Kako negativne energije utječu na ljude putem misli

Na koji način negativne energije putem misli utječu na ljude?

Radi boljeg razumijevanja ovog članka, predlažemo pročitajte sljedeće članke:

1. Uvod

U prethodnim člancima utvrdili smo da je većina svjetske populacije pod utjecajem negativnih energija (duhovi) ili će osjetiti njihov utjecaj u godinama koje dolaze. Također smo dali savjete kako prepoznati i umanjiti djelovanje negativnih energija na osobu kroz duhovno iscjeljivanje i duhovnu praksu.

Jedna od prednosti duhovnog iscjeljivanja i duhovne prakse su što možemo shvatiti razliku između misli koje dolaze iz podsvjesnog uma i misli koje potječu od negativnih energija (duhova). Praktični način da spoznamo ovu razliku je praćenje je li nakon duhovnog iscjeljivanja ovakve misli nestaju, ili im se jačina i učestalost smanjuje.

Ipak, u početnoj fazi duhovne prakse razliku je teško jasno procijeniti. U prilog tome govori i činjenica da kada je utjecaj suptilnog entiteta vrlo jak, mogu proći mjeseci, pa čak i godine duhovnog iscjeljivanja i duhovne prakse prije nego budemo sigurni odakle potječu takve misli.

U ovom članku navesti ćemo primjere različitih tipova misli koje dolaze od negativnih energija i kako one utječu na ljude. Također ćemo objasniti  kako  te misli različito utječu na ljude i na tragatelje za Istinom. Uz svaki primjer dati su i neki od načina duhovnog iscjeljivanja.

2. Na koji način negativne energije (duhovi) povećavaju želje u umu

Negativne energije (duhovi) mogu napasti osobu na način da joj povećavaju želje u umu, a to se najčešće događa na sljedeći način:

Negativna energija šalje direktnu naredbu podsvjesnom umu osobe napadajući centar za instinkte i centar za želje. Na primjer ”Sada uzmi alkohol”, ”Pojedi čokoladu”, ”Sada pogledaj film”, ”Slušaj muziku”, ”Uzmi drogu”, ”Sada ti treba seks”. Kao rezultat, u osobi se javlja jaka želja raditi po instrukciji i osjeća potrebu tako se i ponašati.

Kada se osoba odupire želji, ili kada postoji Božja zaštita, ili kada osoba osjeća Božansku svjesnost (Chaitanya/Čaitanija) ili Blaženstvo, negativne energije (duhovi) povećavaju jačinu želje. Na primjer “Pojedi kilograme hrane, pojedi svu hranu u kući”, “Imaj spolni odnos sa 30 žena” itd. (Naredbe ne moraju zvučati ovako kako su ovdje date, ali je princip naredbe i osjećaj u umu jednak.)

Autosuggestion

Druga metoda ima cilj napasti centar volim- ne volim u umu osobe. Pošalje mu se sugestija tipa ”Ja volim čokoladu”, ”Volim alkohol”, ”Obožavam meso”, i centar sviđanja stvara impresiju osobi da se tako treba i ponašati. Tragatelj za Istinom ne mora imati razvijen centar volim-ne volim za takve stvari, ali će ipak osjećati njegovo postojanje u podsvjesnom umu. U tom slučaju negativne energije (duhovi) ulažu dodatni napor, jer u umu tragatelja postoji centar za sattvik želje koji djeluje protiv takvih negativnih nagona.

3. Na koji način negativne energije povećavaju negativne misli o sebi, drugima i Duhovnosti

3.1 Negativne misli o sebi

U prethodnom primjeru naveli smo način na koji negativne energije (duhovi) utječu na ljude putem negativnih misli, tako što izvjesnu misao umeću u um osobe. Po istom principu sugestija napada intelekt i centar identifikacije i interpretacije.

Negativne misli o sebi koje nam daju negativne energije su na primjer: “Ti si loš tragatelj. Zaslužuješ patiti. Nisi dobar i ne postoji izlaz iz toga. Jedino rješenje ti je ubiti se. U stvari, trebalo bi prekinuti duhovnu praksu, jer si loša osoba”. Zatim tragatelj dobija misli tipa: “Ja sam loš tragatelj. Zaslužujem patiti. Nema mi izlaza. Jedino rješenje je ubiti se. Trebalo bi  prekinuti s duhovnom praksom, jer sam loša osoba”.

3.2 Negativne misli o drugima

Vrste misli o drugima, koje negativne energije (duhovi) umeću u um, su na primjer: “Ova osoba je vrlo negativna”, “On ima izražen ego”, “To o čemu  sada govori je njegov ego”, “Ova osoba nije poštena”, “On te mrzi i želi ti nauditi”. Obično su ovakve misli potpuno bez osnove. Naglasak je na stvarima koje ne postoje, te se stvara dojam da vidimo mane i ego tamo gdje ih nema. Ali, negativna energija stvorila je takvu impresiju i zaposjednuta osoba počinje tako misliti o drugima. Na taj način um zaposjednute osobe postaje zamagljen.

