Prvi dio: Dobro i zlo - vječna borba

Suptilna bitka između dobra i zla povremeno se vodi još od pradavnih vremena. Opet se vodi u suptilnom svijetu od 1999. – 2023.godine. Zatim će uslijediti bitka na fizičkoj ravni Zemlje od 2015. do 2023. godine. Nakon toga svijet će proći kroz razdoblje oporavka od bitke na Zemlji i pripremati se za novo doba. Nova era biti će poznata kao Božansko Kraljevstvo i u njemu će čovječanstvo doživjeti tisuću godina mira i Pravičnosti (Dharma – Darma). Vrijeme u kojem živimo je vrlo značajno, jer će se posljedice te bitke osjećati u cijelom Univerzumu. Međutim, današnje vrijeme je isto tako vrlo povoljno za duhovnu praksu i za dostizanje Bogospoznaje (najuzvišenijeg duhovnog stanja).

Napomena: Za bolje razumjevanje ovog članka, molimo Vas pročitajte i članak  o tri osnovne suptilne komponente Sattva, Raja (Rađa) i Tama, od kojih je izgrađena čitava Kreacija. U ovom članku ćemo za pridjeve koji se odnose na ove komponente upotrebljavati izraze sattvik, rajasik (rađasik) i tamasik. Na primjer, kada spominjemo da je netko sattvik osoba, mislimo na osobu kod koje prevladava Sattva komponenta i duhovno je čišća.

1. Definicija dobra i zla

Duhovna znanost definira ‘dobre’ ljude kao one koji su živi ili su preminuli (suptilna tijela), a koji:

  • imaju snažnu želju obavljati duhovnu praksu
  • imaju za cilj predati sve Bogu, uključujući i ego
  • usmjeravaju svoj život ka cilju dostizanja Boga.

 

Najčešće su to ljudi čija je duhovna razina iznad 30%, kod njih prevladava Raja-Sattva (Rađa-Satva) ili Sattva komponenta i pravični su. Ljudi koji nemaju spomenute osobine, a čine neka dobra dijela, kao na primjer davanje priloga sirotištima i slično, neće, iako zaslužni, nužno biti u kategoriji definiranoj prema duhovnoj znanosti kao “dobri ljudi”. Naročito ako prilog daju iz ponosa. Dobri ljudi i dobra suptilna tijela zajedno se ubrajaju u sile dobra.

S druge strane, zli ljudi (živi ili suptilna tijela) su oni kod kojih prevladava Raja-Tama ili Tama komponenta, nepravični su i imaju veliki ego. Oni čak mogu i raditi duhovnu praksu, ali ju rade u cilju prikupljanja duhovne moći radi ispunjavanja neke osobne ambicije. Riječ ‘ego’ se ovdje koristi u duhovnom kontekstu. Osim njene svakodnevne upotrebe koja podrazumijeva pretjerano samopouzdanje ili umišljenost, ona uključuje i duhovno značenje – osjećaj podvojenosti od Boga. Zli ljudi i zla suptilna tijela (negativne energije) zajedno se ubrajaju u ‘sile zla’.

Preciznija definicija duhovne znanosti kaže da oni ljudi koji rade duhovnu praksu s ciljem spoznaje Boga i koji su u stanju sve više predavati svoje tijelo, um, imetak i ego Bogu, ubrajaju se u grupu ‘dobrih’. Prema toj definiciji, u današnje vrijeme na Zemlji ima vrlo malo ‘dobrih’ ljudi . Većinu ljudi može se ubrojiti u ‘zle’. U toj grupi ima oko 30% (od ukupne svjetske populacije) onih koji pokušavaju nanijeti zlo društvu i smanjiti Sattva komponentu u svijetu. Veliku većinu ostalih ljudi negativne energije lako iskorištavaju da rade ono što zahtijevaju sile zla zbog toga što oni ne obavljaju duhovnu praksu i usredotočeni su samo na materijalizam.

2. Odakle potječu dobro i zlo?

2.1 Kada je nastalo zlo?

Sve u Univerzumu kreirao je Jedan Bog. Božji Princip prožima sve u Univerzumu i postoji također i izvan njega. Iz te perspektive i dobro i zlo su potekli od Božjeg principa. Oba postoje od postanka Univerzuma. Međutim, u to vrijeme je zlo postojalo u obliku sjemena tj. pritajeno.

