Faktori koji utječu na učinkovitost sredstava za duhovno iscjeljivanje

Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) preporučuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa duhovnim iscjeljivanjem kod liječenja fizičkih i psihičkih oboljenja.

Čitateljima se preporučuje primjeniti bilo koje od sredstava za duhovno iscjeljivanje prema svom slobodnom izboru.

Faktori koji utječu na učinkovitost sredstva za duhovno iscjeljivanje su različiti i ovise od mnogih aspekata. Međusobni odnos ovih različitih aspekata je kompleksan, ali je glavni faktor koji određuje učinkovitost duhovnog isceljivanja upravo kvaliteta i kvantiteta duhovne prakse osobe. Samo osoba sa visoko razvijenom nadčulnom percepcijom (ESP) ili šestim čulom može zaista razumjeti ulogu svakog od ovih varijabli (aspekata)  u problemu neke osobe.

Slijede različiti aspekti:

Spiritual Healing Factors

 

1. Osoba koja ima problem

A. Sudbina osobe

Brzina i razmjer iscjeljenja ovise od toga da li je problem osobe koji se otklanja posljedica blage, srednje ili teške sudbine. U slučaju teške sudbine, gdje netko mora patiti određeni period, osobi koja ima problem neće ni pasti na pamet da krene na duhovno iscjeljivanje ili će joj ono biti nedostupno. Čak iako ga netko uputi na to, on može biti tvrdoglav i reći da u to ne vjeruje. Pogledajte tablicu o učinku sudbine na mogućnost izlječenja putem različitih modaliteta duhovnog iscjeljivanja.

B. Duhovna praksa i duhovna razina osobe

Duhovna razina osobe i duhovna praksa koju obavlja je najvažniji pojedinačni faktor pri odlučivanju kolika je zaštita koju ta osoba ima od Boga. Čak iako je duhovna razina osobe niska, ako je njena želja za Bogospoznajom velika, Bog pomaže u prevladavanju problema jer problem može postati prepreka u njenoj duhovnoj praksi. Pod prevladavanjem podrazumijevamo to da problem bude otklonjen ili minimiziran, ili osoba dobiva snagu da ga podnese i time bude od njega izolirana.

Oni među nama koji obavljaju duhovnu praksu

  • koja je usklađena sa šest osnovnih principa duhovne prakse i
  • koji se progresivno trude povećati duhovnu praksu 

Imaju veće šanse da ranije, u potpunosti i trajno dobiju korist od sredstava za duhovno iscjeljivanje.

C. Vjera u sredstvo za duhovno iscjeljivanje

Oni koji imaju vjeru u sredstvo za duhovno iscjeljivanje dobivaju od nje dobrobiti brže i kompletnije nego oni sa manje ili nimalo vjere. Međutim, čak i oni bez vjere dobivaju dobrobit od sredstava za duhovno iscjeljivanje, iako ne potpunu.

D. Redovitost i intenzitet obavljanja duhovne prekse

Redovitost i intenzitet obavljanja duhovne prakse odlučuju o brzini iscjeljenja.

E. Koliko znanstveno ili precizno se primjenjuje sredstvo za duhovno iscjeljivanje

Ukoliko se sredstvo za duhovno iscjeljivanje ne primjeni na duhovno ispravan način, učinkovitost će se smanjiti ili čak postati zanemariva. Ovo naglašava značaj proučavanja Duhovne znanosti koja leži iza sredstava za duhovno iscjeljivanje i njihove adekvatne uporabe.

F. Koliko brzo poslije pojave problema je primjenjeno sredstvo za duhovno iscjeljivanje 

Što je sredstvo za duhovno iscjeljivanje brže primjenjeno, nakon pojave problema koji stvarni uzrok ima u duhovnoj dimenziji, to će bolji biti rezultat.

G. Da li je sredstvo za duhovno iscjeljivanje primjenjeno na svoju ruku ili na osnovu uputa Sveca 

Isto sredstvo za duhovno iscjeljivanje donosi mnogo bolje rezultate ako je preporučeno od strane Sveca nego ako ga primjenimo na svoju ruku. To ja zato što kad je preporučeno od strane Sveca, Njegova odluka stoji iza sredstva za duhovno iscjeljivanje. Isto tako, ako je Svetac preporučio upotrebu određenog sredstva za duhovno iscjeljivanje, trenutna primjena tog savjeta u praksi ima ogroman utjecaj na krajnji ishod.

