Problemi koje uzrokuju suptilna tijela preminulih predaka posebna su vrsta duhovnih smetnji. Zbog toga mogu biti uspješno prevladani samo primjenom posebnih duhovnih sredstava za izlječenje. Psihološka ili fizička sredstva za pomoć jednostavno ne mogu prevladati glavni uzrok problema, u najboljem slučaju mogu samo olakšati neke od simptoma. Primjerice, ako osoba ima osip na koži koji uzrokuju suptilna tijela preminulih predaka, odgovarajuća medicinska terapija ga u najboljem slučaju može ublažiti, ali ne i u potpunosti izliječiti ili spriječiti njegovo ponovno pojavljivanje.

Da bi se netko oslobodio problema uzrokovanih suptilnim tijelima preminulih predaka, predlažemo pojanje zaštitne pojalice ‘Shri Gurudev Datta’. Ova pojalica predstavlja ime Boga Datte, jednog od  principa Boga. Pojalicu treba pojati tijekom dana zajedno s pojanjem Božjeg Imena prema religiji rođenja.

Pojanje imena Boga Datte je vrsta preporučenog pojanja u cilju prevladavanja specifičnih duhovnih problema, tj. problema koje uzrokuju suptilna tijela preminulih predaka. S druge strane, pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja je kao opći duhovni lijek za sveukupan duhovni rast. Pojanje imena Boga Datte osigurava zaštitu, ali ne i duhovni rast.

Da biste bolje razumjeli navedeno, napravit ćemo analogiju. Pojanje imena Boga Datte je kao uzimanje dodatne doze vitamina C kada smo prehlađeni. Vitamin C uzima se zajedno s uobičajenom dozom tableta multivitamina za održanje dobrog zdravlja (što predstavlja pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja).

Kada ponavljamo zaštitnu pojalicu Shri Gurudev Datta, privlačimo božansku energiju povezanu s imenom Boga Datte i kao rezultat osjećamo dobrobit na sljedeći način:

  1. Oko nas se razvija suptilni zaštitni omotač, štiteći nas od prepreka koje stvaraju suptilna tijela naših preminulih predaka.
  2. Pomaže da se poništi račun uzimanja i davanja koji imamo s našim precima i na taj način se smanjuje njihov utjecaj na nas.
  3. Pruža suptilnim tijelima naših preminulih predaka pomoć koja im je potrebna da bi nastavili svoje putovanje dalje u suptilni svijet.

Ipak, stupanj dobrobiti ovisi o kvantitetu i kvaliteti našeg pojanja koji, osim drugih učinaka, ovise o našoj duhovnoj razini.

Preporučljivo je pojati zaštitnu pojalicu ‘Shri Gurudev Datta’ svakodnevno ovisno o ozbiljnosti problema. Kako je to preporučeno (prepisano) pojanje koje pomaže da se uklone prepreke u životu, najbolje je da se radi ujutro jer tako osigurava neophodnu duhovnu zaštitu za taj dan. Tijekom ostatka dana može se pojati Božje Ime prema religiji rođenja.

Preporučujemo kvantitet pojanja imena Shri Gurudev Datta  koji je proporcionalan ozbiljnosti nelagodnosti koje osjećamo zbog problema sa suptilnim tijelima preminulih predaka. Ovo je zasnovano na duhovnom istraživanju i znanju dobivenom pristupom univerzalnom umu i intelektu kroz medij vrlo razvijenog šestog čula (ESP).

  1. U slučaju kada čovjek ne osjeća ili osjeća blage neugodnosti, može se pojati jedan do dva sata svakodnevno da bi se izbjegli takvi problemi u budućnosti.
  2. U slučajevima kada su neugodnosti umjerene, treba pojati dva do četiri sata svakog dana.
  3. Ako su neugodnosti ozbiljne, čovjek mora pojati Shri Gurudev Datta pojalicu četiri do šest sati dnevno.

Napomena: Prikazani kvantitet preporučenog pojanja se nedavno povećao. Povećano trajanje pojanja se preporučuje s obzirom na porast broja problema koje danas uzrokuju suptilna tijela preminulih predaka i negativne energije, te u vremenu koje dolazi.

Molimo vas, pročitajte članak, ‘Što su problemi sa suptilnim tijelima preminulih predaka’ da biste razumjeli vrste neugodnosti/problema koje imamo zbog suptilnih tijela preminulih predaka. Ispod su prikazani neki pokazatelji ozbiljnosti problema

Vrsta Primjer
Blagi Problemi s kožnim bolestima, bračne svađe
Umjereni Razvod, mentalno zaostala djeca
Ozbiljni Pobačaji, smrt u djetinjstvu

Napomena: Ako su teškoće ozbiljne, čovjeku bi se također moglo savjetovati da obavlja određene duhovne rituale. Informacije o ovim ritualima bit će objavljene kasnije u člancima koji slijede.