Duhovna istraživanja uz pomoć Elektro-somatografičke tehnike skeniranja

Glavni istraživač: Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM

1. Uvod

SSRF koristi Biofeedback aparate za proučavanje učinaka različitih podražaja na naše aure, energetske sustave i čakre. Jedan od takvih aparata je DDFAO (Computer-Aided Screening and Functional Diagnosis).

2. Kako smo došli na ideju korištenja DDFAO opreme?

Dr. Elvedina Manko, tragateljica SSRF-a iz Bosne, homeopat, upoznala nas je s osnovama elektro–somatografičke tehnike skeniranja. Za vrijeme njezinih posjeta āshramu (ashramu, ašramu) u Goi u Indiji, 2008. i 2009.g. velikodušno nam je dala na korištenje svoje DDFAO aparate za niz eksperimenata. Obučavala nas je na koji način koristiti aparat, kako analizirati čitanja, a i sama je sudjelovala u istraživanju. Proveli smo 40 eksperimenata na 200 tragatelja iz cijelog svijeta za vrijeme njihovog posjeta ashramu u Goi i snimili 4000 čitanja.

3. Kako radi DDFAO?

DDFAO je medicinski uređaj za snimanje rada različitih organa u ljudskom tijelu. Ovaj uređaj omogućava pouzdana mjerenja impedencija u bio-elektro impulsima pomoću šest ravnih elektroda  i točno određuje neke parametre u tijelu, kao što su razina pH i krvni tlak pomoću visoko integriranog elektroničkog sklopa. DDFAO je integrirana tehnologija s mogućnošću tumačenja podataka pomoću načela neurofiziologije i automatski predlaže analizu rizika pacijenta za manje od tri minute (uključeno je mjerenje vremena).

DDFAO mjeri električnu aktivnost tijela, zapravo radi po istom principu kao poznati aparati: EEG i EKG. Međutim, umjesto da se usredotoči samo na aktivnosti mozga ili srca, DDFAO primjenjuje tehniku ​​na cijelo tijelo, snimanje ElektroSomatoGramom (ili ESG).

DDFAO je komplet koji se sastoji od sljedeće opreme:

 • Uređaj za mjerenje smješten u plastičnoj kutiji.
 • Šest elektroda:
  • Dvije samoljepive elektrode koje se postavljaju na čelo
  • Dvije ploče za dlanove
  • Dvije ploče za stopala
 • Računalo koje pokreće softver

Elektrode se postavljaju na ruke, noge i čelo ispitanika. Kroz njih u tijelo ispitanika prolazi električna struja niske voltaže i mjeri se električna aktivnost tijela. Pokretanjem različitih algoritama, prikazuju se  očitanja u grafičkom obliku na računalu.

4. Aspekti DDFAO opreme koje koristi SSRF

Među različitim aspektima funkcioniranja tijela, koje DDFAO oprema ima mogućnost analizirati, usredotočili smo se na očitanja Kunḍalini(Kundalini) chakri/čakri.

Svjesni smo da u tijelu postoje različiti funkcionalni sustavi poput krvožilnog, dišnog, probavnog sustava, itd. Osim toga, postoji i suptilni energetski sustav, Kundalini sustav koji pruža energiju fizičkom i suptilnom tijelu. Svi sustavi, osim energetskog sustava, mogu se vidjeti seciranjem ljudskog tijela. Međutim, osobe s razvijenim šestim čulom mogu vizualizirati i Kundalini sustav. Baš kao što drugi sustavi imaju svoje centre, primjerice, centar cirkulacijskog sustava je srce, energetski sustav također ima suptilne centre koji se nazivaju chakre. Postoji sedam Kundalini chakri koje su odgovorne za pružanje suptilne energije pojedinim organima u tijelu.

4.1 Povezanost Kundalini chakri sa radom pojedinih organa u tijelu

Sedam Kundalini chakri su dio suptilnog tijela osobe. Reguliranje i protok suptilne energije kroz suptilno tijelo vrši se posredstvom ovih sedam chakri. Apsorpcija suptilne energije izvan tijela, te prijenos u i izvan tijela također se obavlja preko njih. Stoga, funkcioniranje tih chakri utječe na funkcioniranje organa koji su povezani sa pojedinim chakrama i na funkcioniranje centara u suptilnom tijelu. Dakle, to utječe na ljudsko ponašanje i druge vidove života. Sljedeća tablica prikazuje tjelesne organe koji odgovaraju pojedinim Kundalini chakrama te su prikazane karakteristike osobe povezane sa svakom chakrom.

Čakra br. Kundalini chakra Organ u tijelu povezan sa Kundalini chakrom Povezane osobnosti
1. Muladhar Spolni organi, mokraćni mjehur, debelo crijevo i prostata
2. Swadhishthan Gušterača, tanko crijevo, bubrezi i spolni organi Tjelesne žudnje
3. Manipur Jetra, žučni mjehur, slezena, želudac Centar „volim – ne volim“
4. Anahat Srce, pluća, timus, krvožilni sustav Čežnja
5. Vishuddha Štitnjača, grlo, glasnice, jednjak Svjetovne i duhovne emocije
6. Adnya Prednji dio mozga, hipofiza, lijevo oko, nos, uho i živčani sustav Koncentracija
7. Sahasrar Stražnji dio mozga, epifiza i desno oko Iskustvo Božanskog principa

Dakle, gornje četiri chakre su povezane s duhovnim rastom, dok su donje tri chakre povezane sa svjetovnim željama.

4.2 Zašto smo odabrali očitanja Kundalini chakri?

S obzirom da Kunḍalini chakre pružaju suptilnu energiju za fizičko i suptilno funkcioniranje tijela, stanje Kunḍalini chakri nam pruža predodžbu o funkcioniranju pojedinca. Jednostavno rečeno, optimalno funkcioniranje Kunḍalini chakri znači optimalno funkcioniranje pojedinca; povećana  aktivnosti ili neaktivnosti Kunḍalini chakri odražava se odgovarajuće na funkcioniranje pojedinca. Dakle, svaki poticaj koji poboljšava funkcioniranje chakri je pozitivan poticaj iz perspektive tog pojedinca. S druge strane, svaki poticaj koji smanjuje aktivnost chakri ili ih previše aktivira je negativan odnosno nepovoljan. Upravo iz tih razloga smo odabrali DDFAO očitanja Kunḍalini chakri kako bi provjerili učinak različitih podražaja.

4.3 Nazivi koje se pojavljuju pri skeniranju putem DDFAO opreme u skladu sa odgovarajućim Kundalini chakrama

Nazivi koji se javljaju u čitanju Odgovarajuća Kundalini chakra
1. Temeljna ili Korijenska Muladhar-chakra
2. Sakralna Swadhishthan-chakra
3. Solarna Manipur-chakra
4. Srčana Anahat-chakra
5. Grlena Vishuddha-chakra
6. Čeona Adnya-chakra
7. Krunska Sahasrar-chakra

4.4 Različiti načini dobivanja informacija o Kundalini chakrama i njihova značenja

DDFAO oprema nam pruža informacije o statusu sedam Kunḍalini chakri  u brojčanom obliku, kao i u obliku grafikona u boji.

Odnos boja u grafikonu sedam Kunḍalini chakri i numeričkih vrijednosti, kao i informacije o aktivnosti chakri su prikazane u sljedećoj tablici:

Redni broj Boja Brojčana vrijednost Aktivnost
1. Crvena +61 to +100 Prevelika aktivnost
2. Žuta +21 to +60 Srednje velika aktivnost
3. Zelena -20 to +20 Normalna aktivnost
4. Svijetlo plava -21 to -40 Blaga neaktivnost
5. Srednje plava -41 to – 60 Srednja neaktivnost
6. Tamno plava -61 to -100 Velika neaktivnost

Slijedi primjer grafičkog prikaza očitanja chakri.

Pojedini stupci prikazuju očitavanja sedam chakri Kundalini duhovnog energetskog sustava. Na primjer, stupac broj jedan na osi x označava status Muladhar-chakre, a stupac broj sedam na desnoj strani označava status Krunske chakre ili Sahasrar-chakre.

