Što je to duhovna tehnika zvana nyas?

Nyas je usmjeravanje toka energije kroz skupljene prste. Položaj nyas je položaj pri kojem tijekom pojanja usmjeravamo svoju duhovnu energiju prema određenom energetskom centru (chakri) preko spojenih prstiju.

1. Usmjeravanje toka energije prema jednoj chakri

Primjerice, ukoliko bi mjera duhovnog iscjeljivanja bila da držimo nyas na Adnya-chakri (energetski centar/čakra u predjelu između obrva), to bi izgledalo ovako.

Nyaas1

2. Usmjeravanje toka energije prema dvije chakre

Ukoliko bi mjera duhovnog iscjeljivanja bila da držimo nyas na na Adnya-chakri (energetski centar/čakra u predjelu između obrva) i na Anahat-chakri (energetski centar/čakra u predjelu srca), to bi izgledalo ovako.

Nyaas2

Kako djeluje nyas

Nyas uvijek treba biti praćen pojanjem. Pojanjem upijamo Božansku energiju aspekta Boga čije Ime pojamo. Držanjem nyas-a mi kanaliziramo Božansku energiju dobivenu kroz pojanje prema određenom centru duhovne energije. Uslijed toga, ta energija se širi na sve organe u tom dijelu tijela.Kako djeluje nyas

Ukoliko vas počne boljeti ruka tokom držanja nyas –a, možete spustiti ruku i odmarati je neko vrijeme ili možete promijeniti ruku.