Od čega se sastoje ljudska bića?

1. Uvod u temu od čega se sastoje ljudska bića

U ovom članku objašnjavamo sastav ljudskog tijela i njegova raznolika suptilna tijela. Suvremena znanost je ušla u dubinsko razumijevanje fizičkog tijela. Ipak, razumijevanje ostalih aspekata ljudskog postojanja je vrlo ograničeno. Na primjer, razumijevanje ljudske psihe i intelekta je s fizičkog aspekta manje-više ograničeno. S druge strane, duhovna znanost je u detalje proučila čitavu ljudsku egzistenciju.

2. Od čega se ljudska bića sastoje prema duhovnoj znanosti?

Živa osoba sastoje se od navedenih tijela:

 1. Fizičko tijelo

 2. Vitalno energetsko tijelo (Prana-deha)
 3. Mentalno tijelo (Mano-deha)
 4. Tijelo intelekta ili kauzalno tijelo (Karana-deha)
 5. Suptilni ego ili nadkazualno tijelo (Mahakarana-deha)
 6. Duša ili Božji princip u svakome od nas (Atma)

2_CRO_Subtle-body

U nastavku ćemo detaljnije objasniti ova razna tijela.

3. Fizičko tijelo

Ovo tijelo je najistraženije zahvaljujući suvremenoj znanosti. Sastoji se od kostura, mišića, tkiva, organa, krvi, pet osjetilnih organa, itd..

4. Vitalno energetsko tijelo

Ovo tijelo se još zove i Prandeha. Omogućuje vitalnu, životno važnu energiju za sve funkcije fizičkog i mentalnog tijela. Postoji pet tipova vitalnih energija ili Prana:

 • Prana: Energija za aktivnost udisanja

 • Udana: Energija za aktivnost izdisanja i govora

 • Samana: Energija za aktivnost trbuha i crijeva

 • Vyana: Energija za svjesne i nesvjesne pokrete tijela

 • Apana: Energija za uriniranje, izlučivanje, ejakulaciju, porod, itd.

Kada nastupi smrt, vitalna energija se oslobađa i podstiče suptilno tijelo da nastavi daljnje putovanje. 

5. Mentalno tijelo ili um

Mentalno tijelo (Manodeha) ili um je sjedište naših osjećaja, emocija i želja. Nosi u sebi bezbroj utisaka iz sadašnjeg i prošlih života. Sastoji se od tri djela: 

 • Svjesnog uma: To je dio naših misli i osjećaja kojih smo svjesni.

 • Podsvjesnog uma: Sadrži sve potrebne utiske da se ispuni sudbina (Prarabdha) u sadašnjem životu. Misli iz podsvjesnog uma ponekad dođu do svjesnog uma kao odgovor na neki vanjski stimulans a ponekad i bez njega. Na primjer, kada se tijekom jednog dana pojave slučajne i nepovezane misli o nekom nejasnom događaju iz djetinjstva.

 • Nesvjesnog uma: Ovog dijela uma smo potpuno nesvjesni. Sadrži sve dojmove vezane za nakupljeni račun.

Podsvjesni i nesvjesni um zajedno nazivaju se Chitta.

Ponekad se također pozivamo na aspekt mentalnog tijela kao tijelo želja ili Vasanadeha. To je aspekt uma koji sadrži sve impresije želja.  

Molimo, osvrnite se na članke ‘Zašto radimo to što radimo’internet prezentaciju istog imena kako biste razumjeli funkcionalnu strukturu uma.

Fizički organ povezan s mentalnim tijelom je mozak. 

6. Intelekt

Kazualno tijelo (Karanadeha) ili tijelo intelekta bavi se procesom donošenja odluka i sposobnosti rasuđivanja. Fizički organ vezan za tijelo intelekta je mozak.

7. Suptilni ego

Suptilni ego ili nadkazualno tijelo (Mahakaranadeha) je posljednji ostatak neznanja i pruža nam osjećaj da smo odvojeni od Boga.