5. Metodologija

5.1 Izbor ispitanika za eksperiment

Ispitanici koji sudjeluju u ovom eksperimentu su tragatelji SSRF-a iz cijelog svijeta koji su posjetili ashram u mjestu Goa, u Indiji. Podijeljeni su u dvije skupine – one sa i bez ometanja negativnih energija. Prisutnost duhovnih ometanja kod ispitanika utvrdili su tragatelji na visokoj duhovnoj razini s razvijenim šestim čulom.

5.2 Broj ispitanika u dvije grupe

Kod većine eksperimenta, uz određene iznimke, bilo je deset uzoraka u skupini.

5.3 Briga o ispitanicima za vrijeme selekcije

Medicinski tim u ashramu je utvrdio da tragatelji, koji su sudjelovali u eksperimentu, nisu imali značajnih fizičkih ili mentalnih bolesti za vrijeme trajanja eksperimenta niti u nedavnoj prošlosti.

5.4 Briga o ispitanicima prije skeniranja

 • Ispitanici su trebali izbjegavati unos hrane najmanje tri sata prije eksperimenta.
 • Poduzete su mjere opreza prije uključivanja elektroda, kao što su čišćenje i sušenje dlanova, stopala i čela ispitanika.
 • Vodila se briga da ne bude prisutan niti jedan metalni objekt u ili na tijelu ispitanika poput pacemaker-a (srčani stimulator), proteza, kontracepcijska spirala unutar maternice, prstenje, narukvice, ručni satovi i sl.
 • Brinulo se da predmeti koji se svakodnevno koriste za duhovna iscjeljivanja, kao što su privjesci te ostala slična sredstva budu uklonjeni. Međutim, ti predmeti koji su bili na tijelu u vrijeme početnog očitanja su ipak zadržani tijekom eksperimenta.

6. Objašnjenje pojedinih riječi koje se koriste u eksperimentu i njihova važnost

6.1 Odsutnost ometanja negativnih energija

Odsutnost negativnih energija podrazumijeva odsutnost centara u tijelu koji mogu sadržavati ometajuće vibracije. Šanse za napad negativne energije iz okoline na tijelo tragatelja koji nema ometanja negativnih energija su niske.

6.2 Prisutnost ometanja negativnih energija

Prisutnost ometanja negativnih energija podrazumijeva prisutnost centara u tijelu koji mogu sadržavati ometajuće vibracije. Šanse za napad negativne energije iz okoline na tijelo tragatelja s ometanjima su visoke.

6.3 Simptomi prouzrokovani ometanjem negativnih energija

Ometanja se mogu javljati u različitim oblicima na fizičkoj, psihološkoj i intelektualnoj razini.

Fizička ometanja

To se odnosi na različite simptome kao što su glavobolja, bol u tijelu, loša probava, bol u trbuhu, itd. koji se ne mogu ublažiti lijekovima. Međutim, uz duhovno iscjeljivanje bolovi se mogu ublažiti. Drugi primjeri su gubitak svijesti, nagli gubitak vida, sluha, gubitak govora, ukočenost tijela, poteškoće u disanju, osjećaj slabosti u mirovanju itd. Liječničkim pregledom ustanovljeno je da su nalazi normalni. I u ovom slučaju simptomi nestaju uz duhovno iscjeljivanje, te možemo zaključiti da nisu uzrokovani fizičkom ni mentalnom bolešću.

Psihološka ometanja

Problemi kao što su nedostatak povjerenja, razdražljivost, napad bijesa zbog trivijalnih situacija, nedostatak entuzijazma, ideja o samoubojstvu bez ikakvog povoda i sl. također mogu biti posljedica napada negativnih ometanja. Ublažiti se mogu  duhovnim  iscjeljivanjem.

Intelektualna ometanja

Problemi kao što su nemogućnost odlučivanja, poteškoće u razmišljanju i naglo povećanje pogrešaka u dnevnim aktivnostima, itd. mogu biti posljedica ometanja negativnih energija.

