Božanske promjene na tijelu Sveca zbog Njegove misije i vremena

Neizmjerno smo zahvalni Bogu i Božjem Principu što smo svjedoci ovih Božanskih promjena na Njegovoj Svetosti Dr. Athavaleu i što sudjelujemo u istraživanju temeljenom na Duhovnoj znanosti o ovom jedinstvenom duhovnom događaju.

1. Božanske promjene kod Njegove Svetosti Dr. Jayant Balaji Athavalea zbog Njegove misije Inkarnacije

Definition of an incarnation or Avatar of God U ranijem članku objasnili smo kako se zbog visoke duhovne razine Njegove Svetosti Dr. Athavalea, na Njegovom fizičkom tijelu događaju Božanske promjene. Božanske promjene uključuju pojave kao što su širenje različitih mirisa iz Njegovog tijela, promjena boje noktiju na prstima ruku, koži i kosi, te pojava znaka Om na Njegovom tijelu. U ovom članku osvrnuti ćemo se na posebne razloge zbog kojih se ovakve Božanske promjene pokazuju na tijelu Njegove Svetosti Dr. Athavalea.

Kada smo dobili Božansko znanje o promjenama na tijelu Njegove Svetosti Dr. Athavalea, nekoliko puta je ponovljeno da se Božanske promjene događaju jer se Bog jednim svojim dijelom inkarnira u obliku Njegove Svetosti Dr. Athavalea zbog Njegove misije. U ovom članku na to ćemo se osvrnuti kao na misiju Inkarnacije Njegove svetosti Dr. Athavalea. U sljedećem dijelu opisali smo to uz više pojedinosti.

Budući da su Božanske promjene suptilne po svojoj prirodi, moderna znanost može nam pomoći u razumijevanju tek neznatnog dijela tih promjena. Samo mali broj aspekata Božanskih promjena na tijelu može se razumjeti uz pomoć fotoaparata, uređaja kojeg je izumila znanost. Važno je shvatiti da moderna znanost može pružiti samo djelić informacija kada se radi o duhovnim fenomenima.

2. Neki specifični razlozi Božanskih promjena kod Njegove Svetosti Dr. Athavalea

2.1 Misija Njegove Svetosti Dr. Athavalea

Božanske promjene koje se pojavljuju na tijelu Njegove Svetosti Dr. Athavalea u skladu su sa potrebama vremena i rezultat su Njegovog prihvaćanja misije Inkarnacije. Stoga su Njegove Božanske tjelesne promjene postale fizički dokaz da je On Inkarnacija u sadašnjoj eri.

Misija Inkarnacije Njegove Svetosti Dr. Athavalea započela je devedesetih godina objavljivanjem prvog Svetog teksta kojeg je On napisao. Počeo je objavljivati Svete tekstove nakon što Mu je Njegov Guru Njegova Svetost Bhaktaraj Maharaj rekao da objavljuje knjige o duhovnosti koje će biti lako razumljive čovječanstvu. Misija Inkarnacije Njegove Svetosti Dr. Athavalea vezana je za pisanje Svetih tekstova, to jest Božanskog Znanja. Karakteristike Njegove Svetosti Dr. Athavalea su izrazita radoznalost i prenošenje Duhovnog Znanja koje je primio po cijelom svijetu radi dobrobiti čovječanstva.

Žuto je boja najvišeg izvora Znanja u Univerzumu i misija Njegove Svetosti Dr. Athavalea postala je jedno sa izvorom Znanja. To znači da je Njegova misija primati Znanje, razumjeti Ga i širiti cijelim svijetom. Kao rezultat toga, žuta boja je najzastupljenija na Njegovoj koži, kosi i noktima.

2.2 Božanske promjene vezane za zaštitu tragatelja za Istinom

Iako većina nas toga nije svjesna, svijet se nalazi usred divovske suptilne bitke između snaga dobra i zla. Ova bitka koja se do sada odvijala uglavnom na suptilnoj razini, uskoro će se proširiti na fizičku dimenziju tj. na svijet u kojem živimo. Čovječanstvo će se suočiti sa prirodnim katastrofama i ratom koji će donijeti do sada neviđena razaranja i ogroman broj žrtava.

Sveci Paratpar Guru-i na najvišoj duhovnoj razini, kao što je Njegova Svetost Dr. Jayant Athavale, djeluju kao svjetionici duhovne pozitivnosti koji štite ravnotežu dobra nasuprot zlu na Zemlji i drugim suptilnim područjima postojanja. Pozitivna duhovna energija koja protiče kroz Njih, štiti tragatelje u teškim vremenima sada i u budućnosti. Kako je Njegova Svetost Dr. Athavale jedno s Univerzumom, Njegovo tijelo također je izuzetno osjetljivo na promjene u Univerzumu koje se djelomično odražavaju kao fizičke promjene na Njegovom tijelu. Borba dobra protiv zla koja se trenutno odvija u Univerzumu ogleda se i na Njegovom tijelu. Njegovo tijelo je zapravo postalo bojno polje koje pokazuje znakove negativnih napada i Božanskih intervencija. Stoga, kad god se na Njegovom tijelu pojave promjene, kao što je recimo širenje ugodnog mirisa sa Njegovog tijela, one su posljedica automatskog odgovora na promjene u Univerzumu.

