Korištenje PIP tehnologije u istraživanju zasnovanom na Duhovnoj znanosti

1. Uvodno o PIP-u

U posljednjih nekoliko desetljeća ulažu se napori u proučavanje energetskog polja (aura) oko predmeta ili ljudi, pomoću uređaja ili posebne tehnike. Ruski izumitelj Semyon Kirlian i njegova supruga Valentina razvili su 1939. godine Kirlianovu fotografiju, za koju se vjeruje da snima auru oko predmeta. Nakon dugogodišnjeg proučavanja Kirlianove fotografije, Harry Oldfield, biolog iz Velike Britanije koji je postao istraživač energetskog polja, 1980-tih godina razvio je vizualni sustav snimanja energetskog polja, nazvan Polikontrastna interferentna fotografija (Polycontrast Interference Photography -PIP).

Polikontrastna interferentna fotografija (PIP) je postupak video snimanja energetskog polja. Ova tehnologija pokazuje uzorke svjetla koji nisu vidljivi golim okom. Oldfield je mislio da bi energetsko polje kod ljudi moglo utjecati pomoću fotona koji u stvari predstavljaju roj sitnih čestica svjetlosne energije. Razmišljao je kako energetsko polje može djelovati na svjetlo u okruženju kada upadne zrake putuju prema predmetu, kao i kada se reflektirana zraka odbija od predmeta. Razvio je računalni program za analizu različitih intenziteta svjetla koje se prilikom skeniranja odbijaju od osobe ili predmeta. PIP računalni program može razlikovati mnogo stupnjeva i kvalitete svjetla.

PIP je potpuno neinvazivan alat za analizu koji se može koristiti za prikazivanje nevidljivog svjetla, koje nije vidljivo golim okom. Harry Oldfield je vjerovao da budućnost dijagnosticiranja bolesti u medicini leži u pronalaženju djelotvornog skenera kojim se mogu utvrditi neuravnoteženosti u energetskom polju prije  početka bolesti u fizičkom tijelu. Koristio je razne boje kalibrirane u uređaju; svakoj od njih dodano je određeno značenje i koriste se za prikaz pozitivnih vibracija, kao i područja ometanja unutar energetskog polja. Ova informacija može se koristiti na različite načine ovisno o izvježbanosti i iskustvu istražitelja i stručnjaka. Uređaj je postao omiljen kod istražitelja koji pokušavaju shvatiti kako energetsko polje osobe predstavlja upozoravajući znak njezinog budućeg zdravlja.

2. Prilagodba PIP tehnologije za istraživanje zasnovano na Duhovnoj znanosti

Na početku  napominjemo da SSRF kao osnovnu metodu istraživanja zasnovanog na Duhovnoj znanosti u proučavanju duhovne dimenzije i suptilnih energija koristi razvijeno šesto čulo.

Međutim, od 2007. godine, iskorištavajući prednosti biofeedback instrumenata,  Maharshi Sveučilište za Duhovnost (Maharshi University of Spirituality -MAV) koristi ove uređaje za proučavanje učinaka raznih podražaja  na aure i energetska polja živih i neživih objekata. Neki biofeedback uređaji mogu kod ljudi mjeriti njihove čakre. To se pokazalo vrlo korisnim, jer pomaže i fizički poduprijeti i dokazati istraživanje koje smo već proveli duhovnim putem.

U Centru za istraživanje zasnovano na Duhovnoj znanosti uspješno smo koristili PIP tehnologiju na ljudima, da shvatimo kako se njihovo biopolje / energetsko polje mijenja pod utjecajem različitih poticaja. PIP tehnologiju koristili smo također za proučavanje duhovne čistoće predmeta.

Slijede različiti vidovi u kojima je korištena PIP tehnologija za dobivanje različitih pogleda na suptilne energije.

 • Sattvik življenje: Ovo je područje istraživanja koje se bavi različitim izborima koje svakodnevno radimo, te kako svaku odluku ili izbor možemo učiniti više sattvik (duhovno čistom). PIP pokazuje kako razni predmeti koje svakodnevno koristimo mogu utjecati na bio polje osobe. Duhovnim riječnikom, svaki poticaj ima mogućnost utjecaja na udio Sattva, Raja i Tama suptilnih komponenti u osobi, što u konačnici utječe pozitivno ili negativno na njezino bio polje. Detaljnije o tome u odjeljku Duhovnost u životu.
 • Duhovno iscjeljivanje : Maharshi sveučilište za Duhovnost i SSRF osmislili su različite besplatne metode samoiscjeljivanja. Eksperimenti se izvode u cilju proučavanja djelotvornosti takvih alata samoiscjeljivanja na različitim osobama koje mogu i ne moraju biti pod utjecajem duhovnog ometanja.
 • Duhovni fenomeni: U Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj znanosti i Ashramu istraživački tim naišao je na razne fenomene koji izazivaju promjene u živim i neživim objektima. PIP tehnologija pomaže izgradnji drugačijeg pogleda u pojašnjavanju pozitivnog ili negativnog utjecaja takvih fenomena.
 • Duhovna praksa : Proučava se utjecaj različite duhovne prakse kao na primjer pojanje Božjeg Imena i uklanjanje mana osobnosti i ega (PDR).

2.1 Infrastruktura i postava PIP tehnologije u Centru za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti, Goa, Indija

Prema uputama iz PIP priručnika, tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti, uredio je prostoriju u Centru samo za tu svrhu, koja je u potpunosti prilagođena za korištenje PIP tehnologije. U nastavku su  navedeni podaci o prostoriji i brizi koja je posvećena postizanju standardiziranog okruženja.

