1-CRO-spiritual-research-Methodology

1. Razlika u metodologiji kod istraživanja ‘modernih znanosti’ u odnosu na  ‘duhovnu znanost’

2-CRO-Spritual-research-Methodology

Kako je pokazano na dijagramu iznad, kada obavljamo istraživanje u modernim znanostima pratimo stvaralačke korake da bismo došli do zaključka ili da bismo prihvatili ili odbacili početnu hipotezu. Pošto zaključak zavisi od hipoteze, on nužno ne odražava istinu. Uzimajući u obzir da većina ljudi nije svjesna da duhovna dimenzija postoji, neizbježno je da većina hipoteza neće uzeti u obzir stvarni duhovni uzrok. U duhovnom istraživanju, tragatelji za Bogom sa šestim čulom dobivaju odgovore od Univerzalnog Uma i Intelekta samo postavljanjem pitanja, tj. složeni postupci neophodni u modernim znanostima nisu potrebni. Kada se otuda dobivaju odgovori, uključene su fizička, psihološka i duhovna dimenzija. Razina ‘Istine’ u odgovoru je direktno proporcionalna razini razvijenosti šestog čula tragatelja koji provodi istraživanje.

Jedna od jasno vidljivih razlika između dva tipa istraživanja je vrijeme potrebno za istraživanje. Na primjer, recimo da želimo otkriti koja zemlja u svijetu ima najsretnije stanovništvo.

  • Ukoliko bi koristili tradicionalne metode istraživanja, trebali bismo pratiti gore spomenute korake. Trebali bismo koristiti statističke metode sa uzorkom dijela stanovništva te nakon mnogo tjedana stići do zaključka na osnovi podataka dobivenih od uzoraka i analiza. Čak i tako bismo mogli testirati hipotezu samo do određene točke.
  • Kod duhovnog istraživanja, trebamo samo meditirati kako bismo uspostavili vezu s Univerzalnim Umom i Intelektom koji će osigurati podatke. U slučaju onih koji su duhovno napredni iznad razine od 90%, nema potrebe čak ni za meditacijom. Oni su gotovo neprekidno u stalnoj komunikaciji s Univerzalnim Umom i Intelektom (Božjim umom i intelektom). Čitav proces u duhovnom istraživanju ne bi potrajao više od nekoliko sekundi.

Napomena: Dok ideja o duhovnom istraživanju može djelovati jednostavno, tj. postavljanje pitanja Univerzalnom Umu i Intelektu i dobivanje odgovora, u stvarnosti je samo nekoliko ljudi sposobno za to. To je stoga što samo poslije intenzivne duhovne prakse tijekom nekoliko života, ljudi mogu dobiti ovu sposobnost. Biti vrlo uspješan u svjetovnom životu je dječja igra u usporedbi s onim što znači biti dobar tragatelj za Bogom s duhovnim razinom od preko 70%.

Pročitajte članak o Svecima i Guruima duhovne razine od preko 70%.

2. Potvrda točnosti duhovnog istraživanja

Znanje o bilo kojoj temi koje su neovisno primili, putem šestog čula, razni tragatelji za Bogom u SSRF-u (Fundaciji za istraivanje duhovne znanosti) je identično. Jedino odstupanje u analizama različitih tragatelja koji provode duhovno istraživanje može biti u dubini informacija, što zavisi od razvijenosti šestog čula tragatelja. Njegova Svetost Dr. Athavale potvrđuje sva otkrića koja prijave svi tragatelji.

Na primjer, ispostavilo se da je na pitanje o tome ‘što se zapravo događa u duhovnoj dimenziji kada je zaposjednuta osoba podvrgnuta metodi duhovnog iscjeljivanja’ više tragatelja dalo identične odgovore. Odstupanje je moguće samo u detalju tko stoji iza napada. Tragatelj sa srednjom razvijenošću šestog čula može vidjeti da su napad izazvali duhovi (negativne energije) iz treće regije pakla. Međutim, tragatelj sa još razvijenijim šestim čulom nam može reći i o duhovima iz šeste ravni pakla koji opskrbljuje crnom energijom duha iz treće ravni pakla.

2.1 Točnost u zavisnosti od toga tko vodi tim koji provodi duhovno istraživanje

Vrlo često čujemo o vidovnjacima i medijima koji imaju sposobnost vidjeti duhovnu dimenziju. Iscjeljitelji, mediji i vidovnjaci ispod duhovne razine od 70% dobivaju znanje od suptilnih tijela. Suptilna tijela duhova su obično na istoj duhovnoj razini kao iscjellitelj, medij ili vidovnjak. Ovo također utječe na točnost i razinu dobivenog znanja.

