje fine razlike između utjecaja mladog i punog Mjeseca na čovjeka. Cjelokupni uznemirujući učinak Mjeseca na čovjeka izraženiji je u dane mladog Mjeseca. Negativan utjecaj punog Mjeseca izraženiji je na fizičkom tijelu, dok su smetnje mladog Mjeseca više usmjerene na um. Utjecaj punog Mjeseca je očitiji, dok je utjecaj mladog Mjeseca suptilniji. Kako utjecaj mladog Mjeseca nije uočljiv, tim više je opasniji jer osoba nije svjesna utjecaja pa i ne poduzima potrebne korake da ih prevlada.

Utjecaj mladog Mjeseca, za razliku od punog, je manje uočljiv ali je njegov negativan utjecaj puno veći. Razlog tome je u činjenici da je na dan mladog Mjeseca utjecaj više suptilne prirode dok je kod utjecaja punog Mjeseca čovjek svjestan povećanih misli.

Tragatelji koji rade puno duhovne prakse prema šest osnovnih principa duhovne prakse su pretežno sattvik/satvik prirode. Rezultat toga je da su te osobe osjetljivije na promjene Raja-Tame u okolini za razliku od prosječne osobe koja je sama pretežito Raja-Tama. Prednost tragatelja za Bogom je u tome što imaju više znanja kako doći do Božje zaštite od negativnih energija. Pročitajte članak ’Koliko duhovna razina osigurava zaštitni omotač od utjecaja duhova (negativnih energija)?’

6.  Zašto nedavna istraživanja nisu pronašla dokaze o utjecaju Mjeseca na ljudsko ponašanje?

Neka prijašnja medicinska/psihološka istraživanja su dokumentirala utjecaj Mjeseca na ljudsko ponašanje. No istraživanja provedena proteklih godina nisu imala uspjeha povezati te utjecaje. Razlog tome je što u posljednjem desetljeću postoji povećan utjecaj cjelokupnih Raja-Tama elemenata u svijetu. Povećanje Raja-tama prije svega stvaraju duhovi ( negativne energije) .

Pročitajte članak: Dobro i zlo – vječna borba.

Ovo sveukupno povećanje Raja-Tama elemenata ima širok utjecaj na sve svjetske aspekte. Problemi obuhvaćaju porast mentalnih problema pojedinaca, porast obiteljskih razmirica, terorizma i prirodnih katastrofa. Kao rezultat cjelokupnog povećanja poremećenih ponašanja tijekom Mjeseca, dodatni utjecaj mladog i punog Mjeseca, koji je naveliko prisutan, prolazi neprimijećeno u statističkim studijama.

7. Što možemo učiniti kako bismo se zaštitili od štetnih utjecaja?

S obzirom da su štetni utjecaji mladog i punog Mjeseca duhovne prirode, samo duhovne mjere i duhovna praksa mogu pomoći da se zaštitimo

Na svjetovnoj razini, u te dane je najbolje  izbjegavati donošenje važnih odluka ili kupoprodaju, s obzirom da duhovi mogu utjecati na nas kroz ove medije. Povećajte kvalitativno i kvantitativno duhovnu praksu dva dana prije i dva dana poslije mladog i punog Mjeseca. Također je bitno pojati Božje Ime prema religiji rođenja i pojalicu za duhovnu zaštitu Shri Gurudev Datta.

U fazi ‘nestajanja’ Mjeseca, tj. u periodu između punog i mladog Mjeseca, kad se veličina Mjeseca drastično smanjuje, osnovne suptilne Raja-Tama frekvencije emitirane od Mjeseca će progresivno rasti. To je zato što tamna strana Mjeseca progresivno raste. Dakle, kako bi se zaštitili od nepovoljnih utjecaja pojačane Raja-Tame, važno je pojačati duhovnu praksu u ovom razdoblju.

U fazi rasta Mjeseca, trebali bismo pokušati stabilizirati povećani trud koji smo uložili u prethodna dva tjedna, kako bismo mogli ponovno obnoviti naše napore u pojačanju duhovne prakse kod sljedeće faze nestajanja Mjeseca.