Postepene promjene na predmetima izazvane pozitivnom energijom

1. Uvod

SSRF je od 2000. godine istraživao brojne slučajeve promjena nastalih na predmetima ili slučajeve spontanog materijaliziranja duhovne energije. Uzroke promjena nije moguće objasniti konvencionalnim metodama. Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj znanosti otkriveno je da su promjene na takvim predmetima posljedica manifestacije negativne ili pozitivne duhovne energije.

Tri predmeta koja su se promijenila utjecajem pozitivne energije koristila je Njegova Svetost Dr. Athavale. Promatrajući ova tri predmeta određeno vrijeme, primjetili smo da se promjene nastavljaju.

U članku dajemo objašnjenje fenomena progresivnih spontanih promjena nastalih djelovanjem pozitivne duhovne energije. Objavili smo i foto-galeriju takvih predmeta.

2. Važnost studije

U ranijem članku objasnili smo značaj proučavanja spontanih promjena ili Božanskih materijalizacija.

Kada se proces promjene odvija tijekom dužeg vremenskog razdoblja, na primjer duže od jedne godine, on postaje sve zanimljiviji. Proučavajući ovakve fenomene, ne samo da poimamo Božansku prirodu predmeta i uzroke promjena, već možemo razumjeti i kako se napredak odvija.

Osim što nam dokazuju postojanje pozitivnih energija, ovakvi predmeti pokazuju nam kako se pozitivna promjena nastala zbog sattvikte Sveca najvišeg reda, nastavlja događati još dugo vremena. To nam, iz duhovnog ugla, objašnjava značaj predmeta koje koriste Sveci.

3. Zašto se promjena nastala manifestacijom pozitivne energije nastavlja tijekom vremena

Svetac je duhovno čista, sveta osoba. Zbog toga Njegovo fizičko tijelo (sthuladeha) postaje idealan medij za materijalizaciju pozitivne energije. U predmetima koje su koristili Sveci prevladava sattva jer se u njih prenosi pozitivna duhovna energija Sveca. Što su duže Sveci koristili određeni predmet u njemu ima više Božanske svjesnosti (Chaitania), Božanskog Principa, pozitivnosti itd.

Nastavak materijalizacije pozitivne energije također ovisi o uzroku promjene. Sveci najvišeg reda kao što je Njegova Svetost Dr. Athavale djeluju na nematerijaliziranoj (nirgun) razini i kada oni koriste predmet, nematerijalizirani Božanski princip teče kroz njih i djeluje na predmet. Pored toga, ovakvi Sveci napreduju prema nematerijaliziranoj razini. Zanimljivo je da i materijalizacija pozitivne energije u predmetu kojeg je koristio takav Svetac, tijekom vremena slijedi isti put napredovanja prema nematerijaliziranoj razini.

4. Dobrobiti od predmeta koji se progresivno mijenjaju djelovanjem pozitivne duhovne energije

Takvi predmeti (čak i njihove fotografije) koji se nastavljaju mijenjati tiijekom dužeg vremenskog razdoblja, predstavljaju veliki izvor pozitivne energije. Prosječna osoba teško može imati dobrobit od pozitivne energije na suptilnoj razini, ali može daleko lakše imati dobrobit iz fizički materijaliziranih oblika suptilnih energija.

Ovakvi predmeti stalno emitiraju pozitivnu energiju u prostor (vastu) ili u okruženje i tako utječu na nas. Zbog Raje i  Tame  u okruženju, oko nas se stalno stvara suptilni ometajući omotač. Kada se povećaju Raja i Tama, raste inercija koja dovodi do ometanja i prepreka u duhovnoj praksi. Kada dođemo u kontakt sa takvim pozitivnim predmetima koji emitiraju Sattva vibracije, Raja i Tama se razgrađuju, smanjuje se ometajući omotač, što pomaže našoj duhovnoj praksi. Kroz ovakve predmete odvija se i proces duhovnog iscjeljivanja.

Iako samo pomoću razvijenog šestog čula možemo utvrditi je li neko iskustvo pozitivno ili negativno, sljedeći znakovi ukazuju da li je iskustvo pozitivno – osjećanje entuzijazma nakon gledanja predmeta, doživljaj stanja bez misli, osjećaj Blaženstva, doživljaj mirisa bez vanjskog izvora, osjećaj mira itd. Kada osoba s ometanjima od negativnih energija dođe u kontakt sa takvim predmetima mogu se primijetiti sljedeći znakovi – učestalo podrigivanje, zijevanje, manjak vitalne energije (Prana-shakti) i materijaliziranje entiteta koji je zaposjeo osobu, jer on ne može podnijeti duhovnu čistoću predmeta.

Učinci pozitivnih predmeta najbolje se uočavaju na osobama sa jakim ometanjima od negativnih energija. Kada dođu u kontakt sa takvim predmetima, događa se snažna materijalizacija negativnog entiteta koji je zaposjeo osobu, jer negativna energija ne može podnijeti duhovnu čistoću predmeta. Suptilna analiza je pokazala da se suptilni rat odvija između pozitivnih vibracija iz predmeta i negativnih vibracija od entiteta koji je zaposjeo osobu. Zbog ogromne pozitivnosti, negativna energija entiteta se smanjuje i osoba postaje pozitivnija.

U Fundaciji za istraživanja duhovne znanosti čuvamo takve pozitivne predmete. Koristimo ih u duhovnom centru za duhovno iscjeljivanje tragatelja (sadaka) s velikim ometanjima od strane negativnih energija i za proučavanje pozitivnih promjena na njima. Budući da se pozitivnost u ovim predmetima povećava, oni će biti od koristi čovječanstvu u narednim godinama. Oni su kao centri pozitivne energije i održavaju Sattva komponentu u okruženju.

Sveci ponekad daruju ovakve predmete tragateljima ili pojedincima. Time daju tragateljima duhovnu energiju za provođenje Božanske misije. Takvi predmeti napunjeni su Energijom Njihove namjere (sankalpa-shakti potrebnom za misiju. Sveci djeluju u skladu sa Božjom voljom (Ishwarechcha – Išvareča) i zato se takvi pozitivni predmeti koriste da daju pozitivnost potrebnu za misiju i pruže zaštitu od negativnih energija koje ometaju ostvarenje misije.

Ukratko, pozitivni predmeti izuzetno su značajni za tragatelje i sve ostale koji se ozbiljno bave duhovnom praksom. Prema takvim predmetima trebamo osjećati ogromnu zahvalnost i pomno ih čuvati. Neki ljudi možda neće moći razumjeti njihov značaj ili mogu biti u nedoumici da li su promjene pozitivne ili negativne. U takvima slučajevima najbolje je konzultirati duhovno naprednu osobu.

5.   Doživite sami pozitivnu energiju

Radi boljeg razumijevanja možete pogledati našu galeriju i sami doživjeti ove predmete. Možete i poslati svoja iskustva putem opcije „Pošaljite komentar“.

cro-mug