Da bi se razumio ovaj koncept, zamislite skalu od 0 do 100% u kojoj je odsustvo znanja označeno sa 0%, najniža razina znanja koje se može razumjeti kroz um i intelekt je 1%, a znanje dostupno od Univezalnog Uma i Intelekta je 100%. Osoba na duhovnoj razini od 40% obično dobiva znanje od suptilnog tijela odgovarajuće duhovne razine, tj. duhovne razine od 40%, međutim točnost, a i razina znanja, je također 40%.

Do duhovne razine od 70%, znanje je vjerojatno dobiveno od duhova ( negativnih energija) i prema tome ga prati srazmjerno učešće crne energije. Onima koji nisu svjesni suptilnih mehanizama dobivanja znanja može biti nepoznat ovaj aspekt i tako mogu slijepo i bezuvjetno vjerovati u sva dobivena znanja. Ako je znanje dobiveno preko suptilnih tijela, postoji velika vjerojatnost da je u potpunosti ili djelomično netočno. Suptilna tijela obično daju neka ispravna znanja na početku kako bi zadobila povjerenje. Kada je jednom uspostavljeno, oni nastavljaju davati razne stupnjeve netočnih ili varljivih informacija.

Drugi važan faktor koji treba uzeti u obzir je da je znanje dobiveno od suptilnih tijela uvijek obavijeno crnim energijama. Ono ima negativan utjecaj na osobu koja dobiva znanje i nepovoljno se odražava na razne načine kao što je  neuspješno liječenje, psihološke slabosti, zamračen intelekt, itd. Ali ovaj proces je tako blag i postepen da izmiče pažnji te osobe, njenim roditeljima i prijateljima. Ako se ovaj proces dobivanja znanja nastavi neko vrijeme, osoba polako postaje virtualna marioneta u rukama suptilnog tijela. Suptilno tijelo potencijalno može koristiti iscjeljitelja, medija, ili vidovnjaka, na razne načine, te se na taj način produbljuje interes za informacije koje daje suptilno tijelo.

Međutim, iznad duhovne razine od 70% nema crne energije koja prati znanje jer se znanje dobiva od pozitivnih suptilna tijela kao što su Sveci i Mudraci iz viših regija iznad Raja, ili je dobiveno kroz medij Univerzalnog Uma i Intelekta (Božjeg Uma i Intelekta). Nakon postizanja duhovne razine od 70%, čovjek počinje primati Apsolutno Znanje od Univerzalnog Uma i Intelekta. Postoje različite razine razumijevanja negativnih aspekata suptilne dimenzije kao što su duhovi (negativne energije) demonska zaposjednutost i napad duhova. Vrlo često je ono što ljudi mogu doživjeti tek vrh ledenog brijega. Samo osoba duhovne razine preko 90% je  u stanju opaziti čitav dijapazon suptilne dimenzije.

Molimo vas obratite pažnju na članak o dubini sposobnosti opažanja paranormalnih aktivnosti putem našeg šestog čula.

Dakle, samo duhovno napredne osobe na duhovnoj razini od preko 70% mogu voditi tim koji provodi duhovno istraživanje jer su oni sposobni točno raspoznati dobivaju li znanje od suptilnih tijela, duhova, ili od Univerzalnog Uma i Intelekta.


3. Gdje se duhovna istraživanja uglavnom obavljaju?

U osnovi duhovno istraživanje znači stjecanje znanja od Boga. Provodi se uz pomoć osobe s razvijenim šestim čulom (ESP). Dakle, za razliku od istraživanja u modernim znanostima, duhovno istraživanje se obavlja u duhovnoj dimenziji u stanju duboke meditacije. Tragatelji s visoko razvijenim šestim čulom ne trebaju niti posebno sjediti u stanju meditacije. U svom uobičajenom stanju mogu dobiti znanje samo moleći se Bogu.

Duhovno istraživanje se ne obavlja izvan sebe, tj. u laboratoriju ili probnim skupovima u društvu. Na primjer, da bi se uvjerio je li je neka kuća ukleta, tragatelj koji obavlja duhovno istraživanje ne mora otići do te kuće da bi potvrdio zaposjednutost. Upravo sa mjesta na kome se nalazi, tragatelj može dati precizne detalje o duhu koji je zaposjeo kuću, ili detalje o razlogu zaposjednutosti.

