Postoji onoliko puteva ka Bogu koliko ima i ljudi

Kad obavljamo duhovnu praksu potrebno je imati na umu da je svaka osoba drugačija i da samim tim nešto što za jednu osobu funkcionira, za drugu možda neće. Kad se penje na planinu, svaki alpinist misli da je njegov put jedini. Međutim, kad stigne na vrh planine on uvidi da postoji beskonačno puno puteva koji su ga mogli dovesti na vrh. Slično tome, postoji onoliko puteva ka Bogu koliko postoji i ljudi.

Ukoliko pet pacijenata, koji boluju od različitih bolesti, odu kod liječnika i tamo dobiju isti lijek, to sigurno neće rezultirati ozdravljenjem svih pet pacijenata. Također smo i svi mi različiti tako da je nemoguće svima savjetovati istu duhovnu praksu. U duhovnom kontekstu, svatko od nas je jedinstven u sljedećim parametrima: