Koliko je sigurna mineralna voda ili voda u bocama?

Koliko je sigurna mineralna voda ili voda u bocama?

1. Uvod u istraživanje vode iz boce iz duhovne perspektive

Na putu ste i žedni? Nema problema.

Danas imamo veliki izbor vode u boci ili mineralne vode za odabir i za svaku od njih se tvrdi kako ima visoku razinu čistoće. Kad otvorimo bocu za ugasiti žeđ, osjećamo da je sigurna i čista. Ali, znači li oznaka „čista mineralna voda“ zaista da je ona čista i dobra za nas i naše obitelji? Istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti pokazalo je kada procjenjujemo bilo koji aspekt života, to treba shvatiti i iz duhovne perspektive ili nam nedostaje veliki udio cjelovitog pogleda. Kad u procjenu čistoće vode uključimo duhovnu dimenziju, nije sve onako kako se tvrdi ili izgleda.

Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay (MAV poznato i kao Maharshi Univerzitet za Duhovnost) i SSRF (Fundacija za istraživanje duhovne znanosti) pokrenuli su studiju suptilnih svojstava vode. Detalji korištene metodologije nalaze se u članku – Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava. Od 20. ožujka 2019.godine do sada analiziran je i proučen 261 uzorak vode iz različitih tipova vodenih površina. Ipak, tek u veljači 2019. godine prikupljena su 3 uzorka mineralne vode iz različitih gradova (Pariz, Atena i Katowice) i njihova su očitanja izazvala naše zanimanje.

Na naše iznenađenje, kada smo izmjerili ova 3 uzorka pomoću Univerzalnog termo skenera, otkriveno je da imaju najnegativnije vibracije od svih dosad prikupljenih uzoraka.

Koliko je sigurna mineralna voda ili voda u bocama?

UTS instrument koji je izumio dr. Mannem Murthy može prikupiti suptilne ometajuće vibracije (povezane s objektima koji se analiziraju) u elektromagnetskom spektru povezanim s infracrvenim (IC) i ultraljubičastim (UV). Instrument je patentirao tehnologiju koja može prikupiti ometajuće vibracije u IC i UV spektru, što je izumitelj označio kao negativan IC i negativan UV.

Tijekom petogodišnjeg razdoblja, tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti je intenzivno koristio ovaj instrument, provevši približno 10.000 očitanja suptilne energije i aure različitih objekata (živih i neživih). Iskustvo tima je pokazalo da je UTS prilično precizan u određivanju pozitivnih i negativnih suptilnih vibracija i intenziteta istih. Očitanja UTS-a koje je proveo istraživački tim potvrdila su očitanja tima dobivena putem šestog čula.

2. Suptilna očitanja mineralne/vode iz boce

Ove tri boce pripadale su lokalnim brendovima mineralne/flaširane vode iz te države i za sve se tvrdilo da imaju visoku razinu čistoće. Ipak kada je testirana njihova duhovna čistoća, ustanovljeno je da su duhovno nečiste. Slijede očitanja triju boca pomoću UTS-a.

Imajte na umu da su IC (infracrveno) i UV (ultraljubičasto) očitanja zabilježena kad je UTS pokupio negativne vibracije. UV očitanje označava intenzivniji oblik negativnih vibracija i općenito je povezan s aktivnošću negativnih energija. Sve brojke aura uzoraka iskazane su u metrima.

Uzorak IC (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
Mineralna voda iz Atene – lokalni brend 3.80 1.84 0 4.72
Mineralna voda iz Katowica – lokalni brend 3.67 2.18 0 5.45
Zračna luka u Parizu (terminal 2F) – mineralna voda lokalnog brenda iz Francuske 2.86 1.36 0 3.96

Kao što je vidljivo iz tablice, sve su tri boce imale IC i UV negativnu auru. Iz druge perspektive, samo 26 posto uzoraka prikupljenih iz 26 zemalja širom svijeta imalo je UV komponentu (pored IC komponente) prilikom mjerenja UTS-om.

Kasnije, 17. ožujka 2019. godine istraživački je tim kupio šest boca mineralne vode iz triju trgovina u gradu u Goi. Naime, htjelo se istražili jesu li navedena negativna očitanja dobivena slučajno ili su odraz široko rasprostranjenog problema s takvom flaširanom vodom. U šest uzoraka koja su testirana, izabrana su četiri poznata (nacionalna i međunarodna) brenda i dvije lokalne marke.

Sljedeća očitanja su dobivena putem UTS-a 17. ožujka 2019.godine.

