Guru - Učitelj

Sažetak

Učitelj koji nas vodi na bilo kojem polju od neprocjenjive je važnosti za svakoga od nas. To isto vrijedi i u Duhovnosti. Kako je Duhovnost po prirodi suptilna, odnosno nedodirljiva, teško je sa sigurnošću utvrditi tko je duhovno uzvišeni vodič ili Guru. Guru je potpuno različit od učitelja ili propovjednika. On predstavlja svjetionik duhovnog svjetla u našem svijetu i uči nas univerzalnim duhovnim principima koji nadilaze sve religije i kulture. U članku su pojašnjene Njegove osnovne odlike.

1. Uvod

Što bi bilo kada bismo djecu usmjerili da se sami obrazuju o modernim znanostima, bez ikakvog učitelja ili pristupa ranijem znanju stečenom kroz vjekove? Što bi bilo kada bismo na svakom polju morali ponovno izmišljati toplu vodu, bez pristupa znanju koje nam je već dostupno preko stručnjaka za to područje? U tom bismo slučaju potrošili čitav život, pokušavajući se educirati bez nekog napretka, ili bismo možda čak otišli pogrešnim putem.

Isto tako i na našem duhovnom putu neophodan je vodič. To proizilazi iz tog razloga da vodič na bilo kojem području mora biti stručnjak za to određeno područje. Prema duhovnoj znanosti, osoba koja je autoritet na polju Duhovnosti poznata je kao Guru.

Postoji izreka da je u kraljevstvu slijepih onaj koji vidi kralj. Sa visoko razvijenim šestim čulom, Guru je osoba koja jasno vidi u kraljevstvu duhovno slijepih i neukih. On je netko tko je već prošao duhovni put pod vodstvom svog duhovnog učitelja te ima pristup Univerzalnom Umu i Intelektu. U ovom članku ćemo opisati tko se može smatrati duhovnim vodičem ili Guru-om i njegove karakteristike.

2. Definicija Guru-a ili uzvišenog duhovnog vodiča

Postoje različiti aspekti Vrhovnog Božjeg Principa. Ti različiti aspekti obavljaju različite funkcije u Univerzumu. Slično kao što vlada svake države ima različita ministarstva koja olakšavaju upravljanje i funkcioniranje države uopće.

Kao što u vladi imamo Ministarstvo prosvjete, koje olakšava učenje moderne znanosti u zemlji, tako je i aspekt Boga, koji vodi računa o duhovnom učenju i duhovnom rastu, poznat kao Guru. Ovo je poznato kao nevidljivi ili nemanifestirani Guru ili Božji princip učenja. Nemanifestirani Guru prožima cijeli Univerzum i s nama je tijekom cijeloga života, čak i poslije smrti. Glavna odlika nemanifestiranog Guru-a je da je uz nas cijeli život i polako nas podiže iz svjetovnog u duhovni način života. Guru nas vodi prema našoj duhovnoj razini, tj. prema našoj sposobnosti usvajanja znanja i, bez obzira na to znamo li ili ne, pomaže nam razviti kvalitete kao što su ustrajnost, posvećenost, obraćanje pažnje na detalje, otpornost, suosjećanje itd. Sve ove osobine su neophodne da bismo postali dobri tragatelji za Bogom i od presudne su važnosti za ustrajnost na duhovnom putu. Za one koji proaktivno teže duhovnom rastu Guru je još aktivniji, vodi ih u nevidljivoj formi prema onome što im je potrebno.

Od cjelokupne svjetske populacije, samo nekolicina izabire duhovnu praksu koja je univerzalna i iznad ograničenih i formalnih organiziranih religija. Među njima, vrlo malo njih kroz svoju duhovnu praksu (prema religiji u kojoj su rođeni), dosegne duhovnu razinu od preko 70%. Nemanifestirani Guru u takvim slučajevima potpuno radi kroz neke od takvih duhovno uzvišenih osoba koje su tada poznate kao manifestirani Guru ili Guru u ljudskoj formi. Drugim riječima, osoba mora biti najmanje na 70% duhovne razine da bi se okarakterizirala kao duhovni vodič ili Guru. Guru u ljudskoj formi služi kao izvor duhovnog znanja za čovječanstvo i u potpunom je skladu s Univerzalnim Božjim Umom i Intelektom.

