01-HUN-sattva-raja-tama

Rövid ismertető

A három finomrezgésű (szubtilis) alkotóelem, a sattva, raja és a tama a Teremtés alapkövei. Bár a modern tudomány számára ismeretlenek, mégis minden élő és élettelen, megfogható és megfoghatatlan dolgot ezek alkotnak és hatnak át. Az, hogy egy ember, vagy tárgy milyen vibrációt bocsát ki, minden esetben a domináns finomrezgésű alapösszetevőtől függ. Sőt, ez befolyásolja minden ember és dolog alaptulajdonságát és viselkedését. Ezen összetevők aránya az emberben csak spirituális gyakorlattal változtatható.

1. Bevezető és definíció

Ezen cikk célja, hogy megalapozzunk tudását a három finomrezgésű (szubtilis) alapösszetevő elméletéről. Olvasóink számára ez nagyon fontos, hiszen sok cikk alapjául szolgál ezen a honlapon.

A modern tudomány szerint az Univerzum alapvetően fizikai részecskékből épül fel, melyek elektronok, protonok, neutronok, mezonok, gluonok és kvarkok.

Ugyanakkor, spirituális szinten, az Univerzumot még szubtilisebb, apróbb részek alkotják. Ezek a részecskék a három finomrezgésű alapösszetevőként ismertek (trigunas), név szerint: sattva, raja és tama. A triguna szóban a ’tri’ a hármat jelenti, a ’gunas’ pedig a finomrezgésű összetevőt.

Ezen összetevők jellegzetességeit röviden az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Sattva Raja Tama definitions

Az összetevőket azért nevezzük finomrezgésűnek, mert megfoghatatlanok, nem fizikai természetűek és nem is láthatóak még a legújabb elektronmikroszkópokkal sem. A technikailag fejlettebb fizikai műszerekkel a jövőben sem fogjuk tudni ezeket megmérni. Ezt a három finomrezgésű alapösszetevőt csak a finomrezgésű érzékszerveinkkel, vagy a hatodik érzékünkkel (ESP) tudjuk érzékelni.

 • A finomrezgésű sattva alapösszetevő a legfinomabb, vagy megfoghatatlanabb a három finomrezgésű alapkomponens közül. Ez az összetevő áll a legközelebb az Isteniséghez. Ennek megfelelően a túlsúlya egy személyben boldogságban, elégedettségben és olyan erényekben, mint a türelem, kitartás, megbocsátásra való hajlam és spirituális vágyakozás (pl.: vágy a spirituális fejlődésre), stb. mutatkozik meg.
 • A finomrezgésű tama alapösszetevő a legdurvább a három közül. Túlsúlya egy személyben lustasággal, mohósággal, stb, illetve a világi dolgokhoz való kötődéssel párosul.
 • A finomrezgésű raja alapösszetevő a sattva és a tama komponenseket hozza mozgásba. Így tehát attól függően, hogy a személy sattvik vagy tamasik, a raja finomrezgésű alapkomponens azt fogja kihangsúlyozni, illetve a sattva vagy tamakomponens mértékének megfelelően fog cselekedni.

A trigunas (három finomrezgésű alapösszetevő) megfoghatatlan természete miatt a modern tudomány nem érzékeli létezését, így az oktatató iskolák és egyetemek sincsenek tudatában, emiatt tananyagba sem kerül. Ennek következményeként a három finomrezgésű alapösszetevő elmélete sokunk számára idegennek hathat. Ez persze nem érvényteleníti a tényt, hogy ezek átjárják az egész létezésünket és a világot, melyben élünk. Attól függően, hogy melyik finomrezgésű alapösszetevő van túlsúlyban bennünk, befolyásolja:

 • Reakcióinkat a különböző szituációkban
 • Döntéseinket
 • Választásainkat
 • Életmódunkat.

Mivel ezek nem fizikai természetűek, így nem is lehetséges megérinteni őket és megállapítani fizikai jellegüket. Ebben a cikkben igyekeztünk a tőlünk telhető legjobban egy általános képet adni arról, hogy a trigunas hogyan befolyásolja életünket.

