C1 tehnika autosugestija – za sprečavanje negativnih misli

C1 tehnika autosugestija - za sprečavanje negativnih misli

1. Uvod u C1 Autosugestije

National Science Foundation (Nacionalna fundacija za zanost) objavila je 2005. godine članak na temelju istraživanja o broju misli koje ljudi imaju unutar jednog dana. Procijenjeno je da prosječna osoba ima između 12.000 i 60.000 misli na dan. Od toga su 80% negativne misli, a 95% su identične, odnosno repetitivne misli od prošlog dana. Ove ponavljajuće misli također su 80% negativne. (nsf.gov, 2005, as cited in Antanaityte, tlexinstitute.com)

Ovo istraživanje pokazuje alarmantan postotak negativnih misli, te je ujedno i indikacija zašto se svijet trenutno nalazi u negativnom stanju. Razlog tome je što se iza svake neispravne akcije nalazi neispravna misao koja proizlazi iz mana osobnosti i ega. Negativne misli utječu na naše akcije, odnose, pogled na svijet i okruženje. Negativne energije dodatno povećavaju negativne učinke negativnih misli na ljude. Referirajući se na istraživanje o tlu i vodi, ono je pokazatelj negativnosti u svijetu.

Uzimajući u obzir količinu misli koja prolazi umom svake osobe, naši umovi su pretrpani poput pješačkog prijelaza Shibuya u Tokyu (slika lijevo). Naše misli slične su milijunima ljudi koji nasumično prelaze preko zebra.

Vrlo je teško razaznati i uhvatiti naše misli koje prolaze umom velikom brzinom. Tek kada se moramo koncentrirati na važan zadatak postajemo svjesni broja misli koje nam odvlače pažnju i ometaju nas. Svojih misli također postajemo svjesni i onda kada se one prisilno ponavljaju zbog stresne situacije i želimo ih što prije izbaciti iz glave.

Neprekidne misli koje imamo tijekom dana oduzimaju nam energiju. Ukoliko se radi o negativnim mislima i emocijama, pogotovo ponavljajućim, zna se da one mogu biti posebno iscrpljujuće i umarajuće.

Manje je poznato da sve misli i emocije, uključujući i negativne, proizlaze iz impresija koje se nalaze u našem podsvjesnom umu, dajući svakom od nas jedinstvenu osobnost. Ove duboko ukorijenjene impresije akumulirale su se kroz mnogo života. One konstantno šalju impulse svjesnom umu u obliku misli. Za većinu nas, ovi impulsi su uporni, baš poput valova oceana koji neprekidno dolaze na obalu.

U seriji članaka o Autosugestijama obradili smo različite tehnike koje nam mogu pomoći u uspješnom uklanjanju  negativnih impresija mana u podsvjesnom umu. Međutim, C1 tehnika autosugestija zahtjeva drugačiji pristup. Umjesto uklanjanja negativnih impresija, C1 autosugestije pokušavaju zaustaviti negativne misli da dopru do svjesnog uma. U ovom članku, objašnjen je mehanizam zaustavljanja negativnih misli, te kako se koristi ova moćna tehnika iscjeljivanja uma.

2. Definicija C1 tehnike autosugestije

C1 tehnika autosugestija također je poznata kao “tehnika zazivanja ili pojanja”. Koristi se za sprečavanje ulaska negativnih misli u svjesni um. Tehnika se temelji na pojanju Božjeg Imena koje sprečava pojavu takvih misli. Božje Ime ima ogromnu pozitivnu energiju što pomaže u uklanjanju negativnih misli. Kada se koristi duže vremensko razdoblje, ova tehnika pomaže u stvaranju “Centra pojanja” u podsvjesnom umu koji neprekidno šalje pozitivne impulse svjesnom umu.

Kada osoba poja s koncentracijom, do svjesnog uma dolazi jedino impuls pojanja kao najsnažniji impuls. Ostali negativni impulsi se smanjuju pod impulsom pojanja Božjeg imena i na taj način gube svoju snagu. Tako negativne misli i emocije ne ulaze u svjesni um osobe.

Kako ovo funkcionira, uzet ćemo za primjer komad užeta. Ako do njega stavimo puno duže uže, kraći komad izgubit će na svojem značaju. Također, kada “Centar pojanja” postane dovoljno jak, istodobno ostale impresije gube utjecaj na svjesni um. Zato redovitim prakticiranjem C1 autosugestije i povećanjem pojanja, podsvjesni um postaje duhovno čistiji i lakše je prevladati impresije mana osobnosti. Autosugestije C1 pomažu u smanjivanju prekomjernih misli, što nas dovodi u stanje mirnoće i kontrole.

3. Način oblikovanja C1 autosugestije

Autosugestija C1 koristi se kako bi se um, kada nije okupiran nekom konstruktivnom aktivnošću, usmjerio prema pozitivnom. Autosugestije potiču um na ponavljanje Božjeg Imena ili neku drugu pozitivnu rečenicu ili frazu.

Slijedi nekoliko primjera C1 autosugestije.

Autosugestija : “Svaki put kad nisam okupiran korisnim mislima ili razgovorom s drugom osobom, počet ću ponavljati <ime, riječ ili rečenica>”

Autosugestija : “Svaki put kad razgovaram s drugom osobom ili imam neželjene misli, počet ću pojati Božje Ime”.

