Duhovna razina i buđenje Kundalini energije

Buđenje Kunḍalini duhovne energije, kao i buđenje i aktiviranje chakri (čakri), je proces koji je usko povezan s duhovnom razinom pojedine osobe. Sljedeća tablica sadrži rezultate takvog duhovnog istraživanja, u kojoj se vidi da samo određena duhovna razina pokreće Kundalini duhovnu energiju koja protječe Centralnim kanalom budeći različite chakre. Buđenje Kundalini duhovne energije počinje kada osoba dostigne duhovnu razinu iznad 60%.

Duhovna razina Chakra koja se budi

65%

Muladharchakra (Korijenska čakra)

70%

Swadhisṭhanchakra (Sakralna čakra)

75%

Maṇipur-chakra (Pupčana čakra – Solarni pleksus)

80%

Anahatchakra (Srčana čakra)

85%

Vishuddhachakra (Grlena čakra)

90%

Adnyachakra (Čeona čakra – Treće oko)

95%

Sahasrarchakra (Krunska čakra)

Iznad 95%

Awakening of the Brahmarandhra (Brahmarandra) (Pristup Univerzalnom Umu i Intelektu)

 

U današnje vrijeme, posebno u new age krugovima, često se razgovara o chakrama. Spominje se kako su pojedine chakre otvorene ili zatvorene, te se diskutira kako pojedinu chakru treba staviti u ravnotežu. Ovo je svakako pogrešno vjerovanje jer (pogledati prethodnu tablicu) se chakre ne aktiviraju sve dok duhovna razina osobe ne poraste do gore spomenute, određene razine. Kod većine ljudi, chakre su uglavnom mirne i neaktivne. Ono što se zapravo osjeća je aktivacija chetana, koja je poznata i kao Praṇa-shakti (Prana-shakti) ili vitalna energija. Na primjer, aktivacija chetana (chetana), koja se snažno osjeća u području srca, pogrešno se tumači kao aktivacija chakre.