Život poslije smrti?

Zivot poslije smrti

Sažetak

Bezbroj zabilježenih slučajeva o iskustvima iz prošlih života dokaz je o postojanju života nakon smrti. U svim zabilježenim slučajevima ponovnog rođenja otkriveno je kako postoje različita razdoblja između smrti jedne osobe i njenog ponovnog rađanja na Zemlji. Kamo odlazimo nakon svoje smrti do ponovnog rađanja na Zemlji? Je li to samo jedno mjesto ili su u pitanju različite ravni postojanja? Ako je tako, koji čimbenici odlučuju kamo će određena osoba otići nakon smrti? U ovom članku dajemo odgovore na ova i druga pitanja o ovoj temi. Odgovori su dobiveni duhovnim istraživanjima tragatelja iz Fundacije za istraživanje duhovne znanosti (SSRF-Spiritual Science Research Foundation), s razvijenim šestim čulom (ESP).

Napomena: Kako bi bolje razumijeli ovaj članak, molimo pročitajte članak o tri osnovne suptilne komponente Sattva (Satva), Raja (Rađa) i Tama (Tama).

1. Što se događa s osobom poslije smrti?

Duhovno istraživanje pokazalo je da se čovjek sastoji od sljedeća četiri osnovna tijela:

 • Fizičko
 • Mentalno
 • Kauzalno ili intelektualno
 • Suprakauzalno ili suptilni ego

Sljedeći crtež prikazuje od čega se sastoji ljudsko biće.


 

Nakon smrti osobe njezino fizičko tijelo prestaje postojati. Ipak, i dalje postoji ostatak njenog bića ili svijest. Osoba bez fizičkog tijela zove se suptilno tijelo (linga-dēha/linga deha), a sastoji se od mentalnog, kauzalnog (intelekta) i suprakauzalnog tijela. Suptilno tijelo odlazi u jednu od 13 ravni postojanja različitih od ravni Zemlje.

2. Različite ravni postojanja

Postoji 14 glavnih ravni postojanja u Univerzumu. Od toga je sedam pozitivnih i sedam negativnih ravni. Sedam negativnih ravni obično se nazivaju Paklom (Pātāl, Patal). U glavnim ravnima postojanja postoje brojne pod-ravni.

nakon smrti - PravičnostSedam pozitivnih ravni: Ravni koje uglavnom zauzimaju žive osobe i suptilna tijela koja čine pravedna djela i obavljaju duhovnu praksu u skladu s pozitivnim putem, poznate su kao sedam pozitivnih ravni ili saptaloka. Pod pozitivnim putem mislimo na duhovnu praksu orijentiranu ka spoznaji Boga, što je konačan cilj duhovnog rasta.

Ravan Zemlje je jedina fizička ravan Univerzuma, a također je i prva ravan u hijerarhiji pozitivnih ravni Univerzuma.

Sedam negativnih ravni: Ravni koje zauzimaju uglavnom suptilna tijela koja su činila nepravedna djela i povezana su s duhovnom praksom u skladu s negativnim putem. Pod negativnim putem podrazumijevamo duhovnu praksu orijentiranu ka postizanju negativne duhovne snage, tj. natprirodnih moći. Ovakva duhovna moć prvenstveno se koristi za stjecanje pojačane kontrole nad drugima ili za negativne svrhe. Prema tome, sva suptilna tijela koja idu u neku od ravan Pakla, zbog prirode svojih zlih namjera postaju duhovi.

Obratite pažnju na članak, ‘Što je duh’?

Podravni Pakla (Narak): Svaka ravan Pakla (Pātāl/Patal) ima podravan, poznatu kao Narak. Na primjer, prva će ravan Pakla u sebi imati podravan poznatu kao prvi Narak. Narak je rezerviran za najgore duhove (negativne energije). Duhovi (negativne energije), koji u Paklu zauzimaju prvi Narak, moraju se suočiti sa strožom kaznom kroz duže vrijeme u odnosu na one koji zauzimaju prvu ravan Pakla.

Dijagram u nastavku pokazuje 14 ravni postojanja u Univerzumu.

Zivot poslije smrti - regioni postojanja

Pojašnjenje korištene sheme boja

 • Zemlja je prikazana crvenom bojom stoga što predstavlja akciju tj. suptilnu osnovnu Raja (Rađa – akcija, strast) komponentu, jer je to jedina ravan u kojoj imamo fizičko tijelo da nešto učinimo.