Uzorak U boci IC (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
Uzorak 1 mineralne/flaširane vode (poznati brend) – 1 litra 31 siječnja 2019. godine 2.36 1.72 0 3.78
Uzorak 2 mineralne/flaširane vode (poznati brend) – 500 ml 18 veljače 2019. godine 2.33 1.24 0 4.37
Uzorak 3 mineralne/flaširane vode (poznati brend) – 1 litra 29 siječnja 2019. godine 1.84 1.09 0 2.99
Uzorak 4 mineralne/flaširane vode (poznati brend) – 500 ml 26 veljače 2019. godine 3.22 2.18 0 4.80
Uzorak 5 mineralne/flaširane vode (lokalna marka) – 500 ml veljača 2019. godine 3.03 1.96 0 4.23
Uzorak 6 mineralne/flaširane vode (lokalna marka) – 500 ml 6 ožujka 2019. godine 2.68 1.60 0 3.47

Kao što je vidljivo iz prethodne tablice, sva očitanja boca (uzetih s UTS-om) bila su negativna i imala su IC i UV komponente koje ukazuju na višu razinu negativnosti. Kada su rangirani prema negativnosti s ostatkom od 261 uzorka širom svijeta, četiri uzorka mineralne vode uvrštena su u prvih deset  najnegativnijih uzoraka, tj.na pozicije trećeg, četvrtog, osmog i devetog mjesta.

Pod pretpostavkom da kompanije s mineralnom vodom i vodom u boci, daju sve od sebe kako bi društvu osigurale fizički čistu vodu, one imaju malo ili nimalo nadzora nad duhovnim svojstvima vode. Nijedan njihov proces ne uključuje duhovno pročišćavanje vode. Stoga se u tom pogledu također ne pridaje pozornost prilikom prijevoza i skladištenja vode u bocama. Voda u boci i mineralna voda obično se dobivaju iz izvora, vode iz jezera, vode iz slavine i bunara; međutim, studija pokazuje da je sam izvor često ispunjen negativnim vibracijama. Dakle, rezultati su samo odraz trenutnog duhovnog stanja vodenih površina širom svijeta.

 • 86% testiranih uzoraka izvan Indije pokazalo je negativne vibracije.
 • Ukupno, gotovo 60% uzoraka vode u studiji pokazalo je negativne vibracije.

Od prikupljenih uzoraka, bilo je nekoliko uzoraka jezera i izvorske vode, a njihova su očitanja (uzeta  UTS-om) data u nastavku.

Uzorci jezera

Lokacija Grad Država Pozitivan ili negativan IC (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
Frost jezero Grad Missouri, Texas SAD Negativan 1.74 0.00 0.00 2.11
Savsko jezero (umjetno napravljeno zaustavljanjem rijeke Save) Savsko jezero, Beograd Srbija Negativan 1.74 0.00 0.00 2.37
Wienerberg (rekreativno područje) Beč Austrija Negativan 2.05 1.59 0.00 2.71
Jezero u parku Internasionalistov St. Petersburg Rusija Negativan 1.92 0.00 0.00 2.36
Malo umjetno jezero u Chaterine parku Pushkinsky  okrug, St. Petersburg Rusija Negativan 2.67 2.36 0.00 2.98
Altrhein (jezero koje okružuje prirodni rezervat) Lampertheim Njemačka Negativan (ali bez aure) 0.001 0.00 0.00 1.00
Powai jezero, Mumbai Mumbai Indija Neutralan 0.00 0.00 0.00 1.93

Napomena 1 : Za mjerenje negativne aure, UTS se mora u rukama otvoriti do 180 stupnjeva. Međutim, ovaj uzorak je imao IC stupanj od 140° i imati neki kut također je indikacija na negativnost.

Od navedenih uzoraka, samo je jedan bio neutralan tj. jezero Powai u Mumbaiju. Osim toga, pronađeno je da uzorci ostalih jezera imaju negativne vibracije.

Uzorci s izvora i vodopada

Lokacija Grad Država Pozitivan ili negativan IC (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
Voda s izvora Dolanag, Wales, UK Ujedinjeno Kraljevstvo Negativan 1.10 0.00 0.00 1.40
Bluff Springs New Mexico SAD Negativan 2.07 0.00 0.00 2.91
Skulptura djevojke sa vrčem Pushkinsky District, St. Petersburg Rusija Negativan 2.07 1.32 0.00 2.57
Voda iz potoka koji dolazi sa ledenjaka Dischma Davos Švicarska Negativan 1.45 0.00 0.00 2.06
Voda s izvora Saas Švicarska Negativan 1.74 0.00 0.00 2.40
Ljekovita voda Leechwell u Totnesu Devon Ujedinjeno Kraljevstvo Pozitivan 0.00 0.00 0.90 1.04
Voda s Niagarinih vodopada Niagarini vodopadi Kanada Negativan 1.04 0.00 0.00 1.49

Iz navedenih je uzoraka vidljivo da je samo jedan pozitivan i to ljekovita voda iz Leechvell-a iz Totnesa, Devon,Velika Britanija. Svi ostali uzorci su emitirali negativne vibracije

Kao što vidite, vjerojatnije je da će takvi izvori vode imati negativne vibracije nego pozitivne vibracije.