Prema duhovnom zakonu stvaranja, ‘sve što postoji, stvoreno je od Božjeg Principa, održava se i zatim uništava tj. vraća se u Božji Princip’. Univerzum je stvoren, održava se tijekom unaprijed određenog vremenskog razdoblja i zatim se uništava. Kao dio ovog Božanskog plana, zlo koje je bilo u obliku sjemena na početku postojanja Univerzuma, stalno raste. Ono se manifestira u obliku suptilnih sila zla (znanih kao negativne energije) i kroz ljude. Kako vrijeme prolazi, elementi zla nastavljaju rasti dok ne dostignu 100% i u tom  trenutku Univerzum će se razgraditi.

2.2 Odakle dobre i zle sile dobivaju energiju?

Kako i dobro i zlo potječu od Vrhovnog Božjeg principa, oni dobivaju duhovnu energiju od Boga. Iako ovo može izgledati kao paradoks, može se razumjeti iz sljedeće analogije. Dva radnika istog poduzeća jednako rade i podjednako zarađuju. Kada dobiju novac u ruke, o njima ovisi kako će ga upotrijebiti. Jedan čovjek ga može upotrijebiti da bi nahranio sebe, a ostatak da pomogne društvu. Drugi čovjek ga može upotrijebiti da nanese štetu društvu. Zarađivanje novca je slično stjecanju duhovne energije koju dobivamo radeći duhovnu praksu. Namjera koja prati obavljanje duhovne prakse je vrlo različita kod dobrih i zlih ljudi. Za prve je namjera spajanje s Bogom, dok je za druge to prije svega dobivanje duhovne moći za ispunjenje vlastitog zadovoljstva. Kada napunimo svoj spremnik duhovne energije, Bog nam daje slobodu da ju koristimo prema svojoj volji. Duhovna energija koju ljudi koriste za Pravičnost poznata je kao dobra energija, a kada se koristi za nepravičnost poznata je kao zla ili “crna energija”.

Važno je napomenuti da korištenjem duhovna energija za ispravne ciljeve, osoba doživljava jedinstvo s tim aspektom Boga. Njoj je dostupna količina Božanske energije koja odgovara stupnju tog jedinstva. Tako osoba ne gubi niti malo stečene duhovne energije. Međutim, kada se duhovna energija koristi za ciljeve koji nisu pravični, budući da je to suprotno Božjoj prirodi, osoba ili suptilno tijelo time iscrpljuje energiju dobivenu duhovnom praksom.

3. Koja je misija sila dobra i zla?

Misija sila dobra je uspostavljanje poretka na osnovi Sattva komponenti u svim ravnima Univerzuma. Ukratko, da pročiste Univerzum i učine ga duhovno čistim. S druge strane, sile zla teže uspostavljanju demonskog kraljevstva na osnovi Raja-Tama komponenti. Demonsko kraljevstvo je vrsta kraljevstva koje najviše odgovara demonskim silama za ispunjavanje njihovih želja. Ove želje su raznolike, od pretjeranog prepuštanja čulnim zadovoljstvima i neprimjerene upotrebe moći, do stvaranja problema tragateljima za Bogom i ometanje u obavljanju njihove duhovne prakse za postizanjem Bogospoznaje.

4. Ravnoteža dobra i zla

Budući da su misije sila dobra i sila zla potpuno suprotne jedna drugoj, između njih postoji stalni sukob. Ravnoteža dobra i zla vremenom varira i nikada nije stalna. Njezine posljedice se osjećaju u svim ravnima Univerzuma. Na primjer, kada dođe do porasta moći demonskih sila i negativnih energija, situacija u svim pozitivnim područjima postojanja uključujući i  Zemlju (Bhulok/Bulok) i Raj (Swargalok/Svaragalok) počinje se pogoršavati. Na Zemlji to utječe na nas negativno na fizičkoj, mentalnoj i duhovnoj razini. Međutim, negativne ravni, odnosno sve ravni Pakla (Patal) doživljavaju pozitivan utjecaj u svom sustavu. S druge strane, kada dođe do pomaka u ravnoteži u pravcu dobra, dolazi do porasta u osnovnoj suptilnoj Sattva komponenti i Blaženstvo (Anand) se doživljava svuda u Univerzumu. Mir i napredak vladaju na Zemlji. Demonske sile su tada jako uznemirene takvim pozitivnim trendom. Vrsta ometanja koju osjećaju je slična nelagodi kriminalca koji je primoran biti prema svima ljubazan.