2.1 Doslovno značenje riječi Guru

Riječ “Guru” je izvedena iz Sanskrita i ima duboko duhovno značenje. Sastoji se od dvije riječi Gu i Ru koje imaju sljedeće značenje:

Gu označava duhovno neznanje u kojem se nalazi većina čovječanstva.
Ru svjetlost duhovnog znanja koje rasvjetljava neznanje.

Ukratko, Guru je onaj koji rasvjetljava tamu duhovnog neznanja u čovjeku, daruje mu duhovna iskustva i duhovno znanje.

3. Razlika između učitelja/profesora i Guru-a

Sljedeći grafikon prikazuje razliku između učitelja i Guru-a u ljudskoj formi.

Učitelj i Guru - razlika

4. Razlika između propovjednika i Guru-a

Postoji velika razlika između osobe koja propovijeda duhovnu znanost, ili uči o nekoj religiji, i Guru-a. Sljedeća tablica pokazuje razlike u njihovom vodstvu.

razlike zimeđu propovjednika i Guru-a

Većina propovjednika u današnje vrijeme nalazi se se na 30% duhovne razine, te zato nisu sposobni niti razumjeti istinsko značenje duhovnih tekstova koje propovijedaju, niti su uopće sami iskusili ono što je napisano. Stoga je mogućnost pogrešnog vodstva velika.

5. Koje su razlike između Guru-a i Sveca?

5.1 Kako osoba postaje Guru nakon što postane Svetac?

Svaki Guru je Svetac, ali svaki Svetac nije Guru. Samo je mali broj Svetaca kvalificiran za Guru-a.

Tabela u nastavku prikazuje koliko je Svetaca i Gurua bilo na svijetu u veljači 2016. godine.

Duhovna razina Broj Svetaca1 Broj Gurua2 Ukupno
60-69%3 3,500 1,500 5,000
70-79% 50 50 1004
80-89% 10 10 204
90-100% 5 5 104

Napomena:

 1. Pod pojmom Sveca podrazumijevamo osobu na duhovnoj razini od 70% ili višoj. Svetac potiče ljude da se zainteresiraju i započnu duhovnu prasku, te ih vodi na putu Duhovnosti.
 2. Gurui preuzimaju potpunu odgovornost u vođenju tragatelja ka postizanju Mokshe (Moksha-Mokša-Konačno oslobođenje) i osiguravaju im ostvarenje toga.
 3. Iako se osoba na duhovnoj razini ispod 70% ne smatra Svecem, ipak smo prikazali ukupan broj od 5.000 tragatelja u rasponu od 60-69% duhovne razine. Pojedinci sa duhovnom razinom od 60 do 69% (tragatelji) na putu su da postanu Sveci ili Gurui, što također znači da oni imaju takav potencijal. Ako tragatelji sa duhovnom razinom ove kategorije nastave obavljati duhovnu praksu, njih 70% (ili 3.500) postati će Sveci, a 30% (ili 1.500) postati će Gurui.
 4. U veljači 2016. godine je bilo oko 1000 Svetaca na duhovnoj razini između 70% i 100%. No, u tablici u nastavku smo prikazali samo broj Svetaca i Gurua koji su aktivni u širenju Duhovnosti.

5.2 Koje su sličnosti između Sveca i Guru-a?

 • I Svetac i Guru su na duhovnoj razini većoj od 70%
 • Oba imaju duhovnu ljubav prema svim ljudima, tj. ljubav bez očekivanja.
 • Oba imaju vrlo mali ego. To znači da se ne poistovjećuju sa sobom, sa svojih pet čula, umom i intelektom, već sa Dušom koja je Bog u nama.

5.3 Koje su razlike u karakteristikama između Sveca i Guru-a?

Sljedeća tablica pokazuje okvirnu usporedbu između Sveca i Guru-a na duhovnoj razini od 80%.

