A spirituális fejlődés szakaszai

Pontosan úgy, ahogy különböző állomásai vannak a modern világi képzésrendszerének, ugyanígy a spirituális útnak is vannak szakaszai.

A következő ábra áttekinést nyújt a szakaszok különböző mérföldköveiről. Az egyszerűbb érthetőségért párhuzamosan tüntetjük fel a spirituális út és a világi képzettség szakaszait.

Amennyiben egy egyetemi tanárság vagy egy Nobel-díj jelenti a modern világi képzés csúcsát, úgy a spirituális út legfelsőbb foka a Paratparguru. Ennek az eléréséhez 90%-os spirituális szintre van szükség, amely azt jelenti, hogy az Isten-megvalósítás utolsó szakaszába érkezett az egyén, ahol a végső cél a teljes egybeolvadás Istennel.