Tko je Božanstvo?

Koncept Božanstva je u Duhovnoj znanosti najbolje objašnjeno pomoću analogije. Jeste li se ikada zapitali zašto postoji mnoštvo boja u svijetu kada imamo samo tri primarne boje, tj. crvenu, plavu i žutu?

Znamo da razne premutacije i varijacije ove tri boje stvaraju toliko puno novih boja.

Isto tako iako je Bog samo jedan, On se manifestira na razne načine kako bi vršio razne funkcije u Univerzumu. Kako bi izvršio razne funkcije u Univerzumu, Bog se manifestira u pet osnovnih principa. To su:

  • Stvaranje: Sve je stvoreno

  • Održavanje: Sve što je stvoreno se održava

  • Razaranje: Sve što je stvoreno i održavano na kraju bude razoreno

  • Mnoštvo  – Bog je u svemu

  • Blaženstvo – Kvaliteta Boga je vrhunska i trajna sreća

Ovih pet primarnih principa se međusobno kombiniraju na bezbroj načina kako bi pružili milijune jedinstvenih aspekata Boga kako bi obavili razne funkcije u Univerzumu. Na primjer, postoji aspekt Boga koji olakšava učenje, podučavanje, pruža zaštitu, liječi itd. Prema Duhovnoj znanosti svaki takav aspekt Boga ima oblik i poznat je kao Božanstvo. Ukupno postoji 330 milijuna Božanstava i svaki ima svoju posebnu ulogu u Univerzumu.