Molitva Bogu – dobrobiti

 • Poboljšava duhovnu praksu: Molitva Bogu utječe na našu duhovnu praksu na tri razine: na razini akcije, misli i stava.

  • Na razini akcije: Sve radnje koje su prethodile molitvi za duhovnu dobrobit, obavljaju se s duhovnom emocijom, tako da se u obavljanju tih radnji manje griješi. Stoga, molitva za obavljanje duhovne prakse, kao što je pojanje, satsang, satseva itd., čini da se te radnje odvijaju na način na koji Bog ili Guru (Božji princip učenja) želi da se odvijaju.

  • Na razini misli: Sve dok je um aktivan i misli će se pojavljivati. One predstavljaju prepreku u razgradnji uma. Bespotrebne misli također uzrokuju i rasipanje energije. Molitva je izuzetno korisno sredstvo za  prevenciju ovih pojava, ona smanjuje brige i poboljšava kontemplaciju.

  •  Na razini stava: Molitva s duhovnom emocijom započinje proces kontemplacije u tragatelju i pomaže mu da postane introvertan.

 • Povećava snagu pojanja Božjeg Imena: Tragatelj poja Božje Ime s ciljem da spozna Boga. Samo s jakom motivacijom za Bogospoznaju i duhovnom emocijom će Ime koje poja biti zaista efektivno. Svetac bi bio toliko posvećen pojanju da bi postao nesvjestan svijeta oko sebe. Rijetko možemo sresti osobu koja je u stanju pojati Božje Ime s tako intenzivnom duhovnom emocijom. Međutim, stalne molitve za blagoslov i kvalitetu pojanja zajedno s pojanjem Božjeg Imena pomažu u stvaranju duhovne emocije i čine da naše pojanje stigne do Boga.

 • Božanska pomoć u duhovnoj praksi: Kada se tragatelj iskreno moli Bogu da određenu akciju/misao/stav, koji se odnosi na njegovu duhovnu praksu, Bog učini da naizgled nemoguć zadatak biva lako obavljen Guru-ovom Blagodati.

 • Dobivanje oproštaja za greške: Ako smo počinili grešku i nakon toga se pomolimo i predamo Bogu ili Guru-u, Oni nam opraštaju grešku. Ipak, molitva i predavanje mora biti u razmjeru s počinjenom greškom.

 • Smanjenje ega: Kada se molimo skrušeni smo pred Bogom, stoga ostavljamo ponos i ponizno priznajemo potrebu i zavisnost od Boga. Na taj način ego se brže smanjuje. Pogledajte zašto je važno moliti.

 • Zaštita od duhova: Molitva je moćno oružje i pomaže u zaštiti od duhova (demona, negativnih energija itd.) i formira zaštitni omotač oko nas.

 •  Povećanje vjere: Kada je molitva uslišana, vjera u Boga ili Guru-a raste. Vjera je jedina valuta na našem duhovnom putu.