Je li neophodno napustiti postojeću duhovnu praksu kako bi se započelo s pojanjem?

Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) preporučuje pojanje Božjeg Imena kao osnovu duhovne prakse. Ipak, pojedini naši čitatelji će to možda teško usvojiti, naročito ako već rade određeni vid duhovne prakse. Razlozi mogu biti:

 • Privrženost svojem vidu duhovne prakse poput ritualnih bogosluženja, recitiranja Svetih stihova, čitanja Svetih tekstova, posjeta hramovima, džamijama, crkavama itd, bavljenje meditacijom, jogom, itd,

 • Uvjerenost da moraju prekinuti duhovnu praksu koju trenutno obavljaju kako bi započeli pojanje Božjeg Imena kao duhovnu praksu.

 • Otpor istraživanju nečeg novog.

Slijede naše sugestije čitateljima kod kojih je ovo slučaj:

 • Pojačava bilo koju duhovnu praksu: Kako bi osoba počela pojati Božje Ime, nije potrebno prekinuti duhovnu praksu koju obavlja, već nasuprot, pojanjem ju može pojačati.

 • Poboljšava trenutnu duhovnu praksu: Pojanjem su mnogi tragatelji iskusili kvalitetno poboljšanje duhovne prakse koju trenutno obavljaju. Na primjer, opazili su veću razinu koncentracije i posvećenosti dok su tijekom ritualnih bogosluženja, proučavanja Svetih tekstova, meditacije itd, radili pojanje.

 •  Kontinuitet  u duhovnoj praksi: Kontinuitet u duhovnoj praksi je vrlo važan za duhovni rast, a najbolje se može postići pojanjem. Kako se pojanje može raditi mentalno, može se raditi bilo kada, bilo gdje, čak i  tijekom obavljanja drugih aktivnosti. Zahvaljujući tome ono pomaže u održavanju kontinuiteta bilo kojeg vida duhovne prakse koju osoba trenutno obavlja. Redovito i kontinuirano pojanje:

  • Rezultira smirenošću uma uz dvojaku korist za osobu, kako na mentalnoj tako i na fizičkoj razini.

  •  Dodatno pospješuje razvoj vjere i Bogoljublja jer djeluje kao duhovni lijek.   

 • Preporučuje se u sadašnjem vremenu: Prema Duhovnoj znanosti, pojanje Božeg Imena u skladu s religijom rođenja je preporučena osnova duhovne  prakse u sadašnje vrijeme, tj. u Eri stradanja (Kaliyuga). Zbog toga se tragatelje koji već rade neki vid duhovne prakse potiče da započnu duhovnu praksu pojanja kao sredstvo za povećanje svoje trenutne duhovne prakse. Pročitajte šest osnovnih principa duhovne prakse.

 • Dodatna dobrobit : Samo ako se isproba nešto novo određeno vrijeme, može se vidjeti hoće li to donijeti neku korist. U suprotnom se može propustiti prilika za pojačanje duhovne prakse.