Kontrola migrene/žestoke glavobolje duhovnim mjerama za iscjeljenje

Uvod

Aparna Gude, diplomirana farmaceutkinja iz Indije, trpjela je migrenozne glavobolje još od svojih ranih tinejdžerskih godina. Isprobala je sve konvencionalne lijekove kako ih otkloniti, ali bezuspješno. Konačno je, zahvaljujući Fundaciji za istraživanje duhovne znanosti (SSRF-Spiritual Science Research Foundation), shvatila da je korijen uzroka njenih glavobolja napad duhova (negativnih energija). To se dogodilo tek nakon uporabe različitih duhovnih sredstava za iscjeljenje, čime je konačno uspostavila kontrolu nad svojim glavoboljama. Analiza ovog slučaja nam daje uvid u način na koji duhovi kreiraju suptilnu mrežu da bi izazvali migrenozne glavobolje. Istovremeno, ponudili smo i objašnjenje o načinu izrade i korištenja duhovnih sredstava za iscjeljenje koja su osmišljena tako da prevladaju bolest neutraliziranjem štetnih učinaka ove suptilne mreže do njenog konačnog uništenja.

 

1. Aparnin problem kroničnih migrenoznih glavobolja

Aparna Gude

Aparnine glavobolje su počele kada je imala 13 godina. Migrenozni napadi su počinjali na zadnjem dijelu glave, na mjestu gdje se glava spaja s kralježnim  stubom, a onda bi jurnuli prema gore ka lijevoj ili desnoj strani glave, nastavljajući mijenjati stranu naizmjenično. To se redovito događalo svaka dva tjedna. Glavobolje su obično trajale po tri dana i bile praćene mučninom i povraćanjem. I najmanji šum ili zraka svjetlosti  pojačavali bi glavobolju. Intenzitet bi bio tako žestok da je morala ležati, nesposobna da bilo što radi. Za vrijeme migrenoznih glavobolja, Aparna bi postajala izuzetno svadljiva, zahtijevajući mnogo pažnje i podrške od svoje majke.

2. Početni tretman kroničnih migrenoznih glavobolja

Da bi riješila ovaj problem kroničnih migrenoznih glavobolja, Aparna je konsultirala mnoge liječnike, koristila razne medikamente poput Novalgina, Migranila, antacida, sredstva za smirenje poput Alprazolama itd. Koristila je također i neke alternativne terapije kao što je Homeopatija, ali su čak i one dale samo djelomično olakšanje boli.

3. Olakšanje od kroničnih migrenoznih glavobolja

1997. godine, nekih sedam godina nakon što su migrenozne glavobolje počele, Aparna se priključila SSRF-u (Spiritual Science Research Foundation) preko jednog poznanstva. Odmah je počela duhovnu praksu pod vodstvom SSRF-a. Počela je pojati Ime obiteljskog Božanstva. Uz to je također pojala Ime Boga Datte da prevlada probleme sa preminulim precima. Tada je shvatila da je njena duhovna praksa imala neke popratne dobrobiti. Činilo se da su žestoke migrenozne glavobolje smanjile učestalost. Sada, umjesto svakih 15 dana, imala ih je tek jednom u svaka dva do tri mjeseca. Međutim, intenzitet je i dalje bio isti kao prije.

4. Pojačanje intenziteta migrenoznih glavobolja

Aparna je uronila u duhovnu praksu. Aktivno je pomagala drugima u razumijevanju Duhovnosti i dala sve od sebe da  širi Duhovnost. 2004. godine, kako je Aparna intenzivirala svoju duhovnu praksu širenja Duhovnosti u društvu, također je počela trpjeti napade duhova (negativne energije).

Cilj ovih napada je bio zaustaviti Aparnu u širenju Duhovnosti, zbog toga što  širenje Duhovnosti doprinosi povećanju suptilne Sattva komponente u društvu. Povećanje suptilne Sattva komponente je bilo vrlo neugodno za duhove jer su oni u osnovi suptilna Tama komponenta i ne mogu opstati u sattvik okruženju.

Iznenada, bez ikakvog vidljivog razloga, intenzitet njenih glavobolja se pojačao. Glavobolje su počele trajati po pet do šest dana, a učestalost pojavljivanja je postala konstantna. Jedan određeni napad je čak bio izuzetno žestok.