 • Raj je prikazan roza bojom, što predstavlja obilje sreće.

 • Žuto predstavlja duhovno znanje i porast suptilne osnovne Sattva (Sattva – čistoća, znanje) komponente. Ona na kraju postaje gotovo bijela na najvišoj razini, što predstavlja veliku blizinu nemanifestiranog Božanskog principa.

 • Ravni Pakla predstavljene su kao sve tamnije nijanse do crne, zbog porasta suptilne osnovne Tama (Tama – inercija, neznanje) komponente.

3. Raj i ostale pozitivne ravni postojanja u Univerzumu

Ravan postojanja1 Duhovna razina % Udio Sattva komponente Tip osobe Predominantno tijelo6 Predominantna emocija
Satyalok 90 95 Gotovo u potpunosti sveznajuća Suptilni ego /Nadkauzalno Sattvik sreća (5%)
Blaženstvo i Spokoj (95%)
Tapalok 80 90 Visoko znanje Intelekt/Kauzalno Sattvik sreća (25%)
Blaženstvo i Spokoj (75%)
Janalok 70 85 Više znanja Intelekt/Kauzalno Sattvik sreća (50%)
Blaženstvo i Spokoj  (50%)
Maharlok 605 80 Znanje Intelekt/Kauzalno Sattvik sreća9(75%)
Blaženstvo i Spokoj (25%)10
Viši Raj 50 75 Više zasluga Intelekt/Kauzalno Više sreće
Niži Raj 404 60 Manje zasluga Mentalno tijelo ili um Manje sreće8
Čistilište
(Bhuvarlok)2
25 40 Prosječan Želje kao dio mentalnog tijela Nesreća7
Zemlja 203 33 Prosječan Fizičko Sreća/Nesreća

Fusnote (prema crveno oznaženim brojkama u tabeli):

 1. Svaka pozitivna i negativna ravan postojanja, izvan  Zemlje (fizičke ravni), sve je suptilnija. Pod suptilnim mislimo na ono što je izvan poimanja pet čula, uma i intelekta. Satyalok je najsuptilnija pozitivna ravan i stoga ju najteže spoznajemo ili poimamo, osim kada se dostigne najviši stupanj razvoja šestog čula.

 2. Zbog pomanjakanja duhovne prakse i prisutnih mana (grijeha), većina ljudi u današjoj eri odlazi ili u Čistilište ili u jednu od ravni postojanja Pakla. Poslije smrti uglavnom odlazimo u Čistilište, kada količina grijeha (nastalih zbog  pogrešnih akcija na Zemlji) iznosi oko 30%. Grijesi u pravilu znače nanošenje zla drugima i jako puno želja.  Izvjesna je mogućnost da budemo napadnuti u Čistilištu od duhova više razine iz nižih ravni postojanja Pakla.

 3. Zemlja je jedina ravan postojanja u kojoj su ljudi različitih duhovnih razina zajedno. No, poslije smrti odlazimo u određenu ravan postojanja ovisno o našoj duhovnoj razini.

 4. Najniža duhovna razina s kojom možemo poslije smrti dospjeti u Raj, iznosi 40%. Molimo pogledajte članak koji opisuje što je duhovna razina i analiza svjetskog stanovništva u 2016. prema duhovnoj razini. Sa stajališta duhovne znanosti, zaslužna djela potrebna za dostizanje Raja ili viših ravni postojanja jesu djela učinjena bez očekivanja i s ciljem spoznaje Boga. Tu se mogu primijeniti tri kriterija:

  • Djela učinenja bez podvojenosti, odnosno svijesti da “ja radim”, već sa sviješću da Bog radi kroz mene i stoga nema prisvajanja nikakve zasluge.

  • Djela bez očekivanja odobravanja ili zahvale.

  • Djela učinjena bez očekivanja rezultata. Više od samog djela, važniji je stav ili namjera koja stoji iza njih.

   Važno je napomenuti da suptilna tijela na granici od 40% ili blizu, često budu odvučena unazad od strane negativnih energija i ona zaostanu u Čistilištu (Bhuvarlok).