2. Összehasonlítás a legkisebb fizikai elemek és a három finomrezgésű alapösszetevő között

A következő táblázat ismertet néhány alapvető különbséget a modern tudományok által ismert legkisebb fizikai elemek és a Spirituális tudomány által ismert finomrezgésű alkotóelemek között.

 

Tulajdonság Legkisebb fizikai részecskék Finomrezgésű alapösszetevők (trigunas)
Típus Fizikai Finomrezgésű vagy megfoghatatlan
Hogyan mérhető? Fizikai eszközökkel, mint pl. elektronmikroszkóp A hatodik érzékünkkel (ESP), a kifinomult szubtilis érzékszerveink által.
Ebből épül fel az egész fizikai világunk. a teljes teremtés, legyen az a fizikai, pszichológiai vagy a spirituális dimenzió. Még a legkisebb fizikai részecskék is a sattva, raja és tama kombinációiból épülnek fel. Sőt, még a gondolataink is, melyek szintén megfoghatatlanok, ebből a három finomrezgésű komponensből épülnek fel.
Befolyással bír  a teremtés fizikai tulajdonságaira, mint pl. hogy valami folyékony vagy szilárd halmazállapotú, stb. az egész teremtés rendszerére, viselkedésünkre, a döntéseinkre és választásainkra, stb. Jóllehet a sattva, raja és tama összetevők még a fizikai tulajdonságokra is hatással vannak, pl.: a tama összetevő materializációt vagy szilárdulást eredményez.

3. Hogyan néznek ki a finomrezgésű alapösszetevők (trigunas)?

Az alábbi ábrát fejlett hatodik érzék (ESP) segítségével kaptuk, mely azt mutatja, miként néznek ki aktív állapotban a finomrezgésű alapösszetevők.

 

02-HUN-Malay-waves

A három finomrezgésű alkotóelem alapvetően megfoghatatlan részecske. Amikor aktívak, azaz amikor energia párosul hozzájuk, hullám formájában jelennek meg.

Az ábra magyarázata

 • Szín: Az alapkomponensek közül a finomrezgésű sattvaszíne sárgának, a finomrezgésű raja pirosnak, míg a finomrezgésű tama feketének tűnik amikor magasan fejlett hatodik érzékkel észleljük.
 • Hullámhossz:A finomrezgésű raja komponens hullámhossza rövidebb az állandó aktivitás miatt, míg a finomrezgésű sattva nyugodtabb, ezáltal hosszabb hullámhosszal is rendelkezik. Mivel a finomrezgésű tamaalapösszetevő rendezetlen és torzult, ezt a szabálytalan hullámhossz tükrözi.
 • Amplitúdó:A raja összetevő amplitúdója a legmagasabb, hiszen az a legaktívabb. A finomrezgésű sattva alapösszetevőé alacsonyabb és szabályos, míg a finomrezgésű tama alapösszetevőé alacsony és szabálytalan.
 • Hossz:A hossz minden esetben a szolgált feladatnak megfelelő.

4. A három finomrezgésű alapösszetevő és az öt kozmikus elem

Szintén a trigunas alkotja az öt Abszolút Kozmikus Elemet  (Panchamahabhoota) is. Az öt kozmikus elem az Abszolút Föld, Abszolút Víz, Abszolút Tűz, Abszolút Levegő és az Abszolút Éter. A kozmikus elemek természetüknél fogva szintén megfoghatatlanok. Ezek a legfinomabb aspektusai azoknak a konkrét elemnek, melyet láthatunk vagy tapinthatunk. Például, az Abszolút Víz a legfinomabb formája a víznek, mely a folyókat és az óceánokat alkotja, stb. Ez röviden szólva azt jelenti, hogy ugyan az öt Abszolút Kozmikus elem alkotja az Univerzumot, de ezek is a három finomrezgésű alapösszetevőből épülnek fel.

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a trigunas arányaiban miként tér el egymástól az Öt Abszolút Kozmikus Elem.

 

 

Amint az a fenti táblázatból látható, az Abszolút Föld kozmikus elemben a legmagasabb a tama aránya, ezért ez a legnehezebb. A finomrezgésű tama összetevő a létezést korlátozza, míg a finomrezgésű sattva összetevő kiterjeszti azt. Emiatt van, hogy az abszolút Föld elem a legalacsonyabb rendű az öt kozmikus elem közül. Ez magyarázza meg szintén, hogy miért az abszolút Éter elem a legfinomabb, legsattvikabb és így a legerőteljesebb. A tama finomrezgésű alapösszetevő csökkenése az 5 fő kozmikus elemben egyre megfoghatatlanabbá teszi azokat. Például, a Tűz kevésbé durva vagy megfogható, mint a Föld.