7. Priroda eksperimenta i načini mjerenja

7.1 Utvrđivanje osnovnih podataka

Osnovni podaci poput imena, težine, visine i datuma rođenja zabilježeni su prije početka eksperimenta. Nakon toga su obavljena osnovna očitanja sedam Kundalini čakri ispitanika uz pomoć opreme za skeniranje. Podaci početnog očitavanja dani su unaprijed.

7.2 Ispitivanja uz pomoć opreme za skeniranje

Za vrijeme pojedinog eksperimenta, zapisi očitavanja su pažljivo čuvani. Zaključak o eksperimentu izrađen je na temelju tih čitanja. Da bismo ovo bolje razumjeli, molimo pogledajte u sljedećoj tablici očitanja ispitanika prije i poslije konzumiranja ne–vegetarijanske hrane.

Utjecaj konzumiranja ne-vegetarijanske hrane na Kundalini chakre tragatelja
Opis Trajanje Čitanja Sahasrar Adnya Vishuddha Anahat Manipur Swadhishthan Muladhar
Stanje prije  konzumiranja ne- vegetarijanske hrane 0 Osnovna -35 -37 -32 -30 -15 -17 -13
Nakon konzumiranja ne-vegetarijanske hrane 1 sat i
30 min.
A1 -21 -12 -20 -20 -32 -35 -34
2 sata i 45 min. A2 -18 -17 -16 -19 -32 -34 -13
4 sata 45 min. A3 -16 -33 -26 -2 -11 -28 -14
7 sati i 32 min. A4 0 -5 -8 1 -32 -46 -39
18 sati i 45 min. A5 -51 -50 -46 -44 -23 -30 -21
22 sata i 45 min. A6 -51 -50 -46 -44 -23 -30 -21

Osnovna čitanja

Ova čitanja dobivena putem DDFAO opreme prikazuju stanje sedam Kundalini chakri prije ispitivanja tragatelja na dva podražaja, kao što su konzumiranje ne-vegetarijanske i vegetarijanske hrane.

Očitanja nakon testiranja tragatelja na pojedine podražaje

Nakon što je tragatelj izložen na određene podražaje, uzima se prvo čitanje. To pokazuje u kojoj mjeri je podražaj utjecao na osobu. Isto tako, vrijeme potrebno da se osoba vrati u normalno stanje je još jedan čimbenik koji nam pomaže u određivanju razmjera utjecaja podražaja. Iz tog razloga, očitavanja ispitanika uzeta su svakih nekoliko sati nakon eksperimenta.

Prvo skeniranje je obavljeno u vremenu od najmanje jednog do najviše četiri sata nakon izlaganja ispitanika za bilo koji od dva podražaja, kao što su konzumiranje ne-vegetarijanske i vegetarijanske hrane. Na primjer, u prikazanoj tablici čitanja A1, A2, A3 itd. uzeta su u redovitim razmacima sve dok čitanja dobivena skeniranjem se nisu približila početnoj vrijednosti.

Značajne promjene

Stanje sedam Kundalini chakri prikazano je brojčano uz pomoć DDFAO opreme u obliku dvije znamenke brojeva koji imaju “+” ili “-” predznak. Utjecaj konzumiranja ne-vegetarijanske i vegetarijanske hrane na stanje sedam Kundalini chakri je vidljivo prema promjenama u odgovarajućim podacima. Tamo gdje je osnovno čitanje chakri bilo +/- 30 ili manje, promjena od 5 ili više smatra se ‘značajnom promjenom’. Gdje je osnovno čitanje čakri +/- 31 ili više, promjena od 10 ili više smatra se ‘značajnom promjenom’.

Kriteriji za povratak u početno stanje nakon izloženosti ispitanika poticaju

 • Nema značajnih promjena u osnovnom čitanju i čitanju nakon konzumiranja ne-vegetarijanske i vegetarijanske hrane.
 • Postizanje stanja onog čitanja u kojem barem četiri Kundalini chakre ne pokazuju značajne promjene.
 • Smatra se da je postignuto osnovno stanje kada su oba gore navedena kriterija zadovoljena. Tada se smatra da su chakre vraćene u početno stanje i eksperiment je završen, npr., A6 (posljednje) čitanje u gornjoj tablici.