 5. Za dostizanje viših ravni postojanja, onih iznad Raja, potrebna je duhovna razina viša od 60%. To je moguće postići jedino stalnom duhovnom praksom prema šest osnovnih principa duhovne prakse i uz značajno smanjenje ega.

 6. Pod predominantnim tijelom mislimo na ono tijelo koje je najaktivnije, tj. mentalno, intelektualno ili suptilni ego. Na primjer, u ravni Čistilišta (Bhuvarlok) suptilna tijela još uvijek imaju puno želja i vezanosti. Zbog toga ona često postaju duhovi, pokušavajući ispuniti neke svoje želje kroz nasljednike na Zemlji. To ih ostavlja otvorenima utjecaju viših negativnih energija iz nižih ravni Pakla koje koriste njihove žudnje za ometanje ljudi na Zemlji.

 7. U ravni Čistilišta suptilna tijela iskušavaju samo nesreću jer ne mogu ispuniti svoje želje.

 8. U ravni postojanja poznatoj kao Raj, suptilna tijela osjećaju ogromnu sreću. Takva sreća je po količini, kvaliteti i trajanju daleko iznad sreće koju doživljavaju na Zemlji. Kako se krećemo prema višim pozitivnim ravnima postojanja, povećava se kvaliteta sreće i nesreća nestaje.

 9. Sattvik sreća znači sreća dobivena pomaganjem drugima bez ikakvih očekivanja ili vezanosti. Kad se u aktivnost uplete ego, sreća postaje rajasik.

 10. Spokoj je više duhovno iskustvo od Blaženstva.

3.1 Pozitivne ravni postojanja i ponovno rođenje na Zemlji

Iz suptilnih ravni postojanja nižih od Maharlok, ljudi se trebaju reinkarnirati na Zemlji zbog prolaženja sudbine i izravnavanja računa uzimanja i davanja. Ako osoba poslije smrti dospije u više ravni poput Maharlok ili Janaloka, zbog svoje visoke duhovne razine, nema potrebe za reinkarnacijom jer se sva njezina preostala sudbina (nakupljeni račun) može proći iz tih ravni. Ipak, takva razvijena suptilna tijela mogu se svojom voljom ponovo roditi. To čine zbog svoje širine, kako bi prije svega djelovali kao duhovni vođe čovječanstva i pomogle društvu u duhovnom rastu.

U nekim slučajevima osobe s duhovnom razinom nižom od 60% mogu poslije smrti doseći Maharlok. Tu se uzima u obzir potencijal osobe za daljnji duhovni rast. Putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj znanosti otkrili smo 5 čimbenika koji utječu na potencijal za daljnji duhovni rast.

 • Visoka razina duhovne emocije (bhav),
 • Nizak ego,
 • Snažna želja za duhovnim rastom,
 • Obavljanje redovite duhovne prakse za povećanje duhovne razine,
 • Prisutnost ili odsutnost ometanja od strane negativnih energija. Ometanje od negativnih energija može ozbiljno ugroziti mogućnost za duhovnim rastom. U životu poslije smrti negativne energije mogu ometati suptilna tijela i sa duhovnom razinom od 60% u dosizanju viših suptilnih ravni Univerzuma.

3.2 Značenje ravni Zemlje

Ravan Zemlje je vrlo važna. To je jedina ravan postojanja u kojoj možemo ostvariti brzi duhovni rast i u najkraćem razdoblju izmiriti naš račun uzimanja i davanja. Osnovni razlog tomu je što uz pomoć fizičkog tijela, možemo uraditi mnoge stvari za poboljšanje svojeg duhovnog rasta i duhovne razine, te  umanjimo osnovnu suptilnu Tama komponentu.

Osim ravni Zemlje, duhovni rast bi najvjerojatnije bio moguć samo u ravnima iznad Raja, kao što je Maharlok itd. To je zato što u Raju suptilna tijela riskiraju biti uhvaćena u neprekidna zadovoljstva koja on pruža. U Čistilištu i ravnima Pakla kazna je tako stroga i neugodnosti koje stvaraju duhovi više razine su takve da postaje jako teško uzdići se iz patnje i poduzeti bilo kakvu vrijednu duhovnu praksu.

4. Što je Pakao, tko odlazi u njega i kako izgleda

 Poslije smrti - regioni pakla
 • Zbog opadanja udjela suptilne osnovne Sattva komponente u nižim ravnima Pakla, on postaje sve manje pogodan za osjećanje bilo kojeg oblika sreće.