Az ember is alapvetően az Abszolút Föld és Víz elemekből épül fel. Ám amint spirituálisan fejlődni kezd, egyre magasabb szinteken kezd el működni és hatni, úgy mint pl. először az Abszolút Tűz elem aktiválódik, majd az Abszolút Levegő elem, végül az Abszolút Éter. Ez az oka, hogy egy spirituálisan fejlett személynek miért olyan látványos a finomrezgésű kisugárzása. Ebben az esetben az illetőnek lecsökkennek az alapvető igényei, mint pl. az evés és az alvás és ezzel egyidejűleg a különböző napi feladatok ellátására való kapacitása mind minőségileg mind mennyiségileg lényeges növekedést mutat.

5. A három finomrezgésű alapösszetevő és a világ

5.1 Természeti katasztrófák

Amikor a világon megnövekszik a raja és a tama, akkor az háborúkban, terrorista támadásokban és természeti katasztrófákban nyilvánul meg. A világon megnövekedett raja és tama az öt kozmikus elem felborulását okozza, mely végső soron szélsőséges természeti katasztrófákhoz vezet. Kérjük olvassa el a „Mi okozza a természeti katasztrófák megnövekedett intenzitását?” című cikkünket.

5.2 Élettelen dolgok

Az alábbi táblázat bemutatja az élettelen dolgok (helyszínek) és a három finomrezgésű összetevő közötti összefüggést.

 

5.3 Élőlények

Az alábbi táblázat az élőlények és a trigunas kapcsolatát mutatja be. Az alábbi felsorolásból láthatjuk, hogy az élet értékesebb – a finomrezgésű sattvaalapösszetevő tekintetében – mint például akár egy templom vagy vallási hely.

 

SRT_Living

 

Ez megindokolja, hogy miért van sokkal nagyobb jelentősége energetikailag egy személy spirituális szintjének egy helységre nézve, mint fordítva. Azaz maga a helyiség (pl.: ház, lakás) kisugárzása kevésbbé hat a személyre. Például, amikor egy Szent belép egy negatív vibrációkkal rendelkező helyiségbe – ami a helytelen konstrukció miatt alakult ki –, annak elhanyagolható hatása lesz a Szentre. Ez azt is jelenti, hogy a Feng-shui és a Vastu-shastra tudománya alapvetően csak olyan embernek fontos, aki alacsonyabb spirituális szinttel  rendelkezik, vagy nem végez semmilyen spirituális gyakorlatot .

6. A három finomrezgésű alapösszetevő és az ember

A következő alfejezetekben arról értekezünk, hogy miként hat a trigunas az életünk különböző aspektusaira.

6.1A tudatunk felépítésében és testünkkel összefüggésben

 

03-HUN-sattva-raja-tama-human

Mivel a szubtilis raja összetevő a testek működéséhez szükséges, így annak aránya megegyezik minden test esetében. Ezzel ellentétben, mint az a fenti táblázatból megfigyelhető, a sattva és tama összetevők lényegesen különböznek egyes testek között. Ennek közvetlen hatása van a különböző testek által megtapasztalható boldogság időtartamára. Például, az intellektuális test sattvaösszetevője jóval magasabb a fizikai testénél, ezért az intellektuális elfoglaltság több megelégedettséget, magasabb rendű és hosszabban tartó boldogságérzetet ad, mint egy fizikai elfoglaltság.

6.2 A spirituális szintünkkel összefüggésben

A spirituális szint és a három finomrezgésű alapösszetevő aránya szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Jóllehet, kapcsolatuk eléggé a „tyúk meg a tojás” esetére emlékeztet: mondhatjuk, hogy egy személy spirituális szintje a sattva, raja és tama összetevők túlsúlyától függ. De hasonlóképpen azt is mondhatjuk, hogy a sattva, raja és tama összetevők túlsúlya meghatározza egy ember spirituális szintjét. Ahogyan a spirituális gyakorlatunkat végezzük, elkezdjük megváltoztatni magunkban a három finomrezgésű alapösszetevő arányát a sattva összetevő javára. Más szavakkal, a tama komponensünket sattva-ra cseréljük.

