Uvod u dohovno čišću umjetnost i dizajn

1. Uvod u umjetnost

Čovjekova želja za kreativnim izražavanjem kroz umjetnost je traganje koje traje tisućljećima. Umjetnost je nešto što stimulira misli pojedinca, njegove osjećaje, uvjerenja ili ideje kroz čula. Postoje različite namjere zbog kojih se stvara umjetničko djelo, međutim, u najvećoj mjeri uključuju potrebu za prenošenjem ideja i izražavanjem sebe. One mogu upućivati političku, duhovnu ili filozofsku poruku, stvarati osjećaj ljepote (estetike) ili izazivati snažne emocije u promatraču.

Iako umjetnik može imati iskrenu ljubav prema umjetnosti, namjera koja stoji iza umjetnosti gopćenito spada u nekoliko kategorija koje uključuju potrebu za izražavanjem sebe, zagovaranje vizije, potrebu za uvažavanjem i/ili nekim materijalnim dobitkom.

Međutim, koja je stvarna svrha umjetnosti i s kojom namjerom bi umjetnik trebao stvarati umjetničko djelo?

Prema duhovnoj znanosti osnovna svrha života je da čovjek raste duhovno. Jedna od osnovnih zahtjeva duhovnog napretka je uroniti u duhovno čiste aktivnosti i misli. Ovaj princip povećanja duhovne pozitivnosti i odbacivanja negativnosti trebao bi biti usvojen u svim životnim aktivnostima.

U području umjetnosti, također, osnovna namjera umjetnika trebala bi biti korištenje svoje umjetnosti kao medija za duhovni rast. Svrha njegove umjetnosti trebala bi biti emitiranje duhovno pozitivnih vibracija u okruženje, te pomaganje i inspiriranjem drugih da rastu duhovno. Prava umjetnost je ona koja budi vrline tragatelja u pojedincu i nadahnjuje ga da duhovno raste. Prema duhovnoj znanosti, kada je umjetnik u stanju u svojoj umjetnosti vidjeti formu svoje duše (Atmaswarup), zajedno sa njenom ljepotom, stvorena je duhovna čistoća. To dovodi do duhovnog rasta umjetnika i inspirira druge da rastu duhovno, stoga je takva umjetnost u skladu s osnovnom svrhom života. Bilo što drugo ne bi bilo u skladu s osnovnom svrhom života.

1.1 Istraživanje likovne umjetnosti na Maharshi Univerzitetu za Duhovnost

Uvod u dohovno čišću umjetnost i dizajn

Maharshi Univerzitet za Duhovnost (Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay – MAV) nalazi se u Goi, u Indiji. Unverzitet je osnovan na temelju tridesetogodišnjeg istraživanja zasnovanog na duhovnoj znanosti. Specijaliziran je za provođenje istraživanja o tome kako suptilni svijet i duhovne vibracije utječu na živote ljudi i kako da napreduju duhovno. Uzimajući u obzir ovaj cilj, razni eksperimenti se provode u njegovom Centru za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti i Ashramu. Fundacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti u suradnji s Maharshi Univerzitetom za Duhovnost provodi istraživanja o tome kako napredovati duhovno kroz različite umjetnosti kao što su glazba, slikarstvo, kiparstvo itd. U ovoj seriji članaka govori se o različitim aspektima umjetnosti, kao što je proces stvaranja duhovno čiste umjetnosti, kako imati dobar osjećaj za umjetnost, važnost učitelja umjetnosti ili duhovnog učitelja.

2. Osnovni koncepti

Važno je na početku razjasniti nekoliko osnovnih koncepata neophodnih za razumijevanje ove cjeline.