3. Kako voda postaje duhovno čišća?

Suptilne vibracije vode mogu utjecati na različite elemente, a jedan od njih su ljudi koji borave u području vodene površine. Aura, misli i stav ljudi u toj regiji utjecat će na duhovnu čistoću ili nečistoću regije.

Tijekom studije, ustanovljeno je da voda u stanovima u istoj višestambenoj zgradi ima različite razine pozitivnosti i negativnosti iako ih opskrbljuje ista glavna vodovodna cijev. Jedan od odlučujućih čimbenika ove razlike je duhovna praksa ljudi koji borave u stanovima.

Jedan istaknuti primjer takvih promjena duhovne čistoće vode iz iste vodene linije primijećen je u Centru za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti i Ashram-u u usporedbi s okolnim područjem. Na grafikonu u nastavku, prikazana su UTS očitanja različitih uzoraka vode u i oko Centra za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti i Ashram-a. (Prikazana su samo njihova pozitivna očitanja i ukupno izmjerena aura, jer su svi uzorci vode koje smo prikupili u okolici Ashram-a bili pozitivni ili su pokazivali znakove pozitivnosti i nije otkrivena negativnost.)

Koliko je sigurna mineralna voda ili voda u bocama?

Fusnote :

 • Napomena 1 : Kuća 1 i kuća 2 pokazale su znakove pozitivnosti, ali zapravo nisu imale pozitivnu auru.
 • Napomena 2 : Uzorak vode u kupaonici je jedini uzorak koji nije iz gradskog vodovoda. Izvor mu je iz bunara

Ono što je zanimljivo kod grafikona je da iako svi uzorci vode (osim vode u kupaonici) potječu iz istog gradskog vodovoda u Goi, svi oni pokazuju široku paletu očitanja. Čak i unutar Ashram-a u prostorijama u kojima je pozitivnost sličnija sobi Njegove Svetosti Dr. Athavlea i sobi za bogosluženje, očitanja uzoraka vode su mnogo veća. Čitavo lokalno područje ima mnogo hramova i može se smatrati ruralnim područjem.

Stoga je glavni zaključak da kada postoji prisutnost Svetaca i kada ljudi posvećeno prakticiraju Duhovnost, to ima pozitivan učinak na okoliš (uključujući tlo, vodu, biljni i životinjski svijet).

4. Kada se voda čuva u pozitivnom okruženju, ona postaje pozitivna

Dana 24. veljače 2019. godine, UTS-om su uzeta očitanja uzorka pitke vode iz kuće osobe iz Düsseldorfa u Njemačkoj. Uzorak je pokazao veću razinu negativnosti. Nakon toga, uzorak je ostao u prostorijama Centra za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti i Ashram-a. 17.ožujka 2019. godine napravljeno je još jedno UTS očitanje istog uzorka koje je pokazalo kako je došlo do značajne promjene u očitanjima.

Uzorak Datum UTS očitanja IC (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
Uzorak pitke vode iz stana u Düsseldorfu 24. veljače 2019. godine 2.86 1.61 0.00 3.82
Uzorak pitke vode iz stana u Düsseldorfu (nakon 21-og dana u Ashramu) 17. ožujka 2019. godine 1.17 0.00 1.00 3.00

U prethodnoj tablici očitanja UTS-om, možete vidjeti značajnu razliku u uzorku vode u razmaku od 21 dana.

 1. IC komponenta je smanjena za 59%, sa 2.86 na 1.17
 2. UV komponenta je uklonjena
 3. Uzorak je dobio pozitivnu auru od 1 metra.

Ovi rezultati su ohrabrujući jer pokazuju da se suptilna svojstva vode mogu mijenjati kako se okruženje mijenja na bolje. Voda je pod utjecajem suptilnih vibracija u okruženju.

5. Uzorci vode za piće i vode iz kupaonice iz zračnih luka

Za one od nas koji puno lete, ovi bi uzorci mogli biti zanimljivi. Od 261 uzorka, izdvojili smo samo uzorke vode iz zračnih luka uzete iz fontana za vodu i kupaonica u njihovim lokalima.