 • Soba je namijenjena samo za pokuse u kojima se koristi PIP i ne koristi se za namjene.
 • Cijela prostorija obojena je bijelim matiranim završnim slojem kako bi se izbjegao utjecaj drugih boja svjetla.
 • Sav namještaj u prostoru koji se koristi u testiranju/pokusima na raznim objektima s PIP-om obojen je bijelom bojom.
 • U prostoriji se ne koristi drugi izvor svjetla osim izvora svjetla punog spectra (FSL). Vanjsko svjetlo u potpunosti je izolirano. FSL je usmjeren prema predmetu koji se mjeri/analizira, kao što je spomenuto u PIP priručniku.
 • Koristi se poluprofesionalna video kamera s fiksnim lećama Panasonic P2 – HPX250.
 • U prostoriji je smješteno računalo kompatibilno s PIP računalnim programom.

2.2 Osnovna metodologija pri korištenju PIP-a u pokusima

 • Osvjetljenje tijekom pokusa je standardizirano, a vodi se briga da nema oscilacija svjetla. Standardizirani uvjeti osiguravaju postojanost očitavanja objekta. Time se omogućava bolja usporedba raznih očitanja iste osobe, na primjer prije i nakon primjene određenih poticaja.
 • Uređenjem okoline kako je spomenuto u odjeljku 2.1. vanjski utjecaji u eksperimentu svedeni su također na minimum.
 • Samo jedan iskusni operater (u bijelom mantilu) boravi u sobi dok se obavlja PIP očitavanje.
 • Sve postavke kamere (kao ekspozitura i udaljenost) učinjene su na početku i ne mijenjaju se na bilo koji način tijekom cijelog pokusa. Kamera je postavljena vodoravno prema ciljanom području.
 • Izabran je standardni položaj predmeta očitavanja.
 • Najprije je učinjeno početno očitanje. To je snimka prostorije bez predmeta koji će se očitavati za potrebe eksperimenta. Kasnije se predmet postavlja u okvir kamere za naknadno snimanje. Tako se može usporediti utjecaj svakog predmeta s početnim očitanjem, pa istraživački tim može proučavati njegov utjecaj na okolno područje.
 • Prije svakog novog očitanja/promjene, okolina se vraća u stanje početnog očitanja. Tako se izbjegava preklapanje očitanja/utjecaja od prethodnog predmeta.
 • Analiza rezultata provodi se u kasnijoj fazi, po završetku eksperimenta. To je standardna operativna procedura tima za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti prilikom korištenja PIP tehnologije u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj znanosti i Ashramu u Goi, Indija.

2.3 Vodič za boje na PIP slikama

Svaki PIP skener proizvodi PIP sliku različitih boja. Te se boje baždare (kalibriraju) u računalni program i pohranjuju u PIP priručniku (izdanje 2007. g.) i svakoj od njih dano je moguće tumačenje. U tabeli u nastavku, na desnoj strani, prikazano je tumačenje ovih boja u skladu s PIP priručnikom. Pojedine boje određene su kao pozitivne ili negativne. U nekim slučajevima boja može imati oba značenja, pozitivno i negativno, a tumačenje toga ostavljeno je osobi koja provodi analizu PIP snimki.

Vezano za boje na PIP snimkama, tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti na Maharshi Sveučilištu za Duhovnost i SSRF išli su u detalje i dali vrlo jasna tumačenja svake boje sa stajališta psiho-duhovnih vibracija. Ta su tumačenja navedena na lijevoj strani tabele. Na primjer, na PIP snimci utvrđene su četiri nijanse zelene boje. PIP priručnik daje jedno tumačenje za zelenu boju i kaže da ona može biti ili pozitivna ili negativna. Tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti prepoznao je duhovne vibracije povezane sa svakom nijansom zelene boje, s jasnim tumačenjem je li ona pozitivna ili negativna

Ova tumačenja, uz još detaljnije baždarenje PIP boja napravljena su na temelju velikog iskustva tima u korištenju uređaja, razvijenog šestog čula i uz pomoć iskusnih korisnika PIP tehnologije. Sve analize koje se sada provode pomoću PIP uređaja imaju standardiziranu shemu boja prikazanu na lijevoj strani tabele.

Korištenje PIP tehnologije u istraživanju zasnovanom na Duhovnoj znanosti2.4 Analiza PIP snimki

Kod analize PIP snimki, boje na predmetu i stolu ne uzimaju se u obzir, jer PIP tehnologija prije svega mjeri energetsko polje oko predmeta i osobe. Kod pregleda snimke, sjene na predmetu mogu dovoditi do zablude. Obojena koža i obrisi tijela također mogu dati krive rezultate. Stoga je odlučeno da se predmeti i stol ne uzimaju u analizu. Budući da je površina iza objekta ravni matirani bijeli zid, aura je jasno prikazana i može se lako analizirati uz minimalna ometanja.

Tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti razvio je metodu za mjerenje ukupne količine pozitivih i negativnih vibracija na svakoj PIP snimci. Uz korištenje računalnog programa za uređivanje slika, postavljena je mreža preko PIP snimke. Tako je olakšana procjena količine boje u svakom kvadratu mreže. Pomoću ove metode može se mjeriti postotak promjene svake boje pri usporedbi PIP snimki.

Pripremljeni su grafikoni za sumiranje i skupljanje promjena kod pozitivnih i negativnih boja na PIP snimkama, za svaku promjenu poticaja/objekta, u usporedbi s početnim očitanjem.