Dobrobiti pojanja – psihološke dobrobiti

Chanting – medical, psychological and spiritual benefits

1. Pojanje kao terapija kod psihijatrijskih bolesti

Pojanje je korisno kod većine psihijatrijskih bolesti. Zapravo, pojanje Božjeg Imena je možda jedna od najefikasnijih terapija u liječenju opsesivno – kompulzivnog poremećaja. Pojanje je korisno kod većine bolesti.

2. Podsvjesni um se čisti kroz pojanje

Energija koja se širi iz Božjeg Imena uništava impresije u podsvjesnom umu.

Kao što Sunce uništava fekalije i njihov smrad, tako i energija koju prikupimo pojajući Božje Ime uništava nečistoću u nama.– Njegova Svetost Bhaktaraj Maharaj

Podsvjesni um se čisti  pojanjem na sljedeći način:

2.1 Razvijanje sklonosti ka pojanju i pročišćenje podsvjesnog uma

Prema psihologiji, pojanje Božjeg Imena slično je nekim situacijama u svakodnevnom životu. Kada majka izgovara ili čuje ime svoga sina, dolazi do pojave nekoliko emocija u njenom podsvjesnom umu. Na primjer, majčinska privrženost, sreća, briga itd. Sve te emocije, koje su u vezi s imenom objekta, u ovom slučaju njenog sina, postoje već u podsvjesnom umu. Sjećanje na to ime ili dozivanje imena stalno aktivira te emocije. Ovo je spontana i vrlo moćna pokretačka sila u životu majke.  Zbog ove sile, u nekim slučajevima, majka je spremna sve žrtvovati za svoga sina.

Psihološki odgovor na pojanje Božjeg Imena je isti. Pojanjem Njegovog Imena, svjesno ili nesvjesno, pojavljuje se izvjesna emocija ili slika Boga. Dok pojamo, spontano, dovodimo u vezu i Božje kvalitete. Svjesni smo dobrobiti Božje milosti i pojanje Njegovog Imena je način da do nje i dođemo.Tijekom pojanja Božjeg Imena, koje ima određene kvalitete, javlja se duhovna emocija (bhav/bav). Zbog ove duhovne emocije, progresivno se povećavaju emocije poput poštovanja, ljubavi i odanosti Bogu, strah od pogrešnih akcija itd, dok se, s druge strane, nepoželjne emocije smanjuju. Na taj način se podsvjesni um postupno pročišćava.

2.2 Smanjenje impresija

U tijeku pojanja, podsvjesni um ne prihvaća impulse koji mu dolaze iz centara podsvjesnog uma, kao što su centar za instinkte i želje, centar za sklonosti i odbojnosti, centar karakteristika temperamenta i centar intelekta. Kada se ovo duže vrijeme ponavlja, postepeno se smanjuju impresije u ovim centrima i naš um postaje mirniji.

2.3 Ne razvijaju se nove impresije

Sve dok pojamo, u podsvjesnom umu se ne stvaraju nove impresije. Pojanje Božjeg Imena je možda, najbolji svjesni način sprječavanja stvaranja novih impresija. U stanjima koncentracije, meditacije i samadhi (samadi) stanju (svjesno stanje u kojem smo sjedinjeni s Božjim principom), impresije vezane uz druge stvari se ne stvaraju.

2.4 Uklanjanje žudnji pojanjem

Pojanjem je um manje ometan vanjskim događanjima. Kada se lutanje uma smanji, žudnje i svijest o tijelu, koje nas privlače ka Velikoj Iluziji (Maya/Maja), automatski gube na snazi i sposobni smo se zadubiti u pojanje. Umjesto zadovoljavanja žudnji, um je zaokupljen pojanjem. Dakle, žudnje se smanjuju i na kraju se u potpunosti izgube. Kako su žudnje suptilne prirode, potrebna su suptilna sredstva (Božje Ime) da se smanje. Smanjenjem  žudnji ili njihovim nestankom, možemo ostati u Blaženstvu koje nam daje unutarnje zadovoljstvo, daleko veće od zadovoljavanja žudnji koje dolaze iz uma.

3. Pojanje povećava introvertnost i introspekciju

Introvertnost i introspekcija su neophodni kako bismo razvili kvalitete. Obje kvalitete, introvertnost i introspekcija, počinju se razvijati kroz proces pojanja.

Pojanje u pravom smislu počinje onda kada se potrudimo postati introvertni. Kada poželimo pratiti događa li se pojanje u umu, moramo se fokusirati  prema unutra, tj. biti duhovno introvertni.

Zbog njemu svojstvene prirode, um luta i fokusiran je na vanjske podražaje te se zbog toga ne može dugo zadržati na pojanju. Onog trenutka kada to shvatimo, trebamo se potruditi vratiti um na pojanje. Tijekom ovog procesa postajemo svjesni misli ili mana osobnosti koje dovode do toga da um luta. Ovo je u stvari introspekcija.

4. Pojanje povećava koncentraciju

Kako se podsvjesni um čisti tijekom pojanja, impulsi koji dolaze iz podsvjesnog uma u svjesni um, također se smanjuju i povećava se koncentracija. Na ovaj način, svaka obavljena aktivnost je završena mirnije, s više koncentracije i potpunije, što vodi uspješnijem životu i duhovnom napretku.

Učenje se popravilo zbog koncentracije stečene pojanjem: ‘Nakon što sam naučila kako se poja, vratila sam se kući i počela s pojanjem. Čak i kada je moj ujak uključio televizor, nisam bila ometena. Mogla sam se koncentrirati na učenje bez problema’. – Gđa. Shweta Dilip Parthey, Mumbai, India

5. Pojanje pročišćava govor

Kada tijekom dana govorimo, pojačavamo impresije u vezi sa Velikom Iluzijom u našem podsvjesnom umu i um postaje nečist. Budući da pojanje pročišćava naš podsvjesni um, Božanskom energijom koja se tada stvara, također dolazi i do pročišćavanja govora.

6. Koristi pojanja slične onima koje dobivamo tišinom

Pojanje Božjeg Imena jedan je od tipova tišine. Uz to pojanje također donosi sljedeće psihološke dobrobiti tišine:

A.   Smanjenje svjetovnih problema: Većina svjetovnih problema javlja se zbog našeg govora. Dok pojamo manje pričamo i prirodno dolazi do izbjegavanja ovakvh problema.

B.    Izbjegavamo govoriti laži.

C.  Kontrola nad šest unutarnjih neprijatelja: Šest unutarnjih neprijatelja su korijenske mane osobnosti koje nas vežu za materijalni svijet i odgovorne su za našu nesreću. To su: strast, bijes, ponos, zavist, pohlepa i vezanost. Kada emocije, kao što su na primjer bijes itd., nisu izražene, postupno, zahvaljujući pojanju, stječemo kontrolu nad njima.

7. Zaključak – dobrobiti pojanja

Umjesto života u stresu, koji je u današnje vrijeme sve prisutan, pojanje vodi prema životu bez stresa, a ovaj zauzvrat k većoj produktivnosti, sposobnosti pomaganja drugima i rada s njima u miru, povećanju sposobnosti voljenja drugih, smanjenju sebičnosti i duhovnom rastu.