 • U ravnima Pakla postoje duhovi koji obavljaju određenu vrstu duhovne prakse kako bi dobili duhovnu snagu. Najviše forme duhova su mantrici u sedmoj ravni Pakla. Oni imaju neizmjernu duhovnu snagu, gotovo jednaku kao Svetac na duhovnoj razini od 90% i kontroliraju mnoge druge duhove s manjom duhovnom snagom.

 • Kako se osoba spušta kroz ravni Pakla, tj. od prve do sedme, stupanj sreće koju osjećaju suptilna tijela se smanjuje dok se stupanj nesreće uvećava. Osjećanje sreće postoji zbog obuzetosti sjećanjima na pozitivne događaje, prijatnim sjećanjima na bogatstvo u prethodnom životu itd. Osjećanje nesreće postoji zbog sjećanja na fizičku bol i uvredljive događaje, sjećanja na neispunjene želje, npr. obrazovanje, kuća, karijera, sreća djece iz prethodnog života.

 • Stupanj kazne/patnje koju treba pretrpjeti u različitim ravnima Pakla (Pata) i njihovim podravnima raste sa svakom sljedećom ravni Pakla. Također i vrijeme trajanja kazne koju treba pretrpjeti u svakoj podravni je sve veće, u skladu s odgovarajućom ravni Pakla. Ako uzmemo da je kazna u prvoj ravni Pakla 100%, onda je kazna u odgovarajućem prvom Naraku još 50% veća, dakle 150%.

Sljedeća tablica je opis primjera s prosječnim intenzitetom sreće i nesreće koju osjećamo u različitim ravnima Pakla.

 Nakon smrti - sreca i nesreca u paklu

5. Kretanje među suptilnim ravnima postojanja u Univerzumu

Svakome je dodijeljena ona ravan postojanja koja odgovara osnovi njegove prirode prema odnosu Sattva (Satva), Raja (Rađa) i Tama komponenata. I ovo je funkcija nečije duhovne razine. Dakle, suptilna tijela iz nižih pozitivnih ravni ne mogu doći u više suptilne ravni, a ona iz prve ili druge negativne ravni ne mogu otići dublje u ravni Pakla. Kao što, na primjer, ljudi koji žive u ravnici teško dišu na većim visinama, dok ljudi koji žive na većim visinama uspijevaju disati sasvim normalno.

6. Što određuje naše odredište nakon smrti

U trenutku smrti, kako fizičko tijelo postaje neaktivno, vitalna energija koja je bila korištena da bi ono funkcioniralo oslobađa se u Univerzum. Ova vitalna energija u trenutku smrti pokreće suptilno tijelo da napusti ravan Zemlje. Kao što težina projektila odlučuje o tome koliko će ga daleko raketa odbaciti, slično i težina suptilnog tijela odlučuje u koju ravan postojanja ono ide u suptilnim ravnima postojanja.

‘Težina’ suptilnog tijela je primarno određena količinom osnovne suptilne Tama komponente u našem biću.

Tri osnovne suptilne komponente: Svatko od nas se sastoji od triju osnovnih suptilnih komponenti ili guṇa (guna). Komponente su duhovne prirode i ne možemo ih vidjeti, ali one određuju našu osobnost. One su:

 • Sattva (Satva): Čistoća i znanje

 • Raja (Rađa): Akcija i strast

 • Tama: Neznanje i inercija

  U prosječnoj osobi u današnje vrijeme, osnovna suptilna Tama komponenta je na visini od 50%.

Molimo vas pročitajte članak o tri osnovne suptilne komponente.

Što smo ispunjeniji Raja i Tama komponentama to više pokazujemo sljedeće karakteristike koje povećavaju ‘težinu’ našeg suptilnog tijela i utječu na to u koju ravan odlazimo poslije smrti:

 • Velika vezanost za svjetovne stvari i sebičnost

 • Mnogo neispunjenih želja

 • Osjećanje osvetoljubivosti

 • Veći skup mana i grešnih djela

 • Veći zbroj osobnih nedostataka kao što su bijes, pohlepa, strah itd.