Ahogy egyre több sattva összetevőt generálunk magunkban (a másik két összetevőhöz képest), azáltal pozitívan befolyásoljuk mind a spirituális szintünket, mind pedig a személyiségünket.

A következő grafikon a trigunas arányainak változását mutatja, ahogy a spirituális szintünk növekszik a spirituális gyakorlattal.

Lábjegyzet:

 1. Az 50%-os spirituális szint felett a három összetevő aránya változatlan. Ennek az az oka, hogy egy emberben 20%-nál nem lehet kevesebb a tama aránya. Amennyiben ez megtörténne, az illető elkezdene dematerializálódni (azaz eltűnni). Így amíg az embernek teste van, a tama összetevő nem lehet 20%-nál kevesebb. Jóllehet, a spirituális szint további növekedésével az összetevők hatása gyengül, olyannyira, hogy a 80%-os spirituális szintnél már el is hanyagolható a személyre gyakorolt hatásuk. A következő bekezdésben ezt részletesebben tárgyaljuk.
 2. Mindaddig, míg egy 100%-os spirituális szinttel rendelkező Szent a testében van, addig Ő is a három finomrezgésű alapösszetevőből épül fel. Amint meghal és testét elhagyja, mind a három finomrezgésű alapösszetevője megsemmisül és a Szent teljesen összeolvad Istennel.

6.3 A három finomrezgésű összetevő hatásának csökkenése a növekvő spirituális szinttel

Ahogyan spirituálisan növekszünk, valójában az történik, hogy az érzékszervek, az elme és az intellektus általi sötétség elkezd csökkeni és ezzel párhuzamosan a Lélek (t.i. a bennünk lakozó Isten) átragyog (lásd az alábbi diagramot). Ez más néven az öt érzékszerv, elme és intellektus feloszlatása. Azért is nevezhetjük az öt érzékszervet, elmét és intellektust sötétségnek vagy tudatlanságnak, mert ez akadályoz meg és tart távol minket igazi önvalónktól: a bennünk lakozó Istentől, avagy a Lélektől.

A Lélek, avagy a bennünk lakozó Isten, túlmutat a három finomrezgésű alapösszetevőn, mivel nem azok építik fel. Így minél fényesebben tündöklik át a Lelkünk – a spirituális gyakorlatunk  által -, annál kevésbbé hat ránk a három összetevő, annál kevésbbé befolyásolja személyiségünket, választásainkat és cselekedeteinket. A spirituális növekedésünk utolsó állomásánál, a Lelkünk szinte teljesen betölt fényességével. Ekkor az életünk Istennel való teljes harmóniában tellik és a trigunas szinte semmi hatással nem lesz ránk.

 

05-HUN-reduction-of-the-influence

 

6.4 A személyiségünkkel összefüggésben

06-HUN-sattva-raja-tama-face

Az alábbi táblázatban, összegyűjtöttünk pár olyan mutatót, melyek segíthetnek a személyiségtípus meghatározásában, már ami az uralkodó finomrezgésű összetevőt illeti. Ezek csak egy általánosabb megközelítésben adnak iránymutatást. Egy személy elsődleges finomrezgésű alapösszetevőjének teljes értékű elemzése csak fejlett hatodik érzékkel (ESP) állapítható meg.

 

Sattvik személy

Rajasikszemély

Tamasik személy

Hibás személyiség-jegyek

Teljes uralom az érzelmek, gondolatok és cselekedetek felett

Düh, féltékenység, büszkeség, egoizmus, főnökösködés, figyelem keresése, mohóság, céljai és vágyai beteljesítéséért bármire képes, aggodalmaskodó, álmodozó

Lustaság, semmittevés, depresszió, szélsőséges önzés, másokra nem gondolás, vagy éppen másokon átgázolás az önző vágyainak beteljesítéséért, könnyen irritálható

Erények

Az összes erény, igazságosság és törvényesség, tolerancia, békesség, stabil intellektus, önzetlenség.