2.1. Sattva, Raja i Tama

Prema duhovnoj znanosti, postoje tri suptilne komponente u Univerzumu, Sattva, Raja i Tama koje su u osnovi svega stvorenog, vidljivog i nevidljivog. Sattva je komponenta koja označava duhovnu čistoću i znanje, Raja označava akciju i strast, dok Tama označava neznanje i inerciju. Suptilne vibracije emitiraju se iz svega i one ovise o dominantnoj suptilnoj osnovnoj komponenti koja ih sačinjava. Sposobnost spoznaje ovih vibracije pomoću šesto čulo, pomaže osobi da brzo analizira je li object duhovno čist ili ne.

Pročitajte više o Sattvi, Raji i Tami .

2.2. Što je duhovna dimenzija?

Duhovna dimenzija ili suptilna dimenzija odnosi se na nevidljivi svijet suptilnih vibracija, preminulih predaka, duhova, anđela, suptilnih regija itd. Duhovna dimenzija ne može se spoznati ili doživjeti pomoću pet čula, uma i intelekta osobe. Može se spoznati samo pomoću šestog čula.

2.3. Što je šesto čulo?

Šesto čulo ili suptilno opažanje je sposobnost osobe da osjeti duhovnu dimenziju, tj. suptilnu dimenziju i različite suptilne vibracije povezane s njom. Također, uključuje sposobnost razumijevanja suptilnog uzroka i posljedice događaja koji se odvijaju na fizičkom nivou i koji su van razumijevanja intelekta. Nadčulno opažanje (ESP), vidovitost, predosjećanje i intuicija su neki pojmovi slični smislu šestog čula ili suptilnog opažanja.

Pročitajte više o šestom čulu

2.4. Što je istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti?

Riječ je o istraživanju i razumijevanju duhovne dimenzije, te proučavanju i razumijevanju njenog utjecaja na ljude, životinje, biljke, okolinu itd. Najučinkovitije se sprovodi putem šestog čula. Što je šesto čulo razvijenije, to su rezultati točniji.

Pročitajte više o duhovnom istraživanju i metodologiji

2.5. Mediji kroz koje djeluje šesto čulo

Osoba doživljava i shvaća fizički svijet kroz svojih pet čula (miris, dodir, vid, okus i zvuk), um (osjećaji, emocije i misli) i intelekt (sposobnost odlučivanja). Kada je riječ o nevidljivom svijetu, odnosno suptilnom svijetu, osoba ga može doživjeti kroz pet suptilnih čula, suptilni um i suptilni intelekt. Na primjer, u odsutnosti bilo kakvog fizičkog stimulansa, osoba može doživjeti suptilan miris kroz svoj suptilni osjećaj mirisa.

Ljudi koji primaju suptilno znanje pomoću svojeg suptilnog uma i suptilnog intelekta uglavnom ga primaju na sljedeće načine:

  • Kao odgovor na pitanja koja su oni konkretno postavili suptilnim entitetima. Oni to čine svojim šestim čulom putem svog suptilnog uma i suptilnog intelekta. Suptilno znanje se također može primiti dopuštajući suptilnom entitetu da koristi nečiju ruku i napiše poruku (što je poznato kao automatsko pisanje). Međutim, točnost informacije dobivene na ovakav način je sumnjiva jer namjera suptilnih entiteta može biti pozitivna i negativna.
  • Automatski jer zbog napredne duhovne razine steknu sposobnost pristupa univerzalnom umu i univerzalnom intelektu.

Kao što sva živa bića u Božjoj kreaciji (ljudi, životinje, itd.) imaju svoj um i intelekt, tako i Božja kreacija – Univerzum ima svoj Univerzalni Um i Univerzalni Intelekt koji sadrže Apsolutno znanje o svim stvarima u Univerzumu. Ovo se može promatrati kao Božji Um i Intelekt. Kako se netko duhovno razvija, suptilni um i suptilni intelekt se spajaju s Univerzalnim Umom i Univerzalnim Intelektom i samim time osoba može pristupiti informacijama o cijeloj Kreaciji.