 • Veći ego: pod egom podrazumijevamo koliko se osoba identificira sa svojim tijelom, umom i intelektom nasuprot duši u sebi

 • Dostizanje niže duhovne razine

Trajno smanjenje udjela osnovne suptilne Tama komponente i srodnih karakteristika spomenutih iznad, ostvaruju se samo stalnom duhovnom praksom u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Psihološki napredak uz knjige za samo-pomoć u nastojanju da budemo ljubazniji i susretljiviji je u najboljem slučaju površan i privremen.

6.1 Značenje mentalnog stanja u trenutku smrti

U trenutku smrti, osim onoga što je do sad spomenuto, vrlo je važno i mentalno stanje. Naše je mentalno stanje općenito povezano s razmjerom osnovnih suptilnih komponenata u našem biću.

Ako osoba obavlja duhovnu praksu kao što je pojanje Božjeg Imena u vrijeme smrti, onda su utjecaji želja, vezanosti, duhova itd. za tu osobu svedeni na najmanju mjeru u usporedbi s njenim stanjem kada ne bi radila pojanje. Ovo čini njeno suptilno tijelo lakšim. Dakle, ako umre dok poja, dobiva bolju ravan postojanja, između više podravni, nego što bi je dobila da u trenutku smrti nije pojala Božje Ime.

Ako osoba radi pojanje Božjeg Imena, a također je i u stanju predavanja Božjoj volji, onda doseže još bolju ravan postojanja i to svoje boravište doseže munjevitom brzinom. Ovo je zbog toga što osoba, koja je u stanju predavanja već u samoj ravni Zemlje, ima vrlo male šanse da u svom životu poslije smrti uvećava svoj ego. Također, potpunu odgovornost za njenu dobrobit u životu poslije smrti preuzima njen duhovno napredni vodič (Guru).

6.2 Tko odlazi u Pakao

Sljedeća vrsta djela u našem životu na Zemlji obično nas vode u jednu od ravni Pakla.

zivot nakon smrti u paklu zbog grehova

Stupanj, trajanje i namjera koji su u pozadini grešnih djela, više nego samo djelo, važni su faktori koji odlučuju o tome u koju ćemo ravni Pakla dospjeti.

7. Što se događa u slučajevima samoubojstva?

Postoje dvije vrste smrti u odnosu na izbor trenutka.

Sudbinska konačna smrt: Ovo je trenutak smrti koji ne možemo izbjeći.

Moguća smrt: Kada postoji mogućnost da čovjek umre. Svaki čovjek može biti izložen mogućoj smrti kada dođe blizu nje, ali biva spašen zbog svojih zasluga.

Za više informacija o vrstama smrti, molimo pročitajte naš članak Vrijeme smrti

U slučajevima kada osoba prolazi kroz nepodnošljive krize u životu ili ima ozbiljne poremećaje osobnosti, mogla bi razmišljati o tome da u stanju depresije oduzme sebi život. Duhovi (negativne energije) također pojačavaju depresiju osobe sklone samoubojstvu i ponekad guraju osobu preko ruba da bi izvršila samoubojstvo. Međutim, samoubojstvo u većini slučajeva ostaje čin slobodne volje, a događa se kada osoba prolazi kroz fazu moguće smrti određene sudbinom.

Dar života na ravni Zemlje je dragocjen i dan nam je prvenstveno zbog našeg duhovnog rasta. Kada ubijemo druge, s njima stvaramo/podmirujemo karmički račun uzimanja i davanja. Činom samoubojstva prokockali bismo priliku za duhovni rast i preuzeli na sebe grijeh. Težina grijeha može biti različita ovisno o okolnostima pod kojima osoba izvrši samoubojstvo. U nekom srednje teškom slučaju samoubojstva, suptilno tijelo odlazi u Čistilište (Bhuvarlok). No, u slučaju većih grijeha počinjenih za života i određenih okolnosti pod kojima se izvrši samoubojstvo, suptilno tijelo može otići i u niže ravni Pakla.

