Alternativne terapije - Razina djelovanja


 

1. Uvod u usporednu studiju alternativnih terapija na razini njihovog stvarnog djelovanja

Ovdje uspoređujemo maksimalnu moguću dubinu na kojoj može djelovati svaka od terapija. Terapije su poredane po rastućem redu u odnosu na dubinu na kojoj djeluju. Svaka sljedeća terapija djeluje na svim razinama koji su prethodno spomenuti kao i na razini koji se specifično odnosi na nju. To znači da Alopatija djeluje samo na fizičko tijelo, Yunani medicina na fizičko tijelo, ali i na protok energije u fizičkom tijelu i tako dalje. Tako Ajurveda djeluje na fizičko tijelo, suptilno tijelo kao i na još suptilnijoj razini tj. na razini prostora između organa i između stanica. Što je dublja razina na kojem se ostvaruje djelovanje to je sveobuhvatnija i učinkovitija terapija. Dolje je grafički prikaz od čega smo sačinjeni i odnosa između fizičkog i suptilnog tijela.

2. Alopatija

AllopathyOva terapija djeluje na razini fizičkog tijela. To znači da:

  • Na preventivnoj ili terapijskoj razini, Alopatija je usmjerena na uzrok bolesti ograničen na fizičko tijelo. Tako psihosomatske bolesti čiji uzrok je dublje od razine fizičkog tijela, npr. u umu, kao kod oboljenja srca ili čira na želucu, ne mogu biti sveobuhvatno i potpuno izliječene Alopatijom.

  • Budući da je terapija usmjerena na fizičko tijelo koje je najmaterijalnije (najopipljivije) od svih naših tijela, ona ne liječi učinke bolesti na suptilnom tijelu kao što je um. To je zato što djelovanje usmjereno na materijalno tijelo ne može izliječiti bolest na tijelima koja su suptilnija od njega. Međutim, akcija usmjerena na suptilno tijelo može utjecati na tijela koja su materijalnija od njega.

3. Yunani (Unani) medicina

Yunani (Unani) Medicine

Ova terapija pored djelovanja na fizičko tijelo djeluje i na protok energije u fizičkom tijelu. Energija o kojoj ovdje pričamo je materijalna ili fizička energija metabolizma u tijelu. Tako Yunani medicina djeluje na dubljoj razini nego Alopatija.

4. Akupresura

Accupressure

Ova terapija je usmjerena na Chetanaa u energetskom toku u fizičkom tijelu. Chetanaa je onaj aspekt Božanske svjesnosti koji upravlja funkcioniranjem tijela i uma. Pošto Akupresura djeluje na razini iznad materijalne energije, njeno djelovanje je još dublje nego kod Yunani medicine. Međutim, da bi bio u mogućnosti zaista provesti terapiju na Chetanaa razini, terapeut mora biti vrlo vješt, iskusan i provoditi proceduru sa najvišom koncentracijom.

 

5. Mudre

Mudra

Ova terapija djeluje tako što aktivira protok energije u određenom dijelu tijela ili grupi organa ovisno o tome na što je usmjerena mudra. Na primjer, ako netko ima bolove u trbuhu i mudra je usmjerena na točku boli, onda će biti aktiviran protok energije u trbuhu. Međutim, ako je mudra usmjerena na Manipur chakru, onda će protok energije u organima povezanim s ovom chakrom tj. cijeli probavni sustav (jednjak, želudac, tanko i debelo crijevo) kao i mokraćni sustav (bubrezi, ureteri, mokraćni mjehur) biti aktiviran. Yunani (Unani) medicina također djeluje na razini protoka energije u tijelu, ali je Mudra terapija pozicionirana više jer se isti učinak postiže bez upotrebe bilo kakvih lijekova. 

6. Homeopatija

Homeopathy

Ova terapija djeluje na fizičko tijelo i protok energije, ali i na suptilno tijelo.

 

 

7. Ajurveda

Ayurveda

Ova pradavna terapija djeluje na svim gore navedenim razinama i pored toga na još dubljoj i suptilnijoj razini tj. na razini prostora između organa, odnosno između stanica.