Ići od mnoštva ka jednom

Rezultat naših napora je puno jači kada se koncentriramo na jedan cilj umjesto na više njih.

Što je učinkovitije?

  • Kopati jedan bunar od deset metara dubine ili kopati deset bunara od jednog metra.
  • Sakupljati nagradne milje za često letenje kod nekoliko avio agencija ili se držati samo jedne.

U nastavku ćemo vidjeti kako ovo funkcionira u zavisnosti od različitih puteva ka Bogu.

Put Akcije (Karmayoga / Karmajoga): U početnoj fazi tragatelj daje priloge raznim prosjacima. U sljedećoj fazi fokusira sve svoje napore na jedan slučaj kao što su donacije školi ili bolnici.
Put Znanja (Dnyānyoga / Nijanjoga): Poslije proučavanja više duhovnih tekstova, od ”new age” filozofije, do religioznih tekstova, tragatelj se konačno okreće jednom tekstu koji ima najveći postotak duhovne istine.
Put Bogoljublja (BhaktīyogaBaktijoga): Tragatelj napreduje od Bogosluženja većem broju Božanstava ka jednom, odlazi na samo jedno mjesto hodočašća umjesto na mnoga, čita jednu knjigu sa Svetim stihovima umjesto više njih.
Put pojanja Božjeg Imena (Nāmsankīrtanyoga Namasankirtanjoga): Tragatelj poja Ime samo jednog Božanstva umjesto mnogih.
Put Guruove blagodati (GurukrupāyogaGurukrupajoga): Nakon što je posjećivao mnoge Svece, tragatelj konačno posjećuje samo jednog Guru-a. Bez obzira na to koji duhovni put slijedi, duhovni napredak iznad određene razine je moguć samo pomoću Guru-ove milosti (blagodati).