 • Ubojstvo Sveca donosi najveći grijeh i na skali od 0-100, iznosi 100 jedinica.
 • Ubojstvo prosječne osobe donosi 40 jedinica grijeha na istoj skali.
 • Samoubojstvo donosi 30 jedinica grijeha u usporedbi s ubojstvom druge osobe prosječne duhovne razine. Ljudi koji počine samoubojstvo u pravilu imaju nižu duhovnu razinu. Njihova se duhovna razina smanjuje zbog stalne depresije.
Uzrok Počinjeni grijeh Zasluge Komentar
Kada je uključena sama osoba
Fizički: Kada osoba trpi jake bolove ili ima smrtnu bolest i ne može više trpjeti bol i dobrovoljno se podvrgava eutanaziji. 30% od ubojstva druge osobe prosječne duhovne razine Pogledajte članak Eutanazija – duhovna perspektiva – odjeljak 4.2.
Psihološki: jaka depresija, psihijatrijski pacijent 30% od ubojstva druge osobe prosječne duhovne razine
Duhovni: Oduzeti život nekome tko je u potpunosti pod kontrolom negativnih energija 0 Suptilno tijelo i poslije smrti ostaje pod utjecajem negativnih energija. Intenzivna duhovna praksa pomaže u izbavljenju iz kliješta demonske zaposjednutosti.
Kada su uključeni drugi
Nesebično se žrtvovati za spasenje drugih 0 Različito Ovisi za koga se žrtvujemo. Ako se osoba žrtvuje za zlu osobu, tada u stvari umjesto zasluga stječe grijeh.
Žrtvovati se za spas života Sveca 0 100 Žrtvovati se za spas života Sveca
Bombaš samoubojica (ubijanje sebe i drugih) Različito Različito Prema slučaju.
Na primjer, ako je vojnik u samoubilačkoj misiji trebao ubiti Hitlera kako bi spasio milijune života i oslobodio svijet prijetnje, on će steći zasluge.
Ali, ako je bombaš samoubojica ubio nevine osobe i djecu, zaslužit će samo grijehe.

8. Zašto postoji vremenski razmak između dva rođenja?

U tijeku istraživanja metodom hipnotičkog transa, kako bi se otkrili prošli životi neke osobe, otkriveno je da vremenski razmak između dva života na Zemlji može biti u prosjeku između 50 i 400 godina. Razlozi za takav vremenski razmak su sljedeći:

 • Suptilno tijelo ostaje u Raju ili Čistilištu različito vrijeme kako bi  izdržalo svoje vrline i mane (grijehe).

 • U ravni Zemlje trebaju biti stvorene pogodnije okolnosti da bi se od prethodnih rođenja s raznim ljudima izmirio račun uzimanja i davanja, u skladu sa zakonom karme. Rođenje suptilnog tijela odlaže se do vremena kada će razni ljudi s kojima ima račun uzimanja i davanja također biti spremni roditi se.

 • Ponekad u regresiji prethodnog života osoba ne prijavi rođenje u stanju hipnoze. Razlog za to je što su određena rođenja bila vrlo jednolična ili kratka i osoba se ne sjeća niti jednog detalja u vezi s njima.

U slučaju suptilnih tijela koja su bila potisnuta u niže krugove Pakla, vremenski razmak između dva rođenja može trajati i tisuće godina. Ona ostaju u ravni Pakla, koju su zaslužila, sve dok ne odsluže svoju kaznu. U većini slučajeva ovo znači čamiti u Paklu do poništavanja Univerzuma, nekih 400,000 godina kasnije.

9. Zaključak

Navedene činjenice o raznim ravnima postojanja daju nam ideju o mogućim posljedicama našeg načina života koje će nastupiti nakon naše smrti. Samo duhovnom praksom ili krajnje velikodušnim i zaslužnim djelima netko može doseći više ravni postojanja i time izbjeći nesreću i kaznu, te uživati u višim razinama sreće. Također, postoje veće šanse za rođenje na Zemlji u okolnostima koje vode ka duhovnoj praksi i za napredovanje osobe u više suptilne ravni postojanja. Kako napredujemo sve dalje, u eri nesloge, postoji sve manja vjerojatnost da će ljudi doseći više ravni.

Kada jednom stignemo u niže ravni, kao što je Čistilište, ostajemo tamo i osjećamo strašnu nesreću stoljećima, sve dok ne isplatimo svoje greške (grijehe) podnoseći snažne kazne koje su nam tamo dodijeljene prije nego dobijemo šansu za ponovno rođenje na Zemlji.

Obavljanje neprekidne duhovne prakse na Zemlji u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse, u današnjoj je eri kao plivanje protiv struje. Ipak, to je, također, i siguran način da se dosegnu više ravni postojanja nakon fizičke smrti.