1-cro-HealingMethod

1. Osnovne značajke duhovnih iscjelitelja

Ovaj članak predstavlja nastavak članka – Mehanizam iza duhovnih metoda liječenja korištenjem predmeta.

Znanje sadržano u ovom članku rezultat je duhovnog istraživanja.

Da bi osoba mogla biti duhovni iscjelitelj, njezina duhovna razina trebala bi biti preko 50%, iako je poželjno da bude preko 60% duhovne razine. Postoje određeni slučajevi kada osoba i s manjom duhovnom razinom može liječiti, a u članku ćemo pojasniti kriterije potrebne za to. Objasniti ćemo osnovni mehanizam na koji način netko može pružiti ozdravljenje drugima. Članak sadrži važne informacije kako za iscjelitelje tako i za osobe kojima je potrebno iscjeljivanje.

2. Važnost duhovne razine duhovnog iscjelitelja

Duhovna razina: Ako uzmemo u obzir da je duhovna razina osobe koja je dostigla Bogospoznaju 100%, tada je duhovna razina prosječne osobe u današnja vremena 20%. Oko 80% svjetskog stanovništva ima duhovnu razinu nižu od 35%. Na duhovnoj razini od 70% osoba postaje Svetac.

Duhovna razina duhovnih iscjelitelja je značajan aspekt kojim se definira:

 • koliko su sposobni liječiti druge,
 • koje metode liječenja mogu koristiti i
 • kojim vrstama Univerzalne energije imaju pristup.

3. Analogija liječenja duhovnih iscjelitelja

Pokušati ćemo objasniti kroz primjer jednostavne analogije kao što je paljenje svjetla. Prvi korak koji treba napraviti kako bi se upalila žarulja je pritisnuti odgovarajući prekidač. Struja tada poteče kroz žicu i na kraju žarulja zasvijetli. Ovisno o tome koju žarulju želimo upaliti treba pritisnuti odgovarajući prekidač. Slično tome, kod duhovnog iscjeljivanja, različite metode donose različit učinak. U svim slučajevima konačan učinak liječenja (žarulja koja svijetli ili krajnji učinak) dobije se putem pet Apsolutnih kozmičkih elemenata (Panchatattva).

2-cro-Mechanismof-Healing

Kod iscjelitelja „prekidač“ može biti pojanjemolitva, Reiki, Pranic liječenje, odluka i prisustvo.  Ovisno o svojoj duhovnoj sposobnosti, iscjelitelj može pristupiti raznim „prekidačima“ i prenijeti energiju pacijentu kojemu je potrebno liječenje.

4. Važnost duhovne razine duhovnih iscjelitelja (žica)

Usporedili smo aspekt duhovne razine sa kapacitetom duhovnog iscjelitelja za pristup ili kanaliziranje različitih razina univerzalne energije.

Ljudi se sastoje od fizičkog tijela (što uključuje pet osjetila), vitalnog tijela (Prana-deha), uma, intelekta, suptilnog ega i duše. Um je centar emocija i misli, dok je intelekt centar rasuđivanja ili uzročno-posljedične povezanosti događaja. Svako od tih tijela je suptilnije (nematerijalno) od drugoga. Pogledajte članak, “Od čega se sastojimo?”.

Kako obavljanjem duhovne prakse ostvarujemo duhovni rast, tako se razgrađuje naših pet osjetila, um i intelekt. Pod time podrazumijevamo početak usmjeravanja našeg truda i razmišljanja prema realizaciji ili spajanju s Bogom. Ovim procesom možemo nadići naš osobni um i intelekt i dobiti mogućnost pristupa Univerzalnom umu i intelektu. U dijagramu u nastavku prikazali smo u presjeku duhovni pogled na dušu (atma) ili Božji princip u nama koja uz odgovarajuću duhovnu praksu zablista. Kao rezultat usvajamo Božanske kvalitete kao što su ljubav prema drugima bez očekivanja (priti), poniznost, smanjenje ega, itd.

3-cro-Evolution

S gledišta duhovnih iscjelitelja, značajno je što im se različita tijela i omotači obavljanjem duhovne prakse počinju razgrađivati. Iscjelitelj dobiva pristup sve većim razinama univerzalnih energija.

Preporuča se da osoba ima najmanje duhovnu razinu od 50% kako bi prakticirala iscjeljivanje, jer osoba na toj razini počinje dobivati pristup univerzalnim enegijama koje se mogu koristiti u iscjeljivanju. Ipak, poželjnija je duhovna razina od 60% jer se na toj razini um tragatelja razgrađuje i stoga on može bolje razumjeti suptilni uzrok duhovnog problema, i također ima pristup višim razinama duhovne zaštite.

Tablica u nastavku prikazuje mogućnost pristupa manifestiranoj i nemanifestiranoj Božanskoj energiji ovisno o duhovnoj razini. Nemanifestirana Božanska energija je puno snažnija.

Duhovna razina Manifestirana (Sagun) energija Nemanifestirana (Nirgun) energija
60% 100 0
70% (Početna razina Sveca) 70 30
80% 50 50
90% 20 80
100% 0 100

Sposobnost iscjeljivanja u početku nastaje zbog pristupa manifestiranoj (sagun) formi Božanske energije. Razgradnjom uma, intelekta i ega uslijed sve veće razine duhovne prakse, sve više se pristupa nemanifestiranoj (nirgun) Božanskoj energiji. Na razini od 90%  nemanifestirana energija omogućuje iscjeljivanje na neograničenoj razini.

