In whom spiritual emotion is awakened

Kao što smo već vidjeli u ranijim člancima u ovoj seriji, duhovna emocija je stanje doživljavanja Božje prisutnosti posvuda, u sebi, u drugima kao i u beživotnim stvarima u Univerzumu. Iako to mnogi razumiju na intelektualnog razini, prilično je teško doživjeti to u stvarnosti. Još važnije, za većinu je vrlo teško živjeti prema tom razumijevanju od trenutka do trenutka u svom svakodnevnom životu.

Jedan od najvažnijih razloga za nesposobnost većine ljudi da doživi duhovnu emociju je niža duhovna razina prosječne osobe. Napominjemo da pod ‘prosječnom osobom’ mislimo na osobu koja je duhovno prosječna. U ovom svjetovnom životu ta bi osoba mogla biti milijarder, predsjednik države ili slavna osoba iz svijeta zabave. Najčešća duhovna razina ljudi u svijetu u sadašnjem trenutku je 20%, dok je kod Svetaca koji su dostigli Krajnje Oslobođenje (Moksha) 100%. Za duhovnu praksu da bi se glatko dostiglo samo na temelju duhovne emocije, duhovna razina tragatelja mora biti najmanje 50%. Slično tome, minimalna duhovna razina koja je potrebna za buđenje duhovne emocije kroz duhovnu praksu je 50%. Za dostizanje te razine, potrebno je ponavljati (pojati) Božje Ime, ostati u svetom društvu (Satsang) i ponuditi svoje usluge za širenje Duhovnosti (Satseva) neprestano. Čak i nakon buđenja duhovne emocije, da bi se ona održala potrebno je raditi duhovnu praksu.

Za ozbiljne tragatelje Boga važna je činjenica da budu oprezni na čiste vanjske manifestacije duhovne emocije. Molimo pogledajte naš članak ‘Koje su razne manifestacije duhovne emocije?’ Važno je izmjeriti našu duhovnu emociju sa yard stickom kako bismo bili sposobni živjeti svakodnevni život. Na primjer, netko može doživjeti duhovnu emociju u formi hladnih suza kod posjećivanja svetih mjesta, kod prisjećanja duhovnog učitelja (Gurua) ili kroz duhovno iskustvo. Međutim, pravi test za nečiju duhovnu emociju bi bio vidjeti Božju ruku koja nas podupire čak i kada prolazimo kroz teškoće u našem životu. U tom slučaju kada smo napravili sav mogući trud, bili bismo sposobni aktivno predati situaciju Božjim nogama. Druga provjera je da pogledamo svoj stav i ponašanje sa drugima, posebno onima koji postupaju negativno sa nama. Ako možemo biti svjesni Božjeg principa u njima u našim suočavanjima s njima, tada je to siguran test naše duhovne emocije.