H. Količina omotača crne energije oko osobe koja ima problem

Što je veći omotač crne energije oko osobe, biti će potrebno više vremena da sredstvo za duhovno iscjeljivanje donese rezultate. U stvari, u početku sredstvo djeluje tako da smanji crni omotač da bi učinak sredstva za duhovno iscjeljivanje mogao dostići osobu.

2. Uzročni faktori

1. Snaga suptilnog tijela preminulog pretka ili duha koji djeluje na osobu

Ukoliko je snaga suptilnog tijela preminulog pretka ili duha koji djeluju na osobu manja i odgovorni su za njen problem, sredstvo za duhovno iscjeljivanje će brzo i potpunije osobu izliječiti od problema. Zato jedan od razloga za stanje u kome izgleda da je osoba inicijalno imuna na sredstvo za duhovno iscjeljivanje može biti to da je snaga suptilnog tijela pretka ili duha velika i oni se mogu odupirati učincima sredstva za duhovno iscjeljivanje.

2. Pojedinačni ili višestruki uzročni faktori

Ukoliko problem ima pojedinačni duhovni uzročni faktor, onda problem prilično dobro odgovara na sredstvo za duhovno iscjeljivanje. Na primjer, ako osoba koja ima ekcem zbog neugodnosti koje stvaraju suptilna tijela preminulih predaka započne pojati ‘Shri Gurudev Datta’, ekcem može nestati za tjedan dana kao što se i dogodilo u slučaju polaznika jedne od naših radionica u Melbournu. Ali da je isti slučaj kompliciran napadom duha, sredstvo za duhovno iscjeljivanje možda ne bi dalo tako brze rezulate.

3. Ukoliko je uzrok potpuno u fizičkoj ili psihološkoj dimenziji

Ako je uzrok problema potpuno u fizičkoj ili psihičkoj dimenziji, učinak sredstva za duhovno iscjeljivanje možda neće biti tako dramatičan kao kad je uzrok u duhovnoj dimenziji. Na primjer, osoba koja ima bolest zavisnosti zbog problema sa suptilnim tijelima preminulih predaka može se osloboditi zavisnosti za tjedan dana kao u slučaju polaznika sa naše radionice u Dubaiu. Da je njegova zavisnost imala psihološki ili fizički uzrok, rezultat liječenja ne bi bio tako dramatičan.

Međutim, i nakon svega rečenog, čak iako je uzrok u potpunosti u fizičkoj i psihičkoj dimenziji, sredstvo za duhovno iscjeljivanje donosi dobrobit osobi. Ono djeluje tako što povećava učinkovitost fizičke i psihološke terapije. Isto tako, ono otklanja crni omotač ako ga je bilo oko osobe i time poboljšava opće stanje osobe i njen odgovor na konvencionalne tretmane.

4. Da li je uzročni faktor djelovao samo jednom ili djeluje neprestano

Ako je problem nastao zbog duhovnog uzročnog faktora koji je djelovao samo jednom, onda je ishod sredstva za duhovno iscjeljivanje brži i kompletniji u manje seansi. Ali, ako uzročni faktor djeluje stalno onda i sredstvo za duhovno iscjeljivanje mora biti primjenjivano kontinuirano dok god je aktivan uzročni faktor.

Uzmimo kao primjer osobu koja se počela nenormalno ponašati nakon što je posjetila kuću zaposjednutu duhovima i nakon što je na nju tamo djelovala crna energija. Njoj će biti bolje poslije kratke primjene sredstva za duhovno iscjeljivanje.

Ali, ukoliko je ona zaposednuta od strane duha u toj kući i ako se počela nenormalno ponašati, morala bi primjeniti sredstvo za duhovno iscjeljivanje duže vrijeme da bi nestali simptomi problema, a mnogo, mnogo duže da bi se oslobodio zaposjednutosti.

3. Problem

1. Jedan ili više problema

Ako osoba ima jedan problem, kao recimo ekcem zbog napada duha, on će nestati brže nego da ima višestruke probleme kao recimo ekcem sa nenormalnim ponašanjem itd. 

2. Povratno ili nepovratno učinjena šteta

Brzina i razmjere učinka sredstva za duhovno iscjeljivanje ovise i od toga da li je počinjena povratna ili nepovratna šteta. Na primjer, ako je uslijed napada duha učinjena povratna šteta na bubrezima osobe, ona će morati intenzivno primijeniti sredstva za duhovno iscjeljivanje višeg reda. Povratnost oštećenja tjelesnih organa je moguća, ali osoba mora obavljati intenzivnu duhovnu praksu usporedno sa primjenom sredstva za duhovno iscjeljivanje višeg reda.