“To je bilo u travnju 2004-te. Bila sam u Varanasi centru SSRF-a zbog moje turneje po Sjevernoj Indiji u cilju širenja Duhovnosti. Imala sam jedan od svojih najgorih napada dok sam bila tamo. Trajao je 13 dana s nesmanjenim simptomima. Ležala sam u agoniji, a tragatelji u Ashramu su me morali paziti. 14-tog dana, po prvi puta mi je sinulo da bih o tome trebala razgovarati s Njegovom Svetosti Dr. Athavale-om. Nazvala sam Ga i razgovarali smo. U roku od prvih pet minuta našeg telefonskog razgovora, moja glavobolja je iščezla u potpunosti i mogla sam nastaviti sa svojim uobičajenim dužnostima.”

Sveci imaju visoku koncentraciju Sattva komponente i Božanske svjesnosti. Aparna je, s druge strane, bila teško napadnuta od strane duha, koji je u osnovi sačinjen od Tama komponente. Kada je osoba u kontaktu sa Svecem, bilo osobno, putem telefona, ili misli, ona dolazi u dodir s tom visokom sattvikta komponentom, koja biva prenesena na nju. To rezultira momentalnim porastom sattvikte  u samoj osobi.

Ovaj porast sattvikte u Aparni bio je dovoljan da savlada:

  • vlast koju je duh, koji ju je napao, imao nad njom.
  • mučnu glavobolju prouzrokovanu duhom.

5. Duhovna analiza migrenoznih glavobolja

Tragatelji u odjeljenju SSRF-a za suptilno viđenje, svojim su visoko razvijenim šestim čulom dijagnosticirali da su migrenozne glavobolje izazvane od strane mantrika, suptilnog duha (negativne energije). Mantrik (snažnija negativna energija) je kreirao brojne centre crne energije duž cijelog Aparninog tijela – kao što je prikazano na dijagramu dolje:

 

picture1

Ovi centri su pomogli u održavanju protoka crne energije iz ravni Pakla kroz njeno tijelo. Mantrik (snažnija negativna energija) je također postavio suptilne dijagrame na zadnjem dijelu Aparnine glave, palcima i petama oba stopala. Ovi suptilni dijagrami su bili specijalno kreirani za upijanje i prenošenje crne energije . Suptilni dijagrami na stopalima su bili u obliku suptilnih demonskih ornamenata kao što je prikazano na slici dolje.

Picture2

Preko suptilnih dijagrama (yantras) na Aparninim petama, mantrik (snažnija negativna energija) bi uspostavio vezu s nižim krugovima pakla . Preko njih, on bi emitirao crnu energiju u obliku trnovitog grma.

Mantrik (snažnija negativna energija) je djelovao preko različitih centara crne energije, stvarajući spiralne kalemove crne energije oko krvnih sudova, da bi izazvao migrenozne glavobolje. Na dijagramu dolje, pokazali smo što je tragatelj s visoko razvijenim šestim čulom vidio u Aparninom vaskularnom sustavu.

Picture3

Krvni sudovi u mozgu su bili pogođeni na sličan način, što je prikazano na slici dolje.

brain

Kalemovi crne energije su bili jaki, elastični i crni. Ovi su kalemovi naizmjenično grčili i opuštali krvne sudove izazivajući vasokonstrakciju. Vasokonstrakcija je suženje krvnih žila. Kada se krvne žile suze, protok krvi je umanjen i usporen. Učinak ovih vasokonstrakcija je bio najizraženiji u predjelu glave. Zbog toga bi Aparna osjećala pulsirajuću bol i mogla je osjetiti pulsiranje krvnih žila. Bol je bila nepodnošljiva, a intenzitet se naizmjenično povećavao i smanjivao.

Suptilna analiza, pomoću visoko razvijenog šestog čula, također je pokazala da su prostaglandini, koji su neprekidno emitirali crnu energiju i bili sakriveni u Aparninom mozgu, služili i kao skladište negativne energije. Prostaglandini su imali ulogu kemijskih prijenosnika. Djelovali su na samoj razini ćelije gdje su sintetizirani. Također, jedna od funkcija im je aktiviranje inflamatorne reakcije, proizvođenje bola i groznice.

Slika koja slijedi prikazuje kako su prostaglandini u predjelu mozga ispunjeni crnom energijom. To rezultira povećanjem bola migrenozne glavobolje, pošto oni djeluju na receptore u mozgu.

postlanding

6. Duhovni tretman Aparnine migrenozne glavobolje

U osnovi svakog duhovnog tretmana je iniciranje povećanja suptilne Sattva komponente u napadnutoj osobi, što rezultira istovremenim smanjenjem suptilne Tama komponente.

