Informacije o univerzalnom termo skeneru (UTS)

Informacije o univerzalnom termo skeneru (UTS)

1. Uvod u univerzalni termo skener

Suvremenoj znanosti poznata su gruba ili fizička svojstva živih bića ili objekata. Međutim, prema duhovnoj znanosti, postoje suptilne vibracije povezane sa svakim živim bićem ili objektom i one se mogu opaziti pomoću šestog čula. Do nedavno, nije postojao drugi način opažanja suptilnih vibracija. Međutim, uz nedavna poboljšanja tehnologije, skeneri aure i suptilne energije razvijeni su tako da omogućuju kvantitativno mjerenje duhovnih vibracija.

Univerzalni termo skener ili UTS jedan je takav uređaj koji je razvio dr. Mannem Murrthy, bivši nuklearni znanstvenik. Patentirao je tehnologiju koja mjeri suptilnu energiju po određenim parametrima objašnjenim u nastavku. Tijekom šestogodišnjeg razdoblja (2014.-2019.), istraživački timovi Maharashi Univerziteta za duhovnost (MAV) i SSRF-a napravili su više od 10000 očitavanja ovakvim uređajem. Otkriveno je kako je uređaj vrlo pouzdan za precizno očitavanje aure i suptilne energije bilo kojeg objekta.

2. Načela funkcioniranja UTS-a

Na duhovnoj razini svaki objekt emitira suptilne vibracije. Suptilne vibracije oko objekta sastoje se od tri osnovne suptilne komponente, sattva, raja i tama  Sattva označava duhovnu čistoću, dok tama znači duhovnu nečistoću. Raja osigurava impuls bilo sattva ili tama komponenti. UTS može prikupiti vibracije povezane s osnovnim suptilnim komponentama u elektromagnetnom spektru.

Za bilo koji objekt UTS uzima 4 vrste očitavanja:

 1. Negativno IR (infracrveno)
 2. Negativno UV (ultraljubičasto)
 3. Pozitivna aura
 4. Izmjerena aura

Negativna IR i UV očitavanja odgovaraju duhovnoj negativnosti, dok očitavanja pozitivne aure odgovaraju duhovnoj pozitivnosti. UV očitavanje označava intenzivniji oblik negativnosti nego IR očitavanje.

Kada je riječ o duhovno negativnim IR i UV očitavanjima – ovaj instrument može prikupiti takve suptilne ometajuće vibracije u elektromagnetnom spektru povezanim s infracrvenim (IR) i ultraljubičastim (UV) svjetlom. Instrument posjeduje tehnologiju koja može prikupiti ometajuće vibracije u IR i UV spektru, koje je izumitelj označio s Negativnim IR i Negativnim UV. Uzorci koji su umetnuti u UTS i koji mu omogućavaju da detektira pozitivne vibracije su generički uzorci koje je osigurao proizvođač. Ovi uzorci zajedno s elektronskim senzorima (antenama) uklopljenim u krakove UTS skenera pomažu detektirati suptilne vibracije.

Aura je jednostavno rečeno energetsko polje objekta. Snagu ovog energetskog polja prikupio je UTS i označio s izmjerena aura određenog objekta. Očitavanje izmjerene aure može označavati pozitivnost ili negativnost, ovisno o dominantnim vibracijama subjekta. Na primjer, ako subjekt ima dominantne pozitivne vibracije, onda očitavanje izmjerene aure označava pozitivnost, a ako subjekt primarno emitira negativne vibracije, očitavanje izmjerene aure bit će indikator negativnosti.

Napomena: Kada se mjeri bilo koji objekt pomoću UTS-a, svaki ima izmjerenu auru, ali neće svaki imati IR, UV ili očitavanje pozitivne aure.

U slučaju očitavanja izmjerene aure, koristi se uzorak (jedinstven subjektu) i unese u UTS kako bi napravio očitavanje. U slučaju da je subjekt osoba, uzorak može biti pljuvačka ili uzorak kose; u slučaju da je biljka, to mogu biti njeni listovi, ili u slučaju predmeta, to može biti njegov dio ili bris kojim je zagrebena površina objekta.

3. Očitavanje pomoću UTS-a i tumačenje

UTS ima dva kraka koja se otvaraju pri uzimanju očitavanje. Oni se najviše mogu otvoriti do 180°. Kada se uzima očitavanje, operator UTS-a drži UTS ispred subjekta. Ako se kraci otvore do punih 180°, moguće je izmjeriti dužinu aure, a kako bi to napravio, operator počinje polako koračati unatrag. Razdaljina na kojoj se kraci počinju zatvarati označava dužinu aure određenog očitavanja (vidjeti ispod). Na primjer, ako osoba uzima IR očitavanje subjekta, kraci se otvaraju do 180° i onda se počinju zatvarati kada osoba zakorači 1,24 metra unatrag od subjekta, IR očitavanje bilo bi 1,24 metra.