4. Sredstvo koje se upotrebljava za duhovno iscjeljivanje

1. Vrsta sredstva za duhovno iscjeljivanje

Duhovna praksa koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse je najbolje sredstvo za duhovno iscjeljivanje.

Među sredstvima za duhovno iscjeljivanje, ona koja su povezana sa višim kozmičkim elementima donose rezultate brže nego ona koji su povezana sa nižim.

Na primjer, sredstvo za duhovno iscjeljivanje upotrebom mirisa odgovara najinferiornijem kozmičkom elementu tj. elementu Apsolutne Zemlje. Ovo sredstvo je inferiorno sredstvu slane vode, koje odgovara elementu Apsolutne Vode.

 

2. Da li se sredstvo za duhovno iscjeljivanje koristi na osnovu specifične dijagnoze ili slučajnim izborom

Primjena sredstva za duhovno iscjeljivanje nakon postavljanja specifične dijagnoze o tome što je uzročni faktor daje brže i kompletnije rezultate. To je zato što sa korištenjem visoko razvijene izvančulne percepcije (NČP) ili šestog čula možemo specifično dijagnosticirati pravi uzročni faktor ili faktore i točan mehanizam djelovanja koji leži iza očitovanja problema. Ovo nam otvara put ka izboru odgovarajućeg sredstva za duhovno iscjeljivanje što donosi brze, kompletnije i trajne rezultate. Međutim, ako je netko odabrao odgovarajuće sredstvo za duhovno iscjeljivanje nasumičnim izborom ili na svoju ruku, manja je vjerojatnost da će ono biti 100% učinkovito. To je zato što je šesto čulo kod većine ljudi u društvu nerazvijeno i ne može postaviti preciznu dijagnozu uzročnog faktora. Kao posljedica toga, možda neće biti pronađeno adekvatno sredstvo za duhovno iscjeljivanje. Čak i tada, samom primjenom sredstva za duhovno iscjeljivanje popravljamo naše šanse za otklanjanje problema.

3. Upotreba pojedinačnih ili više sredstava

Sredstva za duhovno iscjeljivanje donose više koristi kad se primjenjuju zajedno. Na primjer, nanošenje Svetog pepela, tretman slanom vodom i pojanje Božjeg Imena će dati bolji rezultat nego primjena bilo kojeg od sredstava zasebno.

4. Dostupnost supstanci koje se koriste kao sredstva za duhovno iscjeljivanje

Dostupnost svih rekvizita i autentičnih supstanci potrebnih za sredstvo osigurava bolje rezultate. Na primjer, kod gomutre (kravlja mokraća) kao sredstva za duhovno iscjeljivanje, upotreba sveže kravlje mokraće od ne-hibridne krave će dati bolje rezultate. 

5. Snaga supstanci koje se koriste kao sredstvo za iscjeljivanje

Učinkovitost sredstava za duhovno iscjeljivanje je određena i čistoćom i snagom supstanci koje se koriste za pripremu sredstva za duhovno iscjeljivanje. Na primjer, ako se Sveti pepeo koristi kao sredstvo za duhovno iscjeljivanje, Sveti pepeo koji se dobiva sagorijevanjem mirisnih štapića Fundacije za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) na oltaru će biti jači nego pepeo dobiven sagorijevanjem drugih mirisnih štapića na oltaru.

6. Količina crnog omotača (avaran) na supstancama koje se koriste kao sredstva za duhovno iscjeljivanje

Sve supstance koje se koriste kao sredstva za duhovno iscjeljivanje kao što su vibhuti (Sveti pepeo), Sveta voda itd. dobivaju omotač od Raja-Tame ako se drže u Raja -Tami okruženju. Duhovi u sobi ili duhovi koji djeluju na osobu mogu pored toga  stvoriti omotač od svoje crne energije preko sredstava. U oba slučaja, učinkovitost supstance za duhovno iscjeljivanje je time veoma smanjena. Zato treba voditi računa da se supstance čuvaju u sattvik okruženju kao što je oltar, daleko od utjecaja raje-tame kao što je kontakt sa osobom pod utjecajem duhova itd. Preporučuje se i primjena mjera za pročišćavanje ovih supstanci prije svake upotrebe u duhovnom iscjeljivanju. Ovo se može uraditi jednostavno molitvom Bogu da pročisti supstancu ili prskanjem sa razblaženom gomutrom (kravlji urin) ili Svetom vodom itd.