8. Duša

Duša je Božji princip u nama, naša istinska priroda. Ona je glavna komponenta suptilnog tijela koje je frakcija najvišeg Božjeg principa s kvalitetama Apsolutne Istine (Sat), Apsolutne Svjesnosti (Chit) i Blaženstva (Aanand). Na Dušu ne utječu usponi i padovi u životu i Ona je u vječnom stanju blaženstva. Ona gleda životne uspone i padove u Maya-i ili ‘Velikoj iluziji’ iz aspekta promatrača. Duša je iznad tri osnovne suptilne komponente, međutim ostatak naše svjesnosti kao što su fizičko i mentalno tijelo su sačinjene od njih.

9. Suptilno tijelo

Suptilno tijelo je definirano kao dio našeg bića ili svijesti koje ostavlja naše fizičko tijelo u trenutku fizičke smrti. Sastoji se od mentalnog tijela, kauzalnog tijela ili intelekta, nadkauzalnog tijela ili suptilnog ega i Duše. Kada nastupi fizička smrt, napuštamo fizičko tijelo, a vitalna energija se oslobađa natrag u Svemir.

Ovdje su navedeni neki aspekti suptilnog tijela:

 • Suptilni osjetilni organi: Pod suptilnim osjetilnim organima podrazumijevamo suptilni aspekt naših pet organa koji mogu opažati suptilni svijet. Na primjer, možemo osjetiti suptilni miris jasmina bez stimulansa koji bi izazvao da ga osjetimo. Miris može doživjeti samo jedna osoba, ne i svi prisutni u prostoriji. Ovo je detaljnije objašnjeno. Osvrnite se na članak – Što je šesto čulo?

 • Suptilni motorički organi: Pod suptilnim motoričkim organima podrazumijevamo suptilne aspekte naših fizičkih motoričkih organa poput ruku, jezika, itd. Sva je aktivnost ponajprije potaknuta suptilnim motoričkim organima te onda provedena motoričkim organima u fizičkoj dimenziji.

10. Neznanje

Svi naši aspekti osim Duše su dio Maya-e ili Velike iluzije. To nazivamo Neznanje ili Avidya koja, kada se doslovno prevede, znači nedostatak znanja. Riječ neznanje ili Avidya proizlazi iz činjenice da se identificiramo s fizičkim tijelom, umom i intelektom a ne s našom istinskom prirodom, odnosno Dušom ili Božjim principom u nama. 

 

Nature of God, Maya and Humans

Duša i neznanje zajedno čine otjelovljenu dušu. Neznanje za ljudska bića ima devedeset komponenata–fizičko tijelo, pet osjetilnih organa, pet suptilnih motoričkih organa, pet vitalnih energija, svjesni um, Chitta-i, tijelo intelekta i ego. Obzirom da se funkcije komponenata suptilnog tijela odvijaju neprekidno, pažnja otjelotvorene duše je usmjerena na njih umjesto na dušu, tj. umjesto na duhovno znanje, usmjerena je na Neznanje. Neznanje je izvor nezadovoljstva. Čovjek se veže za novac, svoju kuću, obitelj, grad, državu, itd. Što je veća vezanost za bilo koju osobu ili predmet, veća je i vjerojatnost nezadovoljstva iz same vezanosti. Čak i idealni socijalni radnik ili Svetac može biti vezan za društvo ili dotično za Svoje poklonike. Najveća vezanost koju ima svatko je vezanost za samoga sebe, za vlastiti um i tijelo. Čak i najmanja neudobnost ili bolest nas čini nesretnima i zbog toga bi trebali postepeno smanjivati vezanost za sebe te početi prihvaćati bol i bolest kao dio života. To naravno možemo učiniti sa dubljim razumijevanjem da sreću i nesreću u životu doživljavamo u skladu sa našom sudbinom. Isto tako, da samo identificiranjem sa Dušom možemo doživjeti trajno Blaženstvo.