Határozott de céltalan igyekezetek a spirituális fejlődés tekintetében

Nincsenek

A legfontosabb örömforrások Tudás megszerzése, készségek, mások segítése, meditáció, a spirituális szint növelése.Végül felülemelkedés a boldogság-boldogtalanság hullámzásán az Üdvösség megtapasztalásának irányába. Autoritás megszerzése, hatalom, világi birtokok és birtoklás Evés, ivás, szexuális együttlét, stb.
Kapcsolat másokkal A társadalom szolgálatában él és segít az emberek spirituális fejlődésében. A spirituális fejlődés kifejezést itt általános értelemben használtuk, mely megfelel a spirituális gyakorlat 6 alaptörvényének. Én-központú, akkor is, amikor másokon segít, nagy mértékű egoizmussal teszi (pl.: büszke rá, elvárja a dícséretet vagy köszönetet, stb.) Másokat bánt illetve kárt okoz. A legtamasikabbak nagymértékű kárt tudnak okozni a társadalom egészének pl. egy vallás vagy ideológia nevében.
Alvás 4-6 óra 7-9 óra 12-15 óra
Spirituális erő Magas Csekély Nagyon alacsony1

Lábjegyzet:

 1. Egyetlen kivételek ez alól a szubtilis mágus (Mantrik-nak nevezik ezeket az erős negatív energiával rendelkező lényeket), akiknek hatalmas spirituális erejük lehet, melyet az ördögi céljaik megvalósítása érdekében végzett spirituális gyakorlatukkal szereznek meg. De ők és spirituális gyakorlatuk mégis túlnyomóan tamasik természetűek.

 

Ezek a tulajdonságok nem kizárólagosan és keveredhetnek. Például, egy sattvik személynek lehet szüksége 9 óra alvásra, vagy egy tamasik személynek lehetnek jó tulajdonságai, mint például a tolerancia. Egy személy természete végső soron csak a jó- és rossz tulajdonságainak teljes ismeretében állapítható meg. Ennek megfelelően nem helyes úgy következtetéseket levonnunk magunkról vagy másokról, hogy csak egy-két tulajdonságot veszünk figyelembe, hanem az összképet kell számításba vennünk.

Hasonlóképpen, elég ritka, hogy egy személy teljesen sattvik, rajasik vagy tamasik lenne. Legtöbb esetben egy személy vagy sattva-raja,vagy raja-sattva,vagy raja-tama túlsúlyos. Egy sattva-raja személy mind a sattva, mind pedig a raja személyiségjegyeit hordozza, ám a sattva a meghatározó. Egy raja-sattva személy esetében ez épp fordítva lenne.

Egy személy, az uralkodó finomrezgésű összetevőjétől függően, a típusának megfelelő jegyeket fogja mutatni. Teljesen mindegy, hogy hogyan öltözködik, vagy rejti magát a drága ruhák és kiegészítők, illetve kifinomult társalgási stílus mögé, az alapvető frekvenciák, melyeket kibocsátunk, a bennünk rejlő domináns összetevőn fordul. Egy fejlett hatodik érzékkel rendelkező személy a világ felé kivetített külső borítás mögé tud tekinteni és képes felfogni a finomrezgésű frekvenciákat. Ennek eredményeként, könnyedén meg tudja mondani egy személy alaptermészetét – t.i. hogy saatvik, rajasik vagy tamasik és hogy milyen személyiségjegyei lehetnek.

A leghitelesebb teszt a domináns összetevőnk megállapítására, ha magunkra maradunk. Ugyanis akkor, amikor mások nem figyelnek, akkor mutatjuk ki az adott szituációban az igazi énünket. Az alábbi példa talán segít jobban megérteni ezt:

Vegyünk például egy 4.-es osztályt. Zajos, verekedős társaság egy tanárral, aki erősen igyekszik fegyelmezni őket. Ha nagyon határozott a tanár hangja, akkor az osztályt jó eséllyel csendben tudja tartani. Ennek eredményeképpen az osztály csak az ő jelenlétében van csendben, de amint elhagyja a termet, rögtön folytatják a bajkeverést. Azért van ez így, mert ezek a gyerekek alapvetően rajasikés tamasik természetűek.