Primjer kako tijelo Njegove Svetosti Dr. Athavalea odgovara mirisom na promjene u Univerzumu.

U borbi dobra protiv zla, ako Univerzum napadnu negativne energije, Inkarnirani princip u Njegovoj Svetosti Dr. Athavaleu reagira emitiranjem Božanskog mirisa razaranja (marak) iz Svojih prstiju. U tim prilikama doživjeli smo emitiranje velikih količina mirisa razaranja iz Njegovih prstiju što je smanjilo rastuću snagu negativnih energija u Univerzumu.

Miris spasenja (tarak) iz Njegovih prstiju nastavlja blagoslivljati i štititi tragatelje. Zahvaljujući emitiranju valova slatkog mirisa iz prstiju Njegove Svetosti Dr. Athavalea, tragatelji mogu ostati živi i obavljati svoju duhovnu praksu čak i kad ih napadnu snažne negativne energije.

Do sada se Božanska misija odvijala uglavnom na nematerijaliziranoj (nirgun) razini. Međutim, kako dolaze teška vremena, došlo je vrijeme da se misija Inkarnacije Njegove Svetosti Dr. Athavalea pokazuje više na fizičkoj razini. Zbog toga su se i na Njegovom fizičkom tijelu počele javljati promjene. Kada je tijelo (kao tijelo Njegove Svetosti Dr. Athavalea) pod blagonaklonim nadzorom Boga, ono odbacuje uobičajen spektar boja fizičkog tijela i poprima Božanski spektar boja. Božanske promjene u potpunosti ovise o Bogu i manifestiraju se u uzvišenoj osobi u skladu sa potrebom Božanskog zadatka na Zemlji u odnosu na vrijeme i mjesto. U tom slučaju „vrijeme“ se odnosi na teška vremena koja uskoro dolaze i kasnije na 2023. godinu kao razdoblje uspostavljanja ere obnovljene Duhovnosti u svijetu. Ovo duhovno razdoblje trajati će gotovo 1000 godina. Duhovno znanje koje objavljuje Njegova Svetost Dr. Athavale postati će osnova duhovnog učenja u budućnosti.

3. Zaključak

Fizičke promjene na tijelu Njegove Svetosti Dr. Athavalea razlikovati će se ovisno o tome da li ispunjava Svoju misiju na materijaliziranoj (sagun) ili nematerijaliziranoj razini. Materijalizirana misija Njegove Svetosti Dr. Athavalea je podučavanje društva o Duhovnoj znanosti i vođenje ljudi u njihovoj duhovnoj praksi. Njegova nematerijalizirana misija je boriti se na suptilnoj razini sa snažnim negativnim energijama iz ravni Pakla (Patal), otklanjati prepreke koje one stvaraju u duhovnoj praksi tragatelja i na taj način širiti Božansku svjesnost (Chaitanya) u okruženju, te provoditi Božansku namjeru (sankalp) za duhovnu dobrobit čovječanstva.

Kada fizičko prisustvo Njegove Svetosti Dr. Athavalea pomaže duhovnoj praksi tragatelja na suptilnoj razini, radi se o Njegovoj misiji na materijaliziranoj-i-nematerijaliziranoj razini poznatoj i kao sagun-nirgun. Kad Njegova Svetost Dr. Athavale ostane na nematerijaliziranoj razini i učini da se duhovna praksa tragatelja događa samo na osnovu Njegove Božanske namjere (odluke), Njegova misija je na nematerijaliziranoj-i-materijaliziranoj razini poznatoj i kao nirgun-sagun. Ovisno o  stanju u kojem se nalazi, boje vidljive na Njegovom tijelu se mijenjaju.

Ovo znanje podijelili smo kako bi ljudi podrobnije razumjeli živote Svetaca visoke duhovne razine. Međutim, najvažniji zaključak je da je sadašnje vrijeme izuzetno pogodno za duhovnu praksu. Iako će vremena uskoro postati izrazito teška, tragatelji mogu ostvariti brzi duhovni rast, jer je i Božji blagoslov mnogo veći. Pozivamo sve ljude koji su radoznali da saznaju više o duhovnoj dimenziji i duhovnosti, da iskoriste prednost sadašnjeg vremena i Božansku namjeru Njegove Svetosti Dr. Athavalea i redovito obavljaju duhovnu praksu.