Svetac - Guru

Fusnote (odnose se na crvene brojeve u gornjoj tablici):

 1. Pod ljubavlju prema drugima podrazumijeva se ljubav bez očekivanja. Ona se razlikuje od svjetovne ljubavi koja je uvijek ispunjena nekom vrstom očekivanja. 100% bi značilo bezuvjetna, nepodijeljena, potpuna Božja ljubav, sveprožimajuća, počevši od neživih stvari i najsitnijih živih bića, kao što su mravi, do najviših živih bića, tj. ljudi.
 2. Služenje znači služenje Apsolutnoj Istini ili duhovnoj znanosti, koja je u skladu s univerzalnim principima koji nadilaze sve religije i koji upravljaju cijelim Univerzumom. 100% bi ovdje značilo da je 100% njihovog vremena i sposobnosti na svim poljima kao fizičkom (tjelesno), mentalnom, intelektualnom, financijskom, društvenom, potrošeno na služenje Bogu.
 3. Žrtvovanje označava koliko su svoga vremena, tijela, uma i imetka, žrtvovali da bi služili Bogu.
 4. Kvantiteta pisanja tekstova povezanih s objašnjavanjem i širenjem Apsolutne Istine.
 5. Priroda tekstova Svetaca i Guru-a je više o duhovnim iskustvima i odgovarajućem duhovnom vodstvu.
 6. Bog funkcionira kroz samo svoje postojanje. On ne mora činiti nikakve napore, stoga njegova energija nije manifestirana. Oblici Njegove energije kao što su Mir, Blaženstvo itd., su nemanifestirani.  Ali Sveci i Guru-i, obzirom da imaju opipljivo fizičko tijelo, do neke mjere koriste manifestiranu energiju.
 7. Kako su Guru-i u većoj mjeri jedno s nemanifestiranom (nirgun) formom Boga, ne moraju koristiti manifestiranu energiju u većoj mjeri. Kako je “JA” kod Svetaca veće nego kod Guru-a, koriste više manifestirane energije od Guru-a. Ali ovo je znatno niže u usporedbi s onima koji obavljaju slične funkcije pomoću natprirodnih sposobnosti. Na primjer, kada je osoba uz blagoslov Sveca izliječena od neke bolesti, samo je 20% energije manifestirano, međutim ukoliko netko nije Svetac već liječi natprirodnim sredstvima može biti potrošeno i do 50% energije. Što je više manifestirane energije, dalje si od Boga. Znaci manifestirane energije su isijavanje, sjaj u očima, oštri pokreti ruku itd.
 8. Sa ciljem da ispune svoju misiju, Sveci i Guru-i podjednako trebaju manifestiranu Božju energiju. Sveci ponekad rješavaju svjetovne probleme svojih učenika što zahtijeva više energije. Guru usmjerava svog učenika na duhovni rast što čini učenika samodovoljnim u prevladavanju problema čiji je korijen duhovne prirode. Kao rezultat Guru koristi manje duhovne energije.
 9. I Sveci i Guru-i su na duhovnoj razini od najmanje 70%. Kada prijeđu duhovnu razinu od 70%, duhovni rast Guru-a je brži nego kod ostalih Svetaca. Oni dostižu razinu Sadguru (80%) i Parātpar (Paratpar) Guru (90%) brže nego što ostali Sveci dostižu iste te duhovne razine. Ovo je stoga što su konstantno usmjereni na cilj duhovnog uzdizanja učenika, dok Sveci pomažu svojim učenicima i u svjetovnom životu.

6. Koja je važnost Guru-a u ljudskoj formi?

Svatko od nas traži vodstvo od učitelja, liječnika, odvjetnika i sl., na različitim poljima. Ako je vodstvo potrebno čak i u ovim usporedivim poljima, onda zamislite važnost Guru-a koji oslobađa pojedinca od kruga rađanja i umiranja.