5. Duhovni iscjeljitelj

1. Duhovna razina i snaga iscjeljitelja

Od presudnog je značaja da svi iscjeljitelji koji se bave primjenom sredstava za duhovno iscjeljivanje imaju duhovnu razinu od 50%. Na ovoj razini je počela razgradnja uma te iscjeljitelj ima pristup Univerzalnoj energiji Volje (Univerzalna Icchaashakti). Budući da ima pristup ovoj suptilnoj energiji, njegov kapacitet za duhovno iscjeljivanje je veoma uvećan.

 

Na drugoj strani, iscjeljitelji na duhovnoj razini manjoj od 50% pored minimalnih kapaciteta za duhovno iscjeljivanje izlažu se i riziku da budu zaposjednuti od strane duha više razine. Time i oni koji  koriste njihove usluge također dolaze u opasnost da budu pod utjecajem ili zaposjednuti od entiteta.

Kod duhovnog liječenja kao što je puhanje vibhutija (Svetog pepela), samo 5% učinka ima taj duhovni lijek dok 95% učinka ovisi o iscjeljitelju koji upotrebljava vibhuti (Sveti pepeo).

2. Znanje i razumijevanje liječenja

Ponekad iscjeljitelji imaju naslijeđene duhovne sposobnosti za liječenje ili uče duhovno isjeljivanje od roditelja ili vodiča. Ako iza konkretnog liječenja ili općenitog liječenja ne stoji čvrsto znanje i razumijevanje Duhovne znanosti, onda kapacitet duhovnog liječenja iscjeljitelja postaje uveliko ograničen.

3. Suptilna osjećajna i motorička sposobnost

Iscjeljitelji sa visoko razvijenom izvančulnom percepcijom su u mogučnosti dijagnosticirati problem zajedno sa uročnim faktorom bolje. (Pročitajte članak: Dubina sposobnosti percepcije paranormalne aktivnosti našim šestim čulom). Ovo u osnovi pomaže da se otkrije uzročni entitet. Također pomaže da se pomno planira specifični duhovni lijek.

Iscjeljitelji sa visoko razvijenom motoričkom sposobnošću mogu uočiti i uspješno savladati duhove više razine.

 

 

4. Milost duhovnog vodiča

Duhovni lijek napravljen od iscjeljitelja koji ima milost Gurua ili Sveca djeluje brže i daje kompletnije rezultate nego isti lijek učinjen od iscjeljitelja sa istim iskustvom i razinom ali bez milosti Guru-a ili Sveca. To je zato što iscjeljitelj sa milošću Gurua ili Sveca ima potporu iz Božanske energije. Zbog toga njegove iscjeljiteljske moći su puno jače.

 5. Posjednuća visoko razvijenih duhova mogu pojačati iscjeljivanje

Ponekad je i sam iscjelitelj zaposjednut sa visoko razvijenim duhom kao što je snažnija negativna energija (mantrik). Ovo se najčešće događa kad 

  • je duhovna razina iscjeljitelja manja od 50%
  • iscjeljitelja ponese slava, moć i novac
  • iscjeljitelj radi na svoju ruku bez nadzora Sveca ili Guru-a
  • iscjeljitelj pokušava izliječiti ili istjerati duha koji posjeduje više duhovne snage od samog iscjeljitelja

U takvim slučajevima čini se da ti iscjeljitelji daju bolje rezultate nego što je njihov kapacitet. Ovo se može činiti kao prednost, no u stvarnosti duh koji zaposjeda iscjeljitelja stavlja puno crne energije u osobu koju liječi te izgleda kao da je odstranio problem.

6. Drugi faktori

1. Sattvikta (duhovna čistoća) okruženja

Duhovni lijek napravljen u sattvik okruženju daje brže i bolje rezultate jer nije izgubljena energija u nadvladavanju Raja-Tama frekvencija u okruženju. Također savjetuje se da se odstrane svi Raja-Tama utjecaji u kući te da se poduzmu mjere da se očisti kuća.

2. Životni stil osobe

Sattvik osoba dobiva korist od duhovnog lijeka puno brže od osobe sa istim problemom koja nije sattvik.