Kojem tipu predaka je potrebna pomoć?

Sljedeća tablica je analiza svjetske populacije prema duhovnoj razini. Temelji se na informacijama dobivenima od Univerzalnog Uma i Intelekta iz 2013. godine.

10_CRO_Breakdown

Molimo pogledajte članak  ‘Što je duhovna razina?’

Kao što možete vidjeti, u današnjem svijetu više od 50% ljudi spada u kategoriju 20-30% duhovne razine. Osobe koje su ispod 30% duhovne razine, zbog nedostatka bilo kakve duhovne prakse ( sadhana, sadana) imaju vrlo nisku duhovnu čistoću ili duhovnu snagu. Kada osoba umre, jedino što je važno u zagrobnom životu je  duhovna razina ili duhovna čistoća suptilnog tijela. Za razliku od života na Zemlji (Bhulok, Bulok) fizičko tijelo i razni svjetovni aspekti kao što su novac, prestiž, posao, kvaliteta međusobne  povezanosti i sl., nemaju apsolutno nikakvu važnost u duhovnoj dimenziji ili u duhovnom svijetu.

CRO-Heavyness-of-subtle-body

Suptilna tijela osoba čija je duhovna razina 20-30% su teška kao u najnižem krugu prikazanom na dijagramu iznad. Težina je prvenstveno uzrokovana zbog mana nastalih iz života na Zemlji, velikih svjetovnih vezanosti i nedostatku duhovne prakse koja je sukladna sa  šest osnovnih principa duhovne prakse.

Zbog svoje duhovne težine, suptilna tijela  se ne mogu kretati prema višim, pozitivnim područjima Univerzuma i stoga su potisnuta u niže suptilne regije kao što su čistilište i pakao, gdje doživljavaju veliku količinu boli ili nesreće u skladu sa svojim manama. U većini slučajeva, kod osoba čija je duhovna razina 20-30%, mane su veće od zasluga i stoga oni uglavnom doživljavaju bol i nezadovoljstvo.u tim područjima. Uz to, snažniji duhovi (negativne energije) ih napadaju i kontroliraju.  Tim precima je najviše potrebna naša pomoć na duhovnoj razini. U sljedećim člancima možemo vidjeti kako im mi možemo duhovno pomoći.

Preci čija je duhovna razina između 30-50% rjeđe zahtjevaju našu pomoć. Preci čija je duhovna razina iznad 50% u zagrobnom životu ne zahtjevaju nikakvu duhovnu pomoć od svojih potomaka. Ovo je jedan od glavnih razloga zašto je dostizanje duhovne razine od 50% ključni duhovni korak kojemu trebamo težiti.

CRO-datta-chant-2

CRO-datta-images-2