4. Korištenje i dobrobiti C1 autosugestije

C1 tehnika autosugestija - za sprečavanje negativnih misli

Autosugestija C1 ima velik pozitivan utjecaj na um. Ova tehnika je korisna za :

 • Smanjenje broja misli i emocija koji dolaze u um
 • Sprečavanje negativnih i ponavljajućih neželjenih misli koje dolaze u um
 • Razbijanje negativnih misaonih uzoraka i zbrkanih misli
 • Povećavanje pozitivnosti uma
 • Očuvanje mentalne energije i povećavanje tolerancije na stres, stoga se preporučaju kod svih psihijatrijskih oboljenja.

Tijekom dana često sami obavljamo svakodnevne poslove poput kuhanja, čišćenja, vožnje, tuširanja, itd. Iako je djelomično fokusiran na trenutnu aktivnost, um ostaje aktivan i okupiran drugim nepotrebnim mislima. Čak i kada razgovaramo s drugima, um može odlutati i biti odsutan.  Autosugestija C1 olakšava pojanje, te drži um u sadašnjem trenutku.

Autosugestija C1 može se raditi svakodnevno, paralelno s drugim tipovima autosugestija.

5. Primjeri C1 Autosugestija

C1 tehnika autosugestija - za sprečavanje negativnih misli

Slijedi nekoliko primjera kako možemo oblikovati C1 autosugestiju.

 • ‘Svaki put kad imam anksiozne, uznemirujuće ili negativne misli počet ću pojati Božje Ime.’
 • ‘Svaki put kad imam nepoželjne misli povezane s anksioznošću, brigom ili nepoželjne i negativne misli, počet ću pojati Božje Ime.’

Također, na kraju rečenice, umjesto da kažemo “počet ću pojati Božje Ime”, možemo oblikovati autosugestiju na sljedeći način.

‘Svaki put kad imam anksiozne, nepoželjne, negativne ili zabrinjavajuće misli, zaustavit ću se i počet ću pojati Om Namo Bhagawate Vasudevaya.’

 • Svaki put kada imam nepoželjne misli, emociju ili negativnu akciju koja je proizvod mojih mana osobnosti, postat ću toga svjestan/svjesna i počet ću pojati.
 • Svaki put kada ne radim nešto konstruktivno, postat ću toga svjestan/svjesna i počet ću pojati Božje Ime.
 • Svaki put kada nisam uključen u razgovor s nekim ili kada imam neprikladne misli u umu, shvatit ću da moram pojati kako bih otklonio/otklonila neispravne impresije i izgradio/izgradila pozitivne impresije u podsvjesnom umu. Stoga, počet ću pojati ‘Om Namo Bhagawate Vasudevaya’.

Možemo raditi varijacije autosugestija na način da mijenjamo zadnji dio autosugestije. Umjesto da kažemo “počet ću pojati Božje Ime”, možemo koristiti pozitivnu frazu na kraju autosugestije. Slijedi nekoliko primjera takvih autosugestija.

 • ‘Svaki put kada razmišljam o prošlim događajima koji me rastužuju, ponavljat ću da se nalazim u sadašnjosti, te da sam zadovoljan/zadovoljna i miran/mirna’.
 • ‘Svaki put kad imam nepoželjne misli koje me čine anksioznim/anksioznom, ponavljat ću da sam opušten/opuštena, veseo/vesela i miran/mirna’.

U sklopu C1 autosugestije odnosno kod davanja uputa umu da ponavlja nešto, preporučuje se neka to uvijek bude ponavljanje Božjeg Imena. Naime, kod ponavljanja pozitivne fraze osoba ima samo psihološku korist od toga, dok kod ponavljanja Božjeg Imena, osim psihološke koristi postoje i duhovne dobrobiti.

Božanska energija nastala ponavljanjem Božjeg Imena briše negativne impresije iz podsvjesnog uma, čime se ne stvaraju nove negativne impresije. Ovo vodi do veće stabilnosti uma, smanjenju stresa i osjećaja mirnoće.

6. Kako djeluje pojanje i mehanizam C1 autosugestije

Najsnažnije impresije i centri u podsvjesnom umu stvaraju najsnažnije misli, one koje ulaze u svjesni um. U datom trenutku, svjesni um ima sposobnost propustiti samo jednu misao i to onu   najsnažniju.

Kako nastavljamo s pojanjem Božjeg Imena, ostale impresije i centri u umu dobivaju vrlo malo pažnje. Konstantno ignorirani, ostali centri slabe i naposljetku prestaju postojati.

Molimo pogledajte “Kako se odvija pojanje Božjeg Imena – metoda skretanja”.

7. Zaključak

Vrlo je teško prevladati negativne impresije koje su se akumulirale u našem umu tijekom mnogih života. Pojanje Božjeg Imena je poput prihvaćanja Božje pomoći i njegove Božanske energije, čime je lakše oslabiti negativne impresije. Autosugestije su provjerena metoda povećanja pozitivnosti i postizanja trajnih promjena u našoj osobnosti. C1 autosugestije pritom štede energiju osobe i usmjeravaju um prema pozitivnom.