4.1 Koji su razlozi za narušavanje ravnoteže u pravcu zlih sila?

Zle sile u Univerzumu koriste svaku priliku i stalno nastoje nepovoljno utjecati na ravnotežu snaga moći. Unatoč stalnim pokušajima demonskih sila da smanje suptilnu Sattva komponentu i zaustave tragatelje za Bogom u obavljanju duhovne prakse i širenju Duhovnosti, dobre sile imaju vrhovnu vlast dokle god Sveci i tragatelji rade duhovnu praksu. To je zato što Bog pomaže Svecima i tragateljima zbog njihove posvećenosti da nadvladaju sile zla.

Glavno spremište moći dobra i zla leži u suptilnim ravnima. Sile dobra i zla na Zemlji su kao marionete, jer i jedne i druge dobivaju snagu iz suptilnog svijeta od sila dobra odnosno zla.

4.2 Duhovna razina i ometanja negativnih energija

Demonske sile u pravilu napadaju dobre sile čija se duhovna razina kreće u rasponu od +/- 10% duhovne snage u odnosu na njihovu duhovnu snagu. Razlog tome je što duh ne može utjecati na osobu kada je razlika 10% u duhovnoj razini u korist te osobe. To je zato što osoba može dobiti 10 – 20% Božje zaštite, više od razine ometanja od strane duha i to ju štiti od napada duha koji ima manju duhovnu snagu.

Duhove čija je duhovna razina za više od 10% veća od duhovne razine osobe, ne zanima ometanje takve osobe, jer je njezina snaga suviše mala da bi se s njom borili i kao takva im ne odgovara. Tako na primjer, osobu na 30% duhovne razine ometati će negativna energija čija je duhovna razina u rasponu od 20-40%.

Demonskim silama zla je lakše primijeniti svoju moć nad čovječanstvom kada su ljudi materijalisti i nemaju želju za prakticiranjem Duhovnosti. Kada Tama komponenta u čovječanstvu poraste, demonske sile u kojima prevladava Tama, lako koriste takvu situaciju i pokušavaju uspostaviti kontrolu nad čovječanstvom.

Pročitajte članak, “U kojoj mjeri duhovna razina osigurava zaštitu od duhova?

5. Kada se vodila prva bitka između dobra i zla?

Životni vijek Univerzuma podijeljen je u četiri ere: Satyayug (Satjajuga), Tretayug (Tretajuga), Dwaparyug (Dvaparjuga) i Kaliyug (Kalijuga). Satyayuga je bila duhovno najčišća era. Međutim, poslije ove ere, prosječna duhovna razina ljudi je počela opadati sa svakom sljedećom erom, sve dok nije dostigla najnižu razinu u Kaliyugi ili Eri razdora u kojoj danas živimo. Ova era će trajati 432.000 godina i sada smo preko 5.100 godina u njoj.

U svakoj eri postoje manji ciklusi Satyayuge, Tretayuge, Dwaparyuge i Kaliyuge i duhovna svjesnost ljudi varira u svakoj od ovih mini era. Svaka ciklus mini ere dalje je podjeljen u još manje četiri ere. Ta podjela mini ciklusa na još manje mini cikluse ponavlja se do šeste razina u dubinu. Najmanji mini ciklus traje oko 1000 godina. Broj od 1000 godina je prema današnjem računanju vremena. Na primjer, odgovarajući mini ciklus u Satyayugi bio bi mnogo duži, jer je Satyayuga bila era koja je imala vrlo visoku suptilnu Sattva komponentu. Jedna od karakteristika Sattve je raširenost, a Tame je skupljenost. Zato jedna godina u Kaliyugi predstavlja mnogo više godina u Satyayugi .

U početku Kreacije odnos je bio 100% u korist sila dobra, jer su demonske sile bile samo u pritajenom ili obliku sjemena. U prvoj eri, tj. Satyayugi cijelo čovječanstvo je obavljalo duhovnu praksu i prosječna duhovna razina ljudi bila je 80%. Živjeli su sa stavom da je svaki aspekt života duhovna praksa i prilika za služenje Bogu. Kada je počela era mini Kaliyuge u posljednjem mini ciklusu Satyayuge, ukupan broj zlih ljudi na Zemlji prerastao  je 2% cjelokupnog stanovništva. Suptilna Tama komponenta je bila dovoljno visoka da zle sile u tom trenutku napadnu i posegnu za vrhovnom vlašću. Ovo je bila prva bitka između sila dobra i zla i vođena je na kraju mini ere Kaliyuge u posljednjem mini ciklusu ere Satyayuge .

Nastavak u dijelu 2 : Sadašnja borba između dobra i zla