Viszont, ha van egy sattvik gyerek is az osztályban, akit az osztálytársai próbálnak bevonni egy helytelen cselekedetbe, mint pl. erőszakoskodás, egy gonosz csíny elkövetése, vagy csalás, akkor ő egész egyszerűen képtelen lenne engedelmeskedni, hiszen az alaptermészete sattvik. Valószínű, hogy inkább elviseli, hogy gombóc nő a gyomrában (a kiközösítés miatt), minthogy élvezze azt, amit az osztálytársai javasolnak. Nem tudna együtt élni önmagával, ha valamilyen helytelen cselekedetet hajtana végre.

Ahelyett, hogy felületes módon, morális leckékkel próbálnánk ezeket a gyerekeket megváltoztatni, tartós változást csak úgy tapasztalhatnánk, ha bátorítanánk őket spirituális gyakorlat végzésére és spiritualitás szempontjából kedvező környezetben nevelnénk fel őket.

7. A három finomrezgésű alapösszetevő és az életmódunk

Minden dolog körülöttünk besorolható a sattvik, rajasik vagy tamasik kategóriákba, attól függően, hogy melyik finomrezgésű összetevő túlsúlyos bennük. A dolgokban található domináns finomrezgésű összetevő csak fejlett hatodik érzékkel (ESP) állapítható meg.

Az alábbiakban nagy általánosságban felsoroltunk néhány valós életbeli példát, azok domináns szubtilis összetevőjét mellékelve. Attól függően, hogy mi sattvik, rajasik vagy tamasik személyiségek vagyunk, sattvik, rajasik vagy tamasik dolgok vonzanak minket. Hasonlóan, amikor valamely összetevővel azonosulunk, akkor azt az összetevőt növeljük önmagunkban.

8. A három finomrezgésű alapösszetevő és a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.)

A szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) elsődlegesen rajaés tamadominánsak. A szellemek, melyek a hierarchiában lejjebb vannak – t.i. 50% spirituális szint alatt, mint például a közönséges szellem, raja-tamatúlsúlyos. Azok a szellemek, melyek a hierarchiában magasabb helyet foglalnak el – t.i. 50% spirituális szint felettiek, mint például a varázslók a pokol 6. és 7. szintjéről, tama-raja túlsúlyosak.

Mivel a szellemek raja-tama dominánsak, ezért a raja-tama környezetet látogatják a Földön, hiszen ott a legvalószínűbb, hogy döntő többségében raja-tama embereket találnak. Ezek az emberek hozzájuk hasonló beállítottságúak, így ideális célpontok a szellemek számára, hogy őket megszállva véghez vigyék terveiket a Földön. Más szóval, egy tamasik ember, aki szeret másoknak keresztbe tenni, erősen ki van téve annak a veszélynek, hogy szellemek szállják meg azért, hogy általa ártsanak a társadalomnak.

A szellemek elleni védekezés alapelve a bennünk lévő sattvik komponens növelése. A szellemek tama túlsúlyosak, így nem tudják elviselni a sattvik környezetet vagy embereket. Pontosan emiatt van, hogy egész egyszerűen képtelenek lennének egy magasan fejlett Szent vagy Guru megszállására.

Kérjük, olvassa el a „Miért manifesztálódik egy megszállott személy az erősebb sattvik behatásra?” című cikkünket!

9. Összefoglalás

Még egyszer, cikkünk főbb pontjai:

 • Mindannyian sattva, raja vagy tama frekvenciákat bocsátunk ki, attól függően, hogy melyik finomrezgésű összetevő van bennünk túlsúlyban. Minél több a sattva összetevő bennünk, annál előnyösebb (jobb) a személyiségünk, annál hosszantartóbb a siker és a megelégedettség a karrierünkben, kapcsolatainkban és az életünkben.
 • A sattva összetevőnket a spirituális gyakorlattal növelhetjük, mely a lehető legnagyobb mértékben párosítva kell, hogy legyen, a raja és tama behatásoktól való elkülönüléssel.
 • A társaságunk, melybe járunk, erősen befolyásával segíteni tudja a spirituális gyakorlatunkat.
 • A szellemek kihasználják a tama túlsúlyos környezetet és embereket, hogy tevékenységeiket elvégezhessék, mint például, hogy a társadalomban kárt tegyenek, vagy az Igazságosságot csökkentsék a világban.