Kako pojati s koncentracijom

1. Uvod u pojanje s koncentracijom

Kad počnemo sa pojanjem, jedna od glavnih prepreka sa kojom se suočavamo su misli koje nastavljaju dolaziti. One se uglavnom javljaju zbog sumnji o pojanju i zbog impresija u podsvjesnom umu (chitta / čita). U ovom članku dajemo neke praktične savjete o tome kako popraviti koncentraciju za vrijeme pojanja. Moramo imati na umu da je postizanje koncentracije u pojanju cilj, a ne sredstvo.

2. Kako popraviti koncentraciju za vrijeme pojanja

Pratite koliko pojate: Možete koristiti brojanicu ili mehanički brojač da biste znali koliko ste pojali. To će vam pomoći da se koncentrirate.

Radite pojanje naglas: Ako um luta dok pojamo, korisno je pojati naglas bar neko vrijeme ili pustiti snimku pojanja. Kada se druge misli smanje i postignemo određenu koncentraciju, možemo se vratiti na mentalno pojanje.

Povećajte brzinu pojanja: Isto tako, možemo ubrzati pojanje na neko vrijeme, a kada postignemo koncentraciju opet smanjimo brzinu.

Pojajte na tihom mjestu: Ako nam je problem koncentrirati se, možemo probati pojati na tihom mjestu ili na mjestu koje privlači više Sattva komponente, kao što je u prirodi, na mjestu Bogosluženja itd.

Pojajte čim se probudite i prije spavanja: Budući da je aktivnost uma oko svakodnevnih stvari manja čim se probudimo i prije nego što idemo na spavanje, u to vrijeme je lakše postići koncentraciju.

Uskladite pojanje sa disanjem:  Kao što smo spomenuli u našem članku o usklađivanju pojanja sa disanjem, misli ulaze u naš um sa svakim udahom. Ako uskladimo svoje pojanje sa disanjem, utjecaj misli na nas se smanjuje.

Udružite pojanje sa držanjem ruku: Spojite vrh kažiprsta i palca na obje ruke. Ovo je mudrā (mudra) ili položaj ruku koji pomaže u smanjivanju misli i postizanju koncentracije.

Autosugestije za pojanje: Redovito ponavljanje autosugestija će unaprijediti našu sposobnost koncentriranja na pojanje. Možemo sročiti autosugestiju na sljedeći način: „Kada god imam beskorisne misli, postat ću toga svjestan i skoncentrirat ću se na pojanje“. Autosugestije se rade na sljedeći način:

What is an autosuggestion?1.     Pojajte 1-2 minuta

2.     Mentalno ponovite autosugestiju 5 puta

3.     Izrazite zahvalnost

Ovaj postupak možete ponoviti tri do pet puta dnevno.

Umirite pogled: Dok pojamo, možemo umiriti pogled gledajući u jedan objekt ili točku bez treptanja. Ovo pomaže u koncentraciji uma.

Pojajte sa zatvorenim očima: Broj misli se može povećati zbog vanjskih ometanja tako da i pojanje sa zatvorenim očima može popraviti koncentraciju. Ako smo pospani, bolje je pojati otvorenih očiju.

Radite pojanje ispred slike Boga ili Božanstva čije Ime pojate: Ako je moguće, ispred sebe možemo držati sliku ili fotografiju Boga ili Božanstva čije Ime pojamo. Ovo će naš um fokusirati na Božji princip.

Pomislite na Boga ili Božanstvo čije Ime pojate ili na svog Guru-a. Ovo može pojačati našu duhovnu emociju (bhāv / bav) i pojanje će teći sa više koncentracije zbog Bogoljublja koje osjećamo prema Njima. Pored toga, svi drugi napori koje uložimo da povećamo duhovnu emociju popravit će kvalitetu pojanja.

Molitve: S vremena na vrijeme možemo se iskreno pomoliti: „Dragi Bože, molim Te pomozi mi postići koncentraciju u pojanju“.

Sredstva za duhovno iscjeljivanje: U današnje vrijeme Raja-Tama u okruženju je velika. Kako ova nečistoća ulazi u naše tijelo, ona na nas ima različite učinke, a jedan od njih je i povećanje broja misli. Primjenjivanje sredstava za duhovno iscjeljivanje kao što su slana voda, tretman kutijama ili paljenje mirisnih štapića, efikasni su načini za smanjivanje crnog omotača koji spriječava naš um da se usredotoči na pojanje.

Vježbanje: Što više pojamo, broj naših misli se polako smanjuje. To znači da se samim vježbanjem naša koncentracija povećava. Što više prakticiramo pojanje, bit ćemo u stanju bolje se koncentrirati.

Guru-ova milost: Na kraju, samo Guru-ova milost može ukloniti sve misli jer mi nismo u stanju sami eliminirati ili kontrolirati svoje misli. Guru-ovu milost možemo zadobiti redovitim obavljanjem duhovne prakse s intenzivnom željom za Bogospoznajom.

3. Kao zaključak – Kako pojati s koncentracijom

Pojanje s koncentracijom nam pomaže iskusiti više Blaženstva. Ono, također, osnažuje impresiju pojanja u našem podsvjesnom umu i kada pojamo s koncentracijom, dobivamo više zaštite od Boga.

Međutim, čak i kada ne možemo pojati s koncentracijom, važno je da ustrajemo u pojanju. S vremenom ćemo postići i koncentraciju. Možemo sebi postaviti cilj da tijekom otprilike šest mjeseci popravimo koncentraciju u pojanju.