4. Kako se može odrediti postotak duhovnih pojava/karakteristika?

Proučavanje duhovne dimenzije je isto tako sistematično i logično kao i proučavanje materijalnog svijeta. Stoga može biti kvantitativno izraženo u postocima , itd. Ovi postoci su dobiveni gotovi od Univerzalnog Uma i Intelekta kroz šesto čulo u stanju duboke meditacije. Oni se ne dobivaju konvencionalnim istraživačkim metodama.

5. Kako to da druga istraživanja ne dolaze do istih zaključaka?

 Na ovoj web stranici smo spomenuli kako duhovni uzroci predstavljaju do 80% svih glavnih uzroka svih problema u životu.

Većina istraživanja proučavaju duhovnu dimenziju i njen utjecaj na čovjeka koristeći konvencionalne instrumente za istraživanje. SSRF (Fundacija za istraživanje duhovne znanosti) s druge strane koristi medij aktivnog šestog čula. Korištenje konvencionalne metodologije istraživanja da bi se istražila duhovna dimenzija je poput pokušaja da se inteligencija izmjeri ravnalom. U najboljem slučaju, ova vrsta istraživanja može biti tek potvrda, no ne i istraživanje iz prve ruke uzroka pojava u duhovnoj dimenziji. Za ono što um/mozak ne zna, za to neće ni tražiti potvrdu. Istraživanja koja SSRF sprovodi kroz medij aktivnog šestog čula se ne suočavaju s ograničenjima konvencionalnih istraživačkih metoda. Prema tome, zaključci istraživanja su zasigurno drugačiji.

Na primjer, medicina može pripisati 100% simptoma boli u grudima srčanim neurozama pošto sve izgleda normalno na rentgenu i EKG-u. Duhovno istraživanje može pripisati 10% psihološkim faktorima, ali 90% duhu koji blokira protok duhovne energije kroz tijelo (Kunḍalinī, Kundalini).

6. Prednosti ove metode duhovnog istraživanja

  • Pravilna upotreba ljudskih sposobnosti: Metodologija istraživanja modernih znanosti koristi vrijeme i sposobnosti mnogih pojedinaca. Kada bismo bili vični poznavatelji duhovnog istraživanja, ove sposobnosti bi bile mnogo učinkovitije i produktivnije iskorištene. (Troškovi nekorištenja sposobnosti čovječanstva učinkovitije tako što ih se blokira u konvencionalnim istraživanjima mogu se lako popeti do nekoliko milijardi dolara.)
  • Novac: Milijarde dolara se koriste za obavljanje različitih istraživanja. Ovo se ne bi događalo u slučaju da prihvatimo metode duhovnog istraživanja jer bi tada odgovori bili odmah dobiveni.
  • Vrijeme: Neki znanstvenici provedu cijeli život u istraživanju jedne određene oblasti. Duhovnim istraživanjem konačni odgovori bi bili odmah dobiveni.
  • Izbjegnuta su štetna istraživanja: Tijekom proučavanja vode se mnoga neželjena i potencijalno štetna istraživanja. Duhovno istraživanje, budući da dolazi od Boga, ne može biti štetno.
  • Duhovna korist: U istraživanjima modernih znanosti istraživač razvija ego koji otkriva da je on ‘otkrio ili izmislio nešto’. U duhovnom istraživanju naš ego je umanjen jer imamo osjećaj  ‘ja sam imao pitanja, Bog je na njih odgovorio’. Na ovaj način, kako se približavamo Bogu ne samo da rastu naša vjera i posvećenost nego i glavni cilj života, da se umanji ego, što se zapravo postiže kao sporedna posljedica koju čak nismo ni tražili.

7. Sažetak

Razvijanje sposobnosti za vođenje duhovnog istraživanja u osnovi znači razvijanje naše sposobnosti suptilne percepcije. Jedini način da se ova sposobnost razvije je obavljanjem duhovne prakse. Postoji mnogo tragatelja za Bogom u SSRF-u (Fundaciji za istraživanje duhovne znanosti) koji imaju ovakvu razinu razvijenosti šestog čula (ESP) koji se razvio kroz redovitu duhovnu praksu. Kroz ovu web stranicu ćemo objavljivati materijale dobivene kroz šesto čulo (ESP). Iskreno se molimo da će to potaknuti svjetsko razumjevanje duhovne dimenzije i istinske razloge iza normalnih i čudnih pojava koje utječu na naše živote.

Duhovno istraživanje znači biti u vezi sa Bogom. Ako imamo razvijenu sposobnost šestog čula (ESP) možemo trenutačno dobiti uvid u ono što smo imali namjeru naučiti i saznati.