6.1 Važnost Guru-a – iz perspektive podučavanja učenika

Guru dolazi u raznim oblicima. Uči nas kroz situacije, knjige, u ljudskoj formi itd. Sljedeća tablica pokazuje usporedbu ovih različitih formi i važnost Guru-a u ljudskoj formi.

Učitelj - važnost

6.2  Važnost Guru-a – psihološka perspektiva

Učenik ima mnogo psiholoških dobrobiti kada ima duhovnog vodiča u ljudskoj formi.

 • Za razliku od Boga i Božanstava, koji ne ispoljavaju svoje postojanje i potencijal, Guru pokazuje svoju formu kao ljudsku. Na ovaj način učenik ima opipljivog vodiča koji ga vodi duhovnim putem.
 • Guru u ljudskoj formi je neograničen kao i nemanifestirani Guru i u stanju je opaziti sve o učeniku. Kroz pristup Univerzalnom Umu i Intelektu on zna  je li učenik iskren ili ne i gdje griješi. Kao rezultat, učenik postaje svjesniji ove sposobnosti i izbjegava činiti loša djela.
 • Guru ne dozvoljava učeniku da razvije kompleks niže vrijednosti zbog činjenice da je niži od Guru-a. On briše inferiornost kod učenika i nagrađuje ga  sveprožimajućom prirodom Guru-a.

6.3  Važnost Guru-a – Duhovna perspektiva

Sljedeća tablica pokazuje važnost Guru-a u ljudskoj formi za duhovni rast tragatelja / učenika.

Fusnote (vezane za crvene brojeve u gornjoj tabeli):

 1. Na otprilike 55% duhovne razine, učenik je dostigao duhovnu zrelost da ima koristi od prisustva Guru-a u ljudskoj formi. To je slično kao dobivanje stipendije u Duhovnosti. Na ovoj razini duhovne zrelosti, učenik je spreman dobiti odgovarajuće prednosti Guru-ovog vodstva prema Bogu.
 2. Relativno je teško dobiti dobrobiti od idola (slike). Suptilne, nevidljive frekvencije koje slika, ili Guru emitira, može biti korisna samo za osobu koja je iznad 60% i ima aktivirano šesto čulo.
 3. Kada pojedinac slijedi vodstvo Guru-a u ljudskoj formi, potrebni su minimalni napori da bi se duhovno napredovalo jer je to kanalizirano najefikasnije. U svim drugim slučajevima šanse da se pogriješi su mnogo veće.
 4. Sposobnost razumijevanja istinskog značenja spisa nije lagan zadatak. Često su Sveti spisi ili knjige podložne pogrešnom tumačenju.
 5. Ovdje se ego odnosi na vjeru u samoga sebe. Ako vjera u samoga sebe nije velika, onda pojedinac ne može duhovno napredovati bez vodstva.
 6. Bez duhovnog vodiča vjerojatnost za stagnacijom ili čak regresijom je velika.

7. Neke bitne odlike Guru-a u ljudskoj formi

 • Guru je iznad organizirane religije i gleda na cjelokupno čovječanstvo podjednako. Ne diskriminira na osnovu kulture, nacionalnosti ili spola. On samo traži učenike koji intenzivno teže duhovnom rastu.
 • Guru nikada neće tražiti od nekoga da se odrekne religije. On će podići učenika tako da razumije univerzalne duhovne principe koji nadilaze sve religije.
 • Koji god duhovni put ili religiju pojedinac slijedi, svi oni vode putu Guru-ove milosti.

Guru funkcionira pomoću duhovne moći na razini odluke. S ovom duhovnom moći dobivenom od Boga, On podiže zasluženog učenika samom mišlju da bi učenik trebao napredovati. Tragatelj / učenik duhovne znanosti ukoliko nema Guru-ovu milost i nema Guru-a u ljudskoj formi, ne može dostići razinu od 70%. Razlog za to je što u ranijim stadijima našeg duhovnog rasta, možemo napredovati ukoliko slijedimo osnovne principe duhovne prakse, međutim, poslije određenog stadija, duhovno znanje postaje toliko osjetljivo da pojedinac može biti pogrešno odveden duhovima ( negativne energije ) pomoću njihovog šestog čula. Pojedinac treba visoko razvijenog duhovnog vodiča u ljudskoj formi, da sa sigurnošću potvrdi put za daljnji duhovni rast prema Svetosti.