Informacije o univerzalnom termo skeneru (UTS)

Ako se kraci ne otvore do punih 180°, ali se ipak otvore, to može označavati prisustvo određene količine vibracija, ali obujam aure ne može biti izmjeren. Uzmimo na primjer IR očitavanja, ako se kraci otvore do 45°, to može označavati određenu razinu negativnosti, ali obujam IR aure ne može se izmjeriti. Kraci UTS-a mogu se ne otvoriti do punih 180° u slučaju IR, UV i očitavanja pozitivne energije. Međutim, obzirom na to da svaki subjekt ima izmjerenu auru, kraci UTS-a se uvijek otvore do 180° kada se napravi ovo očitavanje.

4. Analiza UTS očitavanja

Rezultati dobiveni iz svakog od četiri UTS očitavanja postavljeni su u tabeli kao što je slučaj u nastavku:

Informacije o univerzalnom termo skeneru (UTS)

Generalno, MAV i SSRF uzimali su UTS očitavanja kao dio više eksperimenata kako bi proučili učinak raznih stimulansa, te su napravljena očitavanja subjekta prije i poslije izlaganja stimulansu ili bilo kakvoj intervenciji. U prikazanoj tabeli, subjekt je bila osoba. a stimulans je bio tretman slanom vodom. U ovom slučaju, eliminacija IR aure subjekta i povećanje ukupno izmjerene aure nakon tretmana slanom vodom podržava zaključak da tretman slanom vodom ima pozitivan učinak na subjekt.

5. Čimbenici koji utječu na UTS očitavanje

Postoje različiti čimbenici koji mogu utjecati na UTS očitavanja. Neki od njih su:

Objekt koji se mjeri:

 • Iluzorne (majavi) vibracije koje se emitiraju iz subjekta mogu dati netočan rezultat mjerenja.

Operator UTS-a:

 • Operator treba biti u potpuno bijeloj odjeći
 • Duhovno stanje operatora, bilo pozitivno ili negativno, može utjecati na očitavanje. Na primjer, ako operator ima duhovna ometanja, to može negativno utjecati na očitavanja.
 • Mentalno stanje operatora može utjecati na očitavanje, odnosno očitavanja preciznija ako je operator smiren.
 • Duhovna razina operatora također utječe na očitavanja. Ako operator ima nisku duhovnu razinu, to može negativno utjecati na očitavanja, a ako je duhovna razina operatora vrlo visoka, to će očitavanja učiniti pozitivnijim. Stoga je najbolje da duhovna razina operatora nije previše ni visoka niti niska. Na primjer, duhovna razina između 50% i 60% bila bi odgovarajuća.
 • Idealno bi bilo da operator UTS-a radi redovnu duhovnu praksu, da nema duhovna ometanja i da je u dobrom mentalnom stanju kako bi se povećala preciznost UTS očitavanja.

Okolina za vrijeme mjerenja:

 • Duhovna ometanja u okolini mogu pokvariti očitavanja.
 • Duhovna negativnost u okolini općenito je viša tijekom punog mjeseca, mladog mjeseca i pomračenja, što može utjecati na UTS očitavanja tijekom takvih razdoblja. Ako je moguće, najbolje je izbjeći UTS očitavanja tijekom razdoblja gdje postoji više duhovne negativnosti kao što su pun mjesec, mlad mjesec, pomračenja, itd.
 • Tijekom određenih razdoblja u godini, kao što je razdoblje od dva tjedna za preminule pretke  duhovna ometanja se povećavaju i to može utjecati na UTS očitavanja. Tijekom ovakvih razdoblja, pozitivnost osobe može biti potisnuta, dok se negativnost može povećati.

6. Zaključak

Mjerenja napravljena pomoću UTS-a omogućuju jedinstvenu priliku proučavanja duhovne dimenzije kroz suvremenu znanost. Primjetno je da se rezultati koje su dobili MAV i SSRF kroz UTS očitavanja podudaraju s očitavanjima dobivenim naprednim šestim čulom. To je pružilo jedinstvenu priliku da se suvremena znanost i Duhovnost približe.

Današnje istraživačke studije uglavnom ne uključuju sakupljanje podataka o duhovnoj dimenziji i njenom utjecaju na različite aspekte naših života. Ove studije predstavljene na SSRF i MAV web stranicama jedinstvene su zbog svoje sveobuhvatnosti (razmatraju fizičku, psihološku i duhovnu dimenziju). Kao rezultat, tradicionalni istraživači u raznim disciplinama mogu pronaći potpuno nov način sagledavanja njihovih objekata. Ohrabrujemo akademike i istraživače da nam se pridruže u razumijevanju uzroka raznih fenomena na potpuniji način.

Ovakve studije mogu neke od naših čitatelja potaknuti na duhovni rast, kako bi stekli dublje duhovno razumjevanje svijeta oko nas i života. Pozivamo takve čitatelje na sudjelovanje na našim petodnevnim duhovnim radionicama kako bismo ih jasnije uputili ka bržem duhovnom napretku.