Što je individualna duhovna praksa a što kolektivna duhovna praksa?

1. Uvod

Postoje dvije opće vrste duhovne prakse:

  1. Individualna duhovna praksa (vyashṭi sādhanāvyashti sadhana): Kada koristimo izraz “individualna duhovna praksa”, to se odnosi na duhovnu praksu koja se obavlja da bi se povećao nečiji osobni duhovni rast. Tipična vrsta duhovne prakse koja se radi prvobitno zbog osobnog duhovnog rasta bi bilo pojanje Božjeg Imena ili učenje duhovnog teksta. Ovdje samo pojedinac ima koristi od duhovne prakse.
  2. Kolektivna duhovna praksa (samashṭi sādhanāsamashti sadhana): Kada koristimo izraz “kolektivna duhovna praksa”, to se odnosi na duhovnu praksu koja se obavlja da bi se povećao duhovni rast drugih ljudi. Na primjer, kada tragatelji dobrovoljno ponude svoje vrijeme i trud da bi držali predavanja o Duhovnosti, to je poznato kao kolektivna duhovna praksa.

2. Značaj individualne u odnosu na kolektivnu duhovnu praksu

U današnje vrijeme, važnost kolektivne duhovne prakse za naš duhovni rast je 70%, dok je važnost individualne duhovne prakse samo 30%. Dakle, da bismo duhovno napredovali važno je motivirati što je moguće više ljudi iz naše okoline da obavljaju duhovnu praksu. Ovo je služenje Apsolutnoj Istini u pravom smislu. Ipak za ovo tragatelj mora povećati svoju duhovnu razinu tako što će obratiti pažnju na svoju individualnu duhovnu praksu.

Kao tragatelji za Bogom, moramo napraviti ravnotežu između individualne i kolektivne duhovne prakse. Analogija s lampom koja gori će slikovitije objasniti važnost ove ravnoteže. 

 

Ulje u lampi predstavlja našu individualnu duhovnu praksu (vyashti sadhana, vjašti sadna), a svjetlost lampe našu kolektivnu duhovnu praksu (samashti sadhana, samašti sadna). Ako ima manje ulja, lampa neće davati blistavu svjetlost. Stoga, temelj naše individualne duhovne prakse mora biti jak jer nam on omogućava da održavamo našu kolektivnu duhovnu praksu. (U slučaju lampe, plamen koristi i troši ulje, ali kolektivna duhovna praksa ne nagriza našu individualnu duhovnu praksu. Naprotiv, ona je pojačava.)