 • Čak i kad netko dosegne razinu Sveca treba nastaviti sa svojom duhovnom praksom da bi osigurao stalan priljev Guru-ove milosti.
 • On podiže učenika da bi imao pristup znanju iz Duše iznutra. Za razliku od nekih ljudi s razvijenim šestim čulom (ESP) koji kao mediji dobivaju znanje preko suptilnih tijela (duhova) u suptilnoj dimenziji. Kada netko služi samo kao medij ne može duhovno rasti.
 • Veza između Guru-a i učenika je čista, te je ljubav koju Guru ima za učenika bez očekivanja i bezuvjetna.
 • Guru je sveznajući i stoga je u stanju brinuti o učeniku čak i kada nije s njim fizički prisutan.
 • Guru će uvijek podučavati s pozitivnim stavom. Na primjer, Guru će savjetovati učenika da započne bilo koju duhovnu praksu od sljedećih, zavisno od učenikove duhovne zrelosti: “Pjevanje Bogoljubnih pjesama, pojanje Božjeg Imena, služenje Bogu itd.” On nikad ne vodi na negativan način kao što je “nemoj piti alkohol, nemoj se ponašati na takav način itd.” Zato što je učenje kroz zabranu nekih stvari na psihološkoj razini i nema nikakve koristi u vidu duhovnog napretka. Guru je usredotočen na duhovnu praksu učenika, koja će sama po sebi vremenom dati učeniku sposobnost odbacivanja aktivnosti koje su štetne za njega.
 • Iz oblaka kiša jednako pada svuda, ali se voda zadržava samo u dolinama dok vrhovi planina ostaju suhi. Slično tome Guru-i i Sveci ne diskriminiraju. Dar Njihove milosti je jednak za sve, ali oni sa iskrenom željom za učenjem i duhovnim rastom su kao krateri, spremni primiti i zadržati dobrobiti Njihove milosti.
 • Kako je Guru sveznajući on zna što je najbolje za učenika i njegov daljnji duhovni rast. On vodi po principu jedan na jedan.

8. Kako možemo prepoznati i steći duhovno uzvišenog vodiča?

Teško je učeniku duhovne znanosti suditi o sposobnostima Guru-a, slično kao što učenik ne može testirati učitelja.

Da bismo nekoga procijenili moramo biti većeg kapaciteta od njega. Učenik ne može biti ta osoba koja će testirati Guru-a. Što je još važnije, sposobnost Guru-a je u suptilnoj ili duhovnoj dimenziji, tj. izvan je razumijevanja pet čula, uma i intelekta. Može se procjenjivati samo kroz visoko aktivirano šesto čulo.

Time prosječna osoba ostaje u nedoumici koga treba slijediti.

Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (SSRF – Spiritual Science Research Foundation) savjetuje da se Guru ne traži. Skoro u svim slučajevima osoba nema duhovnu zrelost da odluči koga izabrati kao duhovnog vodiča.

Da bi nečija sposobnost raspoznavanja porasla on mora obavljati redovitu duhovnu praksu koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Ovo će osigurati duhovni rast i razvoj sāttvik (sattvik) intelekta. Sveprožimajući nemanifestirani Guru ili Božji princip učenja vodi stalnu brigu o svima nama. Kada netko dosegne duhovnu razinu od 55%, Guru u ljudskoj formi ulazi u njegov život (prosječna duhovna razina ljudi danas je 20%). Na duhovnoj razini od 55% učenik duhovne znanosti ima duhovnu zrelost osjetiti je li Guru pravi ili ne samo pomoću svog sattvik intelekta.

