Jesu li slavne slike poznatih umjetnika vrijedne?

1. Uvod

Jesu li slavne slike poznatih umjetnika vrijedne?

U 2017.godini slika Leonardo da Vincija „Spasitelj svijeta” prodana je za rekordnih 450,3 milijuna dolara. Ljubitelji umjetnosti mogu razumjeti zašto je slika prodana po tako visokoj cijeni. Na kraju krajeva, ovo je bilo posljednje da Vincijevo djelo u privatnoj kolekciji. Iako je ova cijena bila izuzetna, kolekcionari umjetnosti redovno daju ogromne svote za umjetnička djela koja kritičari umjetnosti smatraju vrijednima. Ljudi kupuju skupa umjetnička djela iz različitih razloga, uključujući emotivnu povezanost s djelom, dekorativnu svrhu kao i prestiž. Mnoge prednosti povezane s kupovinom skupih umjetničkih djela, ekonomisti kategoriziraju kao „psihološke koristi”, koje su nematerijalne i povezane su s uživanjem i iskustvom.

Ljubitelji umjetnosti hrle u aukcijske kuće i muzeje kako bi vidjeli poznata umjetnička djela. Međutim, duhovni aspekti umjetničkih djela i vibracije kojima zrače nikada se ne uzimaju u obzir prilikom njihovog vrednovanja. SSRF i Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay (MAV) otkrili su da postoje i drugi nematerijalni aspekti povezani uz umjetnost koje suvremeni umjetnik i ljubitelji umjetnosti mogu uzeti u obzir. Htjeli smo testirati duhovne vibracije poznatih umjetničkih djela i usporediti ih s onima koje su naslikali tragatelji-umjetnici.

SSRF i MAV provodili su detaljno istraživanje o umjetnosti više od tri desetljeća. Ovo istraživanje fokusira se na to kako umjetnička djela stvarati na duhovno čist način kako bi koristila i promatraču i životnoj sredini. Rezultati su revolucionarni i imaju potencijal da izmijene način gledanja na umjetnost u svijetu. U posljednjem članku iz ove seriji (stiže uskoro) predstavili smo istraživanje koje pokazuje kako je digitalna slika Božanstva Ganapati napravljena na duhovno čist način, kao i dobrobiti koje su povezane uz nju. SSRF i MAV su također proveli duhovno istraživanje slika poznatih umjetnika, posebno onih slika koje predstavljaju slike Božanstva, a primjer ovog istraživanja je predstavljen u nastavku.

2. Slika Božanstva koju je naslikao tragatelj u usporedbi sa slikom istog Božanstva naslikanom od strane poznatog umjetnika

2.1 Uvod i pojašnjenja

Duhovno istraživački tim je želio shvatiti imaju li slike Božanstva koje su naslikali poznati umjetnici jednaku duhovnu pozitivnost kao i one naslikane od strane tragatelja-umjetnika pod vodstvom Njegove Svetosti Dr. Athavale-a. Za provođenje ovog eksperimenta uspoređene su tri slike Božanstva Lakshmi (Boginja bogatstva). Prva je bila slika Boginje Lakshmi koju je naslikao poznati umjetnik. Druga je bila komercijalno dostupna slika, a treća je bila digitalna slika koju je naslikao tragatelj-umjetnik iz MAV-a.

Jesu li slavne slike poznatih umjetnika vrijedne?

U nastavku su dana tri odvojena eksperimenta za proučavanje duhovne pozitivnosti ili negativnosti prethodno navedenih slika.

2.2 Korištenje PIP tehnologije za usporedbu suptilnih vibracija kojima zrače slike Božanstva Lakshmi

2.2.1 Metodologija

U prvom dijelu ovog eksperimenta korištena je Polikontrastna interferentna fotografija (PIP). U nastavku su prikazane odgovarajuće PIP fotografije svake od tri slike Božanstva Lakshmi. Uspoređene su s osnovnim očitanjem okruženja u kojem je eksperiment (korištenjem PIP-a)  proveden. Početno očitanje je uzeto u praznoj sobi na stolu i s praznim okvirom slike, gde su kasnije različite slike postavljane jedna po jedna.

Jesu li slavne slike poznatih umjetnika vrijedne?

2.2.2 Ključna opažanja

Možemo primjetiti da su boje na svakoj od PIP slika različite, označavajući različite udjele pozitivnih i negativnih suptilnih vibracija. Izmjerena je i uspoređena ukupna površina pozitivnih u odnosu na negativne boje iz svake prethodno navedene PIP fotografije Božanstva Lakshmi. “Složeni stupičasti grafikon” u nastavku prikazuje udjele pozitivnih i negativnih vibracija sa svake PIP fotografije.

Jesu li slavne slike poznatih umjetnika vrijedne?

2.2.3 Analiza i zaključci

  • Što se tiče slike Božanstva Lakshmi koju je naslikao poznati umjetnik, količina negativnih vibracija porasla je u okolini za 50% u usporedbi s početnim očitanjem.
  • Očitanje komercijalne slike Božanstva Lakshmi pokazalo je blagi porast negativnosti u usporedbi s početnim očitanjem. Ipak, pokazalo je više pozitivnosti nego očitanje slike poznatog umjetnika.
  • Očitanje sattvik slike Božanstva Lakshmi koju je naslikao tragatelj-umjetnik pokazalo je 42% više  pozitivnosti od početnog očitanja. Povrh toga, očitanje ove slike pokazalo je 113% više pozitivnosti od očitanja umjetničkog djela poznatog umjetnika.

2.3 Korištenje univerzalnog termo skenera (UTS) za mjerenje suptilnih vibracija kojima zrače umjetnička djela

2.3.1 Metodologija

U ovom eksperimentu korišten je univerzalni termo skener (UTS). Univerzalni termo skener (UTS) je instrument koji je razvio Dr. Mannem Murthy (bivši nuklearni znanstvenik) i koristi se za mjerenje suptilne energije (pozitivne i negativne) i aure oko bilo kojeg objekta (živog ili neživog). Uz uporabu ovog instrument, korištene su iste tri slike Božanstva Lakshmi kao i u prethodnom eksperimentu. Mjerenja su napravljena prema tri kriterija, a to su negativna aura, pozitivna aura i ukupna kombinirana aura.

2.3.2 Ključna zapažanja

Tri grafikona u nastavku prikazuju očitanje aure (u metrima) prema svakom kriteriju.

Jesu li slavne slike poznatih umjetnika vrijedne?

2.3.3 Analiza i zaključci

  • Od tri slike božanstva Lakšmi, samo ona koju je naslikao poznati umjetnik imala je negativna očitanja u ultraljubičastom (UV) i infracrvenom (IR) kriteriju.
  • S druge strane, samo digitalna slika koju je napravio tragatelj-umjetnik iz MAV-a imala je pozitivnu auru od 2,56 m.
  • Ukupna izmjerena aura u slučaju sattvik slike Božanstva Lakshmi iznosila je 4,61 m, što je preko 200% više nego kod ostale dvije. Povećanje ukupno izmjerene aure ukazuje na povećanu pozitivnost.

2.3.4 Slike zasnovane na suptilnom znanju

Jesu li slavne slike poznatih umjetnika vrijedne?

U Centru za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti i Ashramu (u Goi, Indija) provode se obimna istraživanja duhovne dimenzije korištenjem razvijenog šestog čula. Suptilno znanje koje primaju tragatelji u timu za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti, prolazi kroz rigoroznu provjeru.

Jedan od medija primanja Božanskog znanja je u vizualnom obliku. Tragatelji koji primaju znanje na takav način poznati su kao umjetnici koji crtaju duhovnu dimenziju i oni mogu vizualno opažati suptilni proces tijekom eksperimenta ili situacije i nacrtati ono što vide i osjećaju.

Ovi crteži su srodni duhovnim rendgenskim zrakama i prosječnoj osobi omogućuju besprijekoran vizualni pogled u duhovnu dimenziju. Dvije takve slike su prikazane u nastavku. One predstavljaju ono što Njena Svetost (gospođa) Yoya Vallee  (koja je Svetac MAV-a) opaža u suptilnom kada promatra dvije vrste (prethodno spomenutih) slika, konkretno sliku Božanstva Lakshmi koju je nacrtao poznati umjetnik i sliku koju je nacrtala tragateljica-umjetnica Janhavi iz MAV-a.

Jesu li slavne slike poznatih umjetnika vrijedne?

Jesu li slavne slike poznatih umjetnika vrijedne?

Iz prikazanih crteža možemo vidjeti da slika koju je napravio poznati umjetnik emitira duhovno negativne vibracije, dok digitalna slika koju je napravila tragateljica umjetnica Janhavi emitira visoko pozitivne vibracije.

3. Zaključak

Tri metode (kroz PIP, UTS i crteži zasnovani na duhovnom znanju) koje su korištene za analizu slika Božanstva Lakshmi, jednoglasno dokazuju da je slika koju je nacrtao poznati umjetnik emitirala negativne vibracije, dok je slika koju je nacrtala tragateljica-umjetnica iz MAV-a bila vrlo pozitivna.

Ovo dovodi do pitanja zašto rad umjetnika emitira negativnu energiju. Slijede neka objašnjenja koja razjašnjavaju ovu temu.

Duhovno stanje umetnika ima značajan utjecaj na duhovne vibracije koje emitira njegova umjetnost. Ako je umjetnik pod utjecajem negativnih energija, njegov umjetnički rad će imati više negativnih vibracija. Boja cijele slike je crna, što je duhovno negativna boja. Najveća mana u umjetnikovom pristupu umjetnosti je pokušaj da naslika sliku Božanstva prema svojoj mašti i volji, a ne pod vodstvom duhovnog učitelja. Da je slušao osobu koja je duhovno razvijena, tada bi naslikao Božanstvo prema duhovnoj nauci o umjetnosti.

Često poznati umjetnici daju svoj osobni estetski pečat slikama Božanstava. Prema principima duhovne umjetnosti, oblik u umjetničkom djelu koji predstavlja Božanstvo treba se u potpunosti podudarati s oblikom Božanstva. Dakle, većina poznatih umjetnika krši ovaj temeljni princip umjetnosti kada slikaju Božanstvo.

Kada je u pitanju umjetnost, često umjetnikovo ime diktira popularnost njegovih djela. Također se ide daleko u privlačenju masa da vide njegovo umjetničko djelo. Kao rezultat toga, ljubitelji umjetnosti nerazumno ulažu velike svote u kupovinu umjetničkih djela poznatih umjetnika, ne shvaćajući duhovne vibracije koje ona emitiraju. Na primjer, kupovina djela poznatog umjetnika može koštati stotine tisuća dolara. Međutim, kada netko kupi umjetničko delo i objesi ga na zid u svom domu, želi da iz njega emitira pozitivnost. Pa ipak, istraživanje je pokazalo da vrlo često skupe slike koje su izuzetno tražene, emitiraju negativne vibracije.

Jasno, slava umjetnika nije relevantan kriterij u određivanju duhovne čistoće umjetničkog djela. Najbolji način da se ovo razumije je u započinjanju ili povećanju vlastite duhovne prakse jer tada osoba razvija svoje šesto čulo. To im omogućuje da osjete duhovnu pozitivnost i negativnost kroz vlastito šesto čulo, tako da osoba može prirodno razumjeti koja umjetnička djela su duhovno pozitivna, a koja su negativna.