8. Izrada tablica s opažanjima

Sljedeće tablice opažanja su izrađene za svaki eksperiment

8.1 Učinak poticaja na aktivnost čakri

Iz ove tablice možemo zaključiti da li je određeni poticaj poboljšao ili smanjio aktivnost chakri.

8.2 Trajanje učinka nakon izlaganja subjekta na svaki set podražaja

Iz tablice možemo zaključiti trajanje učinka pojedinog podražaja.

9. Analiziranje opažanja i saznanja iz odjela za suptilnu percepciju

Nakon što su opažanja analizirana, prikazana su odjelu za suptilnu percepciju da se dobiju saznanja za pojedine situacije. Njihov doprinos se očituje u očitanju važnog čimbenika koji bi se trebao uzeti u obzir tijekom analiziranja promjena u chakrama.

9.1 Gornje četiri i donje tri chakre djeluju kao dvije nezavisne skupine

Pitanje: Očitanja gornje četiri čakre (Sahasrar, Adnya, Vishuddha i Anahat) pokazala su sličan učinak kao i očitanja donje tri čakre (Manipur, Swadhishthan i Muladhar). Također su pokazali sličan učinak nakon izlaganja pojedinim podražajima.

Slijedi grafički prikaz prema DDFAO očitanjima tragatelja, gospodina DG, nakon što je konzumirao ne-vegetarijansku hranu. Možemo vidjeti da grafikoni koji prikazuju promjene gornje četiri chakre (prikazani žutom bojom) i donje tri chakre (prikazani u sivoj boji) na kraju se kreću u istom smjeru.

 

Koji su razlozi ovakvih promjena u opažanjima?

Odjel za suptilnu percepciju:

 • Kod donje tri chakre prevladava Apsolutni element Vatre (Tej-tattva,), dok kod gornje četiri chakre prevladava Apsolutni element Zraka (Vayu-tattva).
 • Dakle, one su sagun-nirgun (više sagun nego nirgun) i nirgun-sagun (više nirgun nego sagun). (sagun–materijalizirano nirgunnematerijaliziran).
 • Kako se krećemo od Muladhar prema Manipur chakri, udio Apsolutnog elementa Vatre raste.
 • Donje tri chakre su inertne, odnosno više vezane na fizičko; dok su gornje četiri chakre suptilne.
 • Donje tri chakre su uglavnom povezane s promjenama na fizičkom tijelu.
 • Krećući se od Manipur chakre, udio Apsolutnog elementa Vatre se smanjuje dok se udio Apsolutnog elementa Zraka povećava. Stoga, ove gornje chakre utječu na suptilno tijelo – um i intelekt.

S obzirom da su donje tri chakre slične, isto tako su gornje četiri chakre slične, one funkcioniraju i reagiraju na podražaje kao dvije različite skupine.

Slijedi primjer pitanja koje smo postavili tragateljima iz odjela za suptilnu percepciju:

Prilikom eksperimenta o utjecanju konzumiranja ne-vegetarijanske i vegetarijanske hrane, jednom je tragatelju trebalo 26 sati i 56 minuta da se vrati u početno stanje nakon konzumiranja ne-vegetarijanske hrane, a 44 sata i 31 minuta da se vrati u početno stanje nakon konzumiranja vegetarijanske hrane. Drugom tragatelju je trebalo 6 sati i 45 minuta za povratak u osnovno stanje nakon konzumiranja ne-vegetarijanske hrane i 2 sata i 25 minuta za povratak na osnovnu razinu nakon konzumiranja vegetarijanske hrane. Koji je razlog različitih djelovanja s obzirom da su oba tragatelja bez negativnih ometanja?

 

 

Naprednim šestim čulom dobili smo odgovore o događanjima u duhovnoj dimenziji kod svakodnevnih aktivnosti kao što je konzumiranje hrane. To nam daje uvid u duhovno ispravan stil života.

Podijelit ćemo s vama niz članaka o tim eksperimentima.