Duhovno puno dugoročniji i učinkovitiji lijek za bilo koju vrstu napada duhova, dobiva se duhovnom praksom. Duhovna praksa ima učinak jedino ako prati šest osnovnih principa duhovne prakse i pritom se neprestano uvećava kvantitativno i kvalitativno. Na ovaj se način podiže duhovna razina i istovremeno povećava razina Sattva komponente u samoj osobi.

notes

Duhovna praksa i duhovne mjere nisu isto. Duhovna praksa pomaže osobi rasti duhovno, dok duhovne mjere pomažu da se prevlada određeno oboljenje. Duhovne mjere nam pružaju brz oporavak i omogućuju da duhovna energija, nakupljena našom duhovnom praksom, bude iskorištena za naš duhovni razvoj, umjesto za odbranu od napada iz duhovnih dimenzija.

Srećom, Aparna je iza sebe imala već dug period ozbiljnog rada na duhovnoj praksi. Uz to Njegova Svetost Dr. Athavale je vodio i nadgledao duhovni tretman njenog oboljenja za vrijeme jednog od njenih migrenoznih napada. On je prvo usmjerio duhovni tretman na olakšanje od bolova u glavi, a zatim na uklanjanje pozadinskog uzroka glavobolje.

1. Brojalice: Njegova Svetost Dr. Athavale je zahtijevao od nje da prvo ponavlja pojalicu s brojevima, od pet prema više: 10, 15, 20, itd. do 50, u trajanju od pet minuta. Bila je to vrsta tretmana pojanjem brojeva određena konkretno za Aparnin slučaj. To joj je momentalno donijelo olakšanje od bolova, stabiliziralo i oslabilo glavobolju. Tablica ispod pokazuje učinak brojalice  na migrenoznu glavobolju prije (slika 1) i poslije (slika  2) pojanja.

chart

2. Mudre: Nakon što je glavobolja stabilizirana, Njegova Svetost Dr. Athavale je zatražio od Aparne da uradi neke specifične položaje (mudre). To je trebalo raditi u skladu s pojanjem Božjeg imena. Ti specifični položaji (mudre) uključuju i pozicije poput držanje skupljenih svih pet prstiju uprtih u predio među obrvama itd.

“Radeći ovo, moja glavobolja je popuštala kako je određeni položaj (mudra) umanjivao crnu energiju u mojoj glavi. Primjenom ove mjere glavobolja se umanjila za nekih 10%.”

3. Mudre za  stopala:

“Tada mi je savjetovao određenu duhovnu mjeru za napad na centre u mojim stopalima. Pri tom, specifičan položaj ruku je korišten zajedno s pojanjem da koncentrira pozitivnu energiju u centrima crne energije. Snagom ovih duhovnih mjera, suptilni trnoviti grm je uništen, a i lučenje prostaglandinsa je zaustavljeno. To je bol uklonilo u potpunosti.”

Ovakav učinak mudri je opisan u tablici ispod.

chart2

“Svi moji dotadašnji lijekovi su ukinuti, a ja od tada nisam imala glavobolju. Međutim, čak i da se pojavi nekada u budućnosti, ja sam sada opremljena da se izborim s glavoboljom jer sam naučila kako koristiti određene duhovne mjere da je izliječim.”

7. Neki univerzalni duhovni tretmani migrenoznih glavobolja

Duhovni tretman opisan gore  je bio primjeren Aparninom slučaju. Ni jedan slučaj nije sličan i teško je dati univerzalan lijek za sve slučajeve u kojima su duhovi ili preci uzrok migrene.

Ipak, evo par stvari koje možete učiniti ako patite od kroničnih migrenoznih glavobolja koje ne možete ublažiti konvencionalnim lijekovima.

  1. Počnite s duhovnom praksom. Ponudili smo vam duhovnu praksu koja prati šest osnovnih principa duhovne prakse. Detalje možete potražiti u odjeljku ‘Započnite svoje duhovno putovanje’.

  2. Ponavljanjem zaštitne pojalice Shri Gurudev Datta da se zaštitite od predaka.

  3. Tretman slanom vodom.

  4. Pojanje za glavobolje izazvane duhovima.

Sve ovo treba biti rađeno svakodnevno. Koraci 3 i 4 mogu se prekinuti par mjeseci nakon potpunog prestanka glavobolje. Ali korake 1  i  2 je najbolje nastaviti do kraja života jer su oni najbolja zaštita od osjetljivosti na duhove. U ovom slučaju osjetljivost, tj. ranjivost je evidentna po migrenoznoj  glavobolji koja nije mogla biti izlječena konvencionalnim lijekovima.

Duhovne prakse pojanja ‘Shri Gurudev Datta’ zaštitne pojalice,  također nam pružaju zaštitu od duhovnih uzroka različitih problema u našem životu, a koji dosežu i do 80%. Osim toga, dobrobiti duhovne prakse su objašnjene u našem odjeljku ‘Duhovno istraživanje trajne sreće’.