2.6 Duhovna razina

Maharshi Univerzitet za Duhovnost i Fundacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti koriste ljestvicu od 1 do 100% za procjenu duhovne razine. Duhovna razina od 1% odnosi se na duhovnu razinu neživog predmeta, dok se 100% odnosi na vrhunac duhovnog rasta osobe, što je samospoznaja ili jedinstvo s Bogom. Duhovna razina prosječne osobe u sadašnjoj eri Kaliyuge je 20% Duhovna razina se povećava samo duhovnom praksom. Kada osoba dosegne duhovnu razinu od 70% ili više, on ili ona postaju Svecem ili Guruom i smatraju se istinskim duhovnim učiteljem. Sveci ili Gurui iznad duhovne razine od 90% imaju vrlo razvijeno šesto čulo i mogu u potpunosti pristupiti Univerzalnom Umu i Univerzalnom Intelektu. Osoba ne mora biti mrtva da bi je proglasili Svecem. Sveci su ljudi koji su evoluirali kroz duhovnu praksu. Duhovnu razinu može odrediti samo duhovno razvijena osoba koja ima vrlo razvijeno šesto čulo.

Pročitajte više o duhovnoj razini

2.7 Tko je Božanstvo?

Prema duhovnoj znanosti, iako je Bog jedan, on se ispoljava na brojne načine da bi ostvario različite uloge u poznatom i nepoznatom Univerzumu. Na primjer, postoji forma Boga koji je odgovoran za znanje, zaštitu, zdravlje itd. Prema duhovnoj znanosti, svaka forma Boga ima jedinstvene osobine i poznata je kao Božanstvo. Prema tome, svako Božanstvo je specifičan Božanski princip.

Pročitajte više o Božanstvima

3.Važan duhovni princip povezan s umjetnošću

Postoji osnovni duhovni princip koji vodi duhovnu umjetnost.

Duhovni princip kaže: „Riječ (ime nečega), dodir, oblik, okus, miris i energije povezane s njima koegzistiraju.”

To znači da će svaki oblik imati pridruženu energiju. Na primer, ime Božanstva će imati povezan oblik i energiju. Ako je slika (ili bilo koje umjetničko djelo) napravljena na takav način da ona stvarno predstavlja oblik principa Božanstva, onda, prema navedenom principu, slika će emitirati suptilnu energiju povezanu s oblikom tog Božanstva. Detalji u slikarstvu moraju uključiti ne samo oblik Božanstva, već i odjeću, ukrase i sl. koji uljepšavaju Božanstvo i oni bi trebali točno odgovarati tom određenom Božanstvu.

S druge strane, ako se napravi slika Božanstva u kojoj se oblik ne podudara točno s Božanstvom, suptilna energija Božanstva će biti privučena i emitirana u manjoj mjeri. U slučaju da postoji viši nivo netočnosti, Princip Božanstva se uopće ne može privući ili emitirati iz slike. Stoga, umjetnik mora imati razvijeno šesto čulo i smjernice duhovnog učitelja, kako bi pravilno sagledao oblik Božanstva.

4. Zaključak

Prema duhovnoj znanosti, postoje 14 Vidya (Znanja) i 64 Kale (vrste umetnosti) koje su različite umjetničke discipline koje mogu pomoći osobi da prakticira Duhovnost kroz medij različitih umjetnosti. 14 Vidya i 64 Kale obuhvaćaju sve različite oblike umjetnosti, kao što su slikarstvo, kiparstvo, glazba, ples, Aksharjoga (Put Bogospoznaje kroz pisma) itd. Samo kada umjetnik prakticira bilo koji od ovih umjetničkih oblika pod duhovnim vodstvom i namjerom da napreduje duhovno, stvara se istinska ljepota. Kada bi svaki umjetnik shvatio i prakticirao umjetnost na ovakav način, koncept umjetnosti bi preuzeo potpuno novo značenje i duhovno bi koristio svijetu.