Iscjeljivanje od strane Svetaca na razini Odluke i Prisutnosti obavlja se samo prema Božjoj volji. Kako se kod Svetaca u velikoj mjeri događa razgradnja raznih tijela, Oni su u stanju razumjeti Božanske misli i djelovati u skladu s njima.

Pogledajte članke Mehanizam djelovanja odluke kao moć Univerzuma i Hijerarhija moći u Univerzumu.

5. Rizik iscjeljivanja kod niže duhovne razine

Ako osoba ima jaku želju može obavljati iscjeljivanje i na duhovnoj razini od 40%. Međutim, osobe ove duhovne razine sposobne su iscijeliti samo od utjecaja duhova nižih razina na pojedinca. Uz ovako ograničenu sposobnost postoji niz opasnosti koje mogu nastati prilikom pokušaja iscjeljivanja od strane iscjelitelja niže duhovne razine.

 • Osoba može pasti pod utjecaj duhovnih ometanja od strane osobe koju pokušava iscijeliti.
 • Ako je osoba koju se iscjeljuje zaposjednuta od strane entiteta viših razina, takvi entiteti mogu ozbiljno utjecati na iscjelitelja. Iscjelitelj može biti pogođen negativnom energijom.
 • Također, iscjelitelji niže duhovne razine imaju ograničenu energiju, pa im je potrebno više vremena za prevladavanje napada na suptilnoj razini i iscjeljivanje.
 • Rezultati iscjeljivanja mogu biti ispod očekivanja i time se smanjuje vjera u duhovno iscjeljivanje. Kao rezultat pacijent može patiti od depresije jer se iscjeljivanje ne odvija prema očekivanjima.
 • Na nižim duhovnim razinama ego će se kod iscjelitelja vrlo vjerovatno povećati, što je vrlo štetno s duhovnog stajališta. Negativne energije mogu iskoristiti višu razinu ega duhovnih iscjelitelja za ometanje i zaposjedanje iscjelitelja.
 • Ako osoba iscjeljuje zbog svjetovnog priznanja, također vremenom može postati metom negativnih energija.

Iscjelitelji koji su duhovno pozitivni obavljaju iscjeljivanje nesebično bez naglaska na materijalnu dobit. S druge strane, iscjelitelji sa visokim egom koji iscjeljuju zbog moći i novca, neizbježno postaju zaposjednuti od strane negativnih energija.

U pravilu, 30% iscjelitelja je duhovno pozivitno, dok je 70% pod utjecajem negativnih energija.

Izvor: Duhovno istraživanje SSRF-a.

6. U kojem postotku ova tri modela mogu iscijeliti u odnosu na probleme uzrokovane sudbinom?

Tri modela iscjeljivanja:

 1. Iscjeljivanje uz pomoć neživih predmeta
 2. Iscjeljivanje kroz osobe (iscjelitelja)
 3. Iscjeljivanje kroz Svece

Ovisno o sudbini pojedinac proživljava različite količine sreće ili tuge u životu. Kao što smo ranije spomenuli, siguran način za prevladavanje sudbine ili barem umanjenje boli prouzrokovane njome, je prakticiranje Duhovnosti prema šest osnovnih principa duhovne prakse.

Tablica u nastavku prikazuje intenzitet problema s kojima se pojedinac može suočiti u životu te kako tri modela iscjeljivanja mogu pomoći u ublažavanju problema, odnosno iscjeljivanje pomoću predmeta, osoba i Svetaca.

Problemi u životu i načini duhovnog iscjeljivanja

Mali Srednji Veliki
Problemi u životu
Je li intenzitet mali, srednji ili veliki? 10% 40% 70%1
% svjetskog stanovništa s problemima prema intenzitetu u 2006. godini 30% 60% 10%
Kako može pomoći duhovno iscjeljivanje?
Iscjeljivanje uz pomoć neživih predmeta 30% 10%2 10%
Iscjeljivanje kroz osobe 50% 30% 30%
Iscjeljivanje uz pomoć Svetaca 70% 50% 50%

Fusnote:

 1. 100% se odnosi na probleme koji uzrokuju preranu smrt
 2. Uzmimo za primjer kako tumačiti ovu tablicu, samo 10% problema sa srednjim intenzitetom može se ublažiti iscjeljivanjem pomoću neživih predmeta.

7. Koji su bitni čimbenici za pristup duhovnim energijama?

 • Glavni odlučujući čimbenik ima li netko sposobnost iscjeljivanja ovisi o njegovoj duhovnoj razini. Osobe sa većom duhovnom razinom imaju veću mogućnost duhovnog iscjeljivanja.
 • Redovita duhovna praksa povećava duhovnu razinu pojedinca. Duhovna razina je stečena zahvaljujući obavljanoj duhovnoj praksi u ovom ili prethodnim životima.
 • Želja iscjelitelja da liječi je sekundarni čimbenik koji utječe na povećanje njegove sposobnosti iscjeljivanja.

Pročitajte sljedeći članak na ovu temu – Koga treba iscjeljivati i kada treba iscjeljivati?