8.1 Lažni Guru-i

80% Guru-a u današnjem društvu je lažno ili je bez duhovnog autoriteta. To znači da je njihova duhovna razina mnogo manja od 70% i nemaju pristup Univerzalnom Umu i Intelektu. U nekim slučajevima takvi ljudi mogu biti sposobni privući tisuće ljudi pomoću nekih specifičnih duhovnih moći koje su stekli.

Na primjer, osoba na 50% duhovne razine može biti u stanju liječiti bolesti od rane mladosti zahvaljući duhovnoj moći stečenoj kroz obavljanje duhovne prakse u prošlom životu. Većina čovječanstva u današnjoj eri je između 20-25% duhovne razine i nisu kadri razlikovati koja je osoba Svetac, a koja nije. Međutim, oni uglavnom završe tako što slijede osobu koja ih može liječiti ili činiti čuda.

Radi dobrobiti prosječnih ljudi navesti ćemo nekoliko stvari koje ne čine pravog Guru-a. Ovih nekoliko stvari mogu pomoći u razotkrivanju lažnih duhovnih vodiča i mogu se intelektualno shvatiti i provjeriti. Navedeni su neki slučajevi gdje su se lažni Guru-i razotkrili svojim djelima.

1. Guru-i koji stvaraju osjećaj inferiornosti i hvale se svojom veličinom:

Jedan Svetac pita sve koji mu se dođu pokloniti za ime i godine. Kada mu odgovore on im kaže: ”Oba odgovora su pogrešna. Ime i godine pripadaju tijelu. Ti si Duša. Ona nema ni ime ni godine.” Onda počinje govoriti o Duhovnosti i pita: “Radiš li duhovnu praksu?” Kad se dogodi da netko potvrdno odgovori, on pita: “Koju duhovnu praksu?” Kad dobije odgovor: “Onu koju mi savjetuje moj Guru”, onda on kaže: ”Ne možeš odgovoriti ni na jednostavna pitanja o svom imenu i godinama. Što te je onda tvoj Guru naučio? Samo pravi Guru može odgovoriti na ta pitanja. Dođi kod mene, ja ću ti reći.”

Ovakvim Guru-ima bi trebalo odgovoriti: “U suštini vaša pitanja su besmislena! Pitali ste me za ime i godine samo zbog toga što vi imate visoku svijest o tijelu (dēha-buddhī, dehabudi) tako da sam i ja odgovorio sa sviješću o tijelu.”

Kakav je to Guru koji ne može na prvi pogled utvrditi ima li netko Guru-a ili obavlja li netko odgovarajuću duhovnu praksu ili ne?

2. Oni koji imaju vezanost za bogatstvo ili suprotan spol

3. Kada se netko pravi važan

Jedan Guru ne nosi sat jer navodno ne želi biti ograničen stegama vremena i remenom sata. Ipak svakih petnaest do dvadeset minuta pita druge: “Koliko je sati?”

4. Željni slave

Neki ljudi koji imaju žarku želju biti poznati kao Guru-i, i donekle su duhovno uznapredovali, preporučuju razne vrste duhovne prakse drugima. U većini slučajeva oni sami ne rade to što zagovaraju. Kao posljedica tragatelji koji rade duhovnu praksu po njihovim savjetima napreduju, dok takvi nazovi Guru-i stagniraju.

5. Ohrabruju ovisnost kod svojih studenata

Neki Guru-i se boje da će ako podijele svo duhovno znanje sa svojim učenicima poslije toga izgubiti na značaju. Zbog toga im ne prenose sve što znaju.

9. Zaključak

Sljedeće stavke su ključne iz ovoga članka:

 • Guru je duhovno uzvišena osoba iznad 70% duhovne razine.
 • Ne treba tragati za Guru-om jer najvjerojatnije nećete biti u stanju sa sigurnošću potvrditi  je li osoba koju tražite Guru.
 • Umjesto toga obavljajte duhovnu praksu i vodite računa da je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Ovo će pomoći da se poraste do određene točke gdje netko ima duhovnu zrelost da ne bude zavaran lažnim.
 • Osoba ne može postati Svetac, tj. dostići razinu od 70% bez milosti Guru-a.