Kako to da suptilno tijelo preminulog pretka niže duhovne razine ima snage za stvaranje nevolja, ali ne i za pomoć?

Skoro u svim slučajevima, svrha “pomoći” za suptilna tijela preminulih predaka i potomke je ograničena na svjetovnu pomoć. Kada je pomoć ograničena na svjetovne potrebe, suptilna tijela predaka nisu u stanju pristupiti božanskoj pomoći da ih podrži u ostvarivanju njihovih želja. Zbog toga oni ovise o svojoj vlastitoj snazi koja je zanemarljiva. Ako je cilj da se potomku pomogne duhovno, suptilna tijela preminulih predaka imaju pristup božanskom posredovanju i podršci.

Suptilnim tijelima preminulih predaka koji imaju duhovnu razinu između 20-30%, zbog njihove male duhovne snage, bit će umanjena kvaliteta i količina pomoći koju mogu  pružiti svojim potomcima. Istina je to da suptilna tijela preminulih predaka niže duhovne razine u najvećem broju slučajeva misle samo na opstanak i ne mogu razmišljati dalje od svojih potreba. Nesnosno okruženje u nižim regijama, a to su Čistilište i Pakao, napadi duhova više razine, nanose im znatnu količinu patnji. Zato, umjesto da pomažu svojim potomcima, oni sami vape za pomoć.

Oni pokušavaju komunicirati sa svojim potomcima i to rade tako što u životima svojih potomaka stvaraju probleme. Opseg problema koje mogu uzrokovati je nesrazmjerno veći od njihove sposobnost da pomognu. Razlog za ovo je dvostruk:

  1. Usredsređenost na jedan cilj: Kad živimo na Zemlji, imamo spektar pitanja koja se otimaju za našu pažnju. Naša energija na kraju završava raspodijeljena kroz razne aspekte, kao što su posao, veze, poslovi i zadaci, zabava, itd.  Međutim, kad umremo ne postoje takve aktivnosti da nam odvlače pažnju. U suptilnim regijama, suptilna tijela naših preminulih predaka u punoj mjeri osjećaju sreću ili nesreću u skladu sa svojim vrlinama i manama. Suptilna tijela preminulih predaka niže duhovne razine obično nagomilavaju više mana i kao rezultat toga više pate. Bez ičega što bi im odvuklo pažnju, kao na ravni Zemlje, oni postaju izrazito usredotočeni samo na to da umanje te patnje ili da ostvare neku svjetovnu žudnju. Oni se koriste svojim potomcima na Zemlji da učine nešto povodom toga. Kako nemaju fizičkog tijela, oni ne moraju spavati i mogu raditi na tome da dosegnu do svojih potomaka s nevjerojatnom usmjerenošću na taj cilj. Ova usredotočenost i usmjerenost na samo jedan cilj povećava njihovu sposobnost da utječu na nas.
  2. Utjecaj duhova više razine: Kada dođe do toga da se stvara nelagoda ljudima na Zemlji, duhovi (negativne energije) više razine osiguravaju suptilnim tijelima preminulih predaka potrebnu crnu energiju. Oni se koriste suptilnim tijelima preminulih predaka da dođu do čovječanstva uz korištenje najmanje moguće količine energije. 

Kada dođe do toga da se pomaže potomcima na Zemlji, suptilna tijela preminulih predaka nisu tako usredotočena. Većina suptilnih tijela preminulih predaka su na duhovnoj razini između 20-30%. Oni su u svemu sebični i egocentrični i prema tome više se usredotočuju na umanjivanje vlastitih patnji u nižim suptilnim regijama.