Lokacija IC (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
Internacionalna zračna luka Delhi, terminal 3, pitka voda 1.42 1.12 0 2.46
Internaciolalna zračna luka Bandaranaike, Colombo, pitka voda 1.55 1.10 0 2.38
Zračna luka Bangalore, T1, domaći terminal, voda iz kupaonice 1.58 1.00 0 2.78
Zračna luka  Peking, terminal 3, pitka voda 1.81 0.00 0 2.78
Zračna luka Changi, T2 terminal, voda iz kupaonice 1.95 1.44 0 2.96
Zračna luka  Pune, Indija, pitka voda 1.96 0.00 0 2.80
Zračna luka London Heathrow, terminal 4, pitka voda 2.52 1.35 0 2.96
Zračna luka Manchester, terminal 1A, slavina, voda iz kupaonice 5.75 3.79 0 8.14
 • Kao što vidite, svi uzorci vode iz zračnih luka emitirali su negativne vibracije. Zapravo je voda u kupaonici zračne luke u Manchesteru (prikupljena u ožujku 2019.) do danas postala novi svjetski broj jedan negativnih uzoraka naše studije o vodi.
 • Zračna luka Changi Singapore i londonski Heathrow od 2018. godine uvršteni su među 10 najboljih zračnih luka širom svijeta (prema nominaciji korisnika iz svih krajeva svijeta tijekom ankete svjetskih zračnih luka 2017-2018). Međutim, gledate li zračne luke iz duhovne perspektive, primijetit ćete da je pogled sasvim drugačiji. Uzorci vode s obje zračne luke pokazali su visoku razinu uznemirujuće energije (IC i UV komponente) što bi moglo biti odraz nepovoljnog suptilnog okruženja na ovim zračnim lukama.

6. Suptilni utjecaj pitke vode koja ima pozitivne i negativne vibracije

Tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti proveo je eksperiment kako bi razumio suptilni učinak pijenja vrlo popularne marke mineralne vode na dvoje tragatelja. Jedan je tragatelj imao ometanja od negativnih energija, dok drugi nije.

 1. Za tragatelja koji ima duhovna ometanja, njegova se IC komponenta povećala za 38% nakon što je popio vodu. Njegova očitanja IC aure u početku su bila 1,08 metara, a povećala se na 1,73 nakon što je popio vodu.
 2. Za tragatelja koji nije imao duhovna ometanja, pozitivna je aura smanjena za 60% nakon što je popio vodu. Njegovo pozitivno očitanje aure prvotno je bilo 2,25 metara, a smanjilo se na 1,41 nakon što je popio vodu.

Ponekad se možemo zadovoljiti savjetima o tome što je za nas štetno jer nismo u stanju uočiti stvarni štetni učinak takvih podražaja u suptilnom. Međutim, danas s napretkom skenera aure i suptilne energije, objektivno možemo vidjeti učinak takvih podražaja.

Osoba mora naporno raditi u duhovnoj praksi kako bi stekla pozitivnu auru i tada jednim potezom može poništiti sav dobar trud samo pijući vodu koja je ispunjena negativnim vibracijama. Osoba koja ima duhovna ometanja (poput većine ljudi širom svijeta) samo će povećati negativnost oko sebe i tako olakšati negativnim energijama da i dalje utječu na nju ili da ju u nekim slučajevima zaposjednu.

Na slici u nastavku umjetnik koji stvara crteže zasnovane na duhovnom znanju omogućuje nam duhovni rendgenski snimak onoga što se u suptilnom događa prosječnoj osobi kad popije čašu vode koja ima i IC i UV komponente izmjerene UTS-om.

Koliko je sigurna mineralna voda ili voda u bocama?

Suprotno tome, ovo je crtež zasnovan na duhovnom znanju prosječne osobe koja pije vodu s visokom razinom pozitivnosti kao što je voda iz Centra za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti i Ashrama. Takva voda duhovno ojačava i u stvari izbacuje ometajuće vibracije. Pozitivan učinak vode pojačava se kad ju pijemo s duhovnom emocijom razumijevajući njezinu važnost.

Koliko je sigurna mineralna voda ili voda u bocama?

7. Zaključak

Lako se zavarati osjećajem sigurnosti kada je netko uvjeren u fizičku čistoću vode koju pije. Međutim, naše je istraživanje pokazalo da fizička čistoća nije jednaka duhovnoj čistoći. Zapravo, studija je utvrdila da voda koju pijemo vrlo vjerojatno ima ometajuće vibracije. Učinak pijenja duhovno nečiste vode možda nije odmah razumljiv osobi koja pije, jer negativna energija može na osobit način utjecati na osobu na različitim razinama. Nepotrebno je reći da će na osobu nepovoljno utjecati kada proguta vodu koja ima ometajuće vibracije.

Dakle, što je rješenje ?

Duhovne prakse poput pojanja Božjeg Imena [https://www.spiritualresearchfoundation.org/hr/pojanje] privlače pozitivnu energiju koja štiti osobu i umanjuje učinak negativnih energija. Duhovna praksa povećava pozitivnost kod kuće, što može imati pozitivan utjecaj na okoliš. Pozitivno ispunjeno okruženje pozitivno djeluje i na tlo i vodu. Redovna duhovna praksa i tretmani za duhovno iscjeljivanje, poput tretmana slanom vodom jedini su održivi načini zaštite od štetnih učinaka iz duhovne dimenzije.