3.3 Negativne misli o Duhovnosti

Misli protiv duhovne prakse kao i služenja Apsolutnoj Istini (satsevi) koje negativne energije (duhovi) umeću u um su na primjer: “Duhovna praksa je laž”, “Bog ne postoji”, “Bog te mrzi”, “Guru je lažan i vara te”, “Guru/Bog voli druge više nego tebe”, “Nepravedno te tretiraju”, “Satseva koju radiš nije satseva”, “Širenje Duhovnosti je nemoguće”. Također šalju intelektualne sumnje da opovrgnu duhovnu znanost, npr: “Meso je dobro jer sadrži željezo. Ako ne jedeš meso razboljet ćeš se. Znanost je to dokazala i duhovna znanost je pogrešna”.

Negativne energije (duhovi) također šalju misli kako bi iskrivili smisao duhovne prakse i doveli do tamasik ponašanja, kao npr: ”Ništa se strašno neće dogoditi ako se ne istuširaš ili ne očistiš kuću. To su samo stvari na gruboj razini. Suptilne stvari su mnogo važnije, pa sve to ne moraš ni raditi”. Ili mogu slati misli da pojačaju neispravnu duhovnu praksu, tipa: ”Treba samo sjediti i pojati, ne treba raditi satsevu, jer pojanje se događa iznutra, a satseva je izvana, na gruboj razini. Ne treba raditi satsevu jer si ju usvojio. Već osjećaš Blaženstvo”.

U ekstremnijim slučajevima iskrivljavanja smisla duhovne prakse, negativne energije (duhovi) mogu slati misli koje uvjeravaju osobu da je negativno djelo u stvari pozitivno, npr: ”Treba sam sebe voditi i slušati. Ako slijediš druge, nisi povezan s Bogom, nego s tom osobom. Svaka osoba treba voditi sebe.”, ili ”Droge daju duhovna iskustva i droge su duhovno sredstvo za rast”. Što se tiče širenja Duhovnosti, negativne energije također šalju netočne misli o tome kako bi trebalo drugima prenositi Duhovnost. Mogu dati misli da se satseva i širenje Duhovnosti rade na psihološkoj razini što neminovno vodi u greške. Isto tako, daju misli koje dovode do pogrešne procjene znatiželjne osobe (npr. šalju poruke da je osoba tragatelj kada ona to nije, ili suprotno, da osoba nije tragatelj, a u stvari jest).

4. Kako negativne energije (duhovi) povećavaju misli ponosa i ega

Kako bi povećali naše misli vezane za ponos i ego, negativne energije (duhovi) šalju misli tipa: “Ovo si napravio tako dobro”, “ Svi će to vidjeti”, “Čestitati će ti”, “Svi te gledaju”, “Dobro izgledaš”, “Tako si pametan”.

Ovakve misli mogu se pojaviti u vezi bilo čega, čak i malih nevažnih radnji. U slučaju tragatelja negativne energije daju sugestije, npr: “Najjači si od svih”, “Najpametniji si od svih” i “Nitko na svijetu to ne može napraviti bolje od tebe”.

5. Kako negativne energije usađuju loše i agresivne misli (misli o lomljenju, o udaranju ljudi, misli o ubojstvu, silovanju i slično)

Kako bi utjecali na ljude da čine agresivna djela, negativne energije (duhovi) stvaraju projekciju vizija djela u umu osobe. Osoba vidi kako se to djelo već događa i motivirana je da se ono i dogodi.

Da upotpune viziju, negativne energije šalju i osjećaj zadovoljstva učinjenim djelom i time stvaraju lažan osjećaj zadovoljstva  u osobi dok zamišlja počinjeno djelo.

6. Ukratko – koraci ka smanjenju utjecaja negativnih energija (duhova) na um

Većini ljudi je nepoznato da se velika bitka između dobra i zla počela događati u suptilnim regijama od 1993. godine. Kroz povijest, suptilne sile zla povremeno sakupe dovoljno duhovne energije kako bi pokušale uspostaviti demonsko kraljevstvo u Univerzumu. Jedan od načina pravljenja problema čovječanstvu putem ove suptilne bitke je sijanje misli o nepravednom ponašanju, što ljude dalje odvaja od želje za duhovnim rastom i pojačava Raja i Tama komponente u okruženju.

Većina ljudi nije svjesna ove bitke, te ne shvaćaju kako misli koje imaju mogu potjecati od negativnih entiteta iz duhovne dimenzije. Jedino se redovnom duhovnom praksom stvara sposobnost prepoznavanja takvih pojava, uči se način prevladavanja njihovih negativnih učinaka i na koji način se zaštiti od utjecaja negativnih entiteta iz duhovne dimenzije.