Osnovni principi duhovne prakse

Kako osigurati brzo duhovno napredovanje k dostizanju Blaženstva?

Brzi duhovni napredak može se ostvariti obavljanjem duhovne prakse u skladu sa osnovnim principima Duhovnosti. Iako ima puno različitih vrsta duhovne prakse, one su učinkovite samo ukoliko su usklađene sa osnovnim principima Duhovnosti. Ako to nije slučaj, postoji opasnost da u nešto uložimo puno energije, a da ne ostvarimo željene rezultate.

Šest osnovnih principa su:

  1. Postoji onoliko puteva k Bogu koliko ima i ljudi
  2. Ići od mnoštva ka jednom
  3. Napredovanje od materijalnog (opipljivog) k suptilnom (neopipljivom)
  4. Obavljanje duhovne prakse koja je u skladu s duhovnom razinom ili duhovnim kapacitetom
  5. Obavljanje duhovne prakse u skladu s vremenom u kojem živimo
  6. Ponuditi Bogu u skladu sa svojim talentom i mogućnostima