Doživljaj mirisa Svetog pepela (vibhuti) za vrijeme služenja Bogu (satseva)

Kao dio svoje duhovne prakse, često idem u dom svog duhovnog vođe kako bih pomogao u projektima vezanim za website Fundacije za Istraživanje Duhovne Znanosti kao služenje Bogu (satseva). Jednom prilikom kada sam radio na stvaranju automatskog odgovora na pretplatu za jedan od SSRF-ovih online časopisa, osjetio sam miris Svetog pepela (vibhuti) na pet-šest sekundi. U tom trenutku nije postojao apsolutno niti jedan izvor odakle bih mogao osjetiti takav miris. Raspitivao sam se kod svog duhovnog vođe je li i on osjetio taj miris, ali odgovor je bio negativan. Kako sam nastavio dalje raditi na sustavu automatskog odgovora, nešto kasnije smo obojica osjetili isti miris na par sekundi. Ovo iskustvo mi je pojačalo vjeru u ispravnost ovog duhovnog puta (Put Milosti Guru-a).

– Gosp. Vamsi Krishna, Melbourne, Australia

Duhovna znanost u ovom iskustvu

Kada se osoba nalazi u prostoru pogodnom za obavljanje duhovne prakse poput mjesta službe Bogu ili na duhovnim sastancima (satsang) ili kada radimo služenje Bogu (satseva), uslijed porasta suptilne komponente čistoće (sāttviktā / satvikta) i toka Božanske energije za obavljanje duhovnog služenja (satseva), duhovna razina tragatelja može za trenutak porasti. Kada dođe do rasta duhovne razine, suptilna čula osobe postaju aktivirana i osoba može percipirati frekvencije Božanske svjesnosti koje emitira Sveprisutan Bog. Većinu duhovnih iskustava Gospod daje tragateljima ili Bogoljubnima kako bi im ukazao na to da se nalaze na pravom putu i kako bi im povećao vjeru u njihovu duhovnu praksu. Na tragateljevom putu duhovnog rasta, vjera predstavlja osnovni faktor koji mu pomaže u napretku do sljedeće, više duhovne razine.